1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
Скачати 55.12 Kb.
Назва1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
Дата конвертації27.06.2013
Розмір55.12 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1. Ви - комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства.

За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні акти, що регулюють комерційні зв’язки.

Вкажіть основні канали збуту продукції та проаналізуйте зміст договору поставки, укладеного між підприємством та його покупцями.
2. Назвіть та охарактеризуйте завдання комерційного відділу в процесі матеріально-технічного забезпечення підприємства.
3. Опишіть дії комерційного відділу, якщо постачальник поставив продукцію, яка не відповідає якості передбаченій в договорі.
1. Ви - комерсант із матеріально-технічного забезпечення підприємства.

За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію матеріально-технічного забезпечення та визначення потреби окремих підрозділів у матеріально-технічних ресурсах.

Проаналізуйте результати визначення виробничої програми підприємства та потреби в основній сировині.
2. Назвіть обов'язки завідуючого складом матеріалів на зернопереробному підприємстві.
3. Опишіть дії завскладом, якщо під час приймання виявлено, що фактична кількість товарно-матеріальних цінностей не відповідає, даним супровідних документів.
1. Ви - комерсант із матеріально-технічного забезпечення підприємства.

Охарактеризуйте порядок визначення оптимального постачальника матеріально-технічних ресурсів та вкладання договорів на їх постачання.

За матеріалами базового підприємства проаналізуйте порядок закупівлі товарно-матеріальних цінностей, надання цінностей, надання послуг та їх оплату.
2. Охарактеризуйте етапи проведення інвентаризації на підприємстві та документальне оформлення її результатів. Назвіть документальне оформлення приймання товарно-матеріальних цінностей на склад.
3. Опишіть дії завскладом, якщо до нього звернувся працівник підприємства з вимогою відпустити товарно-матеріальні цінності і попросив, що завскладом власноруч виписав накладну.

1. Ви - комерсант із матеріально-технічного забезпечення підприємства.

За матеріалами базового підприємства поясніть порядок та проаналізуйте ведення обліку і складання звітів про виконання планів матеріально технічного забезпечення, зробіть висновки.
2. Назвіть завдання комерційного відділу підприємства під час збуту продукції.
3. Покупець прострочив оплату продукції на п’ять місяців. Опишіть дії комерційного відділу в цій ситуації.
1. Ви - комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства.

Охарактеризуйте обов’язки комерсанта з реалізації продукції та послуг, порядок складання графіків відвантаження та підготовки продукції, оформлення відповідної документації (транспортної, розрахункової).
2. Поясніть, яким чином підприємства здійснюють пошук потенційних покупців. Охарактеризуйте канали збуту підприємства. Назвіть найбільших потенційних покупців підприємства. Поясніть, які способи стимулювання попиту на продукцію підприємства можуть використовувати зернопереробні підприємства.
3. У зв’язку з простроченням оплати продукції на 7 місяців комерційним відділом постачальника була подана претензія покупцю на суму боргу з врахуванням індексу інфляції. У відповіді на претензію покупець погодився оплатити суму боргу, однак без врахування рівня інфляції, мотивуючи це тим, що в договорі не передбачене відшкодування втрат від підвищення рівня інфляції. Опишіть подальші дії комерційного відділу постачальника, посилаючись на відповідні нормативні документи.

1. Ви - комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства.

Охарактеризуйте порядок складання договору на реалізацію продукції (послуг) та проаналізуйте систему контролю за виконанням договорів за матеріалами підприємства.
1. Назвіть основні напрямки організації матеріально-технічного забезпечення елеватора.

3. Назвіть дії відділу з постачання, якщо постачальник прострочив поставку товару на 10 днів.


1. Ви – завідувач складу на підприємстві.

Охарактеризуйте обов’язки відповідно договору про повну матеріальну відповідальність завідувача складу.

За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте види матеріальних цінностей, що зберігаються на складах та проаналізуйте умови їх зберігання, зробіть висновки
2. Організація комерційної діяльності елеватора з надання послуг по зберіганню зерна

3. Опишіть ваші наступні дії, якщо замовник прострочив оплату послуг елеватора на три місяці. Визначте загальну суму претензії замовнику.
1. Ви – завідувач складу на підприємстві.

Поясніть порядок приймання, відбору і відпускання товарно-матеріальних цінностей зі складу. За матеріалами базового підприємства проаналізуйте оформлення відповідних документів, зробіть висновки.

2. До завідуючого складом звернувся начальник цеху прохання відпустити йому на виробничі

потреби запчастини до обладнання. Підтвердженням відпуску запчастин, завідуючий складом представив розписку. Які дії завідуючого складом?

3. Назвіть та охарактеризуйте завдання комерційного відділу в процесі матеріально-технічного забезпечення підприємства.

1. Ви – приймальник сільськогосподарської сировини на переробному підприємстві.

За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію виробничої структури, види сировини, яка приймається та вимоги до якої згідно стандартів.

Проаналізуйте результат проведених аналізів з визнання якості сировини, зробіть висновки про їх відповідність сертифікату.

 1. Між підприємством та оптовим підприємством укладено угода на постачання товару у договорі

не визначено асортимент товарів. Підприємство згідно договору поставило товар в довільному порядку. Чи правильна дія підприємства? Чи зможе підприємство оптової торгівлі подати позовну заяву на продавця?

3. 3. Опишіть дії завскладом, якщо під час приймання виявлено, що фактична кількість товарно-матеріальних цінностей не відповідає, даним супровідних документів.
1. Ви - приймальник сільськогосподарської сировини на переробному підприємстві.

За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте зважування сировини, визначення маси «нетто», «брутто» та проаналізуйте результати заповненої документації.

Поясніть систему розрахунків за здану сировини та оформлення відповідних документів

 1. Між підприємством та оптовим підприємством укладено угода на постачання товару у договорі

не визначено умови та порядок розрахунків. Які наслідки буде мати таке підприємство? Хто несе відповідальність за укладання угоди?

3. Опишіть дії завскладом, якщо до нього звернувся працівник підприємства з вимогою відпустити товарно-матеріальні цінності і попросив, що завскладом власноруч виписав накладну.
1. Використовуючи матеріали практики визначити:

 • вид основної і допоміжної діяльності підприємства;

 • асортимент продукції, послуг;

 • основні джерела поставок сировини і матеріалів;

 • канали збуту продукції, послуг.

 1. На підприємстві не виконано договір на постачання сировини . Ваші дії як комерсанта? Які наслідки буде мати підприємство у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань?

3. Покупець прострочив оплату продукції на п’ять місяців. Опишіть дії комерційного відділу в цій ситуації.
1. Ви – комерсант із матеріально технічного забезпечення. Використовуючи матеріали практики необхідно визначити:

 • в яких випадках оформляється довіреності на отримання матеріальних цінностей;

 • який порядок оформлення довіреності;

 • який порядок дії довіреності;

 • первинний облік руху довіреності.

 1. Між адміністрацією підприємства та завідувачем складом не було укладено Договір про повну

матеріальну відповідальність. При проведенні інвентаризації виявлено недостачу на 15000,00грн. Які права має завідуючий складом і які наслідки будуть для підприємства?
3. У зв’язку з простроченням оплати продукції на 7 місяців комерційним відділом постачальника була подана претензія покупцю на суму боргу з врахуванням індексу інфляції. У відповіді на претензію покупець погодився оплатити суму боргу, однак без врахування рівня інфляції, мотивуючи це тим, що в договорі не передбачене відшкодування втрат від підвищення рівня інфляції. Опишіть подальші дії комерційного відділу постачальника, посилаючись на відповідні нормативні документи.

Схожі:

1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Тема 1
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №3
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconРозділ І. Теоретичні аспекти організації ритмічності та рівномірності виробництва
В умовах ринкової економіки зростає роль рівномірного випуску І реалізації готової продукції з урахуванням потреб споживача. Особливо...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconТести вихідного контролю знань студентів денної та заочної форм навчання...
Який із операційних бюджетів задовольняє інформаційні потреби бухгалтера – аналітика щодо передбачення майбутніх обсягів реалізації...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconНадати визначення поняттям: якість продукції, якість послуг, якість управління, якість процесу
Якість продукції — це сукупність її властивостей, що характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти потреби споживачів...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства icon7. Облік господарських процесів
Набуття навичок визначення фактичної собіваартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення фактичної собівртості виготовленої...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconФормування виробничої програми будівельної організації
Виробнича програма підприємства — це завдання, що визначає кількість, асортимент І якість продукції (послуг), яку підприємство повинно...
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства iconЗакріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо...
Відкрити т-рахунки синтетичного обліку виробничого підприємства «арс» на 1 березня 2010 року на підставі даних табл. 1
1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства icon2 Розрахунок реалізованої продукції підприємства Об’єктом дослідження...
Об’єктом дослідження курсової роботи є лісопильне та деревообробне виробництво діючого підприємства. У курсовій роботі, на основі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка