Тести
НазваТести
Сторінка2/5
Дата конвертації01.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5
ТЕМА 3

«^ ЛОГІСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ»

 1. З поданих нижче визначень закупівельної логістики вкажіть найбільш по­в­не визначення, яке характеризує її суть:

 1. це функціональна сфера логістики, яка забезпечує надходження сировини (матеріалів, напівфабрикатів, первинного джерела сировини до виробничого підприємства;

 2. це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами;

 3. це підсистема закупівель, що організовує вхід матеріального потоку в логістичну систему;

 4. правильної відповіді немає;
 1. Якщо підприємство закуповує товар, дефіцит якого є недопустимим, то серед критеріїв вибору постачальника на перше місце буде поставлено критерій:

 1. ціна;

 2. якість;

 3. надійність;

 4. умови платежу;
 1. Разові постачання матеріальних ресурсів складають:

1) неперервні матеріальні потоки;

2) дискретні матеріальні потоки;

3) постійні матеріальні потоки;

4) бліц-потоки.


 1. Постачання – це:

 1. логістична операція;

 2. логістична функція;

 3. логістичний ланцюг;

 4. логістичний канал.
 1. Рішення на користь закупівель матеріальних ресурсів (проти власного виробництва) приймається, якщо:

 1. потреба в матеріальних ресурсах стабільна і досить велика;

 2. існуючі постачальники не можуть забезпечити необхідних стандартів яко­сті виробів;

 3. існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників;

 4. необхідно зберігати комерційну таємницю щодо технології виробництва;
 1. Рішення на користь закупівель сировини (проти власного виробництва) приймається, якщо:

 1. потреба в матеріальних ресурсах стабільна і досить велика;

 2. існуючі постачальники не можуть забезпечити необхідних стандартів яко­сті виробів;

 3. відсутність необхідних потужностей для виробництва матеріальних ресурсів;

 4. необхідно зберігати комерційну таємницю щодо технології виробництва;
 1. Рішення про доцільність закупівель матеріальних ресурсів для забезпечення власного виробництва приймається, якщо:

 1. потреба в матеріальних ресурсах стабільна і досить велика;

 2. існуючі постачальники не можуть забезпечити необхідних стандартів яко­сті виробів;

 3. потреба в комплектуючих виробах невелика;

 4. необхідно зберігати комерційну таємницю щодо технології виробництва;
 1. Рішення на користь закупівель матеріальних ресурсів (проти власного виробництва) приймається, якщо:

 1. потреба в матеріальних ресурсах стабільна і досить велика;

 2. існуючі постачальники не можуть забезпечити необхідних стандартів яко­сті виробів;

 3. відсутність адміністративного або технічного досвіду для виготовлення потрібних виробів;

 4. необхідно зберігати комерційну таємницю щодо технології виробництва;
 1. Рішення на користь власного виробництва матеріальних ресурсів (проти закупівель) приймається, якщо:

 1. існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників;

 2. відсутність необхідних потужностей для виробництва матеріальних ресурсів;

 3. потреба в матеріальних ресурсах стабільна і досить велика;

 4. потреба в комплектуючих виробах невелика;
 1. Рішення на користь власного виробництва сировини для виробничих потреб приймається, якщо:

 1. існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників;

 2. відсутність необхідних потужностей для виробництва матеріальних ресурсів;

 3. існуючі постачальники не можуть забезпечити необхідних стандартів якості виробів;

 4. відсутність адміністративного або технічного досвіду для виготовлення потрібних виробів;
 1. Рішення на користь власного виробництва матеріальних ресурсів для виробничих потреб приймається, якщо:

 1. існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників;

 2. відсутність необхідних потужностей для виробництва матеріальних ресурсів;

 3. необхідно зберігати комерційну таємницю щодо технології виробництва;

 4. відсутність адміністративного або технічного досвіду для виготовлення потрібних виробів;
 1. Рішення на користь власного виробництва матеріальних ресурсів (проти закупівель) приймається, якщо:

 1. існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників;

 2. відсутність необхідних потужностей для виробництва матеріальних ресурсів;

 3. комплектуючі вироби можуть бути виготовлені на існуючих виробничих потужностях;

 4. відсутність адміністративного або технічного досвіду для виготовлення потрібних виробів;
 1. Який із методів пошуку потенційного постачальника переважно використовується у системі державних закупівель матеріальних ресурсів?:

 1. листування і особисті контакти з можливими постачальниками;

 2. відвідування виставок і ярмарків;

 3. оголошення конкурсу (тендера) на постачання матеріальних ресурсів;

 4. вивчення рекламних матеріалів;
 1. Який із критеріїв може не використовуватись у процесі оцінки і вибору потенційних постачальників?:

 1. надійність постачання;

 2. віддаленість постачальника від споживача;

 3. юридична адреса постачальника;

 4. репутація постачальника;
 1. До методів пошуку постачальників відносимо:

 1. оголошення конкурсних торгів (тендера);

 2. мозковий штурм;

 3. метод колективного блокнота;

 4. морфологічний аналіз;
 1. Методами пошуку потенційних постачальників є:

 1. мозковий штурм;

 2. метод колективного блокнота;

 3. морфологічний аналіз;

 4. відвідування виставок і ярмарків;
 1. До методів пошуку постачальників не належать такі ме­тоди:

 1. оголошення конкурсних торгів (тендера);

 2. вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, ого­лошень у засобах масової інформації;

 3. мозковий штурм;

 4. відвідування виставок і ярмарків;
 1. Метод, що не використовується для пошуку постачальників:

 1. вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, ого­лошень у засобах масової інформації;

 2. метод колективного блокнота;

 3. листування і особисті контакти з можливими постачаль­никами;

 4. письмові переговори між постачальником і споживачем;
 1. Який із представлених методів не використовуємо у процесі пошуку потенційних постачальників?:

 1. оголошення конкурсних торгів (тендера);

 2. вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, ого­лошень у засобах масової інформації;

 3. морфологічний аналіз;

 4. відвідування виставок і ярмарків;
 1. До методів оцінки постачальників належать:

 1. оголошення конкурсних торгів (тендера);

 2. вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації;

 3. листування і особисті контакти з можливими постачаль­никами;

 4. методика ранжування;
 1. Для оцінки постачальників використовують наступний метод:

 1. оголошення конкурсних торгів (тендера);

 2. вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації;

 3. АВС-аналіз;

 4. письмові переговори між постачальником і споживачем;
 1. До методів оцінки постачальників не належать:

 1. вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, ого­лошень у засобах масової інформації;

 2. АВС - аналіз;

 3. методика ранжування;

 4. правильної відповіді немає;
 1. Сутність завдання "Зробити або купити" полягає в об­ґрунтованому вирішенні питання про:

 1. самостійне виробництво предметів праці або закупівлі їх із зовнішніх джерел;

 2. ступінь використання у виробничому процесі власних за­собів праці;

 3. вибір постачальника;

 4. правильні відповіді "1" і "2";
 1. До причин створення запасiв належать:

 1. можливiсть рiвномiрного виконання операцiй з продажу та розподiлу ;

 2. можливiсть коливання попиту;

 3. сезоннi коливання виробництва деяких товарiв;

 4. усі відповіді правильні;


ТЕМА 4

«^ ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА»


 1. Виробнича логістика, з традиційної точки зору, розглядає процеси, які відбуваються в сфері:

 1. матеріального виробництва;

 2. нематеріального виробництва;

 3. фізичного розподілу;

 4. правильні відповіді «1» і «2»;
 1. Характерною рисою логістичної концепції організації вироб­ниц­тва є:

 1. розгляд виробничої інтеграції як другорядного завдання;

 2. відмова від надлишкових матеріальних і товарних запасів;

 3. орієнтація виробництва на максимізацію партій продукції, яка виготовляється (на складування);

 4. оптимізація окремих функцій;
 1. Традиційна концепція організації виробництва найбільш прийнят­на для умов:

 1. «ринку покупця»;

 2. «ринку продавця»;

 3. перевищення пропозиції над попитом;

 4. все перелічене правильно;
 1. До мікрологістичної системи “штовхаючого” типу відносимо:

 1. КАNВАN;

 2. ОПТ;

 3. МRР;

 4. «Худе виробництво»;
 1. Мікрологістична система МRР ґрунтується на концепції:

 1. «точно у термін»;

 2. «планування потреб/ресурсів»;

 3. «реагування на попит»;

 4. «загальної відповідальності»;
 1. Відмінною рисою концепції «точно у термін» є:

 1. максимальні запаси ресурсів;

 2. велика кількість постачальників;

 3. виробництво з нульовим запасом;

 4. страхові запаси готової продукції;
 1. Мікрологістична система КАNВАN ґрунтується на конце­пції:

 1. «точно у термін»;

 2. «планування потреб/ресурсів»;

 3. «реагування на попит»;

 4. «загальної відповідальності»;
 1. Мікрологістична система КАNВАN вперше була реалізована корпорацією:

 1. Fоrd Моtоrs;

 2. Тоуоtа Моtоrs;

 3. Gеnегаl Моtоrs;

 4. Міtsubishі;
 1. Мікрологістична система КАNВАN у перекладі означає:

 1. точно у термін;

 2. картка;

 3. відбір;

 4. замовлення;
 1. Основою інформаційної системи КАNВАN є:

 1. картки відбору;

 2. картки виробничого замовлення;

 3. транспортні та постачальницькі графіки;

 4. все перераховане вірно;
 1. Мікрологістична концепція «ОПТ» є комп'ютеризованим варіантом системи:

 1. КАNВАN;

 2. МRР І;

 3. МRР II;

 4. «Худе виробництво»;
 1. Сутність концепції «худе виробництво» полягає в:

 1. поєднанні елементів систем КАNВАN і МRР;

 2. зменшенні розмірів партій продукції та часу виробництва;

 3. усуненні «зайвих» операцій звичайного масового виробни­цт­ва;

 4. все перелічене правильно;
 1. Технологічна схема визначає:

 1. напрями переміщення матеріалів;

 2. стислий опис (характеристику) обладнання;

 3. норму часу на кожну операцію;

 4. вказівки з техніки безпеки;
 1. Якими способами може здійснюватися управління мате­ріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих систем?:

 1. динамічним і статичним;

 2. гальмуючим і прискорюючим;

 3. штовхаючим і тягнучим;

 4. додатнім і від’ємним;
 1. Логістичні системи, які розглядає виробнича логістика, мають назву:

 1. внутрішньовиробничих логістичних систем;

 2. зовнішньовиробничих логістичних систем;

 3. усі відповіді правильні;

 4. правильної відповіді немає;
 1. Виробнича програма логістичної системи першочергово визначається:

  1. наявним транспортом;

  2. попитом споживачів;

  3. обсягами постачання сировини;

  4. наявними факторами виробництва.ТЕМА 5

«^ ЛОГІСТИКА РОЗПОДІЛУ»


 1. До логістичних посередників у каналах розподілу, які виконують підтри­муючі функції, належать:

 1. експедиторські фірми;

 2. транспортні організації;

 3. вантажні термінали;

 4. страхові компанії;
 1. Розподільча логістика — це управління матеріальними по­токами:

 1. у процесі створення матеріальних благ або надання матері­аль­них послуг;

 2. у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурса­ми;

 3. у процесі доведення готової продукції до споживача;

 4. на транспортних ділянках;
 1. Канал розподілу, який складає із виробника і споживача, є каналом:

 1. нульового рівня;

 2. однорівневим;

 3. дворівневим;

 4. трирівневим;
 1. Канали розподілу, які складаються з виробника і одного або декількох посередників, що діють як єдина система, є:

 1. горизонтальними;

 2. вертикальними;

 3. ексклюзивними;

 4. селективними;
 1. Канал розподілу, який складає із виробника, оптовика і роздрібного продавця є каналом:

 1. нульового рівня;

 2. однорівневим;

 3. дворівневим;

 4. трирівневим;
 1. Канал розподілу, який складає із виробника і роздрібного продавця є кана­лом:

 1. нульового рівня;

 2. однорівневим;

 3. дворівневим;

 4. трирівневим;
 1. У логістичних каналах розподілу матеріального потоку конкурувати можуть:

 1. представники різних рівнів того самого каналу;

 2. суб’єкти, що намагаються обслуговувати одні й ті самі ринки;

 3. суб’єкти одного рівня;

 4. немає правильної відповіді;
 1. Характеристиками каналів розподілу є:

 1. довжина і ширина;

 2. віддаленість постачальника від споживача;

 3. юридична адреса постачальника;

 4. висота і глибина;
 1. Рівень каналу розподілу - це:

 1. кількість рівнів або посередників у каналі розподілу;

 2. будь-який посередник, що виконує ту або іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача;

 3. кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу;

 4. немає правильної відповіді;
 1. Ширина каналу розподілу - це:

 1. кількість рівнів або посередників у каналі розподілу;

 2. будь-який посередник, що виконує ту або іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача;

 3. кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу;

 4. немає правильної відповіді;
 1. Довжина каналу розподілу - це:

 1. кількість рівнів або посередників у каналі розподілу;

 2. будь-який посередник, що виконує ту або іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача;

 3. кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу;

 4. немає правильної відповіді;
 1. Канал нульового рівня має місце, якщо підприємство використовує систему розподілу:

 1. виробник – споживач;

 2. виробник – роздрібна торгівля – споживач;

 3. виробник – оптова торгівля – роздрібна торгівля – споживач;

 4. багато покупців і посередників;
 1. Однорівневий канал має місце, якщо підприємство використовує систему розподілу:

 1. виробник – споживач;

 2. виробник – роздрібна торгівля – споживач;

 3. виробник – оптова торгівля – роздрібна торгівля – споживач;

 4. багато покупців і посередників;
 1. Дворівневий канал розподілу має місце, якщо підприємство використовує наступну схему:

 1. виробник – споживач;

 2. виробник – роздрібна торгівля – споживач;

 3. виробник – оптова торгівля – роздрібна торгівля – споживач;

 4. багато покупців і посередників; 1. Якщо послідовні етапи виробництва та розподілу перебувають в одноосібному володінні, то мова йде про такий тип вертикальних маркетингових систем, як:

 1. договірні;

 2. корпоративні;

 3. керовані;

 4. конструктивні;
 1. Складні логістичні утворення взаємопов’язаних ланок, які поєднують кілька логістичних ланцюгів – це:

 1. логістичні канали;

 2. логістичні ланцюги;

 3. логістичні мережі;

 4. логістичні системи;
 1. Посередником типу "від свого імені і за свій рахунок" є:

 1. дилер;

 2. дистриб'ютор;

 3. комісіонер;

 4. агент;
 1. Посередником типу "від чужого імені і за чужий рахунок" є:

 1. дилер;

 2. дистриб'ютор;

 3. комісіонер;

 4. брокер;
 1. Посередником типу "від чужого імені і за чужий рахунок" є:

 1. агент;

 2. дистриб'ютор;

 3. комісіонер;

 4. дилер;
 1. Комісіонер належить до посередників типу:

 1. від свого імені і за свій рахунок;

 2. від чужого імені і за свій рахунок;

 3. від свого імені і за чужий рахунок;

 4. від чужого імені і за чужий рахунок;
 1. Оптимальним є таке розташування розподiльчого центру:

 1. у мiсцi споживання матерiального потоку;

 2. поблизу виробника;

 3. на територiї з розвиненою iнфраструктурою;

 4. у місці, максимально наближеному до генераторів і споживачів ма­тері­аль­но­го потоку з найбільшим товарооборотом;


1   2   3   4   5

Схожі:

Тести iconТести

Тести iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Тести iconТести
«операції» є складовою частиною виробничого менеджменту І тому він вужчий за термін «виробництво»
Тести iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка