Геоекологічна ситуація в
Скачати 55.03 Kb.
НазваГеоекологічна ситуація в
Дата конвертації28.06.2013
Розмір55.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы

Робота на тему:«Геоекологічна ситуація в

Селі Кам*янка»

Під екологічною ситуацією розуміють стан навколишнього середовища, або окремих його факторів, які мають емоціональну, кількісну або якісну оцінку. З позиції людини, розуміння екологічної ситуації, яка потребує покращення або запобігання, зветься екологічною проблемою.

Геоекологічна ситуація –це ситуація стану природного середовища, ступеня його відповідності санітарно-гігієнічним нормам життя населення і природно-екологічним умовам існування живих організмів.

Настан природного довкілля звичайно впливають власне природні процеси та явища (наприклад, посухи, лісові пожежі, сильні паводки, ураганні вітри, землетруси тощо). Однак сучасна геоекологічна ситуація майже всюди в світі формується під впливом самої людини. У процесі життя і господарської діяльності людина все більше використовує різні компоненти природи, повертаючи натомість величезну кількість невластивих природі продуктів своєї життєдіяльності. Тим самим вона порушує зв’язки між природними компонентами, збіднює та видозмінює природне середовище, забруднює складові географічної оболонки – атмосферу, гідросферу, літосферу і ґрунт, спричиняє негативні зміни в біосфері, в тому числі й через ланцюги живлення (наприклад, нагромадження шкідливих речовин у рослинах, які переходять у процесі харчування до тварин, а далі – в організм людини).

Геоекологічну ситуацію визначають спостереженнямизакліматичними увами, радіаційним забрудненням, викидами, промисловісттю та іншими діями людини чи населення, що завдають шкоду різним компонентам або природі в цілому( гідросферу, грунти, атмосферу, літосферу ).

ана робота спрямована на виявлення джерел забрудників та їх знешкодження, звернення уваги влади на екологічну ситуацію села.

айбільшим забрудником навколишнього середовища у світі є підприємства: викиди сажі та диму в атмосферу, скидання промислових відходів у річку, небезпечне зберігання токсинів у неспеціалізованих приміщеннях, відкриті сміттєві полігони, смітники, що ведуть до забруднення продуктами розкладу сміття грунтів.

^

1.Геоекологічна ситуація с. Кам*янка.В основному геоекологічну ситуацію визначають за такими

компоненами:

  1. Екологічна проблема

  2. Екологічний моніторинг

  3. Прогноз розвитку еко ситуації.


^

1.1. Екологічна проблема та джерело забруднення.Екологі́чна пробле́ма — це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.

Виділяють шість груп екологічних проблем:

-атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове);

-водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів);

-геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і геологічної будови);

-ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.);

-біотичні (зменшення рослинності, деградація лісів, пасовищна дигресія, скорочення видової різноманітності і ін.);

-комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних територій.
В с. Кам*янка основними джерелами забруднення є приватні підприємства та транспорт. Найбільше у світі та Україні навколишнж середовище забруднюють підприємства ( мал.1). В моєму селі найбільший вплив наносив цегельний завод, що викидав в атмосферу золу, шлак, сажу.

Це наностло значний вплив на атмосферну екологічну проблему, а її посилював транспорт та зимове опалення приватних осель. Транспорту у селі налічується 860 штук, проте тут не врахований «важкий» транспорт, а саме трактора, екскаватори, грузовики. Найбільше промислової техніки зберігається та експлуатується на приватному підприємстві німця, який скуповує та використовує землю як засеретом, так і в інших частинах села.

Як відомо, кожен хазяїн оселі у селі має поле, де вирощує різні види культур.Сучасна наука полегшує цей процес, винаходячи все нові й нові добрива, отрути проти основних шкідників: колорадського жука, сонечок, медведок та ін. Господарське використання землі порушує екобаланс та життя підземних господарів грунтів, а також спричиняє вимивання корисних речовин, зсувів, ще більшого внесення міндобрива, що після сильних дощів попадає в річку, при цьому порушуючи ще й водну та геолого-геоморфологічні проблеми.

Рельєф, як і у будь-якому іншому населеному регіоні, змінений антропогенним шляхом. Головною причиною зсуву грунів є вирубка дерев.

Вглиб лісу, серед високих буків знайшлася поляна, з якої вирубують дерева. Зі спутникових карт видно, що в ційобласті поширені значні, але обмежені зсуви грунту, а максимальна довжина та ширина площадки—593 та570 метрів відповідно. Картосхему грунтів, на якій зображено різні типи та підтипи грунтів, зсуви. Переважно найкращі грунти знаходяться в центрі села. Це чорноземи, темно-сірі опідзолені, лучні та лучно-болотні грунти. Особливостями кожного регіону є, крім еко проблем, рослинність та тваринний світ. Метою створення Червоної книги було припинення винищення і так рідкісних представників флори та фауни. На жаль, антропогенний вплив ніяк не зменшився, а зріс, тому під особливу увагу потрібно брати такі рослини:білоцвіт весняний,дзвоники карпатські, любка дволиста, цибуля ведмежа. Одним із зниклих в селі видів вважається латаття біле.В лісовій місцевості живе кіт лісовий,тхір степовий, білий лелека, лелека чорний. На карті «Геоекологічна ситуація в Україні» Чернівецьку область позначено як помірно забруднені-забруднені із викидами до 70 тис. Тонн від пересувних джерел забруднення на 90%, та на 90% неочищених вод у природні поверхневі водні об*єкти до 10 млн. М3.

^

1.2. Екологічний моніторинг.Моніторинг, як багатоцільова інформаційна система включає:

-біоекологічний моніторинг, що вивчає природне середовище з точки зору його впливу на стан здоров'я людей;

-геосистемний, або природно-господарський моніторинг, що вивчає зміни геосистем (у тому числі природних), з яких складається навколишнє середовище (геомоніторинг);

-біосферний моніторинг, що забезпечує спостереження, контроль і прогноз можливих змін природного середовища в глобальному масштабі (біомоніторинг),

-моніторинг геологічного середовища (літомоніторинг).
Серед вище названих видів моніторингу в с. Кам*янка не проводиться жоден, але останнім часом було замічене зміна клімату: від 2001 року зими стали суворішими, а літо жаркішим та сухішим, хоча себе проявила р. Сірет, на якій розташоване с. Кам янка, у своєму розпорядку: літні паводки та осінні, зимові, весняні межені.

^

2. Шляхи вирішення проблемиСеред можливих шяхів рішення рішуче виділяється один: заманити владу, впровадити нові правила та створити групу, яка буде наглядати за екологічною ситуацією. Особливості цього шляху вирішення:

- Заманити владу

При зверненні уваги влади можливе офіційне впровадження нових законів та доповнень до існуючого закону « Про охорону навколишнього середовища»

-^ Створення інспекції по покращенню геоекологічної ситуації.

Дана інспекція або група спеціально підготовлених людей зможе наглядати за ситуацією, що послужить збереженням рідкісних видів тварин та рослин, припиненню зсувів, новим лісовим насадженням, виявленням порушників та дослідженням над новим, більш ефективним та менш шкідливим добривом.

Та ці дії не лише збережують природу та клімат, а й дають вигоду народу, збільшуючи перспективи зеленого туризму, адже не забруднених куточків на Україні мало, а помилуватися незайманою природою стає всебільш і більш важко.

Схожі:

Геоекологічна ситуація в iconРозділ четвертий
Етнічна ситуація на слов’янських землях України в давньоруський період. Формування українського етносу
Геоекологічна ситуація в iconРозділ І. Розквіт чеської літератури в добу національного відродження
Соціально-політична ситуація на чеських землях першої половини ХІХ ст
Геоекологічна ситуація в iconСоціально-економічні передумови визвольної війни
Національно-визвольна боротьба українського народу у І648-1657 рр. І загальноєвропейська політична ситуація
Геоекологічна ситуація в icon2. Дипломатична ситуація напередодні війни. “Емська депеша “
Франко-німецькі відносини у першій половині 70-х ХІХ ст. Воєнна тривога 1875 року
Геоекологічна ситуація в iconПитання до іспиту з історії України (1917- 1939 рр.)
Соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в Україні на початку 1917 р
Геоекологічна ситуація в iconІсторія української літератури іі-ої половини ХІХ ст. Левченко Н. М
Суспільно-політична ситуація в Україні у ІІ пол. ХІХ ст та її вплив на культурно-мистецьке життя українського народу
Геоекологічна ситуація в iconПлан: Життєвий шлях В. Підмогильного в умовах сталінського режиму....
Літературно-мистецька ситуація в Україні 1920 – 1930-х рр. «Розстріляне відродження»
Геоекологічна ситуація в iconПроблеми утвердження української мови як державної в Україні (на основі юридичних документів)
Сучасна мовна ситуація в Україні (на матеріалах преси та законодавчих документів)
Геоекологічна ситуація в iconЛекція 7 Тема: Психічний розвиток у дошкільному дитинстві
Анатомо-фізіологічні особливості та їх вплив на психічний розвиток. Психологічні передумови переходу в друге дитинство. Соціальна...
Геоекологічна ситуація в iconВи купили товар. Протягом гарантійного терміну в товарі проявився...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка