4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Скачати 120.48 Kb.
Назва4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Дата конвертації29.06.2013
Розмір120.48 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
ТЕМА 4. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Теоретичні запитання


 1. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 2. Суттєві ознаки для віднесення земельних ділянок до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 3. Правовий режим земель природно-заповідного фонду: загальні положення.

 4. Особливості виникнення та припинення прав на землі природно-заповідного фонду.

 5. У чому полягає специфіка управління землями природно-заповідного фонду?

 6. Класифікація земель природно-заповідного фонду.

 7. Які є можливості для оголошення земель науково-цінними?

 8. Різновиди правових режимів науково-цінних земель.

 9. Процедура створення об’єкту природно-заповідного фонду.

 10. Процедура надання (передачі) земельної ділянки для функціонування об’єкту природно-заповідного фонду.


Рекомендована література: [1, 4, 6, 18, 21, 24, 38, 42, 46, 53, 54, 71, 79, 100 - 110].

Завдання для самостійної роботи
1. Складіть перелік законодавчих актів, що регулюють правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення за формою, що наведена нижче:
Найменування нормативного акта

Вид нормативного акту

Дата прийняття, внесення змін

Джерело офіційного опублікування

1

2

3

4

5

2. Складіть таблицю «Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду» за формою, що наведена нижче:


Найменування об’єкту та мета його створення

На якому праві надається земельна ділянка (з вилученням або без вилучення із господарського використання)

Основні завдання створення об’єкту

1

2

3


Продовження таблиці


Що заборонено?

Що дозволено?

Вимоги до структуризації території об’єкту

4

5

6
3. Складіть схеми:

 • порядку створення природного заповідника та надання земельної ділянки для його функціонування;

 • порядку створення регіонального ландшафтного парку та надання земельної ділянки для його функціонування;

 • порядку створення заповідного урочища та надання земельної ділянки для його функціонування.

4. Підготуйте рішення задачі відповідно до номеру варіанта, який визначається викладачем.
^ ЗАДАЧА № 1.
Громадянин Іванюк звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки, що розташована під належним йому у селі Урич е житловим будинком. Сільська рада задовольнила його заяву.

Районний прокурор вніс протест, у якому поставив питання про скасування прийнятого рішення з мотивів його невідповідності чинному законодавству. Зокрема, він вказував, що с. Урич включене до складу Карпатського біосферного заповідника, землі якого згідно із чинним законодавством не підлягають передачі у приватну власність.
Запитання

 1. Визначте коло суспільних правовідносин.

 2. Охарактеризувати структуру і правовий режим земель біосферних заповідників.

 3. Чи підлягає протест задоволенню?^ ЗАДАЧА № 2.
Відповідно до рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим ТОВ "Прибій" викупило земельну ділянку, розташовану під належними йому будівлями санаторію, включаючи територію парку, яка віднесена до парків-пам'яток садово-паркового мистецтва.

Прокуратура АР Крим звернулася до господарського суду із позовом про визнання укладеного договору купівлі-продажу недійсним, а рішення Ради міністрів опротестувала. Протест було задоволено.

Підставою для подання позову та внесення протесту стало те, що рішення про викуп земельної ділянки приймалося Радою Міністрів АРК, хоча ч. 2 ст. 150 ЗК України вирішення даного питання віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України. Крім того, спірна земельна ділянка взагалі не може бути передана у приватну власність в силу положень ст. 84 ЗК України.
Запитання

 1. Визначте коло суспільних правовідносин.

 2. Який правовий режим земель парків-пам'яток садово-паркового мистецтва.

 3. Чи підлягає позов задоволенню?^ ЗАДАЧА № 3.
Новопризначений прокурор м. Орловська, здійснюючи нагляд за дотриманням закону, звернув увагу на старий міський парк. Як з'ясувалося із матеріалів перевірки, в його межах (у парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва) розташоване кафе. Протягом місяця в парку планується розміщення атракціонів для дітей. Крім того, внаслідок незадовільного фінансування фактично в парку залишилося тільки декілька дерев та багато чагарників.

Перед прокурором постали наступні питання: Чи правомірним є розташування кафе та атракціонів у викладеній ситуації? Які наслідки для правового режиму земель парку має маже цілковита відсутність дерев (через вік, поганий санітарний стан тощо)? В якому порядку дана паркова територія може бути зменшена з метою оптимізації бюджетного фінансування Існування парку?

Запитання

 1. Визначте коло суспільних правовідносин,

 2. Надайте відповіді на питання, які постали перед прокурором.

 3. Чи повинен прокурор застосувати заходи реагування у ситуації, що склалася, якщо так, то які?^ ЗАДАЧА № 4
Підприємство змішаної форми власності звернулося до Донецької обласної ради та Донецької міської ради із проханням про надання частини земельної ділянки Ботанічного саду (АН України) для використання, яке не змінює її цільового призначення, тобто для функціонування Ботанічного саду.

Запитання

 1. До чиєї компетенції відноситься прийняття рішення стосовно надання земельної ділянки даної категорії?

 2. На яких умовах і на якому праві може бути надана зазначена земельна ділянка?^ ЗАДАЧА № 5.
Громадяни України Петренко, Іваненко та Сидоренко без відповідно дозволу уповноважених органів стали будувати житлові будинки на території національного природного парку "Стохід". Оскільки названі дії громадян не відповідали правовому режиму національного природного парку, Адміністрація парку звернулась із вимогою припинити самовільне будівництво, знести споруди та привести земельні ділянки у попередній стан.

Петренко, Іваненко та Сидоренко відмовились виконати зазначені вимоги, мотивуючи це тим, що відповідно до ст. 13 Конституції України земля є власністю Українського народу і вони, як громадяни України і частина Українського народу, мають право користуватись землею. Крім того, відповідно до ст. 8 Конституції України її норми є нормами прямої дії, тому ніяких додаткових законодавчих чи підзаконних актів для набуття права на користування землею їм не потрібно.

З метою вирішення справи та з'ясування змісту ст. 13 та ст. 8 Конституції України Адміністрація національного природного парку "Стохід" звернулась до Конституційного Суду України.
Запитання

 1. Визначте коло суспільних правовідносин.

 2. Визначте правовий режим земель даної категорії.

 3. Чи відповідають вимогам чинного законодавства дії Петренка, Іваненка та Сидоренка?

 4. Чи правомірні вимоги Адміністрації національного природного парку "Стохід"?

 5. Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України?

 6. Вирішіть справу^ ЗАДАЧА № 6.
Київрада прийняла рішення про утворення Ландшафтного заказника місцевого значення „Острів Жуків". Через деякий час нею ж було прийнято рішення про передачу частини заповідних земель для комерційного будівництва.

Прокурор м. Києва оскаржив дане рішення Київради посилаючись на порушення в ньому вимог до охорони водно-болотних угідь, як місця і перебування перелітних птахів, а також рідкісних та зникаючих видів рослин.

В процесі розгляду справи судом з'ясувалося, що у рішенні про оголошення території природно-заповідного фонду відсутня вказівка на площу заповідних земель.

Запитання

 1. Визначте коло суспільних правовідносин.

 2. Визначте правовий режим земель даної категорії.

 3. Проаналізуйте викладену ситуацію на предмет дотримання норм законодавства про охорону земель.

 4. Яке рішення повинно бути прийнято судом по справі?^ ЗАДАЧА № 7.
Громадянин Пилипенко звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки, що розташована під належним йому у селі Благодатне житловим будинком. Сільська рада задовольнила його заяву.

Районний прокурор вніс протест, у якому поставив питання про скасування прийнятого рішення з мотивів його невідповідності чинному законодавству. Зокрема, він вказував, що с. Благодатне включене до складу національного природного парку «Святі гори».
Запитання

 1. Визначте коло суспільних правовідносин.

 2. Охарактеризувати структуру і правовий режим земель національних природних парків.

 3. Чи підлягає протест задоволенню?^ ЗАДАЧА № 8.
Громадяни Маймон Г. Л. і Рогуль П. І. без відповідного дозволу почали будувати житлові будинки на території регіонального ландшафтного парку. Вони також проігнорували вимогу адміністрації парку зупинити будівництво, знести житлові будинки та привести територію землі у належний стан.
Запитання

 1. Дайте характеристику правового режиму земель даної категорії.

 2. Які дії має вчинити адміністрація парку?

 3. Що таке рекультивація порушених земель?

^ ЗАДАЧА № 9.
Заступник голови адміністрації природного заповідника Б. вирішив у межах заповідника власним коштом звести котедж на ділянці площею 0,02 га для влаштування місця відпочинку працівників заповідника та уклав договір про будівництво з будівельною компанією. Дізнавшись про це, громадянин К., який проганяє свійських тварин по землях заповідника, попередив заступника голови, що будівництво котеджу може загрожувати розвиткові природного об'єкта, яким є заповідник.
Запитання

 1. Визначити правовий статус і склад земель природно-заповідного фонду.

 2. Дайте правову оцінку діям заступника голови заповідника Б.^ ЗАДАЧА № 10
Громадяни Г. і П. без відповідного дозволу почали будувати житлові будинки на території ботанічного саду. Вони також проігнорували вимогу адміністрації ботанічного саду зупинити будівництво, знести житлові будинки та привести землю території у належний стан.
Запитання

1. Дайте характеристику правового режиму земель даної категорії

2. Які дії належить вчинити адміністрації ботанічного саду?

3. Що таке рекультивація порушених земель?
Завдання 2
АТ «Добродій» звернулося в сільську раду з клопотанням про передачу земельної ділянки у власність для будівництва кафе, торговельного павільйону з продажу сувенірів, організації автостоянки для приїжджаючих відпочивати в заказник регіонального значення в прибережній зоні водойми, розташованого в границях заказника.

Сільська рада відмовила АТ, посилаючись на те, що землі водного фонду у власність не передаються і запропонувала передати ділянку, на яку було клопотання, про передачу в оренду.
- Описати правовий режим категорії земель, до якої відноситься зазначена земельна ділянка
- Дайте правову оцінку діям ради
- Опишіть правовий режим означеної ділянки.
Завдання 11
У Донецьку міську раду звернувся ТОВ «Схід» із проханням про передачу земельної ділянки площею 0,6 га для будівництва спеціалізованого ліцею для дітей з поглибленим вивчанням хімії, біології, ботаніки, географії у власність, зобов'язуючи укласти охоронне зобов'язання, добровільно сплачувати підвищену ставку земельного податку, указавши, що будівництво буде відбуватися на території без вирубки дерев.

Міська рада відмовила в безкоштовній передачі земельної ділянки, посилаючись на те, що для підприємницької діяльності передбачений продаж земельних ділянок, крім того, землі природоохоронного призначення у власність не передаються.
- Описати правовий режим категорії земель, до якої відноситься зазначена земельна ділянка
- Дайте правову оцінку діям ТОВ «Схід» і міської ради
Завдання 13
Частина території населеного пункту потрапила в границі біосферного заповідника. Громадяни, що мають на даній території індивідуальні житлові будинки і господарські будівлі, звернулися в селищну раду з клопотанням про приватизацію присадибних земельних ділянок. Селищна рада прийняла рішення про відмовлення в приватизації, посилаючись на 83, 84 статті Земельного кодексу України, ст 17 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», якими встановлено, що біосферні заповідники є природоохоронними, науково – дослідницькими установами міжнародного значення, тому земельні ділянки в їхніх границях можуть знаходитися винятково в державній власності і приватизації не підлягають.

Жителі звернулися в прокуратуру, пояснивши, що користуються ділянками протягом багатьох років до оголошення території заповідників.

Прокурор виніс протест на рішення, посилаючись на те, що в Декреті Кабінеті Міністрів України «Про приватизацію» відсутні зазначені в рішенні положення, крім того, згідно Земельного кодексу України, землі природно-заповідного фонду можуть знаходиться в державній, комунальній і приватній власності.
- Описати правовий режим категорії земель, до якої відносяться зазначені земельні ділянки.

- чи Підлягає протест задоволенню?

- Вирішити справу.

Завдання 34
Громадянин Бражко А.А. звернувся в Донецьку обласну раду з проханням про передачу йому безкоштовно у власність земельну ділянку площею 40 кв. м кам'янистих місць для будівництва індивідуального гаража з земель національного парку «Святі гори».


 • Описати правовий режим категорії земель, до якої відноситься зазначена земельна ділянка

 • У якій власності можуть знаходитися землі природно-заповідного фонду?

 • Чи мається можливість передачі цієї земельної ділянки у власність?Завдання 36

Підприємство звернулося в Донецьку обласну Раду і міську Раду з проханням про передачу частини земельної ділянки Ботанічного саду (АН України) у власність для будівництва Дендрарію.


 • Описати правовий режим категорії земель, до якої відноситься зазначена земельна ділянка

 • Хто повинний прийняти рішення з приводу надання земельної ділянки даної категорії?

 • На яких умовах і на якому праві може бути надана земельна ділянка?

Підготувати відповідь на клопотання
Завдання 55
У зв'язку зі збільшенням вантажних і пасажирських перевезень за кордон і виконання зворотних авіаційних рейсів, керівництво Державного департаменту авіаційного транспорту звернулося в обласну раду з клопотанням виділити додатково земельну ділянку розміром 62 га для розширення в обласному центрі території аеропорту, зведення службово-технічних споруд, розміщення сервісних послуг і ремонтної бази авіаційної техніки, оснащеної сучасними технологіями.

За шість кілометрів від аеродрому передбачалося виділити місце для знешкодження, переробки і складування виробничих і побутових відходів, горючих-сировинних матеріалів.

Обласна рада розглянула клопотання і відповідні матеріали і прийняла рішення про вилучення цих земель у фермера Скорина і частини регіонального заповідника і передачі зазначеної земельної ділянки. Прокурор області опротестував це рішення як незаконне.


 • Дати характеристику правового режиму земель природно-заповідного фонду.

 • Чи підлягає протест прокурора області задоволенню?

 • Вирішити справу.

Схожі:

4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconПоняття земель природно-заповідного фонду
КУ, землі природно-заповідного фонду «це ділянки суші І водного простору з природними комплексами та об´єктами, що мають особливу...
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconXviii. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку,...
Поняття земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення icon2. Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду
Землями водного фонду повинні визнаватися лише земельні ділянки, на яких водні об’єкти знаходяться постійно або більшу частину року,...
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconМіжнародне морське право – це сукупність міжнародно-правових норм,...
Правовий режим внутрішніх, територіальних та архіпелажних вод, а також прилеглої зони
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconЗвернення шановний Едуарде Анатолієвичу!
Як Вам відомо, чинними актами Президента України передбачено створення конкретних територій природно-заповідного фонду України. На...
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення icon3. правовий режим земель житлової та громадської забудови
Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель І гаражного будівництва
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconПлан Вступ Види правового режиму майна подружжя Правовий режим майна подружжя в Україні
Основним змістом правовідносин власності подружжя є права та обов’язки обох з приводу належного їм майна, що складають особливості...
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення icon3 Правовий режим використання та охорони лісів та інших об`єктів рослинного світу
Тема: Правовий режим використання та охорони лісів та інших об`єктів рослинного світу
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconПлан вступ Сучасний стан оренди земельних ділянок та глибина дослідження даного питання 2
Оренда земель як правова форма їх використання. Поняття оренди земель сільськогосподарського призначення, правові особливості
4. правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення iconГромадська організація
«Дуброви» (що віднесено до об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення) розміщено поле орієнтовною площею 1 га, на якому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка