Тема заняття
НазваТема заняття
Сторінка5/7
Дата конвертації19.11.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7

12. Виручка фірми від реалізації - 150 млн. грн..; змінні витрати - 105 млн. грн..; постійні витрата — 15 млн. грн. Визначте, скільки відсотків прибутку вдасться зберегти фірмі, якщо її виручка від реалізації за рахунок зниження об'єму продажів скоротиться на 25 %:

1) 25%;

2) 37,5%;

3) 50%;

4) 62,5%;

5) 75%.
13. Керівник фірми має в розпорядженні можливість для виготовлення своєї продукції вибрати одну з трьох технологи, що характеризуються витратами, наведенні в таблиці.

Характеристика технологій

Види технологічних процесів

1

2

3

Постійні витрати, тис. грн..

500

1000

1500

Середні змінні витрати, тис. грн..

15

10

5


Допускаючи, що валові витрати залежать, від об'єму випуску лінійно, визначте, яку технологію повинен використовувати підприємець, плануючи випуск 125 одиниць виробів:

 1. першу технологію;

 2. другу технологію;

 3. третю технологію;

 4. будь-яку технологію з трьох представлених;

 5. відсутня інформація для ухвалення обґрунтованого рішення.14. Діяльність умовного підприємства в минулому році характеризувалася
наступними показниками (параметрами): загальні постійні витрати -300 млн.
грн..; середні змінні витрати - 20 тис. грн..; ціна за одиницю продукції - 40 тис.
грн.; об'єм випуску продукції - 20000 шт. У поточному році підприємство в результаті гострої конкурентної боротьби було вимушене понизити ціну на продукцію на 25 %. Не бажаючи йти на зменшення об'єму одержуваного прибутку, і в той же час не маючи нагоди для розширення масштабів виробництва, воно було вимушене піти на зниження середніх змінних витрат. Визначте, наскільки при цьому вони були скорочені:

1) на 10%;

2) на 20%;

3) на 30%;

4) на 40%;

5) на 50%;

6) на величину, яка за початковими даними розрахована бути не може.
^ V Вирішення задач

Задача 1

На підставі даних таблиці необхідно розрахувати відносну економію витрат за рахунок структурних змін у виробництві.

^ Найменування продукції

Собівартість од. продукції у базисному році (грн.)

Ціна од. продукції у базисному році (грн..)

Обсяги виробництва продукції в натуральному вимірі (шт..)

^ Базисний рік

Плановий рік

А

12418

16725

420

480

Б

49316

54299

219

190

В

24811

26533

690

710


Задача 2

Обсяг товарної продукції станкобудівельного заводу и базисному році становить: в оптових цінах - 8749 тис. грн., по собівартості - 7104 тис. грн. Темп зростання обсягу товарної продукції в плановому році - 108,4%.

3 метою зниження собівартості продукції в плановому році передбачається запровадити заходи по замші матеріалів та зниженню норм їх витрат:

 1. заміна алюмінієвого лиття на стальне при виготовленні деталей №7 та
  №12 до станків 2А554;

 2. зниження норми витрат чавунного лиття при виготовленні деталей №16
  та №19 до станків 2А576.

Вихідні дані для розрахунку економії витрат за рахунок запровадження вказаних заходів наведені в таблиці.

Показники

Одиниці виміру

^ До запровадження

Після запровадження

1. Норма витрат алюмінію на виготовлення деталі:


№ 7

кг

2,34

-

№ 12

кг

1,76

-

2. Ціна 1 кг алюмінієвого лиття

грн.

1,05

-

3. Норма витрат стального лиття на виготовлення деталі:


№ 7

кг

-

2,76

№ 12

кг

-

1,93

4. Ціна 1 кг стального лиття

грн.

-

0,85

5. Норма витрат чавунного лиття на виготовлення деталі:


№ 16

кг

4,18

3,41

№ 19

кг

8,96

7,22

6. Ціна 1 кг чавунного лиття

грн.

0,68

0,72

7. Програма виробництва деталей в плановому році


№ 7

шт.

-

1842

№ 12

шт.

-

749

№ 16

шт.

-

2814

№ 19

шт.

-

1966

Визначити: 1) річну економію витрат за рахунок заміни матеріалів і зниження норм витрат матеріалів; 2) зниження рівня витрат на 1 грн. товарної продукції за рахунок даного заходу (в %).
Задача 3

Розрахувати виробничу собівартість одиниці продукції А, розподіливши непрямі витрати двома способами (пропорційно прямим матеріальним витратам } прямим витратам на оплату пращ). Відомо:

 1. Вартість сировини та матеріалів 1800 грн.

 2. Зворотні відходи 140 грн.

 3. Вартість комплектуючих 700 грн.

 4. Вартість палива та енергії на технологічні цілі 120 грн.

 5. Загальна сума прямих матеріальних витрат на виробництво продукції
  47778,7 тис. грн.

 6. Технологічна трудомісткість од. виробу 420 нормо-годин.

 7. Середня тарифна ставка виробничих робочих /за годину/ -1.16 грн.

 8. Додаткова заробітна плата виробничих робочих 40 % до основної.

 9. Відрахування на соціальне страхування складають 37,5 % до основної та
  додаткової заробітної плати.

10. Фонд прямої зарплати виробничих робочих по підприємству 12340 тис.грн.

11. Кошторис загально виробничих витрат 52050 тис.грн.
Задача 4

Визначити виробничу собівартість товарної продукції, якщо відомо:

 1. Матеріальні витрати 2000 тис. грн.

 2. Енергія, паливо зі схорони 150 тис. грн.

 3. Оплата пращ 650 тис. грн.

 4. Нарахування на соціальні цілі 37,5%

 5. Амортизація 1100 тис. грн.

 6. Інші витрати 500 тис. грн.

 7. Витрати, які не входять у валову продукцію 20 тис. грн.

 8. Витрати майбутніх періодів на кінець року зменшуються на 5 тис. грн.

9. Залишки резервів майбутніх платежів зменшуються на 12 тис. грн.
10. Собівартість незавершеного виробництва на кінець року збільшиться на 8 тис.грн.
Задача 5

Розробити планову калькуляцію виробничої собівартості установки для обробки плівки на основі слідуючи даних:

1. Матеріальні витрати:

Найменування матеріалів

Норма витрати матеріалів (кг)

Середня ціна за тонну, грн.

1 . Прокат чорних металів

2. Кольорові метали

3 . Пластмаси і смоли

4. Гумовотехнічні вироби

625,0

56,5

78,9

4,5

1304,5

1398,0

1376,0

1251.0

2. Зворотні відходи на одиницю складають 38,6 грн.

3. Трудомісткість виготовлення установки - 238,5 н/год. Середня тарифна ставка за годину - 9,89 грн. Доплати до основної заробітної плати -28% Відрахування на соціальне страхування - 37,5%

4. Основна заробітна плата виробничих робітників підприємства складає 1384

тис. грн.

5. Загальновиробничі витрати - 4758 тис. грн.
Задача 6

У базовому році обсяг товарної продукції підприємства в оптових цінах становив 18470 тис. грн. при собівартості - 14250 тис. грн. Темп зростання товарної продукції в плановому році становитиме 112%. Зниження собівартості продукції в році, що планується, за рахунок впливу основних техніко-економічних чинників становитиме 370 тис. грн. Збільшення обсягу товарної продукції за рахунок зміни цін в році, що планується, становитиме 120 тис. грн. Збільшення собівартості товарної продукції за рахунок зміни цін на окремі види сировини, комплектуючих виробів становитиме 40 тис. грн.

Визначити зміну рівня витрат на 1 грн. товарної продукції в плановому році ( в %), у тому числі за рахунок впливу основних техніко-економічних чинників та цін.
Література:

 1. Данилюк М.О., «Планування і контроль на підприємстві». Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с.

 2. Тарасюк Г.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1, Т.2

 3. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

 4. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

 5. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства” – К., 2002 р.

 6. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2004 р.

 7. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2001 р.

 8. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия” – К., 1998 г.

 9. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування” – М., 2003 р.

Семінарське заняття № 6
Т ХІ. Фінансове планування та контроль.

^ Т ХІІ. Планування та контроль оновлення продукції.

Т ХІІІ. Організаційно-технічний розвиток.

Т ХIV. Бізнес – планування.

Мета: Поглибшати і закріпити знання сутності фінансового планування, методів розрахунку фінансових показників та планування прибутковості, планування організаційно-технічного розвитку та оновлення продукції, бізнес-планування.
I. План заняття:

 1. Зміст і завдання фінансового плану.

 2. Планування потреби у фінансових ресурсах.

 3. Планування прибутковості підприємства.

 4. Планування організаційно-технічного розвитку.

 5. Планування оновлення продукції.

 6. Показники ефективності інвестиційних проектів.

 7. Бізнес-планування.


^ II. Питання для дискусії:

 1. Які шляхи удосконалення фінансового планування в умовах реформування фінансового механізму є найбільш ефективним

 2. Оцінка фінансового стану та стратегія його покращення

 3. Який ефект дає процес фінансового планування: аналіз „витрати – обсяг – прибуток ”, його застосування.

 4. Фінансове обґрунтування рішень щодо оновлення продукції.

 5. Світові тенденції інноваційного розвитку та напрямки інноваційного розвитку в Україні.


ІІІ. Тести

 1. Основними показниками фінансового плану є:

 1. Загальна сума прибутку, собівартість товарної продукції, асигнування з бюджету, дохід підприємства.

 2. Загальна сума прибутку, асигнування з бюджету, платежі до бюджету.

 3. Загальна сума прибутку, дохід підприємства, рентабельність виробництва.
 1. Основними шляхами збільшення прибутку є:

  1. Підвищення продуктивності праці, зростання виробництва і реалізації продукції, розширення асортименту.

  2. Зниження собівартості продукції, поліпшення якості продукції.

  3. Розширення асортименту, підвищення фондовіддачі.
 1. Одним із завдань фінансового плану є:

   1. Планування виробництва та реалізації продукції.

   2. Визначення витрат підприємства.

   3. Забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами.
 1. Метою складання фінансового плану є:

    1. Взаємоузгодження доходів і витрат, визначення виробничої собівартості продукції.

    2. Взаємоузгодження доходів і витрат, виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутків за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

    3. Визначення виробничої собівартості продукції, виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутків за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів.
 1. До методів планування прибутку підприємства від звичайної діяльності до оподаткування належать:

     1. Прямий, за показниками витрат на 1 гривню продукції.

     2. За показниками витрат на 1 гривню продукції, економічний.

     3. Прямий, економічний.

     4. Всі відповіді є вірними.
 1. За допомогою платіжного календаря:

      1. Контролюється платоспроможність підприємства та виконання поточного фінансового плану.

      2. Показується увесь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду.

      3. Всі відповіді вірні.
 1. У процесі фінансового планування та оцінювання фінансового стану використовуються документи:

       1. Баланс

       2. Звіт про фінансові результати

       3. Звіт про власний капіталу

       4. Звіт про рух грошових коштів

       5. Усі відповіді є вірними.
 1. Валовий прибуток підприємства – це:

        1. Виручка від реалізації продукції

        2. Вартість товарної продукції

        3. Вартість товарної продукції зменшеної на витрату на заробітну плату і цехові витрати

        4. Чистий дохід від реалізації продукції, зменшений на собівартість реалізованої продукції.
 1. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:

         1. Сплата податку на прибуток, виплата дивідендів.

         2. Створення резервного капіталу, виплата засновникам підприємства.

         3. Виплата дивідендів, створення резервного капіталу, виплата засновникам підприємства.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема заняття iconЗаняття
Тема заняття: Діагностика материнської плати частина Перевірка ланцюга живлення південного моста, шим контроллера
Тема заняття iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
Тема заняття iconКурс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Тема заняття iconТема заняття
Дидактична мета заняття: формування знань щодо показників руху, натуральних та вартісних показників використання основних виробничих...
Тема заняття iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
Тема заняття iconТема заняття

Тема заняття iconAbt (Наталя) 10: 00
Увага! Попередній запис на заняття з фітнесу є обов’язковим!!! Про відсутність на занятті – попереджайте, будь-ласка, не пізніше,...
Тема заняття iconЗаняття
На кафедрі оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для школярів проводяться безкоштовні...
Тема заняття iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Тема заняття iconТема №5
Методична розробка для проведення тактико стройового заняття з навчальної дисципліни «Загальна тактика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка