9. Ринок досконалої конкуренції
Скачати 122.54 Kb.
Назва9. Ринок досконалої конкуренції
Дата конвертації28.06.2013
Розмір122.54 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики

Ознаки й умови досконалої конкуренції

Це ринок, на якому багато продавців, жоден з яких самостійно не впливає на ціну, за якою він поставляє продукцію на ринок. На ньому функціонують досконало конкурентні фірми, тобто фірми, які приймають ціну на свою продукцію як таку, що не залежить від обсягу поставленої нею на ринок продукції.
Умови

По-перше, частка кожної окремої фірми у пропозиції має бути такою, що суттєво не впливає на обсяг ринкової пропозиції.

По-друге, продукція на такому ринку однорідна, тобто за своїми якісними показниками однакова в усіх продавців

По-третє, покупці добре поінформовані про ціни продавців, тому продукт має однакову ціну у будь-якого продавця

По-четверте, фірми-продавці діють незалежно одна від одної.

По-п'яте, фірми можуть вільно виходити з галузі і так само вільно входити в неї.

Поліполістичний образ поведінки суб'єктів ринку


^

Характерні риси основних способів ринкових дій


1.Частка ринкового попиту, на яку розраховує продавець --мізерна частка без уявлення про загальну величину

2.Визначення параметрів ринкової діяльності: ціни товару та/або його кількості --тільки кількість товару у відповідності із ринковою ціною

3. Можливість ідентифікації взаємозв’язку дія-реакція конкурентів та покупців -- низька

4. Процеси навчання, накопичення досвіду -- завершуються визнанням необхідності відмови від поліполістичного способу дій

^ Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції

окремий продавець здатний лише пристосуватися до ринкової ціни і виступає як «price-taker», тому крива попиту на продукцію конкурентного підприємства досконало еластична.

обсяг товарів, який споживачі мають намір та в змозі придбати у даного продавця, може бути як завгодно великим або малим за певного рівня ціни на товар.

Тобто обсяг попиту може дорівнювати Q1, Q2, Q3, … за рівноважної ринкової ціни РЕ При цьому середній виторг підприємства АR, його граничний виторг МR дорівнюють ціні продукту, а лінія середнього та граничного виторгів збігається з кривою попиту.

Загальний виторг ТR збільшується зі збільшенням випуску продукції^ 2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді
Визначення оптимальних обсягів випуску:
перший підхід
прибуток — різниця між валовим доходом та валовими витратами.

Прибуток буде максимальним тоді, коли різниця між TR і TC досягне найбільшої величини.

Прибуток може бути додатним, від'ємним та рівним нулю
Загальне правило вибору оптимального обсягу виробництва або загальна умова максимізації прибутку:

прибуток максимізується на обсязі, для якого граничний доход дорівнює граничним витратам:

MR = MC

другий підхід


qnmax — оптимальний обсяг виробництва продукції, який відповідає максимальному прибутку;

е — точка беззбитковості

В точці е виконується умова mc = p

Повторення
За умов будь-якої ринкової структури підприємство намагається максимізувати свій прибуток, вибираючи для цього відповідний обсяг виробництва.

Для визначення максимального значення функції прибутку використовуються методи диференціального обчислення.

Нехай функція прибутку має вигляд:

П = TR TC.

Тоді її максимум буде досягнуто за умови:

,

тобто

МR MC = 0, або МR = MC.

Отже, особливістю ринку досконалої конкуренції є те, що окреме підприємство для максимізації свого прибутку повинно виконувати умови подвійної рівності

МR = MC = P.


^


Пропозиція фірми і конкурентної галузі в короткостроковому періоді


Згідно з правилом визначення оптимального обсягу випуску, фірма завжди, за будь-якої ціни, розширює виробництво до рівня, де .

^ Отже, всі параметри виробництва належать кривій граничних витрат .

Але фірма припиняє виробництво, якщо ціна впаде нижче середніх змінних витрат
Короткострокова крива

пропонування конкурентної фірмиКороткострокове галузеве пропонуваннявизначає обсяг виробництва галузі.

одержується шляхом додавання обсягів пропонування всіх фірм за кожної можливої ціни.

у короткостроковому періоді число фірм в галузі постійне.

Ціна рівноваги на конкурентному ринку

визначається взаємодією сукупного попиту на товар та сукупної пропозиції

Механізм утворення рівноважної ціни в галузі зі 100 ідентичних фірм^ 3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді
Пропозиція фірми в довгостроковому періодіУ довгостроковому періоді всі види витрат фірми є змінними,

Фірма може змінити масштаб виробництва, прийняти рішення вийти з галузі, тобто припинити виробництво, або увійти в галузь, тобто розпочати виробництво

Внаслідок вільного входу та виходу фірм їх число в конкурентній галузі змінюється.

Оптимальний обсяг випуску, що максимізує прибуток у довгостроковому періоді, визначається за відомою нам двоетапною процедурою.

На першому етапі фірма обирає оптимальний обсяг виробництва, для якого ціна буде дорівнювати довгостроковим граничним витратам: .

На другому етапі фірма вирішує, чи функціонувати їй взагалі.
Стратегія довгострокового функціонування фірми на ринку:

  • обрати обсяг випуску, для якого ;

  • вступити на ринок, якщо ;

  • вийти з ринку, якщо .


Рухомість ринкового попиту й пропозиції


Якщо Р1 > АТС, це дає змогу типовій фірмі у галузі отримувати економічний прибуток. Підприємці інших галузей спробують переорієнтувати свою діяльність на дане виробництво, під впливом збільшення кількості виробників крива ринкової пропозиції переміститься вправо, що призведе до зниження ринкової ціни рівноваги. Отже, вступ у галузь нових виробників ліквідує економічний прибуток
Якщо ціна знизиться до рівня Р2, то типова фірма не зможе отримувати економічний прибуток та зіткнеться з проблемою збитків. У довгостроковому періоді розпочнеться відтік фірм з цієї галузі в ті, де є можливість отримати хоча б нормальний прибуток. Зменшення кількості виробників зменшить ринкову пропозицію, що призведе до встановлення нового рівня цін Р3. Отже, масовий відтік фірм з галузі ліквідує збитки
Типова фірма отримуватиме нормальний прибуток, але не зможе мати економічний. Тому конкурентна фірма може мати економічний прибуток лише у короткостроковому періоді


^ Загальний висновок відносно досягнення фірмою рівноваги у довгостроковому періоді:

після того як усі довгострокові пристосування завершені, тобто коли досягнута довгострокова рівновага, ціна продукту буде повністю відповідати точці мінімуму середніх сукупних витрат фірми, і виробництво припаде на цю саму точку:

Р = MR = LАТСmіn = LMC
Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки
- Відповідно до наведеної умови фірми отримують нульовий економічний прибуток, і жодна з них не має стимулу для виходу з галузі, так само як фірми інших галузей не мають особливих стимулів до входження в дану галузь.
- Ціною довгострокової рівноваги на конкурентному ринку буде ціна беззбитковості. Ціна рівноваги при цьому забезпечує рівність галузевої пропозиції до споживчого попиту на продукцію галузі
- Незалежно від того, якою є галузь, положення фірми у стані довгострокової рівноваги має однакові характеристики: у будь-якій галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні мінімуму середніх витрат.
- Рівність слугує основним доказом того, що економіка конкурентних цін прагне використати обмежені ресурси суспільства якнайефективніше. Ефективне використання ресурсів вимагає виконання двох умов: виробничої ефективності та ефективності розподілу ресурсів.
- Виробнича ефективність досягається рівністю ціни і середніх витрат . Конкуренція примушує фірми виробляти в точці мінімальних середніх витрат виробництва і встановлювати ціну, яка відповідає цим витратам, використовувати у виробництві мінімум ресурсів.
- Ефективність розподілу ресурсів досягається рівністю ціни і граничних витрат . Вона означає, що виробництво повинно бути не тільки технологічно ефективним, але й створювати в сукупності такий набір товарів, який максимально задовольняє потреби та уподобання споживачів.

^ Ефективність ринку досконалої конкуренції
ПЕРЕВАГИ

  1. Рівновага встановлюється на рівні довгострокового і короткострокового мінімуму середніх витрат, це свідчить про те, що виробництво в умовах досконалої конкуренції організовується технологічно найбільш ефективно.

  2. Ринок досконалої конкуренції забезпечує можливість отримання споживачами товарів за найнижчими цінами, які можуть бути встановлені на рику. Оскільки для даного ринку характерною є цінова конкуренція, ціни тут максимально наближуються до витрат на виробництво продукції.

  3. Фірма і галузь функціонують без надлишків і дефіцитів. Крива попиту при досконалій конкуренції збігається з кривою граничного доходу (D = MR), а крива пропозиції з кривою граничних витрат (S = MC), тому умова довгострокової рівноваги конкурентної галузі фактично дорівнює попиту і пропозиції на дану продукцію (оскільки MR = MC, то S = D). Тобто, можна стверджувати, що досконала конкуренція сприяє оптимальному розподілу ресурсів: галузь залучає їх у виробництво в такому обсязі


НЕДОЛІКИ

  1. Нерівномірний розподіл доходів, який призводить до недоцільного з точки зору суспільства використання ресурсів. Реагуючи на структуру попиту, яка є похідною від структури розподілу доходів, виробники починають більше уваги приділяти виробництву дрібниць для багатої верстви населення, ніж на виробництво предметів споживання для задоволення основних потреб населення з низьким рівнем доходів.
  1. Побічні витрати на суспільні блага. Йдеться про суспільні чи державні блага, такі як національна оборона, безкоштовна всезагальна освіта, всезагальне медичне обслуговування населення тощо. В умовах чистої конкуренції кожен виробник буде йти тільки на ті витрати, які повинні окупитись. Це означає, що існують значні витрати, яких виробники можуть уникнути (і справді уникають), які пов'язані з проблемами забруднення навколишнього середовища.Запитання для самоперевірки
1. Ознаки й умови досконалої конкуренції.

2. Поліполістичний образ поведінки суб'єктів ринку.

3. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

4. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи.

5. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації.

6. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді.

7. Рівновага фірми та галузі.

8. Рухомість ринкового попиту й пропозиції.

9. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді.

10. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

11. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Схожі:

9. Ринок досконалої конкуренції iconТема 9 ринок економічних ресурсів ринок праці: структура І ціна праці
Ринок праці особлива сфера ринкових відносин, де здійснюються операції з купівлі-продажу робочої сили
9. Ринок досконалої конкуренції iconТема «Стратегічний контекст підприємства»
Методи оцінки зовнішнього середовища: модель 5-ти факторної конкуренції М. Портера, step-аналіз, оцінка привабливості галузі за Топсоном,за...
9. Ринок досконалої конкуренції iconЗакон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції
Сутність потреб та їх роль у розвитку суспільства. Структура потреб. Економічні потреби І інтереси. Потреби І виробництво. Загальна...
9. Ринок досконалої конкуренції icon10. фінансові послуги на валютному ринку
Валютний ринок – це сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з купівлею або продажем валюти різних країн. Валютний...
9. Ринок досконалої конкуренції iconМакроекономіка (короткі відповіді)
Найпростіша модель економічного кругообігу закритої економіки без участі держави І без міжнародних зв’язків містить в собі тільки...
9. Ринок досконалої конкуренції iconВступ
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Ринок, як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку І його роль,...
9. Ринок досконалої конкуренції iconРинок природних ресурсів І рента •Природні ресурси як чинник виробництва...
Природні ресурси як чинник виробництва та його особливості. •Природні ресурси як об’єкт купівлі-продажу. Ринок оренди землі І його...
9. Ринок досконалої конкуренції iconСемінар загальні питання щодо конкуренції, монополізму, конкурентної...
Семінар загальні питання щодо конкуренції, монополізму, конкурентної політики та правових засад її реалізації
9. Ринок досконалої конкуренції iconТематичний план для самостійного вивчення студентами заочної форми...
Поняття «ринок робочої сили». Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропозиція,...
9. Ринок досконалої конкуренції iconПитання до заліку з дисципліни
Проблеми ефективності законодавства у сфері захисту конкуренції та регулювання монополії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка