Тема заняття
НазваТема заняття
Сторінка6/7
Дата конвертації19.11.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7

10. Функціонування фірми за минулий період характеризувалося наступними економічними показниками:

загальні (валові) постійні витрати – 3000 грн.,

середні змінні витрати - 5 грн.;

об'єм реалізованої продукції - 2000 шт.;

ціна за одиницю продукції - 8 грн.;

нормальний прибуток - 4500 грн.

У результаті об’єм економічного прибутку власників даної фірми складе:

1) 1500 грн.;

2) 3000 грн.;

З) 4500 грн.;

4) 7500 грн.

5) величину, не наведену в розглянутих вище відповідях
11. Визначте, яку мінімальну норму прибутку повинен закласти в розрахунки по бізнесу підприємець, якщо його капітал в даному бізнесів складає 150 млн. грн.., потенційний (можливий) доход при наймі на роботу - 9 млн. грн.. за рік, а банківська ставка - 50 % річних:

1) 50%,

2) 200%;

3) 56%;

4) 59%;

5) 6%.
12. Монополіст збільшив пропозицію своєї продукції з 2000 од. за місяць
до 3000 од. і має намір продати всі 3000 од. за найкращою для себе ціною. Економіст, оцінюючи функцію щомісячного потопу як Q = 7000 - 2Р, де Р - ціна за одиницю продукції, тис. грн.., зробив висновок, що прибуток монополіста:

 1. збільшиться;

 2. зменшиться;

 3. залишиться без змін;

 4. оцінити не вдасться через відсутність інформації про ціну;

 5. оцінити не вдасться через відсутність інформації про витрати.


13. Функціонування фірми за минулий квартал характеризувалося наступними показниками:

постійні витрати - 40000 грн.;

середні змінні витрати - 20 грн.;

ціна за одиницю продукції -30 грн.;

збитки фірми -10000 грн.

Визначте, на скільки фірма повинна збільшити об'єм випуску, щоб в поточному кварталі одержати прибуток в об'ємі 5000 грн.:

1) на 10%;

 1. на 20%;

 2. на 30%;

 3. на 40%;

5) на 50%.
14. Витрати на випуск партії виробів в 1000 шт. склали за один рік:

на заробітну плату -20 млн. грн..;

на сировину і матеріали -30 млн. грн.

Норма амортизації будівель і споруд з балансовою вартістю 300 млн. грн.. складає 5 %, а термін служби обладнання загальною вартістю 100 млн. грн.. рівний 5 рокам. Продукція реалізована за ціною 150 тис. грн.. за один виріб. Визначте прибуток підприємства:

 1. 150 млн. грн;

 2. 100 млн. грн;

 3. 80 млн. грн;

 4. 65 млн. грн;

 5. 50 млн. грн.


15. Постійні витрати, пов'язані з організацією справи по випуску нового виду продукції, склали 50 млн. грн. Середні змінні витрати будуть імовірно рівні 5 тис. грн. Передбачувана ціна за одиницю продукції — 20 тис. грн. Розрахуйте, яку кількість виробів необхідно виготовити, щоб одержати прибуток в 10 млн. грн..:

1) 1000 од.;

2) 2000 од.;

3) 3000 од.;

4) 4000 од.;

5) 5000 од.
16. У першому кварталі року підприємство реалізувало 6000 виробів за ціною 80 тис. грн.. за один виріб. Загальні постійні витрати при цьому склали 70000 тис. грн.., середні змінні - 60 тис. грн. В другому кварталі планується збільшити прибуток на 10 % в порівнянні з першим. Розрахуйте, скільки повинно бути додатково реалізовано продукції, щоб збільшити прибуток на 10%:
1) 50 вир.;
2) 100 вир.;
3) 200 вир.;
4) 250 вир.;
5) 350 вир.
17. Господарська діяльність умовного підприємства може бути охаракте­ризована наступними економічними показниками:

рентабельність виробництва -15%;

річний об'єм прибутку -2550 грн.;

середньорічний залишок оборотних засобів -7000 грн.

Визначте об'єм основних виробничих засобів даного підприємства:

1) 5000 грн;

2) 7500 грн;

З) 10000 грн;

 1. 12000 грн;

 2. 14000 грн.


18. Виручка від продажу продукції підприємства склала 100 млн. грн. Матеріальні витрати рівні 30 млн. грн.., оплата праці робітників підприємства - 30 млн. грн.., загальні торгові витрати - 20 млн. грн. Визначте рентабельність даної продукції:

1)20%;

2)25%;

3)30%;

4)50%;

5) 60%.
19. Виробнича діяльність малого підприємства в попередньому періоді характеризувалася показниками, наведеними в таблиці:

Показники

А

В

Об'єм реалізації, од.

400

500

Ціна одного виробу, грн.

125

60

Собівартість виробу, грн.

100

20

Визначте рентабельність продукції малого підприємства по всіх виробах:

1) 25%;

2) 60%;

 1. 112,5 %;

 2. 225%;

 3. відсутні дані, необхідні для розрахунку.


20. Функціонування умовного підприємства за минулий рік характеризувалося наступними економічними показниками:

об’єм виручки від реалізації продукції - 20000 грн;

прибуток від реалізації продукції -10200 грн;

кількість персоналу, зайнятого основною діяльністю - 200 чол.;

фондоозброєності праці - 500 грн/чол.;

коефіцієнт оборотності оборотних коштів -10 оборотів.

Визначте рентабельність виробництва на даному підприємстві:

1) 6%;

2) 10%;

3) 12%;

4) 16%;

5) 20 %.
21. Функціонування умовної фірми за минулий квартал (90 днів) характеризувалося наступними показниками:

собівартість (витрати) виготовлення і реалізації продукції - 3000 грн;
рентабельність продукції - 20 %;

середньо квартальний залишок оборотних засобів -600 грн.

У цих умовах тривалість (в днях) одного обороту оборотних засобів:

1) 9;

2) 11;

3) 13;

4) 15;

5) величину, яка за початковими даними розрахована бути не може.
22. Діяльність фірми в поточному році характеризується наступними да­ними:
середньорічний залишок основних засобів -200000 грн;
коефіцієнт фондовіддачі -0,4;
річний об’єм прибутку від реалізації продукції - 30000 грн.

Визначте рентабельність продукції, що випускається нею:

1) 20 %;

2) 28 %;

3) 40 %;

4) 51 %;
5) 60 %.


 1. Інтегральний ефект від впровадження організаційно – технічних заходів - це:

а) різниця результатів та витрат на реалізацію техніко – організаційного заходу за рахунковий період, приведений до одного року.

б) Співвідношення приведених заходів до приведених витрат.


 1. Яка із форм заробітної плати є економічно найвигіднішою:

а) планування капітального ремонту та модернізація основних засобів, впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації.

б) планування капітального ремонту та модернізація основних засобів, впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації, планування матеріально – технічного забезпечення підприємства.

в) планування капітального ремонту та модернізація основних засобів, впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації, бізнес план підприємства.


 1. Залежно від витрат, які враховуються, та результатів інтегральних показників розрізняють такі види ефектів від реалізації організаційно – технічних заходів:

а) економічний

б) науково - технічний

в) ресурсний

г) соціальний

д) екологічний

є) всі відповіді вірні 1. Для оцінки загальної економічної ефективності організаційно – технічних заходів використовують наступні показники:

а) інтегральний ефект, норма рентабельності інновацій, норма рентабельності.

б) норма рентабельності, інтегральний ефект, період окупності

в) інтегральний ефект, норма рентабельності інновацій, норма рентабельності, період окупності.

г) не використовують жодної.


 1. Вкажіть показники технічного рівня нововведень:

а) надійність, довговічність, продуктивність, точність.

б) надійність, довговічність, економічність, оптимальність.

в) довговічність, економічність, оптимальність, продуктивність, точність.


 1. В основі планування виробництва оновлення нової продукції є:

а)концепція життєвого циклу продукції.

б) план виробництва продукції

в) асортимент портфель


 1. План технічного розвитку та організації виробництва повинен охоплювати напрямки:

а)створення й освоєння нових видів продукції та підвищення якості продукції, що випускається; впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробництва; вдосконалення планування, організації, контролю та управління в цілому; впровадження прогресивної організації праці; капітальний ремонт та модернізація.

б) капітальний ремонт та модернізація; створення й освоєння нових видів продукції та підвищення якості продукції, що випускається; впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробництва; вдосконалення планування, організації, контролю та управління в цілому; заходи щодо економії матеріальних ресурсів виробництва та продукції, що випускається, соціальний розвиток.

в) ^ Всі відповіді вірні.


 1. Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 10000 одиниць приладів. На плановий рік очікується ринковий попит на прилади на рівні 9000 одиниць. Капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності – 12 грн. коефіцієнт використання можності – 0,83. Визначити загальну суму необхідних додаткових капітальних вкладень, якщо коефіцієнт перерахунку середньорічної потужності – 0,45.

а) 26016 грн.

б)11120 грн. 1. Визначити кращий із двох варіантів капіталовкладень на удосконалення технології виробництва 1000 виробів, якщо Ен = 0,15:

Показники

Діючий варіант

Варіанти

1

2

1. Собівартість одиниці продукції, грн/шт.

2. Капітальні вкладення, млн. грн.

1500

3,0

1800

2,5

1200

3,5


а) перший варіант.

б) другий варіант.


 1. У кондитерському цеху у зв’язку з переходом на новий технологічний процес змінні витрати зменшились із 1,2 грн. до 0,9 грн. за одиницю, а умовно – постійні витрати збільшились з 1000 грн. до 1900 грн. Впровадження технологічного процесу потребує однакових капітальних витрат у порівнянні з попереднім технологічним процесом. Розрахувати критичну величину річного випуску продукції та технологічну собівартість

а)Nкр=3000 шт.; С=4600 грн.

б) Nкр=2100 шт.; С=3800 грн.


 1. Фірма розробляє невеликий інвестиційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 6000, 4000, 3000 і 2000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 9000 грн. Щоб правильно відповісти на це питання, потрібно розрахувати інтегральний ефект та індекс прибутковості інвестиційного проекту:

а)Эінт=3395 грн.; Ір=1,377.

б)Эінт=6000 грн.; Ір=1,67.
ІV. Реферати:

 1. Розробка фінансового плану підприємства в ринкових умовах.

 2. Умови прибутковості підприємства, аналіз „витрати – обсяг – прибуток ”, його суть і застосування.

 3. Показники прибутковості підприємства.

 4. Оцінка привабливості інноваційного проекту.

 5. Оцінка ризиковості інноваційних проектів.

 6. Напрямки інноваційного розвитку в Україні.

 7. Бізнес-планування інвестиційних проектів.


V. Вирішення задач

Задача 1

На основі даних таблиці необхідно визначити для кожного інвестиційного проекту (А і Б): 1) чистий приведений прибуток; 2) індекс прибутковості; 3) період окупності інвестицій. Використовуючи розраховані показники, потрібно провести порівняльну оцінку ефективності вказаних варіантів і зробити відповідні висновки. Процентна ставка при дисконтуванні -12 %.

Рік

реалізації

проекту

Обсяг коштів, що

інвестуються ( тис. $ США)

Сума грошового потоку

(тис. $ США)

проект А

проект Б

проект А

проект Б

0

20

25

-

-

1

388

380

-

-

2

-

-

380

100

3

-

-

200

200

4

-

-

50

200

5

-

-

50

200
408

405

680

700

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема заняття iconЗаняття
Тема заняття: Діагностика материнської плати частина Перевірка ланцюга живлення південного моста, шим контроллера
Тема заняття iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
Тема заняття iconКурс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Тема заняття iconТема заняття
Дидактична мета заняття: формування знань щодо показників руху, натуральних та вартісних показників використання основних виробничих...
Тема заняття iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
Тема заняття iconТема заняття

Тема заняття iconAbt (Наталя) 10: 00
Увага! Попередній запис на заняття з фітнесу є обов’язковим!!! Про відсутність на занятті – попереджайте, будь-ласка, не пізніше,...
Тема заняття iconЗаняття
На кафедрі оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для школярів проводяться безкоштовні...
Тема заняття iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Тема заняття iconТема №5
Методична розробка для проведення тактико стройового заняття з навчальної дисципліни «Загальна тактика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка