Тема заняття
НазваТема заняття
Сторінка2/7
Дата конвертації19.11.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Задача 3


Обсяг річної продукції профілю підприємства складе в порівняних і діючих цінах відповідно 35810 тис. грн. і 43214 тис. грн. Продукція побічних цехів, що випускають ТНП, запланована в обсязі 8530 тис.грн і 11218 тис.грн. у порівняних і діючих цінах відповідно. Виробництво напівфабрикатів заплановано в обсязі 7114 тис. грн., у т.ч. 40% буде спожито у власному виробництва. Вартість робіт промислового характеру, виконаних стороннім організаціям і непромисловим підрозділам свого підприємства, складе відповідно 2237 тис. грн. і 1108 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва в оптових цінах на початок і кінець планового року складуть відповідно 3118 ти. грн. і 4020 тис. грн. Залишки спеціальної технологічної оснастки власного виготовлення в оптових цінах на початок і кінець планового року складуть відповідно 1435 тис. грн. і 1215 тис. грн. У плановому році залишки нереалізованої продукції знизяться на 2040 тис. грн.

Розрахувати планові обсяги товарної, валової і реалізованої продукції машинобудівного підприємства.
Задача 4

Підприємство за прогнозувало обсяг випуску продукції з урахуванням виявленого попиту населення. Для обґрунтування обсягу випуску продукції слід визначити необхідний обсяг капітальних вкладень.

Показники

1

1.Прогнозний випуск продукції з урахуванням виявленого попиту, шт.

56000

2. Очікуваний коефіцієнт використання середньорічної величини виробничої потужності

0,8

3. Наявна потужність підприємства, шт

60000

4. Коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту в абсолютній приріст виробничої потужності

0,5

5. Питомі капітальні вкладення на одиницю приросту виробничої потужності, грн

160
 1. Реферати

 1. Методика оптимізації запасів сировини та матеріалів.

 2. Шляхи удосконалення матеріального забезпечення підприємства.

 3. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності.

 4. Планування збуту та маркетингові дослідження ринку.Література:

   1. Данилюк М.О., «Планування і контроль на підприємстві». Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с.

   2. Тарасюк Г.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1, Т.2

   3. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

   4. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

   5. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства” – К., 2002 р.

   6. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2004 р.

   7. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2001 р.

   8. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия” – К., 1998 г.

   9. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування” – М., 2003 р.


Семінарське заняття № 3
Т VI. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

^ Т VІI. Забезпечення операційної діяльності виробничої потужності.

Мета заняття: закріпити та поглибити знання планування виробничої потужності та матеріально – технічного забезпечення виробництва.


 1. План семінарського заняття

 1. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю:

 • Поняття, види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків.

 • Показники використання виробничої потужності і шляхи їхнього поліпшення.

 1. Завдання, зміст та порядок розробки плану з МТС.

 2. Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах.

 3. Запаси матеріальних ресурсів, їх класифікація, регулювання.
 1. Питання для обговорення

 1. Як проводиться обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства.

 2. Охарактеризуйте основні фактори виробництва та їхню замінність.

 3. На які запитання підприємство отримає відповіді в процесі вивчення ринку сировини і матеріалів?

 4. Які існують джерела МТЗ в ринкових умовах?

 5. Як регулюють рівень запасів МТР у цехах?
 1. Тести

  1. Виробничі запаси матеріальних ресурсів поділяють на :

 1. Підготовчий, внутрішньовиробничий, страховий, поточний, сезонний, точки замовлення.

 2. Підготовчий, страховий, поточний, сезонний, транспортний, технологічний.
  1. Основними показниками використання матеріальних ресурсів є:

 1. Коефіцієнт використання матеріалів, загальна матеріаломісткість, питома матеріаломісткість, відносна матеріаломісткість.

 2. Коефіцієнт використання матеріалів, загально матеріаломісткість, коефіцієнт оборотності, період обороту.
  1. Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів:

   1. Скорочення періоду поставки, наближення постачальників до споживачів, зміцнення дисципліни поставок.

   2. Скорочення періоду поставки, розвиток прямих господарських зв’язків, розрахунок чеками.

   3. розрахунок чеками, скорочення періоду поставки, зміцнення дисципліни поставок.

  2. Норма витрат матеріальних ресурсів включає:

 1. Корисні витрати ресурсів.

 2. Корисні витрати, технологічні відходи, витрати на доставку ресурсів на підприємство, витрати на розміщення замовлень та зберігання запасів матеріальних ресурсів.

 3. Корисні витрати, технологічні та організаційно – технічні відходи.
  1. У зміст планування МТЗ входять:

   1. Визначення потреб в матеріальних ресурсах, розрахунок норм запасів усіх товарно – матеріальних цінностей, облік і аналіз використання планів забезпечення, розрахунок потреби в паливі та енергії.

   2. Визначення потреб в матеріальних ресурсах, розрахунок норм запасів усіх товарно – матеріальних цінностей, облік і аналіз використання планів забезпечення, поточне регулювання забезпечення виробничих підрозділів підприємства.

   3. Визначення потреб в матеріальних ресурсах, розрахунок норм запасів усіх товарно – матеріальних цінностей, розрахунок потреб в паливі та енергії.
  1. План МТЗ складається:

 1. Розрахунків потреб в матеріально – технічних ресурсах, балансів матеріально – технічного забезпечення.

 2. Планового обсягу випуску продукції в асортименті та номенклатурі, розрахунків потреб в матеріально – технічних ресурсах, балансів матеріально – технічного забезпечення.

 3. Розрахунків потреб в матеріально – технічних ресурсах, балансів матеріально – технічного забезпечення, прогресивні норми витрат матеріальних ресурсів.
  1. Норма витрат матеріалів на одиницю виробу – 10 кг, обсяг виготовлення виробів планується у другому кварталі – 8880 одиниць. Залишки матеріалів на 1 квітня – 850 кг, крім цього в березні було замовлено постачальнику 1000 кг. Розрахувати обсяг закупок матеріалів у другому кварталі.

    1. 87950

    2. 87100

    3. 86950
  1. Підприємство планує виготовити 7500 одиниць виробів з металу. Середня вага одного виробу 750 г. Коефіцієнт використання металу 0,75. 40% відходів металу можуть повторно використовуватись у виробництві. Ціна металу за 1 кг. – 2 грн. Визначити потребу підприємства в металі.

     1. 7050 кг.

     2. 6750 кг.

     3. 6550 кг.

     4. 750 кг.

  2. Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництві метало виробів з точки зору забезпечення металом, якщо на плановий період підприємством укладено договір на поставку металу обсягом 8 тон, а середня вага виробу – 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватись у виробництві. На плановий період МП має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів. Скільки потрібно підприємству потрібно додатково придбати матеріалу?

      1. 348 кг.

      2. 179 кг

      3. 152 кг.

  3. Визначити норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня вага виробу – 2,1 кг, коефіцієнт використання матеріалу – 0,9?

       1. 1,89 кг.

       2. 2,33 кг.

       3. 3 кг.

  4. Розрахувати норматив запасу та середню норму по борошну, якщо поточний запас – 14 днів, транспортний запас – 2 дні, страховий запас – 9 днів. Споживання борошна за квартал становить 7200 тис, грн.

        1. Норма запасу – 25 днів, норматив – 2000 тис. грн.

        2. Н запасу – 18 днів, норматив – 1650 тис. грн.
  1. Розрахувати середньорічну норму запасу сировини на підприємстві

Показники

Квартали

1

2

3

4

1. Норма запасу, дн.

2. Середньодобове споживання, тн.

60

2

50

2,5

45

3

60

3,5
  1. Обчислити планову норму витрат матеріалу на виріб, а також плановий та фактичний коефіцієнт використання матеріалу, якщо: корисні витрати матеріалу становлять 12 кг, технологічні відходи – 3,6 кг, фактичні витрати матеріального ресурсу на виріб становили 17,2 кг. На скільки відходів фактичні витрати перевищили нормативи?

         1. Нм.р. = 15,6 кг % на 10,25%

         2. Нм.р. = 12 кг % на 3,6%
  1. Назвіть існуючі види потужності підприємства:

 1. Проектна, поточна, резервна.

 2. Проектна, оперативна, поточна.

 3. Проектна, оперативна, поточна, резервна.
  1. У планових розрахунках для обгрутнування виробничої програми виробничою потужністю використовуються такий вид потужності:

  1. Вхідна.

  2. Резервна.

  3. Поточна.

  4. Середньорічна.
  1. Які з наведених відповідей слід вважати правильною:

   1. Виробнича програма має відповідати виробничій потужності.

   2. Виробнича програма може перевищувати виробничу потужність.

   3. Виробнича програма може бути меншою, ніж виробнича потужність.
  1. Середньорічна виробнича потужність визначається:,


  1. Коефіцієнт використання виробничої потужності (Кв.п.)визначається:


  1. Визначити коефіцієнт використання планового фонду часу роботи 7 верстатів за такими даними: протягом року підприємство працює 260 днів у дві зміни, тривалість зміни 8 годин, витрати часу на технічне обслуговування та ремонт верстату – 4%. Фактично верстати відпрацювали 25470 машино годин.

      1. 0,91

      2. 0,87

      3. 0,95

  1. У цеху 15 верстатів працюють в одну зміну, 28 – у дві, 20 – у три зміни. Обчислити коефіцієнт змінності обладнання.

       1. 2,3

       2. 2,6

       3. 2,079
  1. Норма часу на виготовлення виробу А – 0,35 н/год., виробу Б – 0,75 н/год. У тому числі машинний час, що втрачається на обробку виробу А становить 0,2 н/год, виробу Б – 0,5 н/год. Протягом місяця на верстаті обробляється 260 одиниць виробу А та 185 одиниць виробу Б. Визначити коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання.

 1. 0,63

 2. 0,7

 3. 0,83

  1. Визначити потужність та виробничу програму підрозділу підприємства, якщо норма часу на виготовлення одиниці виробу становить 1,4 н/ год. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни - 8 год. Номінальний фонд робочого часу підприємства – 260 днів на рік. Втрати робочого часу становлять 12%. Кількість одиниць обладнання підрозділу становить 12, коефіцієнт використання виробничої потужності – 0,82.

        1. ВП – 31378 шт., Q – 25730 шт

        2. ВП – 25730 шт., Q – 22300 шт

        3. ВП – 30290 шт., Q – 26100 шт
  1. Визначити кількість виробів, складених на протязі року в цеху, площа якого 5000 м2 .Розміри виробу – 10х2 м. Робоча зона для складання виробу – 40% площі, яку займає виріб. Виробничий цикл складання одного виробу – 16 робочих днів. Кількість робочих днів у плановому році – 254. Допоміжна площа займає 35% площі цеху.

 1. 2120

 2. 1842

 3. 2150
  1. Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг. становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/рік, а витрати робочого часу 10%. Кількість печей 3 одиниці, коефіцієнт використання потужності 0,85.

 1. ВП – 1944 т, Q -1652,4 т

 2. ВП – 648 т, Q -1944 т1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема заняття iconЗаняття
Тема заняття: Діагностика материнської плати частина Перевірка ланцюга живлення південного моста, шим контроллера
Тема заняття iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
Тема заняття iconКурс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Тема заняття iconТема заняття
Дидактична мета заняття: формування знань щодо показників руху, натуральних та вартісних показників використання основних виробничих...
Тема заняття iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
Тема заняття iconТема заняття

Тема заняття iconAbt (Наталя) 10: 00
Увага! Попередній запис на заняття з фітнесу є обов’язковим!!! Про відсутність на занятті – попереджайте, будь-ласка, не пізніше,...
Тема заняття iconЗаняття
На кафедрі оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для школярів проводяться безкоштовні...
Тема заняття iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Тема заняття iconТема №5
Методична розробка для проведення тактико стройового заняття з навчальної дисципліни «Загальна тактика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка