Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Сторінка2/14
Дата конвертації07.08.2014
Розмір1.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


На базі отриманих даних необхідно побудувати діаграму, зробити висновки. Приклад діаграми наведен на рис 2.1.
Рис. 2.1 Ранжирування підприємств за показником екологічної небезпеки та за масою викидів

3. Розрахунок платежів за порушення природного середовища підприємством
В цьому розділі студенту необхідно зробити розрахунки зборів за забруднення атмосферного повітря, підприємствами з попереднього розділу, відповідно до діючого законодавства. Для цього у даному розділі студенту необхідно скласти таблицю шкідливих речовин, які викидають підприємства в атмосферу за обраним варіантом та додатками з попередньої (першої) частини. У таблиці необхідно вказати обсяги забруднення (т/рік) норматив збору за забруднюючу речовину, та суму платежу за увесь викид.

Для розрахунку залучаються дані додатків 2-9.

Варіант 1-5 для аналізу використовує дані додатку 2 та 9

Варіант 6-10 для аналізу використовує дані додатку 3 та 9

Варіант 11-15 для аналізу використовує дані додатку 4 та 9

Варіант 16-20 для аналізу використовує дані додатку 5 та 9

Варіант 21-25 для аналізу використовує дані додатку 6 та 9

Варіант 26-30 для аналізу використовує дані додатку 7 та 9
Загальний порядок вилучення платежів (зборів), а також нор­мативи (ставки) збору за видами порушення се­редовища, затверджені Податковим Кодексом України від 2013р.

Забруднення атмосфери.

Стаціонарні та пересувні джерела забруднення. Загальний алгоритм роз­рахунку зборів, відповідно до вищенаведених документів, має та­кий вигляді

Пасп = (Мi * Нбi ) (3.1)

де Пасп - сума зборів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин; Мі— обсяг вибрасу і-ої забруднюючої речовини; Н - норматив збору за тонну і-ої забруднюючої речовини в гривнях (грн./т), значення нормативів для деяких речовин представлені в конспекті лекцій з курсу „Економіка природокористування”, УДХТУ 2012р.

Увага! Усі неохідні коефіцієнти приведені у Податковому Кодексі України (редакція 2013р.), та в де – яких інших джерелах, а також у додатку 9.4. Розрахунок ефективности інвестицій у природоохоронні заходи підприємства
Як відомо, на промислових підприємствах здійснюються природоохоронні заходи (установка фільтрів очищення води, ресурсозберігаючі технології, технології переробки вторинної сировини, системи утилізації відходів, установки очищенні атмосферного повітря тощо). У данній частині студенту необхідно розрахувати ефективність природоохоронних заходів підприємства по захисту повітря від забруднення. Студент повинен проаналізувати екологічний стан будь – якого одного підприємства з попередніх розділів та запропонувати необхідні природоохоронні заходи для цього підприємства, а токож розрахувати ефективність запропонованних природоохоронних заходів. Період експлуатації необхідно брати не меньше 5 років, та ставку дисконтування брати на рівні 0,1.

Розрахункові дані для оцінки ефективності природоохоронних заходів кожному студенту необхідно взяти з попереднього розділу (сума платежів за забруднення атмосфери), також треба розрахувати суму платежів, яка буде, якщо ви запропонуєте який-небудь захід (тобто викиди шкідливих речовин повинні зменшитися і підприємство буде сплачувати менше). Після цих розрахунків треба визначити різницю між сумою платежів до введення заходів і після введення заходів – це буде ваш незаподіяний збиток, тобто можливий прибуток. Вартість устаткування по запропонованих заходах треба взяти з літератури.

Наприклад, фірма розглядає доцільність впровадження установки очищенні атмосферного повітря. Коефіцієнт дисконтування дорівнює 0,1. Оцінить доцільність даного інвестиційного проекту і визначте, на якому році експлуатації установки окуповуються вкладені в неї кошти.
Таблиця 3 - Розрахункові дані необхідні для оцінки ефективності інвестицій в установку по очищенню атмосферного повітря


Роки

Прибуток у році t (грн./рік)

(незаподіний збиток)

Обсяг інвестиційних витрати (по роках або одноразові),

грн

Період експлуатації інвестиційного проекту, роки

0

--1

2000

2

3000

3

3000

4

3000

Разом

11000


Показники ефективності природоохоронних заходів підприємства

Вибираючі варіанти переходу до стійкого розвитку, різні проекти і напрямки екологізації економіки необхідно мати певні критерії, щоб зрозуміти, який проект, чи варіант краще. Можна говорити про поліпшення здоров'я, збереження ландшафтів і т.д., але в економіці мірилом «хорошості» проекту (програми, напрямку розвитку і т.д.) служить поняття економічної ефективності. Проект варто реалізувати, якщо він економічно ефективний, і, навпаки, якщо проект неефективний, то його потрібно відкинути. Звичайно, економічна оцінка екологічних функцій, природних об'єктів і ін. справа надзвичайна складна і часом неможлива. Однак, на жаль, кошти (будь-якого роду витрати, інвестиції) завжди і при будь-якій економічній системі дефіцитні й у будь-якому випадку необхідно робити обмежений вибір між великою кількістю варіантів рішень.

Для обґрунтування ефективності природоохоронних заходів використовуються такі показники, як:

- чиста приведена вартість (прибуток) (NPV – net present value);

- рентабельність інвестицій (BCR – benefit-cost ratio);

- строк окупності інвестиційних витрат (PB – period of benefit);

- внутрішня норма віддачі (коефіцієнт дисконтування) (IRR – internal rate of return).

Якщо розглядається багаторічний проект, то необхідно зіставляти сучасні витрати і вигоди з майбутніми. Для цього вводиться фактор дисконтування, що дозволить порівнювати сучасні суми грошей і майбутні. Дисконтування дозволяє привести майбутню вартість до сучасної вартості (PV) по формулі:

, (4.1)

де r — коефіцієнт дисконтування.
Дисконтований множник розраховується як:
,

тоді сучасна вартость розраховуєтсья як:PV = Bt * mТаблиця 4 - Приклад - Розрахунок сучасної вартості чистих грошових потоків по інвестиційному проекту

Роки

Майбутня вартість, грн

(незаподіний збиток)

Дисконтований множник при ставці 0,1

Сучасна вартість, грн

0

-

1

-

1

2000

0,9091

1818,2

2

3000

0,8264

2479,2

3

3000

0,7513

2253,9

4

3000

0,6830

2049

Разом

11000

-

8600,3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Домашня контрольна робота складається з 5-ти питань, І має 30 варіантів. Кожний студент виконує тільки один варіант. Номер варіанту...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка