Тести
НазваТести
Сторінка5/5
Дата конвертації01.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5

Який рівень сервісу є граничним з погляду економічної ефек­тив­ності?

 1. 60%;

 2. 70%;

 3. 80%;

 4. 90%;
 1. ^ Як зростають затрати сервісу починаючи від 70% рівня обслуговування?:

1) пропорційно;

2) диференційовано;

3) експоненціально;

4) гіпотетично;


 1. Ефективність логістичної системи - це:

 1. доставка товарів «точно у термін»;

 2. якість роботи логістичної системи;

 3. мінімальний рівень логістичних витрат;

 4. якість функціонування логістичної системи за умови заданого рівня логістичних витрат;
 1. Під час оцінювання ефективності логістичної системи застосо­ву­є­ть­­ся:

 1. концепція загальних витрат;

 2. системний підхід;

 3. багатокритеріальний підхід;

 4. усі відповіді правильні;
 1. Кращі результати, яких взагалі можна досягнути - це:

 1. абсолютні стандарти;

 2. цільові стандарти;

 3. минулі стандарти;

 4. стандарти конкурентів;
 1. Досконале замовлення — це організація роботи, яка відповідає таким нормативам (визначити зайве):

 1. повна доставка всіх виробів за всіма замовленими товар­ними позиціями;

 2. доставка в необхідний споживачам строк із допустимим відхиленням один день;

 3. мінімальні адміністративні витрати;

 4. повне й акуратне ведення документації щодо замовлення;
 1. SRL — це:

 1. процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найефективнішим щодо витрат і задоволення потреб споживачів способом;

 2. робота з надання послуг, тобто із задоволення будь-чиїх потреб;

 3. будь-яка дія, що приносить користь споживачу;

 4. правильної відповіді немає;
 1. Об'єктами логістичного сервісу є:

 1. конкретні споживачі матеріальних потоків;

 2. певний комплекс (набір) відповідних послуг;

 3. будь-які дії, що приносять користь споживачу;

 4. робота з надання послуг, тобто із задоволення будь-чиїх потреб;
 1. За часом здійснення сервіс буває:

 1. післяпродажного характеру;

 2. жорсткий;

 3. м'який;

 4. непрямий;
 1. За часом здійснення сервіс буває:

 1. передпродажного характеру;

 2. жорсткий;

 3. м'який;

 4. прямий;
 1. За відношенням до споживача сервіс буває:

 1. прямий, непрямий;

 2. жорсткий, м'який;

 3. післяпродажного, передпродажного характеру;

 4. правильної відповіді немає;
 1. За змістом робіт сервіс буває:

 1. прямий, непрямий;

 2. жорсткий, м'який;

 3. післяпродажного, передпродажного характеру;

 4. правильної відповіді немає.
 1. Ефективність логістичної системи – це:

  1. якість виконання логістичних функцій;

  2. співвідношення отриманого ефекту до здійснених витрат на його досягнення;

  3. отриманий синергетичний ефект логістичної системи;

  4. консолідований результат логістичних функцій.
 1. Що не відноситься до логістичних витрат:

 1. витрати на вантажопереробку;

 2. витрати на складування товарів;

 3. витрати на стимулювання збуту товарів;

 4. витрати на утримання запасів.
 1. Підвищення ефективності функціонування логістичної системи передбачає:

  1. підвищення ефекту при одночасному зниженні витрат на його досягнення;

  2. підвищення ефекту при заданій величині витрат на його досягнення;

  3. при незмінному результаті зниження витрат на його досягнення;

  4. всі відповіді вірні.


ЛІТЕРАТУРА
Основна література:

 1. Кислий В.М. Логістика : Теорія та практика : навч. посібн. /В.М. Кислий, О.А. Біловодська, О.М. Олефіренко, О.М. Смоляник. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 360 с.

 2. Кальченко А.Г. Логістика : підручник / А.Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 284 с.

 3. Крикавський Є.В. Логістика : компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.

 4. Окландер М.А. Логістика: Підручник. / М.А. Окландер – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

 5. Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посіб. Вид. 2-ге., перероб. та доп./ Ю.В. Пономарьова – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 6. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент : підручник / В.С. Пономаренко, К.М. Таньков, Т. І. Лепейко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с.

 7. Тридід О.М. Логістика: навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання 2008. – 566 с.


Додаткова література:

 1. Аникин Б.А. Практикум по логистике : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Б.А. Аникин. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 276 с.

 2. Бажин И.И. Логистика : Компакт-учебник / И.И. Бажин. - Харьков:
  Консум, 2003. – 240 с.

 3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике : 2-е изд., перераб. И доп. / А.М. Гаджинский. – М., Информ.-внедренч. центр “Маркетинг”, 2001. – 180 с.

 4. Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): навч. посіб. / О.М. Горяїнов. – Харків: НТМТ, 2009. – 522 с.

 5. Даниленко А.С. Логістика: теорія і практика : навч. посіб. / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, О.В. Шубравська, та ін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 408 с.

 6. Крикавський Є.В Логістика: Для економістів: Підручник/Є.В. Крикавський. – Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004.– 448 с.

 7. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручн. для ВНЗ /
  Є.В Крикавський. Л.: Інтелект-Захід, 2004. – 414 с.

 8. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теортические основы : учеб. для вузов / М.А. Николаева. – М.: НОРМА, 2000. – 283 с.

 9. Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посібн. / Ю.В. Пономарьова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

 10. Радкина Т.А. Информационная логістика : учебн. / Т.А Радкина. – М.: Екзамен, 2001. – 288 с.

 11. Сумець О.М. Транспортна логістика: навч. посіб. / О.М. Сумець. – К.: Хай-Тек Прес, 2011. – 220 с.

 12. Таньков К.М. Виробнича логістика : навч. посіб. / К.М. Таньков, О.М. Тридід, Т.О. Колодязєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 211 с.

1   2   3   4   5

Схожі:

Тести iconТести

Тести iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Тести iconТести
«операції» є складовою частиною виробничого менеджменту І тому він вужчий за термін «виробництво»
Тести iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка