Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Сторінка3/14
Дата конвертації07.08.2014
Розмір1.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Сьогоднішні витрати і вигоди більше чим їхні аналогічні величини в наступні роки. Дане співвідношення дозволяє порівнювати результати, що змінюють у часі витрати/вигоди. В економіці це співвідношення широко поширено для виміру ефективності проектів чи програм, і воно відомо як чиста (приведена) сучасна вартість (NPV). У тому випадку, коли показник чистої приведеної вартості більше 0, тоді чи проект програма вважаються ефективними і їх доцільно реалізовувати.
1. Чиста приведена вартість являє собою різницю дисконтованих на той самий момент часу показників прибутку й інвестиційних витрат:
, (4.2)
або, якщо капітальні вкладення одноразові, то разрахунок ведеться за наступною формулою:

(4.3)

де Bt – прибуток в році t, r – коефіцієнт дисконтування, Ct – інвестиційні витрати в році t, T –тривалість розрахункового періоду.
^ 2. Рентабельність інвестицій – це показник, похідний від чистої приведеної вартості (прибутку). Він характеризує відношення дисконтованої вартості до дисконтованих інвестиційних витрат:
, (4.4)

де Bеt – екологічна складова прибутоку в році t (може не враховуватися при розрахунках), Cеt – екологічна складова інвестиційних витрат в році t (може не враховуватися при розрахунках).

Якщо інвестиційні витрати одноразові, а не по роках, то дисконтувати їх немає необхідності і розрахункова формула має вигляд:

(4.5)

При ^ BCR > 1 дисконтовані вигоди більше дисконтированных витрат. Це означає, що проект буде прибутковим і його має сенс прийняти. При BCR < 1 проект буде збитковим.

Проблема дисконтування і визначення величини коефіцієнта дисконтування (ставки дисконту) носять дискусійний характер у літературі. Чим даний коефіцієнт вище в приведених формулах, чим більше ми цінуємо сучасні гроші і нинішні вигоди, тим менше значення мають майбутні вигоди, витрати, збитки. Застосування високих ставок дисконту сприяє прагненню до сверхексплуатації природних ресурсів для одержання швидкої віддачі. Тим самим при ухваленні економічного рішення віддається пріоритет максимізації сьогоднішнього добробуту. І відповідно мінімізуються майбутні вигоди і можливі збитки, що властиво екологічним проектам/програмам з їхніми віддаленими ефектами і вигодами. Наприклад, з позицій традиційного підходу витрати-вигоди такий екологічний захід як посадка лісу виявляється малоконкурентним, тому що термін реалізації лісових проектів складає 50—70 років, а чекати поки дерева виростуть до повної спілості треба десятиліття. У свою чергу проекти/програми, що можуть у віддаленій перспективі принести величезні втрати і шкода природі, можуть при традиційних підходах виявитися ефективними в силу значного заниження майбутніх витрат.

^ 3. Період окупності – це час, за який сума надходжень від реалізації проекту (дисконтованого прибутку) покриє дисконтовану суму інвестиційних витрат.
(4.6)
де Bср – середньорічний прибуток .
При виконанні розрахунків неохідно побудувати графік чистого доходу інвестиційного природоохоронного проекту. Наведемо приклад:

Період окупності проекту


4. Індекс прибутковості. Дає змогу оцінити співвідношення обсягу інвестиційних витрат з прогнозованими чистими грошовими доходоми. Розрахунок такого показника при одноразових інвестиційних витратах здійснюється по формулі:
, (4.7)
де Bср – середньорічний прибуток за роки експлуатації, Cср – середньорічні інвестиційні витрати за роки експлуатації.

У даному розділі необхідно зробити висновки, в яких обов’язково вказати:

 1. Як змінилася структура забруднюючих речовин на базовому підприємстві після впровадження природоохоронних заходів

 2. На скільки зменшилась маса забруднюючих речовин на базовому підприємстві після впровадження природоохоронних заходів

 3. На скільки зменшився показник токсичності на базовому підприємстві після впровадження природоохоронних заходів

На скільки зменшилися платежі за забруднення навколишнього природного середовища після впровадження природоохоронних заходів

^ 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования Учебник. – М.: Изд-во ТЕИС, 2003. – 567 с.

 2. Дикань В.Л., Дейнека А.Г. и др. Основы экологии и природопользования. Учеб.пособие. - Харьков, 2002.

 3. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 348 с.

 4. Яремчук І.Г. Економіка природокористування: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 431 с.

 5. Конспект лекций по курсу „Экономика природопользования” для студентов ІІІ курсов. // Автор – составитель: Гармидер Л. Д. – Днепропетровск: УГХТУ, 2002 – 80 с.

 6. Кашенко О.Л. Фінансово–економічні основи природокористування. – К.: Вища шкіла, 1999. – 221 с.

 7. Пивоваров Ю.П., Королюк В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека. Серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов на Дону: «Феникс», 2002. – 512 с.

 8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 1994. – с 416 с.

 9. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и экологический менеджмент. – СПб.: Изд-во СПГУ, 2000. – 452 с.

 10. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: Изд-во ТЕИС, 1992. Т. 2. – 489 с.

 11. Диксон Д., Скура Л., Карпентер Р., Шерман П. Экономический анализ воздействий на окружающую среду. М: Изд-во "Вита-Пресс", 2000. – 395 с.

 12. Екологічне законодавство України. Податковий Кодекс України, 2011р.


Додаток 1
Зразок титульного аркушу курсової роботи

^ Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет
Кафедра економіки промисловості та організації виробництва


Д О М А Ш Н Я Р О Б О Т А
^ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”


Варіант №


Студент групи(шифр групи, прізвище, ініціали)Керівник роботи(посада, прізвище, ініціали)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Домашня контрольна робота складається з 5-ти питань, І має 30 варіантів. Кожний студент виконує тільки один варіант. Номер варіанту...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка