Тести
НазваТести
Сторінка3/5
Дата конвертації01.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5
ТЕМА 6

«^ ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ»


 1. До мотивів створення підприємцями запасів належать:

 1. ймовірність порушення встановленого графіка постачань;

 2. спекулятивні мотиви;

 3. знижки за покупку великої партії товарів;

 4. усі перелічені; 1. Запаси, призначені для безперервного постачання спожива­чеві за непередбачених обставин, – це:

 1. поточні запаси;

 2. страхові запаси;

 3. підготовчі запаси;

 4. цільові запаси;
 1. До категорії «виробничий запас» належить:

 1. товари на шляху від постачальника до споживача;

 2. товари на складах оптових баз;

 3. товари на складах сировини підприємств промисловості;

 4. товари на складах готової продукції підприємств вироб­ни­ків;
 1. До категорії «товарний запас» належать:

 1. запаси на складі сировини взуттєвої фабрики;

 2. запаси металопрокату на складі готової продукції металургій­но­го комбінату;

 3. запаси борошна на складах хлібозаводу;

 4. запаси зерна на складі комбінату хлібопродуктів;
 1. До регулюючих параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення належать:

 1. точка замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. фіксований період замовлення;

 4. правильні відповіді «1» і «2»; 1. До регулюючих параметрів системи управління запасами з фіксо­ваною періодичністю замовлення належать:

 1. максимальний розмір замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. фіксований період замовлення;

 4. правильні відповіді «1» і «3»;
 1. Параметр, який характеризує систему управління запасами з встановленою періодичністю поповнення за­пасів до постійного рівня, є:

 1. точка замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. інтервал між замовленнями;

 4. усі перелічені;
 1. У системі управління запасами «Мінімум-максимум» замовлення робляться, якщо запаси на складі:

 1. менші або дорівнюють встановленому мінімальному рівню;

 2. більші за встановлений мінімальний рівень;

 3. дорівнюють встановленому максимальному рівню;

 4. більші за встановлений максимальний рівень;
 1. Відповідно до методу Парето множина керованих об'єктів поділяється на дві частини у пропорції:

 1. 10/90;

 2. 20/80;

 3. 40/60;

 4. 50/50;
 1. Диференціація запасів за методом АВС проводиться на основі:

   1. витрат на придбання запасів;

   2. ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування;

   3. конкурентоспроможності товарної позиції;

   4. життєвого циклу товарів;
 1. Згідно з аналізом АВС до групи «А» зараховують:

   1. найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно 75-80% загальної вартості запасів, але вони склада­ють лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

   2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси складають 30-40% продукції, яка зберігається;

   3. найдешевші товари, які становлять 5-10% від загальної вар­тості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу збе­рігання;

   4. усі перелічені;
 1. Диференціація запасів за методом ХУZ, проводиться на основі:

   1. витрат на придбання запасів;

   2. ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування;

   3. конкурентоспроможності товарної позиції;

   4. життєвого циклу товарів;
 1. Згідно з аналізом ХУZ товари із сезонним характером попиту можуть бути зараховані до групи:

   1. Х;

   2. У;

   3. Z;

   4. W;
 1. Регулюючими параметри системи постачань із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня є:

   1. точка замовлення (фіксований рівень запасу);

   2. розмір замовлення (величина партії постачання);

   3. період часу між замовленнями;

   4. максимальний обсяг постачання;
 1. У системі управління запасами “точка замовлення” – це:

 1. розрахункова величина запасів, яка досягається під час чергової закупівлі;

 2. мінімальний (контрольний) рівень запасів, за умови досягнення якого необхідне їх поповнення;

 3. місце здійснення замовлення;

4) максимальний обсяг постачання;


 1. Для системи з фіксованим розміром замовлення яке визначення є вірним?:

   1. поповнення запасів є величиною постійною, а чергове постачання здійснюється при зменшенні запасів до критичного рівня (точки замовлення);

   2. поповнення запасів здійснюється певними фіксованими партіями

   3. всі відповіді вірні;

   4. немає правильної відповіді;
 1. Мотиви створення матеріальних запасів:

  1. ймовірність порушення встановленого графіка постачань;

 1. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і розподілу;

 2. заповнення складських площ;

 3. цього вимагають нормативні акти;
 1. Мотивами створення матеріальних запасів є:

 1. знижки за покупку великої партії товарів;

 2. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і розподілу;

 3. заповнення складських площ;

 4. цього вимагають нормативні акти;
 1. Що не відносимо до мотивів створення матеріальних запасів:

 1. імовірність порушення встановленого графіка постачань;

 2. можливість коливання попиту;

 3. сезонні коливання виробництва деяких видів товарів;

 4. можливість рівномірного здійснення операцій з вироб­ництва і ро­з­­поділу;
 1. Не відноситься до мотивів створення матеріальних запасів:

 1. можливість коливання попиту;

 2. сезонні коливання виробництва деяких видів товарів;

 3. знижки за покупку великої партії товарів;

 4. заповнення складських площ;
 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. на запаси матеріальних ресурсів;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;
 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі запаси поді­ляються на:

 1. запаси готової продукції;

 2. запаси в постачанні;

 3. запаси у виробництві;

 4. запаси у дистрибуції;
 1. За фазами процесу відтворення запаси поділяються на:

 1. запаси незавершеного виробництва;

 2. запаси готової продукції;

 3. запаси зворотних відходів;

 4. запаси у дистрибуції;
 1. Щодо ланки логістичного ланцюга або логістичних посе­редників запаси поділяються на:

 1. на запаси в постачальників;

 2. складські запаси;

 3. транспортні запаси;

 4. запаси вантажопереробки;
 1. Стосовно комплексних логістичних активностей запаси поділяються на:

 1. запаси у споживачів;

 2. запаси в торгових посередників;

 3. запаси в посередників у фізичному розподілі;

 4. складські запаси;
 1. Основна частина виробничих і товарних запасів, які при­значені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями — це:

 1. поточні запаси;

 2. страхові запаси;

 3. підготовчі запаси;

 4. сезонні запаси;
 1. До основних систем управління запасами не належить:

 1. система управління запасами з фіксованим розміром за­мовлення;

 2. система управління запасами з фіксованим часовим ін­тервалом між замовленнями;

 3. система з встановленою періодичністю поповнення запа­сів до встановленого рівня;

 4. «трибункерна» система управління запасами;
 1. До регулюючих параметрів системи управління запаса­ми з фіксованим роз­міром замовлення належать:

 1. точка замовлення;

 2. розмір замовлення;

 3. правильні відповіді «1» і «2»;

 4. фіксований період замовлення;
 1. До категорії «товарний запас» належать:

 1. запаси борошна на складі хлібозаводу;

 2. запаси борошна на складі борошномельного підприємства;

 3. запаси на складі сировини швейної фабрики;

 4. запаси сировини на борошномельному підприємстві ;
 1. Згідно з АВС - аналізом до групи «С» зараховують:

 1. найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких при­падає приблизно 75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20 % загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

 2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15 %, але у кількісному від­ношенні ці запаси становлять 30-40 % продукції, яка зберігається;

 3. найдешевші товари, які становлять 5-10 % від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50 % від загального обсягу;

 4. немає правильної відповіді;
 1. Згідно з АВС - аналізом до групи «В» зараховують:

 1. найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких при­падає приблизно 75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20 % загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

 2. середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів становить приблизно 10-15 %, але у кількісному від­ношенні ці запаси становлять 30-40 % продукції, яка зберігається;

 3. найдешевші товари, які становлять 5-10 % від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50 % від загального обсягу;

 4. немає правильної відповіді;
 1. У якій із наведених систем управління запасами вхідним параметром є період часу між замовленнями:

 1. з фiксованим розмiром замовлення;

 2. з фiксованою перiодичнiстю замовлення;

 3. з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня;

 4. система “Мінімум-максимум”;
 1. Витратами на виконання замовлення вважають витрати:

 1. накладнi;

 2. прямi;

 3. постiйнi;

 4. виробничi;
 1. До переваг методу закупівлі товару однією партією належать:

 1. простота оформлення документів, гарантія постачання всією пар­ті­єю, пiдвищенi торговельнi знижки;

 2. економiя складських примiщень;

 3. прискорення обертання капiталу;

 4. усі відповіді правильні.


ТЕМА 7

«^ ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ»


 1. До функцій складів не належить:

   1. консолідація вантажів;

   2. розукрупнення вантажів;

   3. перетворення виробничого асортименту в споживчий;

   4. немає правильної відповіді;
 1. Початковим етапом процесу вибору раціональної системи складування є:

   1. вибір загальної спрямованості технічної оснащеності складської системи;

   2. проведення техніко-економічної оцінки кожного конкурентоспроможного варіанта;

   3. визначення місця складу в логістичному ланцюзі та його функцій;

   4. вибір елементів кожної складської підсистеми;
 1. Логістичний процес на складі не включає:

   1. розвантаження і приймання товарів;

   2. складування і зберігання вантажів;

   3. надання послуг клієнтам;

   4. немає правильної відповіді;
 1. Для раціоналізації виконання складських операцій на часовому відрізку розробляють:

   1. технологічні карти;

   2. технологічні графіки;

   3. технологічні завдання;

   4. технологічні паспорти;
 1. До функцій складів належать:

 1. перетворення виробничого асортименту у споживчий;

 2. транспортування продукції;

 3. упакування продукції;

 4. контроль якості матеріальних запасів;
 1. До функцій складів належать:

 1. складування і зберігання продукції;

 2. транспортування продукції;

 3. упакування продукції;

 4. контроль якості матеріальних запасів;
 1. До функцій складів належать:

 1. транспортування продукції;

 2. упакування продукції;

 3. контроль якості матеріальних запасів;

 4. консолідація і розукрупнення вантажів;
 1. До послуг, які надаються складами, належать:

 1. сортування і маркірування;

 2. фасування й упакування;

 3. експедиторські послуги;

 4. усі вище перелічені;
 1. Відносно функціональних базисних областей логістики виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;
 1. Відносно логістичних посередників виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного ви­робництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власні і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;
 1. За видом продукції, яка зберігається, виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;
 1. За широтою асортименту виділяють склади:

 1. постачання, виробництва, розподілу;

 2. сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного ви­робництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

 3. власних і логістичних посередників;

 4. вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широко­го асортименту;
 1. Логістичний процес на складі:

 1. вужчий, ніж технологічний;

 2. співпадає з технологічним;

 3. ширший, ніж технологічний;

 4. зазвичай вужчий, ніж технологічний, але може і співпа­дати з ним;


1   2   3   4   5

Схожі:

Тести iconТести

Тести iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Тести iconТести
«операції» є складовою частиною виробничого менеджменту І тому він вужчий за термін «виробництво»
Тести iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка