Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства»
Скачати 28.71 Kb.
НазваПитання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства»
Дата конвертації10.07.2013
Розмір28.71 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Питання

до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства»


 1. Природа категорії «потенціал» та історія її виникнення.

 2. Методичні підходи до визначення сутності потенціалу підприєм­ства.

 3. Різновиди структуризації елементів, що формують потенціал підприємства.

 4. Закономірності формування та розвитку потенціалу підпри­ємства.

 5. Структурно-функціональні характеристики потенціалу су­часних підприємств.

 6. Взаємозв'язок структурних елементів потенціалу підприємства.

 7. Які фактори зумовлюють вибір місця розташування підпри­ємства?

 8. Які особливості формування потенціалу підприємств можна віднести до галузевих?

 9. Сучасний моніторинг рівня конкурентоспроможності потен­ціалу вітчизняних підприємств.

 10. Математичні та логістичні методи оцінки конкурентоспро­можності потенціалу підприємства.

 11. Різноманіття матричних методів оцінки конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства.

 12. Експрес-діагностика рівня конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства.

 13. Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 14. Чому в оціночній діяльності використовуються різні моди­фікації вартості нерухомості?

 15. Як теоретично обґрунтувати алгоритм формування вартості потенціалу підприємства?

 16. Чи існує універсальна модель оцінки потенціалу підприємс­тва та його складових елементів?

 17. Взаємодія яких факторів визначає вибір найліпшого й най­ефективнішого варіанта використання потенціалу підприємства?

 18. Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки потенціалу підприємства.

 19. Кошторисна основа методів витратного підходу.

 20. Вплив зносу на вартість об'єкта.

 21. Різновиди та сфера використання мультиплікаторів.

 22. Методологія визначення норми відшкодування.

 23. Роль, місце і значення земельних ділянок, об'єктів нерухо­мості у виробничому процесі підприємств (організацій) різних сфер діяльності.

 24. Нормативно-правове поле та сучасна практика господарсь­кої оцінки земельних ділянок підприємств України.

 25. Основні фактори, які визначають вартість земельних діля­нок сучасних підприємств.

 26. Механізми відведення та оренди земельних ділянок на регі­ональному рівні.

 27. Міжнародні підходи до вирішення проблеми ідентифікації об'єкта оцінки при визначенні вартості машин та обладнання.

 28. Формування моделі оцінки техніко-технологічного потенці­алу сучасних вітчизняних підприємств.

 29. Переваги та недоліки одиничної, групової та системної оцін­ки вартості машин та обладнання.

 30. Методи визначення ефективного строку служби машин та обладнання.

 31. Можливі способи запобігання знеціненню машин та облад­нання.

 32. Взаємозв'язок понять «інтелектуальна власність», «нематеріальні ресурси» та «нематеріальні активи».

 33. Формування та оцінка ефективності функціонування інфор­маційної системи підприємства.

 34. Управління інтелектуальною власністю підприємства.

 35. Визначення вартості ноу-хау та інших видів нетрадиційних видів нематеріальних активів підприємства.

 36. Становлення та розвиток економічної категорії «трудовий
  потенціал».

 37. Вітчизняні методики оцінки трудового потенціалу персоналу підприємства та сфери їх застосування.

 38. Вплив системи мотивації на величину трудового потенціалу підприємства.

 39. Використання сучасних моделей корисності при оцінці тру­дового потенціалу співробітників підприємства.

 40. Які Ви знаєте аналітичні технології структуризації бізнесу для цілей оцінки його вартості?

 41. Які існують особливості створення цільових систем показ­ників підприємств різних сфер діяльності?

 42. Сучасні альтернативні підходи до оцінки вартості гудвілу підприємства: їх переваги та недоліки.

 43. Використання вітчизняної звітності підприємств у якос­ті інформаційної бази оцінки вартості бізнесу: проблеми та рішення.

Схожі:

Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №1
Збалансовані за вимогами виробництва можливості цехів, господарств І служб по забезпеченню необхідних умов для діяльності основних...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2
Підхід до формування потенціалу підприємства, при реалізації якого виникає необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconКонспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Тема 1
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №3
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» icon1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconПитання до іспиту з дисципліни “Комерційне товарознавство”

Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconПитання до іспиту з дисципліни «Основи маркетингу»

Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconІІ. Питання до кваліфікаційного іспиту
Питання до кваліфікаційного іспиту Жанр образотворчого мистецтва, у якому основним предметом зображення є природна або перетворена...
Питання до іспиту з дисципліни «Потенціал підприємства» iconПитання до іспиту з дисципліни
Класифікація доходів спеціального фонду та види власних надходжень бюджетних установ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка