Міністерство аграрної політики та продовольства україни
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Сторінка1/6
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Науково-методичний центр аграрної освіти

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для заміру залишкових знань студентів

що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Дисципліна

«Земельний кадастр»

2011


Тестові завдання розроблені на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.08.2011 р. № 436 «Про підсумки незалежного заміру знань студентів (шляхом незалежного тестування)».

Основою розробки прийнято програми навчальних дисциплін «Земельний кадастр»та «Кадастр населених пунктів» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» у вищих навчальних закладах 11-1У рівнів, затвердженної Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 27 серпня 2004 року та 27 вересня 2006 року.
Розробка тестових завдань здійснена робочою групою складі:

Микула О.Я. – відповідальний, Львівський національний аграрний університ,

Лоїк Г.К. - Національний університет біотехнологій та природокористування,

Сухомлін Л.В. – Харківський національний аграрний університ ім В.В. Докучаєва

Рецензент:

Декан землевпорядного факультету ЛНАУ,

зав кафедри земельного кадастру, д.е.н., професор Ступень М.Г.Питання 1

За якими показниками проводиться облік якості земель?

- відстань до материнської породи

+ вміст гумусу, вміст фізичної глини

- товщина гумусового горизонту

- вміст інших поживних речовин

Питання2

Усі землі в межах України незалежно від форм власності і правового режиму, цільового призначення, господарського використання - це

- адміністративна одиниця

+ земельний фонд

- земельна територія

- земельна провінція

Питання 3

Коли була прийнята Постанова Кабміну "Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру

- 1995 рік

+ 1997 рік

- 1993 рік

- 2000 рік

Питання 4

Земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань та лікування людей – це землі

- рекреаційного призначення

- історико-культурного призначення

+ оздоровчого призначення

- житлової та громадської забудови

Питання 5

Лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів - це

- лісовкриті площі

- чагарники

+ лісосмуги

- заболочені землі

Питання 6

У якій власності можуть перебувати землі?

- в оренді

+ державній, комунальній і приватній

- колективній

- муніципальній

Питання 7

За гранулометричним складом є такі групи ґрунтів:

. + легкосуглинкові та середньо суглинкові

- лесовидні

- елювіальні

- перезволожені та заболочені

+ піщані і супіщані

Питання 8

Мілководне водосховище, площа якого не більше 1км2 - це ставки?

+ так

- ні

Питання 9

Багаторічні насадження, створені для отримання плодів, це

- горішники

+ сади

- сінокоси

- пасовища

Питання 10

Група землекористувань, що об'єднує землі водогосподарських підприємств - це землі промисловості та інших підприємств

  • так

  • + ні

Питання 11

Як називається форма 6-зем:

- звіт про розподіл земель за орендарями

- звіт про наявність зрошувальних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями

- звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями

+ звіт про наявність та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності

Питання 12

Землі, які в установленому порядку відведені під будівництво, але будівельні роботи на яких не розпочато це:

- землі, які використовуються для відпочинку

- землі зайняті поточним будівництвом

+ землі відведені під будівництво

- землі під гідротехнічними спорудами

- землі, які використовуються для технічної інфраструктури

Питання 13

Сільськогосподарські кооперативи та товариства відносяться до державних сільськогосподарських підприємств

- так + ні

Питання 14

Станом на яке число і місяць кожного року складається форма №2-зем?

Виберіть правильну:

+ 01.01 і на 01.07

- 15.02 і на 15.08

- 01.02 і на 01.08

- 15.01 і на 15.07

Питання 15

Обстеження рослинного покриву кормових угідь називається геоботанічним?

+ так

- ні

Питання 16

Земельні ділянки, надані підприємствам, організаціям і установам зв'язку та громадянам під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку - це:

- землі водного фонду

- землі загального користування

- землі енергетичної системи

+ землі зв'язку

- землі запасу

Питання 17

Тип землекористувань гаражно-будівельних кооперативів та індивідуальних гаражів громадян - це земельні ділянки для:

- городництва

+ гаражного будівництва

- дачного будівництва

- сінокосіння та випасання худоби

Питання 18

Земельно-обліковою одиницею є:

- землекористування

+ земельна ділянка

- частина земельної ділянки

- земельна частка (пай)

Питання 19

Зелені насадження загального користування - це зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не включені до категорії лісів

+ так

- ні

Питання 20

Сільськогосподарські кооперативи відносяться до недержавних сільськогосподарських підприємств

+ так

- ні

Питання 21

Група землекористувань, що об'єднує землі лісогосподарських підприємств (в тому числі військових лісгоспів) - це землі:

- водного фонду

+ лісогосподарського призначення

- рекреаційного призначення

- оздоровчого призначення

ї

Питання 22

Землі кооперативу - це земельні ділянки, надані кооперативу в оренду і (або) придбані ним у власність?

+ так

- ні

Питання 23

Які на рівні зон виділено дві гірські області

- Закарпатська і Альпійська

- Татрівська і Піренейська

- Гімалайська і Кавказька

+ Кримська і Карпатська

Питання 24

Площі парників і теплиць відносяться до ріллі?

Відповідь:

+ так

- ні

Питання 25

Земельні ділянки, які не передані у власність або не надані у постійне користування, а також земельні ділянки, право власності або право користування якими припинено згідно з чинним законодавством - це

- землі зв'язку

- землі загального користування

- землі оборони

+ землі запасу

Питання 26

Чи існує такий тип земель як "Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам"

+ так

- ні

Питання 27

Які є категорії придатності земель:

- землі придатні під чагарники

- землі пасовищні

+ землі придатні під с/г угіддя після докорінних меліорацій

- землі малопродуктивні під с/г угіддя та порушені землі

+ землі придатні під ріллю

Питання 28

На яких рівнях ведеться облік кількості земель?

- державному

- федеральному

+ базовому, регіональному і національному

- муніципальному

Питання 29

Повністю штучно створені водотоки, які призначені для використання сили течії раціонального використання води, іригації та для інших цілей, а також - міжгосподарські осушувальні та зрошувальні канали - це:

- внутрішні води

- відкриті землі без рослинного покриву

- природні водотоки

+ штучні водотоки

- сухі відкриті землі

Питання 30

Територія, місцевість, що має природні лікувальні властивості та необхідні умови для використання їх з лікувально-профілактичною метою - це землі;

- історико-культурного призначення

- курортів

- рекреаційного призначення

- природоохоронного призначення

+ оздоровчого призначення

Питання 31

Радгоспи відносяться до державних сільськогосподарських підприємств?

+ так - ні

Питання 32

Чисті пари відносяться до:

- багаторічних насаджень

+ ріллі

- перелогів

- культурних пасовищ

Питання 33

Землі надані у користування, в тому числі на умовах оренди, згідно з рішенням органів місцевого самоврядування - це землі:

+ державної власності

- колективної власності

- приватної власності

- комунальної власності

Питання 34

Земельні ділянки, передані у власність фермерському господарству як юридичній особі, або його членам та земельні ділянки надані в користування на умовах оренди - це землі:

- зрошувальні землі

- транспорту

- резервного фонду

+ фермерського господарства

Питання 35

Сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби, - це ...

- рілля

- багаторічні насадження

- сіножаті

+ пасовища

Питання 36

Землі які використовуються для автомобільних доріг загального користування включаючи органи управління дорогами та допоміжними атрибутами- це землі

+ автомобільного транспорту

- залізничного транспорту

- повітряного транспорту

- трубопровідного транспорту

Питання 37

Скільки в Україні виділено природно сільськогосподарських округів

- 25

- 52

- 40

+ 31

- 10

Питання 38

Угіддя, яке систематично розорюється для вирощування сільськогподарської продукції, це:

- сінокіс

- перелоги

+ рілля

- багаторічні насадження

- пасовище

Питання 39

Земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності - це землі:

- рекреаційного призначення

+ промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

- природо-заповідного фонду

- резервного фонду

- природоохоронного призначення

Питання 40

Болота, що розміщені на підвищених ділянках рельєфу та зволожуються атмосферними опадами - це

+ поверхневі болота

- низинні болота

- відкриті землі без рослинного покриву

- заболочені землі

- сухі відкриті землі

Питання 41

Заболочені - це землі, які є слабо, середньо і сильно заболоченими на мулуватих і торфових грунтах

  • так

  • + ні

Питання 42

Форма №6а-зем та №6б-зем - це зрошувальні та осушені землі, які входять до адміністративно-територіальних одиниць, в тому числі - в межах населених пунктів

+ так - ні

Питання 43

Наявність в ґрунті поживних речових, вмісту гумусу та інше - це обстеження:

+ агрохімічне

- кадастрове

- ґрунтове

- геоботанічне

- біологічне

Питання 44

Як називається форма 2-зем

- звіт про землі, які перебувають в оренді

- звіт про землі, які перебувають у користуванні

+ звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні

- звіт про землі, які перебувають у власності

Питання 45

№1:Поняття обліку земель

- Захід щодо накопичення відомостей про розміщення земельних ресурсів

+ Державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан

- Державний захід щодо регулювання земельних відносин в ринкових умовах

- Захід щодо аналізу відомостей про використання земель

Питання 46

Землі, які зазнали тимчасового або часткового затоплення і мають ознаки поверхневого оглеєння - це є землі:

+ заболочені

- водні

- перезволожені

- кам’янисті

- затоплені

Питання 47

До якого типу земель відносяться підприємства залізничного та автомобільного транспорту?

- сільськогосподарські підприємства

+ підприємства і організації транспорту і зв'язку

- заклади, установи, організації

- промислові та інші підприємства

Питання 48

Зайняті господарськими шляхами і прогонами на с/г землях, а також на с/г угіддях на землях інших категорій це:

- землі під дворами

- землі тимчасової консервації

- землі під будівлями

+ землі під господарськими шляхами і прогонами

Питання 49

Землі які раніше орали, а згодом більше року, починаючи з осені, не використовували для посіву сільськогосподарських культур і не готують під пар, це ...

- рілля

+ перелоги

- сіножаті

- лісовкриті площі

Питання 50

За еродованістю ґрунти поділяються на

- слабо кислі та сильно кислі

+ слабозмиті, середньо змиті, сильно змиті

- піщані, супіщані

- легкосуглинкові

Питання 51

Рівень дефляції може бути:

+ сильним

- середнім

- додатковим

- побічним

Питання 52

Які є види ерозії ґрунту - водна і вітрова

Відповідь:

+ так - ні

Питання 53

Облік кількості земель є:

- тривалий

+ основний і поточний

- тимчасовий

- біжучий

Питання 54

Які є основні форми статистичної звітності:

- 6а-зем, 6б-зем

- 6д-зем, 6г-зем, 2б-зем

- 2а-зем, 6с-зем, 6г-зем, 6д-зем

+ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем

Питання 55

Що є найбільшою структурною одиницею класифікації земельного фонду:

- провінції

- округи

- гірські області

+ природна сільськогосподарська зона

- сільська рада

Питання 56

Фермерські господарства відносяться до:

- державних сільськогосподарських підприємств

+ громадян, яким надані землі у власність і користування

- недержавних сільськогосподарських підприємств

- міжгосподарських підприємств

Питання 57

Землі України - усі землі в межах України, в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами?

+ так

- ні

Питання 58

Землі, які тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану - це землі:

- забруднені с/г угіддя

- інші захисні насадження

- меліоративного будівництва

+ тимчасової консервації

Питання 59

Болота, які розміщені на знижених ділянках рельєфу і зволожуються поверхневими та грунтовими водами називаються

:- верхові

+ низинні

- сухі, відкриті землі

- кам’янисті місця

Питання 60

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади відносяться до міжгосподарських підприємств?
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ “Аграрна...
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Загальні відомості
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Науковий керівник к е н доцент Гордієнко Микола Іванович прізвище, ім’я, по батькові
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка