Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей
Скачати 54.43 Kb.
НазваКонтрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей
Дата конвертації06.07.2013
Розмір54.43 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Контрольні запитання

для бакалаврів різних спеціальностей

у тестовій формі
1. Охорона праці – це система ............ , спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

1) організаційно-технічних;

2) медико-оздоровчих;

3) психоаналітичних;

4) техногенних.
2. Основні функції кодексу „Законів про охорону праці” України:

1) регулює трудові відносини працівників;

2) сприяє збільшенню продуктивності праці;

3) зміцнює трудову дисципліну;

4) всі відповіді вірні.
3. Яким шляхом працівник реалізує право на працю:

1) укладанням трудового договору;

2) заповненням анкети;

3) голосуванням;

4) жодної правильної відповіді.
4. Хто повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови праці на виробництві згідно із законодавством України?

^ 1) працівники;

2) власник чи уповноважений ним орган;

3) Міністерство Охорони здоров’я;

4) всі відповіді вірні.
5. Які нововведення не характеризують закон України „Про охорону праці”?

^ 1) впровадження економічних методів управління охороною праці на зміну адміністративно-командних;

2) створення спеціальних фондів охорони праці на державному, галузевому, регіональному рівнях і на господарських підприємствах ;

^ 3) створення фондів охорони материнства і дитинства;

4) застосування ряду додаткових штрафних санкцій, а також пільг оподаткування.
6. Для вступу у вищі заклади освіти надається відпустка для неповнолітніх терміном:

^ 1) 1 календарний день;

2) 5 календарних днів;

3) 15 календарних днів;

4) один тиждень.
7. Особливою формою трудового договору є:

1) контракт;

2) вступ до профспілки;

3) стандарт про охорону праці;

4) нормативний акт.
8. Про укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу :

^ 1) відомості про їх партійну і національну приналежність;

2) походження;

3) прописку;

4) всі відповіді вірні.
9. Чи є соціальне страхування найманих працівників обов’язковим?

1) так;

2) тільки у разі нещасного випадку;

3) лише на життєво небезпечному виробництві;

4) ні.
10. Шумним вважається обладнання, при роботі якого рівень гучності шуму на робочому місці:

1) вищий за 10 дБ;

2) вищий за 20-30 дБ;

3) вищий за 60-80 дБ;

4) вищий за 70-90 дБ;
11. Час початку і закінчення зміни передбачається:

1) правилами внутрішнього трудового розпорядку;

2) графіками змінності відповідно до законодавства;

3) міжнародними угодами України;

4) Конституцією України.
12. Якими пільгами користуються вагітні жінки і матері, що мають неповнолітніх дітей від 3-х до 14 років або дітей інвалідів?

^ 1) забороніється працювати у нічний час;

2) забороняється працювати у денний час;

3) забороняється відправляти у відрядження без її згоди;

4) забороняється відправляти у відрядження терміном більше, ніж на тиждень.
13. Кодексом законів про працю України заборонено відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати заробітну платню з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей таким жінкам:

^ 1) матерям віком до 20 років;

2) одиноким матерям;

3) матерям, що мають дітей до 3-х років;

4) одиноким матерям, що мають дітей до 14 років.
14. Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують:

^ 1) органи і заклади Міністерства охорони здоров’я України, на території яких знаходиться підприємство, установа, заклад;

2) власник підприємства, установи, закладу, залежно від того, на чиїй території знаходиться даний об’єкт;

^ 3) власник підприємства, установи, закладу, залежно від форми власності;

4) власник підприємства, установи, закладу, незалежно від того, на чиїй території знаходиться об’єкт.
15. У разі ухилення працівника від обов’язкового медичного огляду:

^ 1) він може бути звільнений з роботи;

2) він відсторонюється від роботи за бажанням власника;

3) він обов’язково відсторонюється від роботи;

4) він має у термін не більше 2-х тижнів пройти медичний огляд.
16. Основним документом, що регулює дисципліну праці, є:

^ 1) договір про прийняття на роботу працівника;

2) положення Цивільного кодексу України;

3) положення Кодексу законів про працю;

4) правила внутрішнього трудового розпорядку.
17. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення .... років:

1) 15;

2) 16;

3) 18;

4) 20.
18. Акт, що засвідчує нещасний випадок на виробництві:

1) Х-1;

2) К-1;

3) Н-1;

4) НВ-1.
19. Хто повинен проводити вступний інструктаж працівників:

1) керівник підприємства;

2) працівник Держнаглядохоронпраці;

3) громадський інспектор;

4) спеціаліст з охорони праці.
20. Який інструктаж з питань охорони праці проводять із працівниками при ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха:

^ 1) первинний;

2) повторний;

3) позаплановий;

4) цільовий.
21. Основним методом і формою пропаганди сучасних досягнень науки і техніки по створенню нешкідливих і безпечних умов праці є:

^ 1) консультації;

2) лекції;

3) виставки;

4) всі відповіді вірні.
22. Вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється:

^ 1) Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничої безпеки;

2) Генеральним прокурором України та підзвітними йому прокурорами;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) Конституційною палатою України.
23. Якими параметрами не визначається мікроклімат виробничих приміщень?

^ 1) рівнем шуму;

2) відносною вологістю повітря;

3) рухливістю повітря;

4) тепловим випромінюванням нагрітих поверхонь.
24. Якщо природна вентиляція організована і регульована, то вона носить назву:

^ 1) аерація;

2) інжекція;

3) ежекція;

4) інфільтрація.
25. В залежності від джерела світла виробниче освітлення може бути::

1) штучне;

2) природне;

3) сполучене (сумішне);

4) всі відповіді вірні.
26. До якісних показників освітлення відносяться:

1) світловий потік;

2) освітленість;

3) видимість;

4) сила світла.
27. Внески на соціальне страхування сплачуються переважно:

^ 1) підприємством;

2) працівниками добровільно;

3) за рахунок відрахувань із заробітної плати працівників;

4) згідно з трудовим договором.
28. При якій температурі повітря порушується терморегуляція організму?

^ 1) більше 20°С;

2) більше 30°С;

3) більше 35°С;

4) більше 40°С.
29. Укладання трудового договору забороняється із громадянином:

1) якому більше 60 років;

2) який відбув ув’язнення за корисливі злочини;

3) якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота;

4) якому менше 19 років.
30. Якщо нещасний випадок стався за вини власника підприємства, то він повинен:

1) у випадку регресивного позову з фонду соцстрахування, повернути йому визначену суму;

2) завжди повинен самостійно здійснити всі виплати потерпілому;

3) сплатити штраф і повернути видану суму;

4) не повинен нічого сплачувати і повертати.

Схожі:

Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconЗ безпеки життєдіяльності та охорони праці людини для бакалаврів різних спеціальностей
Середовище життєдіяльності людини. Природне, техногенне, виробниче та соціально-політичне
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconКонспект лекцій з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Під загальною ред проф. Чугуєнко В. М....
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconТестові завдання для перевірки знань з соціології для студентів бакалаврів...
Тестові завдання для перевірки знань з соціології. Для студентів-бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання...
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconКонтрольні запитання до самостійної підготовки за 3-м змістовним...

Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconКонтрольні запитання
Державне, господарське та культурне життя античних міст—держав Північного Причорномор’я
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconКонтрольні запитання та завдання
Розкрийте взаємозв’язок між національним доходом, внутрішнім валовим продуктом країни та податком
Контрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей iconМетодичний посібник для вивчення дисципліни “Економетрія “ студентам...
Викладено мету, завдання та зміст дисципліни, наведено контрольні питання для самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка