Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008
НазваКурс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008
Сторінка2/4
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Географія > Курс лекцій
1   2   3   4^

Авто бетонозмішувач (АБС-6) модель 69672-10
Шасі КРАЗ65101

 


Рис. 3-1. Авто бетонозмішувачі.
За продуктивністю бетонорозчинозмішувальні підприємства поділяються підприємства малої середньої та великої потужності.

До бетонозмішувальних підприємств малої потужності відносяться збірно – розбірні і пересувні установки, оснащені бетонозмішувачами зі змішувальними барабанами місткістю (по завантаженню) 100 і 250 л, з продуктивністю до 40 тис. м3 на рік.

До розчинозмішувальних підприємств малої потужності відносяться установки продуктивністю до 30 м3 розчину у зміну, оснащені пересувними розчинозмішувачами місткістю 80 – 100 л.

Бетонозмішувальні підприємства середньої потужності (стаціонарні і збірно – розбірні) з річною продуктивністю до 120 тис м3 бетонної суміші. Підприємства такого типу оснащені бетонозмішувачами місткістю 500, 750, 1200 і 1500 л.

Розчинозмішувальні підприємства середньої потужності продуктивністю до 120 м3 розчину у зміну оснащуються розчинозмішувачами місткістю 100 – 325 л.

Бетонозмішувальні підприємства великої потужності продуктивністю більше 120 тис м3 бетонної суміші на рік оснащені бетонозмішувачами місткістю 2400 і 3000 л.

Розчинозмішувальні підприємства великої потужності продуктивністю до 300 м3 розчину за зміну оснащаються розчинозмішувачами місткістю від 750 до 1000 л.

В залежності від способу приготування розчину і виду вапна, що застосовується, розчінозмішувальні підприємства поділяються на таки, що працюють на вапняному тісті і такі, що працюють на молотому негашеному вапні.

Бетонорозчинозмішувальні підприємства бувають з вертикальним і горизонтальним розташуванням технологічного обладнання. Найбільш розповсюдження має вертикальна схема, при якій складові матеріали один раз подаються на необхідну висоту і надалі під дією гравітаційних сил поступають у низ , проходячи через усі технологічні пости . установки даного типу більш компактні, однак мають велику висоту ( до 20-30 м ), що ускладнює їх монтаж і демонтаж.

Горизонтальна схема передбачає двох – і трикратне підняття сировини. Основне технологічне обладнання в цьому випадку розміщається безпосередньо на землі і тому не потребує улаштування спеціальних фундаментів та інших несучих конструкцій. Однак необхідність багатократного підняття компонентів бетонної суміші вимагає встановлення додаткових транспортних пристроїв( стрічкових конвеєрів, вертикальних елеваторів, тощо). Тому за горизонтальною схемою проектуються, як правило установки невеликої продуктивності і з малим терміном експлуатації на одному місці.(рис.3-4)Рис3.4. Схеми компоновки бетонозмішувальних підприємств:

а - вертикальна; б – горизонтальна;

1 – витратні бункери цементу і заповнювачів;

2 – дозатори;

3 – збірний бункер;

4 – бетонозмішувач;

5 – бункер – накопичувач;

6 – стрічковий транспортер;

7 – шнековий транспортер;

8 – завантажувальна поворотна воронка;

9 – ківшевий елеватор;

10 – скиповий підйомник;

11- естакада;

12 – транспортний засіб.

^ 3.2. Бетонозмішувальні підприємства.
Бетонозмішувальною установкою прийнято називати пересувний або стаціонарний агрегат, оснащений пристроями і обладнанням для виконання усіх процесів з виготовлення бетонної суміші.

Бетонозмішувальні установки за принципом дії поділяються на циклічні та безперервної дії.

Приготування бетонної суміші на заводах циклічної дії здійснюється в гравітаційних бетонозмішувачах або бетонозмішувачах примусової дії. Виготовлення бетонної суміші в гравітаційних бетонозмішувачах не дозволяє добитися достатньої однорідності суміші, що виготовлюється, і повністю використати активність цементу.

Тому у бетонозмішувачах даного типу можливо готувати тільки пластичні бетонні суміші на щільних заповнювачах.

Вказані недоліки в значній мірі усуваються при застосуванні вібробетонозмішувачів і бетонозмішувачів примусової дії (тарільчаті, валкові, лопатеві, роторні, шнекові)

Також широке використання знайшли бетонозмішувальні заводи (установки) безперервної дії. Існує два способи вироблення бетонних сумішей на таких установках. При першому способі від дозовані сухі матеріали транспортером подаються в бетонозмішувач безперервної дії, де і здійснюється перемішування сухих компонентів і заливання водою.(рис.3.5).


Рис.3.5. Схема пересувної бетонозмішувальної

установки безперервної дії

 1. лотковий вібратор - живитель;

2,8 – похилі конвеєри;

3 – витратні бункери щебеню і піску;

4 – автоцементовоз;

5 – витратний бункер цементу;

6 – вагові дозатори безперервної дії;

7 – збірний конвеєр;

9 – бетонозмішувач безперервної дії;

10 – ємність для рідких добавок;

11 – реверсійний транспортер;

12 – горизонтальний реверсійний транспортер;

13 – пневмоустановка;

14 – бачок для дозування води;

15 – бункер – накопичувач.


При другому способі з початку здійснюється роздільне приготування цементного молока в шнековому змішувачі , звідки воно поступає у вертикальний бетонозмішувач. Одночасно в той же бетонозмішувач поступає віддозована суміш заповнювачів. При цьому варіанті вдається отримати більш однорідну і щільну бетонну суміш.

Різновидом бетонозмішувальних заводів безперервної дії є установки, що працюють за струміневою технологією, коли цементно – піскова суміш перемішується стисненим повітрям яке створює дві повітряно – матеріальних струменя, що рухаються назустріч один одному.

Капітальні і експлуатаційні витрати на заводах безперервної дії нижчі ніж на заводах циклічної дії.
^ 3.3. Розчинозмішувальні підприємства.

В місцях великої і постійної потреби у будівельних розчинах будують стаціонарні розчинозмішувальні підприємства великої потужності.

В умовах розкиданого будівництва ефективні збірно- розбірні бетонозмішувальні установки середньої потужності циклічної дії. Технологічне обладнання таки установок монтується в кількох самостійних блоках, що забезпечує швидке їх перебазування на нове місце (рис.3.6, 3.7)Рис. 3.6. Розчинозмішувальна установка середньої потужності


При невеликій потребі в розчинах ефективні пересувні бетонозмішувальні установки малої потужності. Все технологічне обладнання таких установок монтується в одному блоці і встановлюється на пнєвмоколісній ході. (рис.3.8).
Рис.3.8. Пересувні змішувачі розчину малої потужності


^ 3.4. Підприємства з випуску асфальтобетону.

Асфальтобетонні суміші виготовлюються на спеціалізованих підприємствах – асфальтобетонних заводах та установках, звідки їх у гарячому, теплому або холодному вигляді доставляють до місця виконання робіт.

В місцях скупченого і розрахованого на велику тривалість будівництва зводять стаціонарні асфальтобетонні заводи потужністю 100тис. тон і більше асфальтобетону на рік.

В дорожньому і інших видах лінійного будівництва доречно використовувати інвентарних збірно – розбірних і пересувних асфальтобетонних установок продуктивністю від 3 до 30 т/год.(рис. 3.9).

Рис. 3.9. Різні типи асфальтобетонних заводів.
В даний час в будівництві використовуються асфальтобетонні установки періодичної (циклічної) і неприливної дії з горизонтальним і вертикальним розташуванням обладнання. Модифікація комплекту обладнання установок вибирається в залежності від умов монтажу, рельєфу місцевості, рецептури сумішей, а також кількості споживачів і потреби у асфальтобетонній суміші.

Установки зі змішувачами безперервної дії найбільш ефективні у тих випадках коли рецептура на протязі зміни не змінна. Установкам зі змішувачами періодичної дії надають перевагу у випадках коли є кілька споживачів асфальтобетонної суміші різних марок.

Горизонтальна (партерна) схема розташування обладнання спрощує монтаж установки при періодичних перебазування але збільшує необхідну виробничу площу. Вертикальне (баштове) розташування є більш компактним і простим в керуванні.(рис.3.10).


Рис.3.10. Технологічна схема асфальтобетонної

установки безперервної дії


 1. бункер заповнювачів;

 2. стрічкові живильники;

 3. стрічковий конвеєр;

 4. ківшевий елеватор;

 5. сушильний барабан ;

 6. пристрій очищення димових газів;

 7. елеватор;

 8. змішувач безперервної дії;

 9. насос – дозатор бітуму;

10-дозатор мінерального порошку;

11- витратна ємність мінерального порошку;

12 – бітумоплавильний агрегат;

13 – паливні баки, що обігріваються;

14 – нагрівальний агрегат з перекачкою;

15 – цистерни з бітумом, що обігріваються;

16 – бункер – накопичувач.

На сучасних асфальтобетонних установках системи автоматизації і контролю забезпечують приготування суміші заданого складу і якості при мінімальному складі обслуговуючого персоналу.

Тема 4. Підприємства з випуску збірних

залізобетонних виробів

План

1.Загальні відомості.

2.Способи виготовлення збірних залізобетонних виробів.

3.Виготовлення арматурних конструкцій і деталей.

4. Формування виробів.

5. Прискорення тужавіння бетону.

^ 4 .1.Загальні відомості.

Будівництво будь-яких споруд в наш час не може обійтися без використання збірних залізобетонних виробів. Це стосується як промислового так і цивільного будівництва. Особлива потреба в збірних залізобетонних конструкціях виникає при будівництві лінійних споруд як то: газопроводи , нафтопроводи, дороги, канали , тощо. Будівництво невеликих і розкиданих на великий території споруд способом монолітної кладки зустрічає великі труднощі пов’язані з доставкою бетонної суміші малими порціями з улаштуванням на місці опалубки , арматури, ущільненням бетону, тощо.

Перехід на використання збірних залізобетонних споруд в значній мірі знімає ці питання. Радикально підвищує якість споруд, що зводяться.

Організація виготовлення деталей з залізобетону залежить від розмірів, форми, маси та їх кількості.

Можна виділити наступні дві групи деталей: вироби масового виготовлення: плити, труби, стінові кільця, тощо;

вироби обмеженого застосування : мостові балки, ферми, елементи опор.

Підприємства з виготовлення бетонних і залізобетонних виробів для збірних споруд поділяються на заводи і полігони.

Заводи – це постійно діючі підприємства з обмеженою номенклатурою виробів з повністю механізованими і автоматизованими технологічними процесами. (Рис.4.1)
Рис.4.1. Завод з випуску з-б виробів.
Полігони – це зазвичай тимчасові підприємства які організуються на період будівництва. Вони відрізняються від заводів різноманітністю продукції, що випускається, меншою кількістю обладнання, відсутністю капітальних будівель та меншою продуктивністю.(рис.4.2)


Варіант1. Мінімальне оснащення. Ручне завантаження компонентів суміші. Лінія і склади сирих виробів розміщуються під навісом. Тужавіння бетону здійснюється без камери пропарювання.


Варіант 2. Механізоване завантаження компонентів


Варіант3. Механізований полігон з мобільною камерою пропарювання.
Рис.4.2. Варіанти полігонів залізобетонних виробів
До складу підприємств, що виготовлюють збірні залізобетонні і бетонні деталі, як правило входять:

 • цех приготування бетонної суміші;

 • арматурний цех;

 • цех опалубки;

 • формувальний цех;

 • цех тужавіння бетону;

 • склад готової продукції.


^ 4.2. Способи виготовлення збірних залізобетонних

виробів

Незалежно від способу виготовлення, номенклатури продукції , що виробляється технологія виробництва збірних залізобетонних виробів містить наступні процеси: транспортування, приймання, зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів; виготовлення арматурних сіток, каркасів і закладних частин; готування бетонної суміші; формування виробів, термообробку відформованих виробів,

розпалубку виробів, передачу готового виробу на контроль і доведення, складування і відвантаження готової продукції.

На підприємствах збірного залізобетону існують наступні способи виробництва деталей: конвеєрний, агрегатно – поточний, стендовий, прокатний, касетний, тощо.

При конвеєрному виробництві виріб в процесі його виготовлення пересувається ритмічно від одного робочого місця до іншого. Всі процеси на робочих місцях механізовані. Конвеєри, в залежності від виду руху, можуть бути пульсуючої дії (візкові) і безперервної .(рис.4.3)

Рис.4.3. Схема розташування обладнання при конвеєрному способі виготовлення збірного залізобетону.

 1. передаточний возик;

 2. очищення і змащування форм;

 3. укладання фактурного шару;

 4. закладання арматурного каркасу, закладних деталей;

5,6,7- пости формування виробів(заливка форм бетоном, віброущільнення, загладжування поверхні

 1. технічний контроль і розпалубка ;

 2. багатоярусний підйомник камери тепло обробки безперервної

дії;

10-камера теплової обробки;

11- розвантажувач;

12-кантователь;

13-пост комплектації.
Конвеєрний спосіб застосовується при масовому виготовленні однотипних виробів на крупних спеціалізованих підприємствах.

При агрегатно – потоковому способі вироби виготовлюються в жорстких переносних формах, що пересуваються від одного операційного посту до іншого з перервами в залежності від тривалості виробничої операції на тому чи іншому робочому місці. При цьому форми транспортуються зазвичай мостовим або іншим пересувним краном.

Відформовані вироби піддаються тепловій обробці у ямних камерах пропарювання циклічної дії.

При виготовленні пласких виробів всі виробничі операції на формовочних постах з загладжування виробів, ущільненню бетонної суміші та інші як правило виконуються в автоматичному режимі. (Рис.4.4)Рис.4.4. Схема розташування технологічного обладнання при

виготовленні залізобетонних деталей агрегатно – поточним

способом


 1. естакада для подачі бетонної суміші;

 2. самохідний бетоноукладач;

 3. віброплощадка;

 4. утворювач пустот;

 5. камери пропарювання ямного типу;

 6. мостовий кран;

 7. пост розпалубки;

 8. стенд опоряджуванням і контролю готових виробів;

 9. самохідні возики для транспортування готових виробів на склад;

10- установка для натягування стрижнів.
При стендовому способі всі операції з виготовлення виробів здійснюють на одному місці у нерухомих формах, що розташовані на площадках – стендах. На стендах виготовлюють, в основному, довгомірні вироби з попередньо – напруженою арматурою (ригелі, балки, ферми, опори ЛЕП, тощо).

В торці стенду розташований приямок з рейковими коліями на яких знаходиться бухтоутримувач з котушками високоміцного дроту і установка для зварювання (стикування) стрижневої арматури у пліті потрібної довжини.

Струнопакет натягується вздовж стенду електричними корбами.

Попереднє напруження арматури здійснюється гідравлічними домкратами.

Бетонну суміш укладають у форми з допомогою спеціального бетоноукладача, а ущільнюють вібраторами, що закріплені на бортах форм або переносними ручними.

Для прискорення тужавіння бетону здійснюють теплову обробку бетонної суміші, паром якій подається у порожнину форми, для попередження випаровування вологи під час теплової обробки виробів форми зверху накривають брезентом. (Рис.4.5).


Рис. 4.5. Схема технологічної лінії з виготовлення

залізобетонних виробів стендовим способом


 1. естакада для подачі бетону;

 2. гідравлічні домкрати;

 3. бетонороздавач;

 4. мостовий кран;

 5. самохідний возик для вивозу готових виробів;

 6. утримувач бухт;

 7. корба для протягування дроту.


При касетному способі вироби формуються в багаторядних вертикальних формах – касетах з пластичних та напівжорстких бетонних мас і піддаються термообробці на місці прогрівом паром через порожнини між касетами. При касетному способі немає необхідності у камерах пропарювання та вібраційних площадках.

Стінки касет виготовлюють зі сталі, армоцементу, пластмаси. Збирання та розбирання касетних форм здійснюють з допомогою механічних та гідравлічних приводів. Бетонну суміш ущільнюють в касетах вібраторами, що встановлюють на зовнішніх стінках касет, глибинними вібраторами, тощо.

Термообробка паром в касетних формах може бути замінена електропрогрівом. (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Схема касетноформувальної машини


 1. рама;

 2. упори для обтиснення касети ;

 3. бетонопровід;

 4. циклон для бетонної суміші;

 5. гнучкій шланг для завантаження суміші у форми;

 6. роликові опори розділяючи стінок;

 7. навесні вібратори;

 8. вертикальні розділяючи стінки касети;

 9. підведення пару у теплові відсіки;

10-гідроциліндр для привода;

11-важильна система для збирання та розбирання касет.
При прокатному способі вироби формуються на спеціальному прокатному стані. Стан складається з формуючої стрічки, натяжної і привідної станцій, теплової секцій.

На установці автоматично очищуються і змащується формуюча стрічка, очищуються прогумована стрічка агрегату калібрування і секції термічної обробки, безперервно дозується, перемішується і видається бетонна суміш, розрівнюється і ущільнюється на формувальній стрічці, формуються і калібруються вироби, здійснюється їх теплова обробка і розпалубка. Укладання арматурних каркасів і закладних деталей механізована. (Рис. 4.7).


Рис. 4.7. Технологічна схема установки безперервного проката.


 1. пристрій дозування;

 2. бетонозмішувач;

 3. натяжна станція стану;

 4. вібраційний пристрій стану;

 5. віброзагладжувач;

 6. формувальна стрічка стану;

 7. камера теплової обробки;

 8. термопривантажувач;

 9. накривна стрічка;

10-верхні і нижні направляючі формувальної стрічки;

11- головний привід стану;

12- приводна станція ;

13- обгінний рольганг;

14- кантувач;

15 – арматурний каркас.
^ 4.3. Виготовлення арматурних конструкцій і

деталей

Виготовлення арматурних конструкцій і закладних деталей здійснюється , як правило, в арматурних цехах або майстернях, що входять до складу заводу ЗБВ.

Арматурний цех, за звичай, складається з заготівельного, зварювального і збирального відділень та відділення захисту арматури від корозії.

У заготівельному відділенні виконують правку, різання та стикування арматурної сталі, зачистку стиків, різку на потрібні розміри. У цьому ж відділенні гнуть прутки, виготовлюють монтажні петлі, а також зміцнюють стрижні.(Рис.4.8).


Загальний вигляд арматурного цехуПодача арматуриПост зварювання арматурного каркасу
Рис 4.8. Виготовлення арматури для з.-б. виробів
У відділенні зварювання зварюють сітки і каркаси на одно точкових та багато електродних машинах, На багато електродних машинах передбачені ножиці для поздовжнього різання широкої сітки.(рис.4.8а).Багатоелектродна зварювальна машина


Виготовлення арматурної сітки


^ Готова арматурна сітка

Рис. 4.8-а. Виготовлення арматурної сітки методом контактного зварювання
Залізобетонні вироби армуються звичайною і попередньо напруженою арматурою. Вироби армують попередньо напруженою арматурою трьома способами: укладанням у вироби, що формуються попередньо натягнутої арматури з фіксованим напруженням; протяжкою арматури в канали готового виробу з наступним натягуванням ії, фіксуванням і замонолічуванням; армуванням виробу, що формується попередньо напруженими залізобетонними виробами – брусками, плитами з дрібнозернистого бетону.

Попереднє напруження арматури виконують в основному механічним або електротермічним способом. При механічному способі застосовують гідродомкрати з допомогою яких здійснюють лінійне натягування стрижневої арматури, дроту або дротяних пучків.

При електротермічному способі арматурні заготовки нагріваються електричним струмом до потрібної довжини, і фіксуються у розтягнутому стані на жорстких упорах форми.
^ 4.4. Формування виробів
Точність розмірів виробів, вигляд поверхні, у багатьох випадках залежать від якості форм і їх змащування, Форми виготовляють з металу, рідше з деревини, пластмаси, залізобетону(рис.4.9).

Рис.4. 9. Форми для виготовлення залізобетонних виробів
Для змащування форм використовують емульсійні склади на основі кислого синтетичного емульсора, відпрацьованого трансмісійного автотракторного мастила (нігролу) , тощо.

Надання необхідної форми залізобетонному виробу і ущільнення бетонної суміші здійснюють різноманітними способами в залежності від виду виробу, зручності укладання в нього бетонної суміші, вибраного методу ущільнення ( вібрування з привантажуванням, вібровакуумування, силове прокатування, центрифугування, пресування)

За способом передачі віброколивань з бетонною сумішшю розрізнюють зовнішнє вібрування (поверхневими вібраторами, віброрейками, тощо)(рис.4.10),


Віброплощадка

ВіброрейкаГлибинний вібратор
Рис.4.10. Пристрої для вібрування бетону при виготовленні

з.-б. виробів
об’ємне ( на віброплощадках), внутрішнє( з допомогою глибинних вібраторів , віброосердь, вібруючих перегородок) .
^ 4.5. Прискорення тужавіння бетону.
Для скорочення тривалості виробничого циклу, пов’язаного з виготовленням залізобетонних виробів застосовують різноманітні способи прискорення тужавіння бетонної суміші.

Технологічні способи передбачають інтенсифікацію процесів тужавіння суміші за рахунок використання цементів, що швидко твердіють, застосування більш ефективних способів ущільнення (повторне вібрування, віброактивація бетонної суміші до укладання).

Хімічні способи – передбачають активізацію твердіння бетонної суміші шляхом введення в неї хімічних добавок – прискорювачів тужавіння.

Однак частіше всього на заводах застосовують способи теплового впливу - обробку виробів паром у ямних або тунельних камерах (рис 4.11),

Рис.4.11. Камера пропарки ямного типу

 1. затвор;

 2. траншея для магістралі пару;

 3. кришка;

 4. цементна стяжка;

 5. залізобетонна плита;

 6. шлак;

 7. бетон;


у формах з порожнинами для подачі в них пара, під ковпаками з брезенту або жорстких матеріалів; електропрогрів виробів; прогрів в розплавленому петролатумі (нафтовий вазелін); нагрів інфрачервоним промінням, тощо.

В останній час широко використовується гаряче формування бетону, що прискорює процес теплової обробки виробів.

Бетонну суміш попередньо підігрівають у бетонозмішувачах або спеціальних бункерах до температури 80 – 900 С. Розігріту суміш вивантажують зі змішувача у термоформи, підігріті паром, і ущільнюють вібраторами.

Висока температура суміші сприяє інтенсивному росту міцності бетону. За 7-8 годин виріб набирає 70% проектної міцності замість 16- 20 годин необхідних при звичайній термообробці.


1   2   3   4

Схожі:

Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 icon1. Організація матеріально технічної бази будівництва (мтб)
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 icon1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки 050201 «Менеджмент». Рівне: рдгу, 2010.–...
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconКонспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconСпоруди транспорту мости та труби виконання та приймання робіт дбн в 3-20-2008
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. №43
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconКонспект лекцій з дисципліни “Електротехніка, електроніка І мікропроцесорна...
Конспект лекцій з дисципліни “Електротехніка, електроніка І мікропроцесорна техніка” / Укл.: Г. В. Карандаков, В.І. Кривенко. – Київ,...
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconКонспект лекцій з дисципліни «Педагогіка І психологія вищої школи»...
Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка І психологія вищої школи» для студентів для всіх спеціальностей нувгп /С. С. Якубовська....
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Поняття державного будівництва І самоврядування. Основні елементи змісту державного будівництва І самоврядування. Практика державного...
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008 iconКонспект лекцій для студентів теф з навчальної дисципліни «безпека...
Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка