Тема заняття
НазваТема заняття
Сторінка4/7
Дата конвертації19.11.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Задача 4

У механічному цеху дрібносерійного виробництва машинобудівного заводу встановлено 18 од. фрезерного устаткування. Коефіцієнт машинного часу (частка машинного часу в штучній нормі часу), встановлений по найбільш характерних деталях-представниках, складає 0,74. Процент застосування інструменту, встановлений на основі карт типового оснащення фрезерних верстатів, складає: для фрези торцевої - 14 %, фрези циліндричної - 12 %, фрези кутової -5%.

Термін служби інструменту до повного зносу складає: для фрези торцевої -12,3 час. , фрези циліндричної - 14,6 час., фрези кутової - 16,0 час. Коефіцієнт випадкового збитку інструменту - 0,03. Річний календарний фонд часу - 365 дн., у тому числі 104 вихідних і 12 святкових. Режим роботи механічного цеху -двозмінний, тривалість зміни 8,2 час. Нормативні простої фрезерного устаткування в плановому ремонті складають 6 % від номінального часу.

Визначити: річну витрату інструменту в плановому році.
Задача 5

У цеху зварних конструкцій машинобудівного заводу використовується електрозварювання. Витрати електроенергії та обсяги виробництва зварних конструкцій по кварталам звітного року подані в таблиці.

Найменування продукції

Обсяг виробництва по кварталам звітного року (шт.)

Витрата електроенергії на виробництво продукції (кВт/час.)I

II

III

V

I

II

II

IV

Конструкція 1 Конструкція 2

29

102

43

98

38

144

54 118

479 4468

632

4528

650 6149

832 5275

Обсяги виробництва в плановому році: конструкції №1 - 277 шт.; конструкції № 2-541 шт. За рахунок реалізації комплексу організаційно-технічних заходів заплановане зниження питомої витрати електроенергії в порівнянні з базисним роком знизяться: по конструкції № 1 на 4%; по конструкції № 2 - на 7 %.

Визначити: 1) питому витрату електроенергії на одиницю продукції по кварталам звітного року; 2) середню витрату електроенергії на одиницю продукції в звітному році; 3) планові норми витрати електроенергії на одиницю продукції; 4) витрату електроенергії на річний обсяг виробництва продукції в плановому році.
Задача 6

На механообробній ділянці механоскладального цеху машинобудівного підприємства виготовляється 8 типорозмірів деталей. Норми часу виконання свердлильних операцій і річні обсяги випуску деталей подані в таблиці.


Номер деталі

Норма часу на свердлильну обробку 1 деталі, хв.

Річна програма випуску деталі, шт.

1.

22

9540

2.

45

2600

3.

34

7880

4.

27

5000

5.

42

3300

6.

18

7420

7.

26

12900

8.

17

4700

Витрати часу на переналагодження устаткування й інші підготовчо-заключні роботи складають у середньому 8% штучного часу. Кількість календарних днів

двозмінний, тривалість зміни - 8,2 години. Час простоїв свердлильних верстатів у плановому ремонті -4% від номінального фонду часу. Плановий коефіцієнт виконання норм виробітки на даних операціях складає в середньому 1,12. Визначити: потрібну кількість свердлильних верстатів; в у плановому році.


  1. Тести
 1. Планування праці та заробітної плати включає такі показники:

а) чисельність та склад працюючих, тривалість виробничого циклу, фонд заробітної плати.

б) фонд заробітної плати, чисельність та склад працюючих, завдання щодо підвищення продуктивності праці

в) фонд заробітної плати, чисельність та склад працюючих.


 1. Яка із форм заробітної плати є економічно найвигіднішою:

а) відрядна

б) погодинна.

в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва,


 1. Яким показником вимірюються продуктивність праці у промисловості і відображається у статистичній звітності:

   1. Кількість виробничої продукції за одиницю часу.

   2. Кількість виробленої продукції одним робітником за одиницю часу.

   3. Кількість виробленої продукції одним працівником промислово – виробничого персоналу за одиницю часу.
 1. Плановий фонд заробітної плати – це:
 1. Оплата за виготовлену продукцію або за обсяг робіт, за фактично відпрацьований час робітниками – погодинниками, а також за виконання робітниками спеціальних функцій.

 2. Сума грошей для оплати праці всіх працюючих, зайнятих виконанням виробничого плану.
 1. Планування фонду заробітної плати спеціалістів і службовців на основі:

а) Штатного розпису і посадових окладів.

б) розцінок і планового випуску продукції.

в) годинних тарифних ставок


 1. Заробітна плата бригади розраховується на основі:

а) середньо тарифного коефіцієнта за розрядом працівників, бригадної розцінки на кожну з операцій.

б) бригадної розцінки на кожну з операцій, обсягу виконання кожного виду продукції.

в) обсягу виконання кожного виду продукції, ставки 1 розряду відрядників.


 1. Для розрахунку планового фонду заробітної плати робітників – погодинників необхідно знати:

    1. Чисельність працюючих, годинну тарифну ставку, 1 розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти.

    2. Штатний розпис і посадові оклади.

    3. Годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
 1. Для розрахунку планового фонду заробітної плати робітників – відрядників необхідно знати:

     1. Чисельність працюючих, годинну тарифну ставку, 1 розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти.

     2. Розцінки і плановий випуск продукції.

     3. Годинні тарифні ставки і відпрацьовуй час.
 1. При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватись таких пропорцій:

      1. Темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці.

      2. Темпи зростання обох чинників мають бути однаковими.

      3. Темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.
 1. Денний фонд заробітної плати складається з:

       1. Годинного фонду оплати праці, доплати за скорочений день підмінникам, оплати перерв матерям, що годують немовлят.

       2. Годинного фонду оплати праці, оплати чергових та додаткових відпускних, винагороди за вислуги літ.

       3. Прямого фонду заробітної плати, премії, доплати за скорочений день підмінникам.
 1. У результаті перегляду норм праці норма часу на обробку деталі знизилась з 15 до 15 хвилин. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи та підвищилась продуктивність праці:

        1. %Т = 20%; %П = 25%.

        2. %Т = 25%; %П = 20%.
 1. У звітному році витрати на оплату праці склали 374 тис. грн. при обсягах виробництва 2178 тис. грн. і трудомісткості виробничої програми – 210 тис. грн. люд – год. У плановому році обсяг виробництва планується – 2350 тис. грн. при трудомісткості – 215 тис. люд. год. Визначити витрати підприємства на оплату праці, якщо її рівень у плановому році 1 люд-год збільшується на 5 % у порівнянні із звітним роком.

        1. 393 тис. грн.

        2. 402 тис. грн.

        3. 395 тис. грн.

        4. 405 тис. грн.
 1. На підприємстві річний обсяг виробництва продукції – 900 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год, тривалість робочої зміни 8 годин при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Визначити чисельність робітників – відрядників. Кількість днів – 220.

         1. 176

         2. 116

         3. 203
 1. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання якщо у році 250 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді становив 18,6 тис. грн./ людино – рік. За планом обсяг випуску продукції становив 3688 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми – 2000 людино – днів.

 1. 20439 грн./людино – рік та 5,9%

 2. 19379 грн./людино – рік та 4,19% 1. Визначити кількість робітників, які обслуговують устаткування за даними: кількість верстатів – 2000 одиниць, робота у дві зміни, норма обслуговування 8 одиниць, неявки на роботу складають 8%.

а) 14

б) 54

в) 45


 1. Розрахувати додаткову потребу в робітниках на 1 квартал, якщо облікова чисельність робітників на 1 січня – 500 осіб, а середньо облікова чисельність на квартал за планом – 520

а) 540

б) 20

в) 40


 1. Потрібно підготувати 40 учнів, термін навчання – 6 місяців. Розрахувати середньо облікову чисельність учнів.

а) 20

б) 30

в) 7


 1. розрахувати середньо облікову чисельність робітників – відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми – 2000 тис. нормо – годин, плановий фонд робочого часу – 1760 годин, плановий коефіцієнт виконання норм – 1,1

а) 1033 чол.

б) 1936 чол.

в) 968 чол.


 1. У базовому періоді з 1 жовтня впровадження автоматична лінія, яка дала умовну річну економію 40 осіб. Визначити перехідну економію чисельності та можливий плановий приріст продуктивності та можливий плановий приріст продуктивності праці, якщо вихідна чисельність персоналу – 2100 осіб.

а) 60 і 3%

б) 30 і 1,5%


 1. Визначити відносну недостачу робітників, якщо планова чисельність робітників становить 2500 осіб, фактична – 2800 осіб. При цьому план випуску продукції виконано на 130%.

       1. 450 чол.

       2. 300 чол.
  1. Теми рефератів

  1. Світова практика організації допоміжних служб підприємства.

  2. Принципи організації виробничої інфраструктури.

  3. Методика розрахунку продуктивності праці за чинниками та можливі шляхи її удосконалення.

  4. Методика розрахунку чисельності персоналу та шляхи її удосконалення.

  5. Методика визначення колективних розцінок на одиницю продукції на дільницях, у підрозділах підприємства.

  6. Визначення впливу різних техніко – економічних чинників на співвідношення темпів приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати.Література:


 1. Данилюк М.О., «Планування і контроль на підприємстві». Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с.

 2. Тарасюк Г.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1, Т.2

 3. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

 4. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

 5. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства” – К., 2002 р.

 6. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2004 р.

 7. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2001 р.

 8. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия” – К., 1998 г.

 9. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування” – М., 2003 р.

Семінарське заняття №5
Т Х. Витрати виробництва.

Мета заняття: закріпити та поглибити знання студентів методики планування витрат.
План семінарського заняття:

 1. Зміст, призначення та порядок розробки плану собівартості продукції.

 2. Послідовність розробки плану та його зв’язок з іншими планами.

 3. Планування витрат за техніко - економічними факторами.

 4. Планування собівартості реалізованої продукції,

 5. Зміст і розрахунок калькуляційних статей витрат.


I Контрольні питання:

 1. Витрати підприємства, їх характеристика.

 2. Значення зниження собівартості.

 3. Завдання плану витрат підприємства.

 4. Зміст плану витрат.

 5. Класифікація витрат по калькуляційним статтям та економічним елементам.

 6. Структура собівартості продукції.

 7. Види собівартості.

 8. Кошторис витрат, його складові.

 9. Розрахунок планових витрат за окремими елементами.

 10. Залежність загальних витрат і собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва.

 11. Складові планової калькуляції собівартості продукції.

 12. Які витрати не входять до собівартості продукції?

 13. Ціна, її складові.

 14. Склад виробничої собівартості.

 15. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво.

 16. Склад кошторису на утримання та експлуатацію обладнання.

 17. Склад кошторису загальновиробничих витрат.


II Питання для обговорення:

 1. Суть кошторису витрат на виробництво, його призначення, структура.

 2. Дайте характеристику витрат, які не входять до собівартості продукції. Обґрунтуйте раціональність виділення витрат.

 3. Охарактеризуйте методи розподілу непрямих витрат ,сфери використання.

 4. Показники планування зниження собівартості продукції.


III Реферати:


 1. Планування собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

 2. Планування собівартості продукції на підприємствах житлово-комунального господарства.

 3. Планування витрат в торгівлі.

 4. Шляхи зниження собівартості продукції.


IV Тести

1. До операційних належать витрати підприємства, пов'я­зані:

а) з доставкою покупцям продукції, зі сплатою дивідендів акціонерам підприємства;

б) з нарахуванням заробітної плати адміністративному персоналу, з оплатою за спожиту на технологічні цілі електроенергію.

в) з нарахуванням заробітної плати адміністративному персоналу, з оплатою за спожиту на технологічні цілі електроенергію, з доставкою покупцям продукції,
2. До витрат, пов'язаних з фінансовою діяльністю підпри­ємства, належать:

а) сплачені рахунки постачальників сировини;

б) сплачені відсотки по отриманих короткострокових позиках;

в) придбання цінних паперів фондового ринку;

г) оплачені послуги рекламної компанії.
3. Що входить до складу цехової собівартості:

а) адміністративні витрати;

б) витрати на оплату праці основних робітників, витрати сировини та матеріалів.

в) витрати на опалення виробничого корпусу;
4. До складу виробничої собівартості належать:

а) витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї витрати на спожиту в загальногосподарських цілях електроенергію;

б) орендна плата за приміщення виробничого корпусу, витрати сировини і матеріалів, витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї;

в) витрати на спожиту в загальногосподарських цілях електроенергію;
5. Які витрати підприємства не включаються до виробничої собівартості:

а) заробітна плата основних робітників з нарахування­ми на неї;

б) амортизація виробничого обладнання;

в) витрачена сировина і матеріали;

г) витрати на збут продукції.
6. Вкажіть статті калькуляції собівартості продукції:

а) заробітна плата адміністративно-управлінського пер­соналу;

б) сировина і матеріали, позавиробничі витрати.

в) витрати на орендну плату за основні засоби;

г) позавиробничі витрати.
7. Назвіть статтю калькуляції собівартості продукції, яка ві­дображає прямі витрати:

а) витрати на утримання й експлуатацію обладнання;

б) витрати сировини та матеріалів;

в) загальнозаводські витрати;

г) витрати на освоєння та підготовку виробництва.

8. Калькулювання собівартості продукції - це:

а) процес обчислення собівартості одиниці продукції;

б) обчислення загальної суми витрат підприємства;

в) розподіл витрат підприємства за видами його діяль­ності;

г) розподіл накладних витрат за видами продукції.

9. Які витрати не належать до прямих:

а) сировина і матеріали;

б) заробітна плата основних виробничих робітників;

в) витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування, витрати на підготовку та освоєння виробництва

г) витрати на підготовку та освоєння виробництва?
10. Виберіть у наведеному переліку економічні елементи ви­трат підприємства:

а) амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби;

б) відрахування на соціальні потреби;

в) енергія, спожита на технологічні цілі;

г) витрати на оплату праці.
11. Виручка від реалізації продукції склала в попередньому місяці 100 млн. грн. Змінні витрати при цьому дорівнювали 80 млн. грн., а постійні — 15 млн. грн. В поточному місяці очікується збільшення об’єму виручки на 20 % (за рахунок збільшення випуску продукції). Враховуючи вищесказане, очікується збільшення об'єму прибутку на:

1) 10%;

2) 20%;

3) 30%;

4) 40%;

5) 80%.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема заняття iconЗаняття
Тема заняття: Діагностика материнської плати частина Перевірка ланцюга живлення південного моста, шим контроллера
Тема заняття iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
Тема заняття iconКурс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Тема заняття iconТема заняття
Дидактична мета заняття: формування знань щодо показників руху, натуральних та вартісних показників використання основних виробничих...
Тема заняття iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
Тема заняття iconТема заняття

Тема заняття iconAbt (Наталя) 10: 00
Увага! Попередній запис на заняття з фітнесу є обов’язковим!!! Про відсутність на занятті – попереджайте, будь-ласка, не пізніше,...
Тема заняття iconЗаняття
На кафедрі оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для школярів проводяться безкоштовні...
Тема заняття iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Тема заняття iconТема №5
Методична розробка для проведення тактико стройового заняття з навчальної дисципліни «Загальна тактика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка