Лекція №1 Тема
Скачати 53.79 Kb.
НазваЛекція №1 Тема
Дата конвертації04.07.2013
Розмір53.79 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Географія > Лекція


Лекція № 1
Тема: Поняття науки БЖД.
Мета: В результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні що вивчає БЖД і які вирішує завдання, основні поняття БЖД, проблеми, які вирішує БЖД опираючись на які принципи.
План

 1. Обгрунтування теми лекції.

 2. Безпеки життєдіяльності її призначення та завдання.

 3. Навколишнє середовище та безпека життєдіяльності.

 4. Проблеми та принципи життєдіяльності.
Література:

 1. Р.С.Яким "Безпека життєдіяльності людини", Львів "Бескид Біт", 2005 р.

 2. Є.П. Желібо "Безпека життєдіяльності", Київ, "Каравела", 2001р.

 3. І.М.Миценко "Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі", Кіровоград, 1998р., стор. 9-19

 4. Я.Ярош "Безпека життєдіяльності", Львів "Афіша", 1998р., стор. 3-10


Безпека життєдіяльності - наука про комфортну та безпечну взаємодію людини з середовищем, в якому вона перебуває.

Завданням цієї науки є розробка методів прогнозування, виявлення та ідентифікації шкідливих факторів і вивчення їх впливу на людину і навколишнє середовище. Разом з тим розробляються заходи і способи захисту людей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та під час війни.
Термін "життєдіяльність" складається з двох означень: життя та діяльність.

"Життя" - вища, порівняно з фізичною та хімічною, формами існування матерії, що здатна до розмноження, росту активної регуляції своїх функцій, до різних форм руху, діяльності. Тобто, термін "життя" вже в деякій мірі передбачає діяльність.

"Діяльність" - специфічна форма відношення до навколишнього середовища, зміст якого складає його доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, яке включає в себе мету, засоби, результат і сам процес.

Відомо, що життєдіяльність людини без навколишнього середовища не можлива. То ж згадаємо таке навколишнє середовище і яке воно буває.

Поняття "навколишнє середовище" включає все те що оточує та впливає на життя людини в процесі її діяльності. В більш широкому розумінні це космічний простір, а більш вузькому - біосфера - зовнішня оболонка нашої планети.

Параметри навколишнього середовища дуже активно впливають на життєдіяльність людини. Умови обстановки в навколишньому середовищі в межах природних змін його параметрів називаються нормальними умовами.

^ Навколишнє середовище буває природне і штучне.

Штучне середовище - це середовище яке людина створила в процесі своєї трудової діяльності. Воно включає в себе виробниче і побутове середовище.

^ Виробниче середовище - це середовище в якому людина здійснює свою трудову діяльність. Воно містить комплекси підприємств, організацій, установ, засобів транспорту, комунікацій і т.д. Виробниче середовище характеризується певними параметрами: рівень шуму, вібрації радіації, теплового, електромагнітного випромінювання, ступінню загазованості, запиленості і т.д.

^ Побутове середовище - це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових організацій та установ.

Параметри цього середовища визначають: розмір житлової площі на людину, ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність централізованого опалення, холодної і гарячої води, рівень розвитку громадського транспорту та інші.

В житті людини найбільшу частку займає трудова діяльність, або інакше кажучи "праця ".

"Праця" - це доцільна діяльність людини, що спрямована на зміну і пристосування предметів природи на задоволення своїх потреб.

Основу трудової діяльності складають засоби виробництва - найважливіший компонент штучного середовища. Життя та діяльність пов'язані, взаємозалежні та взаємообумовлюють один одного.
В результаті своєї діяльності людина впливала на навколишнє середовище впродовж всього свого існування і на даний час через величезний негативний вплив почала докорінно змінювати його.

Як наслідок такої діяльності перед людством постали серйозні проблеми, без вирішення яких виникне загроза існуванню життя на Землі.
Розглянемо, які саме проблеми необхідно вирішити, щоб забезпечити нормальні умови життя та праці.

   1. Підтримка параметрів середовища буття в необхідних для життєдіяльності межах - одна з найважливіших проблем, що постає перед людством на сучасному етапі його існування.

   2. Забезпечення населення всіма видами енергоресурсів.

   3. Забезпечення населення всіма нормами і параметрами штучного середовища (житлом, транспортом, громадськими спорудами і т.д.).

   4. Забезпечення продуктами харчування. Враховуючи значний приріст населення (демографічний вибух) це є одна із складніших проблем.

   5. Наявність і раціональне використання в інтересах життєдіяльності питної (прісної) води.

   6. Ліквідація (переробка або використання) відходів виробництва, життєдіяльності. Ця проблема в першу чергу стосується атомного, хімічного виробництва.

   7. І як перспективна проблема - освоєння нових просторів та світів.


Вирішити ці проблеми людство може опираючись на певні основні принципи. Розглянемо деякі з них.

    1. Безперервне забезпечення фізіологічних процесів організму людини. Для цього людині потрібні чисті повітря та питна вода, продукти харчування, енергоресурси, предмети споживання (одяг, взуття І Т.Д.).

    2. Взаємодія та взаємозалежність з навколишнім середовищем. Більш детально зупинимося на цьому принципі. Життєдіяльність забезпечується навколишнім середовищем: параметрами споживання, енергоресурсами, корисними копалинами, продуктами харчування, елементами штучного середовища та іншими матеріально-технічними благами. В свою чергу життєдіяльність вливає на навколишнє середовище: змінює параметри споживання, виснажує енергоресурси, копалини, змінює клімат, рослинний та тваринний світ, забруднює навколишнє середовище.

    3. Принцип раціональної організації праці за ціллю, часом, місцем та нормами. Грамотна організація праці включає управління, принципи організації, цілі і завдання, засоби праці, виробничу діяльність і результати праці. Порушення норм праці, техпроцесів, моральне і фізичне зношення засобів виробництва, як правило, призводять до виникнення аварійних ситуацій.

    4. Принцип матеріального заохочення при організації життєдіяльності, що безпосередньо пов'язаний з продуктивністю праці, яка визначається:

 • людським фактором (способом матеріального заохочення);

 • працездатністю виробничого персоналу;

 • ступенем підготовленості до праці (професійним, фізіологічним,

психологічним).

  1. Принцип захисту здоров'я, меж і умов життєдіяльності.

  2. Принцип ліквідації негативних наслідків життєдіяльності.Контрольні питання

1. Причини які призвели до появи предмету БЖД.

2. Що вивчає БЖД

3 Основні поняття БЖД

4. Проблеми, які вирішує БЖД

5. Принципи, опираючись на які, БЖД вирішує проблемиСхожі:

Лекція №1 Тема iconЛекція №1 Лекція №1 Тема
Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально освіт навч. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392с.: іл. Ч...
Лекція №1 Тема iconЛекція №4 Лекція №4 Тема
Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально освіт навч. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392с.: іл. Ч...
Лекція №1 Тема iconЛекція 6 Тема 6
Тема Організація роботи практичного психолога по забезпеченню готовності дитини до навчання
Лекція №1 Тема iconЛекція 3 Тема Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
Тема Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Лекція №1 Тема iconЛекція). Тема Предмет соціології (семінар, підручник Черниш Н. с. 18-21, с. 26-29)
Тема Структурний функціоналізм Толкотта Парсонса та Роберта Мертона (підручник с. 76-81)
Лекція №1 Тема iconЛекція 2 17 лекція 31 тема 4 обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Лекція №1 Тема iconЛекція №9-10 Тема: Довідкова служба
Тема: Довідкова служба Windows. Панель керування. Стандартні та службові програми
Лекція №1 Тема iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Лекція №1 Тема iconЛекція №1 Тема: Фізіологія як наука І її завдання
Закономірності їх життєдіяльності організму у взаємодії з навколишнім середовищем
Лекція №1 Тема iconЛекція 1 тема
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання І роз­витку особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка