Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області
Скачати 70.59 Kb.
НазваПропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області
Дата конвертації19.11.2013
Розмір70.59 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку

громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки”

від коаліції громадських організацій Донецької області
Резюме: Проект Програми в нинішньому вигляді не враховує стратегічні пріоритети та завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, визначених Указом Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, а також потребам і можливостям громадського сектору Донецької області, тому громадські організації, що подають ці Пропозиції, наполягають на докорінній переробці проекту Програми.
^ Аналіз проекту Програми:
Проект Програми не враховує наступні пріоритети та завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, сформульовані у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні:

 • встановлення відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів влади;

 • забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у реалізації регіональної політики;

 • посилення впливу інститутів громадянського суспільства на процес прийняття управлінських рішень та шляхи їх реалізації;

 • сприяння громадському контролю за діяльністю органів влади;

 • сприяння проведенню громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи діяльності органів влади та їх нормативних актів;

Крім того, навіть зазначені в проекті Програми пріоритети державної політики реалізуються через невідповідні їм заходи (Додаток № 1) - етнонаціональні свята, ветеранські й козацькі заходи, встановлення меморіальних плит, вшанування історичних дат, соціологічні та фокус-групові опитування, промисловий та “зелений” туризм, спортивні заходи тощо. Вказані в проекті Програми заходи дублюють заходи відповідних структурних підрозділів Донецької ОДА та регулярну діяльність з окремих тем та напрямків (наприклад: Конкурс проектів відродження, збереження та розвитку національних культур).

^ Відсутність в якості основного механізму реалізації Програми прозорих конкурсних механізмів залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення нагальних проблем громад, формування порядку денного регіональної політики, розподілу бюджетних коштів напряму суперечить:

 • п. 3 Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації затвердженої Наказом Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р.;

 • п. 1 п.п. 2, п.п. 3 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні затвердженого Указом Президента України № 342/2012 від 25.07.2013 р.;

 • Постанові Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”.

Натомість, закладений в проекті Програми механізм реалізації прямого фінансування заходів має потужний корупціогенний характер, дискредитує саму ідею програми, та відчужує більшість громадських організацій області від бажання брати участь в її реалізації.
^ Потреби і можливості громадського сектору області:
Одна з найбільш вагомих потреб в розвитку Донеччини - це покращення клімату для розвитку громадянського суспільства, шляхом створення в області сприятливих умов та позитивного іміджу громадських організацій. Наразі окремі представники влади, у тому числі посадові особи облдержадміністрації, цілеспрямовано створюють недержавним організаціям негативний імідж, в той час як переважна більшість громадських організацій створюються і долучають до своєї діяльності небайдужих до проблем в суспільстві людей, які, на додаток до основної роботи, добровольцями працюють на користь інших.

В області дотепер відсутнє сприятливе середовище для розвитку інститутів громадянського суспільства, не проводяться ярмарки проектів громадських організацій, не реалізується механізм соціального замовлення, завдяки якому в розвинутих країнах НУО стають повноцінними партнерами місцевих громад у вирішенні суспільних проблем, при цьому найбільш ефективно, прозоро і підзвітно використовуючи ресурси цих громад.

Водночас, громадські організації Донеччини мають значний потенціал для соціальних інновацій, реалізація якого можлива завдяки їх залученню на партнерських засадах до розробки, прийняття та реалізації в області Програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства. Запровадження прозорих правил та принципів партнерства дасть можливість громадським організаціям та іншим представникам громадянського суспільства відчути “спільну відповідальності”, за виконання Програми, долучити до її реалізації значні людські, експертні ресурси, позабюджетні кошти, забезпечити сталий розвиток та активізувати громаду для досягнення довгострокових цілей Програми після завершення її фінансування.
^ Загальні висновки та рекомендації:
Впровадження прозорих та відкритих механізмів розподілу бюджетних коштів дозволить ефективно використовувати існуючі ресурси для досягнення мети та вирішення завдань, які визначені в Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. В довгостроковій перспективі це дасть можливість підвищити рівень довіри з боку громади до місцевої влади та інститутів громадянського суспільства, підвищити та зміцнити репутацію учасників процесу та збільшити соціальний капітал громади області. У зв’язку з чим, рекомендуємо:
1. ^ Відмовитися від запропонованих заходів згідно Додатку № 1 проекту Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки з огляду на те, що вони суперечать пріоритетним напрямкам Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочерговим заходам щодо її реалізації (п. 2) затвердженої Указом Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р. Відсутність конкурсного механізму для визначення виконавців проектів Програми відкриває можливості для всіляких зловживань та лобіювання інтересів конкретних організацій, а також зменшує ефективність використання бюджетних коштів, перешкоджає  об’єднання ресурсів і виникненню синергії у взаємодії між різними секторами суспільства заради досягнення спільної мети.

2. ^ Визначити наступні напрямки в якості пріоритетів Програми, що будуть сприяти досягненню її мети та завдань, відповідно до Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, та потреб громадянського суспільства на обласному рівні:

 1. Розвиток та підтримка правової обізнаності інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення та представників територіальних громад.

 2. Розвиток та підтримка ефективних форм участі інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення та представників територіальних громад у формуванні порядку денного регіональної політики, а також у їх реалізації.

 3. Розвиток спроможності інститутів громадянського суспільства (інституційної, експертної, інформаційно-комунікаційної тощо), покращення їх рівного доступу до ресурсів громад з метою участі у вирішенні суспільних проблем.

 4. Створення недискримінаційного середовища, забезпечення рівних прав та можливостей для інституцій громадянського суспільства, незалежно від організаційно-правових форм, спрямованості, тощо.

 5. Сприяння проведенню громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи діяльності органів влади та їх нормативних актів.

3. На підставі зазначених напрямків діяльності Програми розробити новий Додаток 1 “Заходи” до проекту програми. Заходи Програми повинні бути сформульовані за проектним принципом, таким чином, щоб зацікавлені громадські організації в межах відкритого конкурсу мали можливість запропонувати свої варіанти їх реалізації.

4. ^ Внести до проекту Програми розділ, що описує конкурсний механізм розподілу коштів на її реалізацію, через організацію та проведення відкритих конкурсів проектів, відповідно до вимог Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

5. Вилучити з Розділу V “Результативні показники виконання” Програми наступні пункти 12, 13, 14, 15, 16, які не відповідають п. 7 “Очікувані результати” Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації затвердженої Указом Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р.

Дані Пропозиції засвідчують необхідність докорінної переробки проекту Програми, та проведення її додаткового громадського обговорення. Вважаємо, що активна позиція Донецької обласної ради, її депутатського корпусу на підтримку цієї вимоги громадськості дозволить подолати протиріччя у взаємовідносинах між владою та громадськістю, що вже з’явились в процесі розробки актуального проекту Програми.

З метою підвищення якості проекту Програми, пропонуємо створити відповідну Робочу групу при Донецькій обласній раді. Завданням цієї групи, до складу якої мають увійти представники громадськості, депутатського корпусу, посадових осіб обласної ради, стане врахування пропозицій громадянськості регіону та оперативне завершення роботи над проектом Програми.

^ Зі свого боку, організації, що вносять ці Пропозиції, готові докласти всіляких зусиль для подальшого удосконалення проекту Програми, та її ефективної реалізації.

Громадські організації, що вносять Пропозиції:

Громадська організація “Центр аналізу та

розвитку громадських комунікацій “Діалог” БОНДАРЕНКО С.В.  

Донецька міська організація “Альянс” ЗАКРЕВСЬКА С.В.

Донецька обласна громадська організація

“Донецький інститут соціальних

досліджень і політичного аналізу” КІПЕНЬ В.П.

Донецька міська громадська організація

“Агенція розвитку місцевого самоврядування” КОЧУЄВ В.І.

Донецька обласна організація

Всеукраїнської громадської організації

“Комітет виборців України” ТКАЧЕНКО С.В.

Донецька обласна громадська організація

“Центр політологічних досліджень” ШТУКАРІН С.І.
Схожі:

Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconПрограма розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки Паспорт програми
Дата, номер І назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconРозділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості
Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconДонецький навчально-виховний комплекс №91 з поглибленим вивченням...
Донецький навчально-виховний комплекс №91 з поглибленим вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької області
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області icon«Затверджено»
Змагання проводяться з 31 травня по 02 червня 2013 р у місті Краматорську Донецької області
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconРегіональна програма передачі гуртожитків луганської області у власність територіальних громад
Напрями діяльності та заходи Регіональної програми передачі гуртожитків Луганської області у власність територіальних громад на 2013-2015...
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconПоложення про регіональний конкурс «Бізнес-ідеї молодих І перспективних»
Регіональний конкурс «Бізнес-ідеї молодих І перспективних» (далі конкурс) проводиться на виконання спільної ініціативи Донецької...
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconПро затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року
Затвердити Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року (далі — Програма), що додається
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconСовєтський районний суд м. Макіївки Донецької області
Особа 1 від імені якого за дорученням діє Бузанов Дмитро Вікторович до особа 2, третя особа : Криничанська селищна рада про визнання...
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconУправління культури та туризму донецької облдержадміністрації донецька...
Бенефіс народної артистки України, професора Донецької державної музичної академії ім. С. С. Прокоф’єва
Пропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013-2015 роки” від коаліції громадських організацій Донецької області iconРегіональна програма передачі гуртожитків луганської області у власність територіальних громад
Графік передачі гуртожитків державної форми власності та тих, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка