Тема заняття
НазваТема заняття
Сторінка1/7
Дата конвертації19.11.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Семінарські заняття з предмету

Планування і контроль на підприємстві”
Тема заняття

Кількість годин


1


2

3
4
5

6

4 Курс

Т I. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві.

Т ІІ. Система планів та контроль на підприємстві.

Т IІI. Маркетингові дослідження планування збуту і контроль продукції.

^ Т IV. Виробництво продукції.

Т V. Оперативно-календарне планування і контроль.

Т VI. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

Т VІI. Забезпечення операційної діяльності виробничої потужності.

Т VІІІ. Персонал і оплата праці.

Т ІХ. Виробнича інфраструктура.

^ Т Х. Витрати виробництва.

Т ХІ. Фінансове планування та контроль.

Т ХІІ. Планування та контроль оновлення продукції.

Т ХІІІ. Організаційно-технічний розвиток.

Т ХIV. Бізнес – планування.2


2


2


2
2

2

Разом:

12 годин


Семінарське заняття №1
Т.1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві.

Т.2. Система планів та контроль на підприємстві.

Мета заняття: поглибити та закріпити знання суттєвої характеристики системи та методики планування, а також планування виробництва і збуту продукції.


 1. План заняття:

  1. Планування як функція управління підприємством.

  2. Концепції планування.

  3. Нормативно-інформаційна база планування.

  4. Система планів.

  5. Система контролю на підприємстві.

  6. Стратегічне планування.

  7. Поточні плани та організація їх розробки.

  8. Організація розробки та оцінка якості плану. Вдосконалення системи планування.
 1. Питання для дискусії:

 1. Яку роль відіграє планування в нестійких, динамічних і невизначених ситуаціях.

 2. Основні філософські підходи до планування.

 3. які чинники впливають на завдання поточного плану? У чому проявляються особливості їхнього впливу?

 4. Шляхи удосконалення системи планування.

 5. Механізм дії системи контролю та шляхи його поліпшення.

 6. Яким основним кваліфікаційним вимогам повинен відповідати сучасний економіст-плановик?
 1. Самостійна робота:

  1. Схематично відобразити зміст та складові поточного плану.

  2. Розробити схему організації контролю на підприємстві.

  3. Розробіть проект з вибору організаційної форми системи планування на підприємстві. Продумайте функціональні обов’язки кожної ланки організаційної структури та окремих виконавців неспеціалізованих підрозділів, що займаються плануванням.
 1. Тести

 1. За обсягом робіт у відповідності зі змістом, оперативно – календарне планування розподіляється на:

     1. Оперативне і календарне планування;

     2. Календарне планування та диспетчерське регулювання;*

     3. Оперативне регулювання та диспетчерське регулювання.
 1. Основні принципи планування виробництва:

 1. Непреривність, Науковість, Оптимальність, Універсальність;

 2. Непреривність, Оптимальність, Науковість, Комплексність;*

в)Непреривність, Універсальність, Оптимальність, Комплексність, Науковість.


 1. Планово – економічний відділ підприємства:

а) Бюро планування собівартості, групу обліку;

б) Бюро планування виробництва та реалізації продукції, бюро планування собівартості;*

в)Бюро планування виробництва та реалізації продукції, групу змінених диспетчерів.


 1. Відповідно до різних об’єктів планування в оперативно – календарному плануванні розрізняють:

а) Міжцехове планування, внутрішньо цехове планування; *

б) Помісячне планування, подекадне планування.

в) Міжцехове планування, помісячне планування, внутрішньо цехове планування, подекадне планування.


 1. Назвіть методи планування:

а) Балансовий, статистичний, нормативний, метод оптимізації планових рішень.

б) Балансовий, техніко – економічний, нормативний, метод оптимізації планових рішень.*

в) Балансовий, нормативний, техніко – економічний;


 1. Міжцехове планування включає:

а) Встановлення цехам виробничих завдань, забезпечення узгодженості у роботі цехів.*

б) Встановлення цехам виробничих завдань, забезпечення узгодженості у роботі цехів, складання планових завдань для виробничих дільниць.

в) Забезпечення узгодженості у роботі цехів, складання планових завдань для виробничих дільниць, складання планових завдань для робочих місць.


 1. Основними підрозділами плану підприємства вважають такі:

а) Планування ремонту, план технічного розвитку, виробнича програма, планування праці та заробітної плати.

б) План технічного розвитку, виробнича програма, планування праці та заробітної плати, план капітального будівництва.*

в) Планування ремонту, план технічного розвитку, план соціального розвитку, виробнича програма, планування праці та заробітної плати,

план капітального будівництва.


 1. Внутрішньо цехове планування містить:

а) Розробку виробничих завдань для виробничих дільниць, інших робочих місць, складання планових завдань на місяць і більш короткі строки, координацію роботи пов’язаних дільниць, ліній, робочих місць.

б) Складання планових завдань на місяць і більш короткі строки, координацію роботи пов’язаних дільниць, ліній, робочих місць, регулювання роботи допоміжних служб цеху із забезпеченням основного виробництва.

в) Всі відповіді вірні*


 1. Розрізняють такі види планів промислового виробництва:

а) Комплексні , поточні, оперативні, розширені, перспективні.

б) Перспективні, поточні, оперативні.*

в) Оперативні, розширені.


 1. Техніко – економічне планування передбачає:

а) Перспективних планів, техпромфінплану, квартальних планів;

б) Перспективних планів, техпромфінплану;*

в) Квартальних планів, виробничих завдань для дільниць.


 1. Інтерполяційний метод у плануванні – це:

  1. Метод, що грунтується на взаємозв’язку ресурсів, які необхідні для реалізації цілей підприємства, та джерел їх забезпечення.

  2. Метод, при якому підприємства встановлюють мету для досягнення в майбутньому, і виходячи з неї, визначають тривалість планового періоду й проміжні планові показники.*

  3. Метод, що грунтується на оптимізацій них розрахунках різного роду моделей розвитку підприємства.
 1. Пробно – статистичний метод планування – це:

   1. Метод, що грунтується на визначенні норм витрат різних ресурсів і забезпечення на цій основі необхідного випуску продукції.

   2. Метод, що грунтується на оптимізаційних розрахунках різного роду моделей розвитку підприємства.

   3. Метод, що передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх
 1. Поточне планування визначає цілі підприємства:

    1. На 5-10 років.

    2. На 2-5 років.

    3. На рік*
 1. Реферати:

  1. Філософські засади планування.

  2. Інформаційне забезпечення та нормативна база планування.

  3. Організаційні форми та процедура планування.


Література:

  1. Данилюк М.О., «Планування і контроль на підприємстві». Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с.

  2. Тарасюк Г.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1, Т.2

  3. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

  4. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

  5. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства” – К., 2002 р.

  6. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2004 р.

  7. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2001 р.

  8. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия” – К., 1998 г.

  9. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування” – М., 2003 р.

Семінарське заняття № 2
Т IІI. Маркетингові дослідження планування збуту і контроль продукції.

^ Т IV. Виробництво продукції.

Т V. Оперативно-календарне планування і контроль.

Мета заняття: закріпити та поглибити знання планування виробництва і збуту продукції. Розглянути зміст, завдання і систему оперативного планування та контролю виробництва.


 1. План семінарського заняття:

 1. Маркетингові дослідження ринку та планування збуту.

 2. Характеристика показників виробничої діяльності підприємства.

 3. Планування виробництва продукції.

 4. Оптимізація виробничої програми підприємства.

 5. Система оперативно-календарного планування.

 6. Контроль виробництва продукції.
 1. Питання для обговорення:

 1. В чому суть оптимізації виробничої програми?

 2. Назвати системи ОКП, які застосовуються на підприємствах, оцінити їх переваги, недоліки.
 1. Тести:

1. Виробнича програма підприємства – це:

а) розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції;

б) система завдань з виробництва і доставки споживачам продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відбудованої якості і в певні терміни;

в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок;

г) встановлення термінів виробництва окремих видів продукції.
2. Особливості розробки виробничої програми в ринкових умовах полягають у наступному:

а) орієнтація планів на ринок, конкретного споживача;

б) врахування можливостей використання місцевої сировини;

в) самостійна розробка планів на основі самостійно укладених договорів поставок;

г) пріоритетність натуральних показників виробничої програми з метою задоволення ринкових умов.
3. Натуральними показниками виробничої програми є:

а) номенклатура;

б) обсяг випуску найважливіших видів комплектуючих;

в) споживання основних видів сировини;

г) випуск товарів для експорту;

д) асортимент.
4. До вартісних показників виробничої програми підприємства не належать:

а) товарна продукція;

б) обсяг валової продукції;

в) асортимент продукції;

г) реалізована продукція;

д) чиста продукція.
5. Товарна продукція підприємства включає:

а) готові вироби для реалізації на сторону;

б) вартість товарів замовника;

в) вартість робіт і послуг промислового характеру, виконаних на сторону;

г) напівфабрикати, запчастини, продукція допоміжних цехів, призначені для реалізації на сторону;

д) вартість робіт і послуг промислового характеру, які виконуються для непромислового господарського підприємства.
6. Обсяг валової продукції підприємства обчислюється за формулою:

а) ВП = ТП – (НЗВk - НЗВn);

б) ВП = ТП + (НЗВk - НЗВn) + (Іk – Іn);

в) ВП = ТП – (НЗВk - НЗВn) - (Іn – Іk);

г) ВП = ТП – (Гn - Гk).
7. Величина реалізованої продукції визначається:

а) РП = ТП + (Гn + Гk) – (Вn - Вk);

б) РП = ТП – (Гn + Гk) + (Вn - Вk);

в) РП = ТП + (НЗАn + НЗВk);

г) РП = ТП + (Гn – Гk) + (Вn - Вk).
8. План збуту продукції – це...:

а) обсяг продукції і послуг, який визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде реалізований у плановому періоді;

б) попит визначений у процесі дослідження ринку;

в) розрахунок планового обсягу виробництва.
9. Чиста продукція – це...:

а) вартість створена на підприємстві;

б) товарна продукція без амортизаційних відрахувань;

в) вартість усієї виробленої продукції.
10. Валова продукція – це...:

а) загальна вартість усіх видів готової продукції, робіт і послуг виробничого характеру;

б) вартість усієї виробленої у конкретному періоді продукції, незалежно від ступеня її виготовлення;

в) перелік найменувань виробів, послуг.
11. Залишки нереалізованої продукції включають:

а) запаси готової продукції на складі постачальника, інструменти;

б) товари відвантажені споживачеві, але не оплачені ним;

в) запаси готової продукції на складі постачальника, товари відвантажені споживачеві, але не оплачені ним.
12. Обчисліть план збуту продукції підприємства на основі таких даних:

- у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б;

- у плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%;

- ціна виробів складає відповідно 5 та 6 тис. грн.

Крім того буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн., з них – на 1500 тис. грн. – для сторонніх замовників.

Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок року – 2000 тис. грн., на кінець – 500 тис. грн.

а) 28300 тис. грн.

б) 26800 тис. грн.

в) 27800 тис. грн.
13. Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими даними:

- обсяг товарної продукції на плановий період складатиме – 80 млн. грн.;

- залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду – 5,3 млн. грн.;

- на кінець планового періоду – 4,8 млн. грн.;

- затрати на 1 грн. товарної продукції – 0,82 грн.

а) РП – 80,5 млн. грн.; прибуток – 14,4 млн. грн.;

б) РП – 85,3 млн. грн.; прибуток – 15,1 млн. грн.;

в) РП – 84,8 млн. грн.; прибуток – 15,0 млн. грн.
14. За даними таблиці проаналізуйте виконання плану по номенклатурі та асортименту:

Виріб

Випуск продукції

План

Факт

М

100

106

Н

84

162

К

305

210

О

300

425


а) 91,3%; 82,8%;

б) 93, 4%; 80,5%;

в) 105,2%; 89%.
15. Визначити план збуту продукції підприємства на основі штатних даних: у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б; у плановому році виробництво виробів збільшиться на 10%; Ціна виробів становить відповідно 4 та 5 тис. грн.. Крім того буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн., з них 1500 тис. грн. – для сторонніх замовлень. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 9 млн. грн., на кінець – 0,4 млн. грн..

1) 28300 тис. грн.,

2) 25000 тис. грн.*


 1. Самостійна робота:

4.1.

а) Дайте зрівняльну характеристику системам оперативно-календарного планування:

Методи

планування

Сутність

Переваги

Недоліки

Подальший розвитокб) Розробити схему формування виробничої програми.
^ 4.2. Вирішити задачі:

Задача 1

Визначити обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції, виходячи з наступних даних.

Показники

Гуртова ціна
Виріб А, шт.

1400

14900

Виріб Б, шт.

2200

18200

Виріб В, шт.

1950

16700

Виріб Г, шт.

1720

10500

Інша продукція, т. грн.
295

Вартість виконаних на сторону робіт промислового характеру, т. грн.

1240

Залишки незавершеного виробництва на початок року, т. грн

890

Залишки незавершеного виробництва на кінець року, т. грн.

320

Залишки готової продукції на складах, т. грн.

- на початок планового року


730

- на кінець планового року
410

Матеріальні витрати складають 70% від товарної продукції.

Задача 2.

Визначити нормативи чистої продукції виробів і обсяг нормативної чистої продукції підприємства:

Продукт

Річний випуск, шт.

Собі -вартість, грн.

Матеріальні витрати в собівартості, грн.

Заробітна плата виробничих робочих, грн.

^ Норматив рентабельності по відношенню до собівартості, %

А

Б

В

Г

1000

1200

2500

700

200

130

100

250

100

60

40

120

50

60

30

90

15

40

15

15

Заробітна плата виробничо-промислового персоналу складає 350 т. грн., у т.ч. виробничих робочих – 170 т. грн.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема заняття iconЗаняття
Тема заняття: Діагностика материнської плати частина Перевірка ланцюга живлення південного моста, шим контроллера
Тема заняття iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
Тема заняття iconКурс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Тема заняття iconТема заняття
Дидактична мета заняття: формування знань щодо показників руху, натуральних та вартісних показників використання основних виробничих...
Тема заняття iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
Тема заняття iconТема заняття

Тема заняття iconAbt (Наталя) 10: 00
Увага! Попередній запис на заняття з фітнесу є обов’язковим!!! Про відсутність на занятті – попереджайте, будь-ласка, не пізніше,...
Тема заняття iconЗаняття
На кафедрі оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для школярів проводяться безкоштовні...
Тема заняття iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Тема заняття iconТема №5
Методична розробка для проведення тактико стройового заняття з навчальної дисципліни «Загальна тактика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка