8. Витрати виробництва
Скачати 113.55 Kb.
Назва8. Витрати виробництва
Дата конвертації05.07.2013
Розмір113.55 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Тема 8. Витрати виробництва

1. Витрати виробництва за короткостроковий період

Витрати виробництва — витрати, пов'язані з виробництвом певної кількості продукції

Короткостроковий період

це період часу, в якому виробничі потужності фірми фіксовані, але обсяг виробництва можна розширити чи зменшити за рахунок більшої або меншої кількості живої праці, сировини тощо

виділяють два типи витрат:

  • постійні;

  • змінні.^ АНАЛІЗ ВИТРАТНА ВЕСЬ ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОДИНИЦЮ
Концепція граничних витрат

- Показник граничних витрат (Marginal costs, МС) характеризує зміну загальних витрат (ΔТС) за зміни обсягу виробництва на одну додаткову одиницю продукції (ΔQ).
- Оскільки загальні постійні витрати не змінюються зі зміною обсягу випуску, граничні витрати визначаються лише ростом загальних змінних витрат


- Граничні витрати показують величину витрат, які понесе фірма на виробництво останньої одиниці продукції
- Дозволяє точно визначити динаміку витрат, які фірма зацікавлена контролювати.


^ Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періодіХарактер зміни витрат виробництва У короткостроковому періоді

Фаза

Сукупні
витрати, ТС

Середні змінні витрати, AVC

Середні
сукупні витрати, АТС

Граничні
витрати, МС

Критична точка

І

Зростають

Зменшуються

Зменшуються

Зменшуються до min

Точка перегину кривої МС
MC = min

II

Зростають

Зменшуються до min

Зменшуються

Зростають
MCAVC
MC
< ATC

Точка перегину кривої AVC AVC = MC,
AVC = min

III

Зростають

Зростають

Зменшуються до min

Зростають MC>^ AVC MCATC

Точка пере­гину кривої АТС
АТС = МС, АТС = min

IV

Зростають

Зростають

Зростають

Зростають МС > AVC MC > ATC
Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності).
зростання кількості створюваних товарів супроводжується збільшенням граничних витрат кожної додаткової одиниці товару
- На першому етапі (до мінімального значення MC і ATC) діє закон спадних граничних витрат, а на другому (подолавши мінімальне значення) — закон зростаючих граничних витрат.

- Дія законів зростаючої та спадної віддачі (спадних та зростаючих витрат) зумовлює U-подібну форму кривих граничних, середніх змінних і середніх валових витрату короткостроковому періоді.

- Приймаючи до уваги величини показників середніх витрат виробництва, можна виділити три стадії виробництва

- Крива MC перетинає криві середніх витрат в точках, які відповідають мінімальним значенням


^ 2. Витрати в довгостроковому періоді

Довгостроковий період - це період часу, достатньо тривалий для того, щоб змінити кількість всіх зайнятих ресурсів, в тому числі і виробничі потужності.
Ізоквантна, пропорційна та ізоклинна варіації

- При ізоквантній варіації аналізуються кількісні співвідношення факторів за умови незмінності обсягу випуску.

- Якщо має місце зміна масштабів виробництва, то комбінаційні взаємозв’язки між випуском і факторами аналізуються за допомогою повної варіації факторів, яка може бути пропорційною і непропорційною.

- Пропорційна варіація передбачає збереження початкового співвідношення факторів та однакові пропорції зміни обсягів застосування факторів.

- Окремим випадком пропорційної варіації є ізокліна, за якої лінія експансії (зростання, розвитку) підприємства проходить через точки дотику ізокост та ізоквант, які мають однакові кути нахилу ізокліни (це промінь, що виходить із початку координат) на всій області. У цьому випадку пропорційна та ізоклінна варіації збігаються.


^ Криві витрат у довгостроковому періоді

- показують мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції,

- формується з короткострокових кривих середніх витрат при різних обсягах виробництва.
^ Графік функції довгострокових середніх витрат

показує найменші середні витрати виробництва, з якими може бути забезпечений будь-який заданий обсяг виробництва:

LATC = min (ATC1, ATC2, ATC3, ATC4).Види витрат у довгостроковому періоді

спадний характервисхідний характерЗбільшення масштабів виробництва спричиняє зростання середніх витрат під впливом дії закону спадної віддачі.
горизонтальна


: ТИПОВОЮ^ Є ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ ЗМІННИМ ЕФЕКТОМ МАСШТАБУ


Спочатку, коли фірма з малих обсягів виробництва переходить до середніх, спостерігаємо економію на масштабі, потім деякий незначний відрізок йде з незмінними витратами, а на вищих рівнях виробництва спостерігаються втрати на масштабі.

Крива LMС перетинає криву LATC в точці її мінімуму.
Концепція мінімально ефективного розміру підприємства
Мінімально ефективний розмір підприємства — це той найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати


Ситуація, коли зростаючий ефект масштабу незначний і швидко себе вичерпує, тому мінімально ефективний розмір підприємства відповідає невеликим обсягам виробництва. В таких галузях існує значна кількість порівняно дрібних виробників, а великі фірми не будуть більш ефективними. Це типовий ринок вільної конкуренції (хлібопекарська, галузі легкої промисловостіСитуація, коли економія на масштабі швидко наростає, а далі до значних обсягів виробництва зберігаються незмінні витрати. В такій галузі фірма досягає мінімуму середніх витрат на відносно низьких обсягах виробництва тому буде конкурентоспроможною поряд із середніми і великими підприємствами, які мають такі самі середні витрати (на відрізку Q1 Q2).

В галузях з такими умовами формування середніх витрат можуть співіснувати підприємства різних розмірів, вони будуть однаково ефективними (галузі з виготовлення меблів)

.


Ситуація, коли зростаючий ефект масштабу спостерігається на досить тривалому відрізку, а спадний ефект віддалений. Мінімальних витрат фірма може досягти за дуже високих обсягів виробництва. Це означає, що достатню ефективність матимуть лише гігантські підприємства; малі підприємства не зможуть забезпечити таких низьких витрат, тому будуть неконкурентоспро-можними (алюмінієва, машинобудівна, сталеплавильна промисловість)


Фактори економії на масштабі

  • Спеціалізація праці та управлінського персоналу;

  • Технічний прогрес;

  • Виробництво побічної продукції з відходів основного виробництва;

  • Неподільність виробництва


Варіанти технологічного вибору фірми в розробці довгострокової стратегії.
- Фірма приймає рішення про вибір технології, порівнюючи продуктивність і витрати на ресурси за різних способів виробництва.
- Спосіб виробництва вважається технологічно ефективним, якщо вироблений обсяг продукції є максимально можливим за використання точно визначеного обсягу ресурсів.

- Узагальнену інформацію про взаємозв’язок між витратами виробничих факторів і обсягами випуску продукції у фізичному виразі надає функція виробництва

- Теоретично виробництва традиційно використовується двофакторна виробнича функція виду

Q = f (L, К),

що характеризує залежність між обсягом випуску (Q) і кількостями застосовуваних ресурсів праці (L) і капіталу (К)

- Для кожного рівня технічних знань існує відповідне числове співвідношення виробничих витрат і обсягів продукції.

- Першим, найбільш відомим варіантом виробничої функції була виробнича функція Кобба-Дугласа

Q = AK α * L β,

де А - виробничий коефіцієнт, що показує пропорційність всіх функцій і змінюється при зміні базової технології K, L-капітал і праця α, β-коефіцієнти еластичності обсягу виробництва за витратами капіталу і праці.

Запитання для самоперевірки

1. Економічні та бухгалтерські витрати.

2. Поняття альтернативних витрат.

3. Постійні та змінні витрати.

4. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період.

5. Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності).

6. Ізоквантна, пропорційна та ізоклинна варіації факторів виробництва та функція витрат.

7. Криві довготривалих витрат, їх види.

8. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

9. Варіанти технологічного вибору фірми в розробці довгострокової стратегії.

Схожі:

8. Витрати виробництва iconВитрати на виробництво та реалізацію продукції (послуги)
Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг). П(С)бо...
8. Витрати виробництва icon1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного...
По-друге, амортизації підлягають витрати на проведення ремонту основних фондів, їх реконструкцію І модернізацію та інші витрати для...
8. Витрати виробництва iconПлан Поняття І види виробничих запасів Система своєчасного виробництва...
Оскільки перелічені запаси в процесі виробництва переносять свою вартість на виготовлений продукт, то, очевидно, що чим нижчими будуть...
8. Витрати виробництва icon36. Суть І фактори розміщення с г виробництва в Україні
На розміщення впливає відстань І якість доріг до ринку збуту сільськогосподарської продукції. Чим менша відстань до ринків збуту...
8. Витрати виробництва icon1. виробничий процес І тип виробництва
Поряд з традиційною формою — концентрацією виробництва використовується І деконцентрація виробництва. Розвиток спеціалізації зумовив...
8. Витрати виробництва icon7 Аналіз трудового процессу І витрати робочого часу
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних способів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення...
8. Витрати виробництва iconУ зв’язку із запровадженням в цеху машинобудівного заводу нової прогресивної...
Рентабельність реалізованої продукції дорівнює 15%. Витрати заводу на підвищення кваліфікації за програмою навчання в розрахунку...
8. Витрати виробництва iconВитрати на проведення судової експертизи у кримінальній справі судові витрати
Проблема ця не обминула державних установ судової експертизи, які також змушені вишукувати кошти з метою забезпечення хоча б мінімально...
8. Витрати виробництва iconПрибуток, його норма І напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
8. Витрати виробництва iconПідприємство виготовляє І продає за рік продукції на 200 тис грн....
Підприємство виготовляє І продає за рік продукції на 200 тис грн. Витрати на її виготовлення І продаж становлять 180 тис грн., в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка