Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено
НазваВнесено та підготовлено до затвердження: затверджено
Сторінка7/7
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ Системи зв'язку та сигналізації

5.45 Житлові будинки обладнують мережами і пристроями телекомунікацій загального корис­тування (зв'язку, телебачення, проводового мовлення), а за необхідності влаштовують окремі при­міщення для їх організації.

5.46 Згідно із завданням на проектування окремі житлові будинки (квартири) можуть бути обладнані мережами і пристроями:

- аудіо (аудіо-відео)-замково-переговорних систем;

- технічних засобів охоронної сигналізації та відеоспостереження.

5.47 Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку житлових будинків слід виконувати згідно з ВБН В.2.2.45-1 із забезпеченням можливості встановлення у кожній квартирі одного абонентського кінцевого пристрою (якщо, інше не обумовлено завданням на проектування);

установлення абонентських кінцевих пристроїв повинно бути передбачене у приміщеннях чергового персоналу і у приміщеннях технологічних служб відповідно до вимог ДБН В.2.5-13.

5.48 Розрахунок домових розподільних мереж (ДРМ) телебачення житлових будинків слід виконувати з урахуванням можливості встановлення у кожній квартирі не менше двох приєд­нувальних пристроїв при одному кабельному вводі до квартири (якщо інше не обумовлено зав­данням на проектування).

5.49 Приєднувальні пристрої проводового мовлення у квартирах встановлюються у кожній кімнаті та кухні.

5.50 Вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналізації у житлових будинках, як правило, передбачається приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням згідно з ВСН 600 поверхових розподільних монтажних шаф систем зв'язку та сигналізації (окремих або суміщених з електро­обладнанням).

5.51 Прокладання мереж зв'язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до квартир повинні виконуватися приховано.

Конструкції вводів повинні забезпечувати вільне прокладання, доповнення і заміни кабелів і проводів абонентських мереж.

5.52 Проектом необхідно передбачати заходи, що виключають несанкціоноване проник­нення в монтажні розподільні шафи й інші споруди, приміщення або до обладнання мереж зв'язку та сигналізації.

5.53 Приймальне обладнання та мережі систем телебачення (у тому числі і супутникового) у будинках повинні забезпечувати колективне користування вказаними системами. Використання індивідуальних приймальних систем допускається в одноквартирних житлових будинках.

5.54 Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового зв'язку і телебачення по­винні розташовуватися в тих місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. Як правило, розміщувати їх необхідно на даху будинків, з урахуванням додаткових механічних на­вантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах не допускається.

5.55 Блискавкозахист радіостояків ліній мережі проводового мовлення, щогл телеантен (у тому числі і супутникових) виконується згідно з ВСН 1, ВСН 60 і РД 34.21.122.

Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з ДНАОП 0.00-1.32 визначаються комплексно для всього електрообладнання будинків, а також інших металевих конструкцій.

5.56 Охоронною сигнализацією повинні обладнуватися приміщення протипожежної автома­тики, електрощитові, венткамери протидимних установок, входи до технічних поверхів і виходи на покрівлю будинку, входи до машинного відділення ліфтів та ін. з виведенням сигналу на пульт чергового об'єднаної диспетчерської сигналізації або на пульт централізованого спостереження служби охорони.

Організаційно-технічні заходи щодо передавання сигналів охоронної сигнализації службам відомчої або державної охорони визначаються взаємопогодженим завданням на проектування.

5.57 Системи зв'язку та сигналізації нежитлових приміщень, що розташовуються у житлових будинках, слід виконувати згідно з ДБН В.2.2-9.

5.58 Вимоги щодо обладнання житлових будинків пристроями пожежної сигналізації викладені

у 4.24.

^ 6 ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

6.1 Огороджувальні конструкції будинку слід проектувати так, щоб розрахункові значення величин опору теплопередачі, визначені з урахуванням теплопровідних включень, були не менше нормативних значень, встановлених СНиП ІІ-3.

6.2 Площі вікон житлових приміщень і кухонь не повинні перевищувати значень, встанов­лених у 3.4. Конструкції вікон мають відповідати вимогам щодо опору теплопередачі та повіт­ропроникності, встановлених СНиП ІІ-3.

6.3 Величини теплової потужності системи опалення та річного теплоспоживання системами опалення будинку, віднесені до одного квадратного метра загальної площі, не повинні переви­щувати контрольних показників, встановлених СНиП 2.04.05.

6.4 Системи теплоспоживання будинків, що керуються із теплових пунктів, повинні проек­туватися з пристроями для автоматичного регулювання теплової потужності. Індивідуальні ре­гулятори теплової потужності слід передбачати біля кожного калорифера систем припливної вен-

тиляції вбудованих нежитлових приміщень. Індивідуальні регулятори біля опалювальних приладів необхідно встановлювати згідно з вимогами 5.27.

6.5 Системи опалення вбудованих у житлові будинки гаражів повинні проектуватися з пристроями, які автоматично перекривають потік теплоносія за температури зовнішнього повітря 2 °С і вище.

6.6 Припливні вентиляційні системи вбудованих нежитлових приміщень, обладнаних ви­тяжною вентиляцією з механічним спонуканням, як правило, проектують із утилізаторами теплоти витяжного повітря. Проектування без утилізаторів допускається за відповідного обґрунтування.

Встановлення дефлекторів на викиді витяжних систем не допускається.

6.7 Холодильні машини будинків з центральною системою кондиціонування повітря про­ектують, як правило, з пристроями, що забезпечують відведення теплоти конденсації холодильного агента до системи гарячого водопостачання.

6.8 В одноквартирних житлових будинках, а також у будинках з кондиціонуванням повітря при обґрунтуванні слід застосовувати системи теплоспоживання, що використовують віднов-лювальні джерела енергії, у тому числі енергію навколишнього середовища, перетворену в теплових насосах.

6.9 Підвищувальні насоси систем водопостачання житлових будинків повинні проектуватися з автоматикою, що забезпечує зменшення споживання електроенергії при скороченні споживання води.

6.10 За тиску води на вводі водопроводу до будинку, який перевищує потрібний проектний напір більше ніж на 0,1 МПа, необхідно встановлювати на вводі регулятори тиску "після себе".

6.11 Водопідігрівачі гарячого водопостачання вбудованих нежитлових приміщень повинні про­ектуватися з пристроями, що автоматично перекривають потік теплоносія у години неробочого часу.

Додаток А (обов'язковий)

^ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

НА ЯКІ НАВЕДЕНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН 360-92**


Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень


ДБН 363-92


Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України


ДБН Б.2.4-1-94


Планування та забудова сільських поселень


ДБН В.1.1-3-97


Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення


ДБН В.1.1-5-2000


Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах


ДБН В.1.1-7-2002


Пожежна безпека об'єктів будівництва


ДБН В.1.4-1.01-97


Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні


ДБН В.1.4-2.01-97


Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва


ДБН В.2.2-3-97


Будинки та споруди навчальних закладів


ДБН В.2.2-4-97


Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів


ДБН В.2.2-5-97


Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони


ДБН В.2.2-9-99


Громадські будинки та споруди. Основні положення


ДБН В.2.2-10-2001


Заклади охорони здоров'я


ДБН В.2.2-11-2002


Підприємства побутового обслуговування. Основні положення


ДБН В.2.2-13-2003


Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди


ДБН В.2.5-13-98


Пожежна автоматика будинків і споруд


ДБН В.2.5-20-2001


Газопостачання


ДБН В.2.5-23-2003


Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення


ДБН В.2.5-24-2003


Електрична кабельна система опалення


ДБН В.2.6-14-97


Покриття будинків і споруд


СНиП ІІ-3-79**


Строительная теплотехника


СНиП ІІ-4-79


Естественное и искусственное освещение


СНиП ІІ-7-81*


Строительство в сейсмических районах


СНиП ІІ-12-77


Здания и сооружения. Защита от шума


СНиП ІІ-22-81


Каменные и армокаменные конструкции


СНиП ІІ-23-81*


Стальные конструкции


СНиП ІІ-25-80


Деревянные конструкции


СНиП ІІ-35-76


Котельные установки


СНиП 2.01.01-82


Строительная климатология и геофизика


СНиП 2.01.07-85


Нагрузки и воздействия


СНиП 2.02.01-83


Основания зданий и сооружений


СНиП 2.02.03-85


Свайные фундаменты


СНиП 2.03.01-84*


Бетонные и железобетонные конструкции


СНиП 2.04.01-85


Внутренний водопровод и канализация зданий


СНиП 2.04,05-91


Отопление, вентиляция и кондиционирование


СНиП 2.04.07-86


Тепловые сети


СНиП 2.09.04-87


Административные и бытовые здания


ВБН В.2.2-ЦЗН-2004 / Мінпраці України


Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня

ВСН 01-89/

Росавтотранс


Предприятия по обслуживанию автомобилей


ВСН 1-77/

Минсвязи СССР


Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов


ВСН 45-86/ Госгражданстрой


Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования


ВСН 54-87/ Госгражданстрой


Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования


ВСН 60-89/ Госкомархитектуры


Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования


ВСН 61-89(р)/ Госкомархитектуры


Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования


ВСН 62-91 / Госкомархитектуры


Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения


ВСН 600-81 /

Минсвязи СССР


Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения


ДСТУ Б В.1.1-4-98


Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги


ДСТУ Б В.2.6-11-97


Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови


ДСТУ 4216-2003


Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю


ДСТУ 4217-2003


Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом


ДСТУ ISO 4190-6-2001


Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір


ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ


Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения


ГОСТ 7396.1-89

(МЭК 83-75)


Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры


ГОСТ 12176-89


Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения


ГОСТ 16363-98


Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств


ГОСТ 25772-83


Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия


ГОСТ 27751-88

(СТ СЭВ 384-87)


Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету


ГОСТ 30331.1-95


Электроустановки зданий. Основные положения


НАПБ Б.01.007-2004


Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах


^ ДНАОП 0.00-1.02-99


Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів


ДНАОП 0.00-1.32-01


Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок


ПУЕ (ПУЭ-86) /

Минэнерго СССР


Правила устройства электроустановок


РД 34.21.122-87/ Минэнерго СССР, Госстрой СССР


Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений


ДержСанПіН 3.3.2-007-98


Державні санітарні норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин


ДСН 3.3.6.037-99


Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку


ДСН 3.3.6.042-99


Мікроклімат виробничих приміщень


ДержСанПіН 173-96


Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів


ДСП 201-97


Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)


ДержСанПіН 239-96


Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань


ДержСанПіН 383-96


Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

НРБУ-97


Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи


СанПиН 42-121 -4719-88


Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитии для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ


СанПиН 42-123-5777-91


Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое


СанПиН 1304-75


Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах


СанПиН 12152-80


Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений


СанПиН 2605-82


Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки


СанПиН 3077-84


Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки


СанПиН 5781-91

Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли


СН 4948-89

Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройкиДодаток Б (обов'язковий)

^ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Балкон - виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для від­починку влітку.

Зблокований житловий будинок - будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

^ Веранда - засклене неопалюване приміщення, прибудоване до малоповерхового будинку або вбудоване у нього, яке не має обмеження за глибиною.

Горище - простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху.

^ Житло І категорії (комерційне) - житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий.

^ Житло II категорії (соціальне) - житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання.

^ Житловий будинок секційного типу - будинок, що складається з однієї або декількох секцій.

Житловий будинок коридорного (галерейного) типу - будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів.

^ Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, при­значене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

^ Житловий осередок гуртожитку - група житлових кімнат, об'єднаних підсобними приміщен­нями загального користування.

Загальна площа квартири (житлового будинку) - сумарна площа житлових і підсобних при­міщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтом від­повідно до додатка В.

Квартира - комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.

^ Квартира у двох рівнях - квартира, житлові та підсобні приміщення якої розміщені на двох суміжних поверхах і об'єднані внутрішньоквартирними сходами.

Кухня-ніша - невідокремлений перегородкою простір у структурі житлової кімнати чи перед­покою для розміщення кухонного обладнання без обіднього місця; може освітлюватися природним або "другим" світлом через фрамугу.

^ Ліфтовий хол - приміщення перед входами до ліфта.

Лоджія - перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія нє є верандою.

Льох - споруда, заглиблена в землю, для цілорічного зберігання продуктів. Може бути роз­ташованим окремо, під житловим будинком або господарською будівлею.

^ Малоповерхова забудова - забудова території одно-, дво-, триповерховими житловими бу­динками різних типів.

Нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

^ Одноквартирний житловий будинок - індивідуальний житловий будинок, що має прибудинкову ділянку.

Підсобні приміщення квартири - приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо.

^ Підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку - приміщення, призначені для за­безпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо).

^ Площа квартири - сумарна площа житлових і підсобних приміщень квартири без урахування лоджій, балконів, веранд і терас.

Планувальна позначка землі - рівень землі на межі вимощення.

^ Поверх мансардний (мансарда) - поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи ламаної покрівлі.

^ Поверх надземний - поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі.

Поверх основний - поверх (для розрахунку ліфтів), на який мешканці мають нормальний доступ із прибудинкової території.

^ Поверх перший - нижній надземний поверх житлового будинку.

Поверх підвальний (перший підземний поверх) - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщення.

^ Поверх підземний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на всю висоту приміщення.

Поверх технічний - поверх для розміщення інженерного обладнання і прокладання кому­нікацій, може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або в середній частині будинку.

^ Поверх цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень.

Приквартирна ділянка - земельна ділянка, що примикає до житлового будинку (квартири) з безпосереднім виходом до нього.

^ Приміщення технічні - приміщення для розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних, електрощитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок тощо.

^ Протяжний будинок - будинок, довжина якого у три і більше разів перевищує його висоту.

Світловий карман - приміщення з прямим природним освітленням, що примикає до коридора і служить для його освітлення.

^ Світловий ліхтар - засклена конструкція покриття для освітлення приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика.

Секція житлового будинку - будинок або частина житлового будинку (відокремлена від інших частин глухою стіною) із квартирами (кімнатами гуртожитків), що мають вихід на одну сходову клітку або безпосередньо через коридор. Площа квартир на поверсі секції, як правило, не перевищує

500 м2.

^ Сільський садибний будинок - односімейний житловий будинок загальною площею, як пра­вило, до 250 м2, розташований на земельній ділянці у сільській місцевості разом зі спорудами господарського призначення, садом і городом.

^ Суміщений санвузол - приміщення, обладнане унітазом, ванною (чи душовим піддоном) і умивальником.

Сходово-ліфтовий вузол - приміщення, призначене для розміщення вертикальних комунікацій: сходової клітки, ліфтів.

Тамбур - прохідний простір між дверима, призначенний для захисту від проникнення хо­лодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку або інші приміщення.

Тераса - обгороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом.

^ Технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації квартир (загальнобудинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні, обладнання пожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидаляння; пристрої ліфтів, центральних роз­подільних щитів, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).

Умовна висота будинку - за 2.18 ДБН В.1.1-7.

Холодна комора - приміщення, розташоване в неопалюваному об'ємі квартири (будинку).

Шахта для провітрювання - захищений вентиляційними ґратами порожнистий вертикальний простір на висоту будинку з горизонтальним перерізом не менше 1/30 загальної площі усіх про­вітрюваних квартир на поверсі.
Додаток В (обов'язковий)

^ ПРАВИЛА ПІДРАХУНКУ ПЛОЩІ КВАРТИРИ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ

І ГУРТОЖИТКУ, ПЛОЩІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ,

ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄМУ, ПОВЕРХОВОСТІ

^ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ТА ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

B.1 Площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири за винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і зовнішніх тамбурів.

В.2 Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

- для балконів і терас - 0,3;

- для лоджій - 0,5;

- засклених балконів - 0,8;

- веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.

Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньо-квартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.

В.3 Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначають як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також літніх приміщень з коефіцієнтами згідно з В.2.

Житлову площу квартирних будинків і гуртожитків визначають як суму площ житлових кімнат без урахування вбудованих шаф.

В.4 Загальну площу квартир житлових будинків визначають як суму загальних площ квартир цих будинків, визначену згідно з В.2.

Загальна площа приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки, підра­ховується окремо згідно з вимогами ДБН В.2.2-9.

Площі горища, технічного підпілля (технічного горища), позаквартирних комунікацій, а також тамбурів сходових кліток, ліфтових та інших шахт, портиків, ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної площі будинків не включаються.

В.5 Площу житлового будинку визначають як суму площ поверхів будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій.

Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт включається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.

Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку не включається.

В.6 Площу приміщень житлових будинків визначають за їх розмірами, вимірюваними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). При визначенні площі мансардного приміщення враховують площу цього приміщення з висотою по­хилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1м при 45°; 0,5 м при 60° і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7, при цьому мінімальна висота стіни повинна бути 1,2 м при нахилі стелі ЗО0; 0,8 м при нахилі від 45° до 60°; не обмежується за нахилу 60° і більше.

В.7 Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови.

В.8 Будівельний об'єм житлового будинку визначають як суму будівельного об'єму вище поз­начки ±0,000 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина).

Будівельний об'єм надземної і підземної частин будинку визначають у межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будинку, без урахування проїздів і просторів під будинками на опорах.

В.9 При визначенні поверховості надземної частини будинку до кількості поверхів включають усі надземні поверхи (включаючи мансардний), у тому числі технічний і цокольний, якщо верх його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м.

При різній кількості поверхів у різних частинах будинку на ділянці з уклоном поверховість визначають окремо для кожної частини будинку.

Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховують.

В.10 До складу обов'язкових техніко-економічних показників по житловому будинку вклю­чають:

а) площу ділянки;

б) площу забудови;

в) поверховість;

г) умовну висоту будинку (визначать за 2.18 ДБН В.1.1-7);

д) кількість квартир у будинку, у тому числі;

- однокімнатних;

- двокімнатних і більше;

е) площу квартир у будинку;

ж) площу літніх приміщень (підрахована згідно з В.2);

з) загальну площу квартир у будинку;

й) площу вбудованих нежитлових приміщень;

к) загальний будівельний об'єм усього, у тому числі:

- вище позначки ±0.00;

- нижче позначки ±0.00;

л) питому теплову потужність опалення.

Додаток Г (обов'язковий)

^ ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛАДНАННЮ АВТОМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯНазва приміщень

^ Автоматичні засоби пожежної сигналізації та пожежогасінняустановки пожежогасіння


установки пожежної сигналізації


1. Житлові будинки:

- передпокої квартир 1) у будинках з умовною висотою від 26,5 до 47 м включно 2)

- передпокої квартир 1) і позаквартирні коридори, ліфтові холи в будинках з умовною висотою понад 47 м з адресованими пожежними сповіщувачами 2)

- вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення різного призначення незалежно від площі-

-
-


+

+
+


2. Стоянки автомобілів (крім індивідуальних житлових будинків):

- приміщення для зберігання автомобілів, розташовані в підземних, підвальних, цокольних поверхах житлових будинків незалежно від площі та кількості машино-місць+
+2)


3. Будинки гуртожитків за кількості мешканців більше 50:

- кімнати (за винятком санітарно-гігіенічних приміщень) 1), коридори, ліфтові холи
-+

4. Будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами:

- передпокої квартир1), позаквартирні коридори, ліфтові холи, адміністративні та допоміжні приміщення нежитлового призначення незалежно від площі


-

+

1) У приміщеннях квартир (за винятком санітарно-гігіенічних приміщень) додатково використовуються автономні оптико-електронні димові пожежні сповіщувачі.

2) Використовуються димові пожежні сповіщувачі для автоматичного вмикання протидимних систем (у разі їх наявності). Сигнал про спрацювання протидимних систем будинку подається на ОДС та в приміщення чергового персоналу будинку (за його наявності).


Додаток Д (рекомендований)

БІБЛІОГРАФІЯ


НАПБ 0.5.012-91

НАПБ A.O.1.001-2004
НАПБ Б.07.005-86

(ОНТП 24-86)


^ ДНАОП 0.00-1.02-99Технологічна інструкція. Порядок улаштування, монтаж засобів системи оповіщення про пожежу (И 220-08-91).
Правила пожежної безпеки в Україні.
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Лифты. Каталог-справочник. - М., 1981.
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.
Нормали архитектурно-планировочных элементов жилых

и общественных зданий с учетом использования их инвалидами.

Пособие по проектированию / Под ред. В.В.Куцевича. - К.:

КиевЗНИИЭП, 1999.
Житловий кодекс України (проект), 2005.

Земельний кодекс України, 2000.

ЗМІСТ
^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1

2 АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 2

Формування об'ємно-планувальної та конструктивної структури будинків 2

Вимоги до окремих елементів будинку 2

Квартири. Рівень їх комфорту і параметри 4

Спеціалізоване житло для осіб похилого віку, інвалідів і гуртожитки 5

Нежитлові поверхи (приміщення) 6

^ 3 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ 8

4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 10

5 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ 16

Ліфти 16

Сміттєвидаляння 17

Водопостачання і каналізація 18

Опалення, вентиляція, кондиціонування 19

Газопостачання 22

Електротехнічні пристрої. Автоматика 23

Системи зв'язку та сигналізації 23

^ 6 ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 24

Додаток А

Перелік нормативних документів, на які наведені посилання 26

Додаток Б

Терміни та визначення понять 29

Додаток В

Правила підрахунку площі квартири у житловому будинку і гуртожитку, площі житлового будинку, площі приміщень, площі забудови, будівельного об'єму, поверховості житлового будинку та перелік обов'язкових техніко-економічних показників 32

Додаток Г

Перелік приміщень житлових будинків, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння 34

Додаток Д

Бібліографія 35

Відповідальний за випуск - В.М. Чеснок

Редактор - А.О. Луковська

Комп'ютерна верстка - T.І. Цапро

Формат 6084 1/8. Папір офсетний. Гарнітура "Times Cyr".

Друк офсетний

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

Бульв. Лесі Українки, 26, Київ-133, а/с 85, 01133, Україна. Тел. 286-49-55

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК №.690 від 27.11.2001р.

Віддруковано в типографії СПД Кузьменко

8 067 408-74-26
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconВнесено та підготовлено до затвердження: затверджено
Державного департаменту пожежної безпеки мнс україни (І. Я. Кріса, О. О.Євсеенко, О. П. Мартинов, С. В. Мусійчук)
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconВнесено та підготовлено до затвердження: затверджено
Державного департаменту пожежної безпеки мнс україни (І. Я. Кріса, О. О.Євсеенко, О. П. Мартинов, С. В. Мусійчук)
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconЗатверджено
Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва дбн а 2-3-2004
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено icon«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол...
Україні, задоволення та захисту законних інтересів її членів спортсменів та фахівців з цього виду спорту, підвищення рівня здоров'я,...
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconПро затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які...
Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи)...
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconП'яте видання правил підготовлено на основі правил змагань по армійському...
П'яте видання правил підготовлено на основі правил змагань по армійському рукопашного бою1995 року,доповнень І змін1997, 2003 І 2010...
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено icon2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства
Розроблено та внесено: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconНаказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено iconЛекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
Бюджетний процес — це сукупність дій уповноважених на осно­ві норм бюджетного права органів державної влади та місцевого самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка