Питання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат)
Скачати 26.46 Kb.
НазваПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат)
Дата конвертації15.12.2013
Розмір26.46 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Географія > Закон
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

для включення до індивідуальних комплексних
контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) 1. Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною праці.

 2. Шкідливі та небезпечні виробничи чинники (визначення), їх класифікація.

 3. Основні світлотехнічні кількісні та якісні показники.

 4. Коливальні процеси (визначення та коротка характеристика) і їх вплив на організм людини.

 5. Загальні вимоги техніки безпеки до виробничого обладнання і виробничих процесів. Поняття „небезпечна зона обладнання”.

 6. Пожежа та пожежна безпека. Небезпечні та шкідливі чинники пожежі та вибуху. Вогнегасники – види, правила застосування.

 7. Стандартизація у галузі охорони праці. Держстандарти, ДСанПіН, ДБН та інші.

 8. Повітря виробничих приміщень. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин в повітрі по ступеню впливу на організм людини.

 9. Види, типи та системи виробничого освітлення (їх коротка характеристика).

 10. Вплив шуму на людину. Гігієнічне нормування та методи боротьби з виробничим шумом.

 11. Причини ураження електричним струмом. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом. Види електротравм та їх загальна характеристика.

 12. Пожежна профілактика. Матеріали і засоби протипожежного (визначення та загальні характеристики).

 13. Підзаконні акти до Закону України „Про охорону праці” – нормативно-правові акти з охорони праці; пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

 14. Основні характеристики мікроклімату виробничих приміщень. Його вплив на стан організму працівника, принципи санітарно – гігієнічного нормування.

 15. Вимоги до виробничого освітлення. Оцінка та нормування природного освітлення.

 16. Вібрація – характеристика, нормування та методи зниження її впливу на людей.

 17. Нормування порогових значень сили змінного (f = 50 Гц) і постійного струму. Колективні та індівідуальні засоби захисту людини від дії електричного струму.

 18. Горіння, розподіл матеріалів і речовин за схильністю до горіння. Категорії приміщень та виробництв за вибухопожежною небезпекою.

 19. Закон України „Про охорону праці” – служба охорони праці на підприємстві; охорона праці жінок та неповнолітніх; відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівника.

 20. Характеристика повітря робочої зони. Заходи по оздоровленню повітряного середовища.

 21. Джерела штучного світла (їх порівняння) та розподіл штучного освітлення за функціональним призначенням.

 22. Природа та види іонізуючих випромінювань, їх характеристика та методи захисту від шкідливого впливу.

 23. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом та їх загальна характеристика.
 1. Основні причин виробничих травм і професійних захворювань та суть основних методів їхнього аналізу.

 2. Призначення та класифікація систем вентиляції. Кондиціювання повітря.

 3. Нормування та методи розрахунку штучного освітлення приміщень.

 4. Причини виникнення, характеристики та захист людини від впливу інфразвуку і ультразвуку.

 5. Основні заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисне заземлення та принцип його дії. Блискавка та її пожежонебезпечна і уражаюча дії.

 6. Види інструктажів. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

 7. Крокова напруга та напруга дотику. Перша (долікарська) допомога потерпілим при ураженні електричним струмом.


Завідувач кафедри

«Охорона праці та БЖД» проф. Касьянов М.А.

Схожі:

Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconПрограма державного екзамену у частині дисципліни основи охорони праці
«Основи охорони праці» для випускників університету за окр бакалавра (далі – Програма) складена на основі затвердженої в дну робочої...
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconПерелік тестових завдань до комплексних кваліфікаційних завдань з...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconОрієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Основи охорони праці»
Міжпредметні зв’язкикурсу «Основи охорони праці» з дисциплінами професійного спрямування
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconПитання до екзамену з дисципліни «Цивільне право» для студентів ІІІ...
Юридична характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей:...
Даною методичною розробкою передбачається розбивка курсу «Основи охорони праці» на 4 самостійних модулі
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) icon«Законодавча та нормативна база з питань охорони праці»
Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань...
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Дегазація шахт” для студентів усіх форм...
Питання з дисципліни \"основи охорони праці\" для включення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань державного екзамену (бакалаврат) iconПрограма державного екзамену з циклу психолого-педагогічних дисциплін...
Критерії оцінювання знань, умінь І навичок студента за результатами відповіді на питання державного екзаменаційного білета
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка