Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008
НазваКонспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008
Сторінка1/17
Дата конвертації24.10.2013
Розмір2.04 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Географія > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Західнодонбаський інститут економіки та управління

Кафедра економіки підприємства

Конспект лекцІй

з дисципліни

“ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”


для студентів ІV курсу

Павлоград 2008

Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл. доцент кафедри економіки підприємства Могилов Ю. М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу УДХТУ Могилова А. Ю. - Павлоград, 2008.


Затверджено на засіданні кафедри (Протокол №10 від 19 червня 2007 р.)

В курсі лекцій розглянуто питання сутності та складу потенціалу підприємства; його структуризації та формування; конкуренто-спроможності потенціалу, її оцінки та стратегічного аналізу, застосування методів та прийомів якого сприяє виявленню позитивних і негативних факторів формування та розвитку елементів потенціалу у конкурентному середовищі; висвітлено концепцію вартісної оцінки потенціалу підприємства з урахуванням вартості його матеріальних (майнових) і нематеріальних елементів.

Представлено зміст та сучасні концепції розвитку підприємства; методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу.

Призначено для студентів вищих економічних закладів освіти, які опонують дисципліну “Потенціал і розвиток підприємства” за навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів фахових спрямувань.Рецензенти:

Булєєв І.П. замісник директора інституту економіки промисловості НАН України м. Донецьк, д.е.н., професор.

Брюховецька Н. Ю. проректор з наукової роботи Донецького унівеститету економіки і права, д.е.н., професор

ВСТУП


Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджменту підприємств із забезпечення поточних результатів діяльності в площину забезпечення конкурентних переваг, формування яких є певним гарантом тривалого ефективного функціонування підприємства і залежить від якості реалізації його потенціалу. Зосередження на пошуку можливостей успішного довгострокового функціонування зумовлює необхідність, по-перше, вивчення механізму формування таких можливостей, і по-друге, здобуття практичних навичок їхньої оцінки, що визначає змістовну спрямованість даного курсу лекцій, який підготовлено відповідно до програми курсу «Потенціал і розвиток підприємства».

В сучасних вітчизняних публікаціях і виданнях питання сутності потенціалу, його структуризації, механізму формування та оцінки залишаються недостатньо висвітленими і не охоплюють усіх тем курсу, передбачених навчальною програмою.

Курс лекцій охоплює широке коло питань, вивчення яких дозволить студентам:

- набути глибоких теоретичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства;

- виробити практичні навички щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінювання вартості підприємства як основної характеристики його потенціалу;

- ознайомитися з методичним інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства;

- опанувати порядок визначення змісту та сучасних концепцій розвитку підприємства.

У курсі лекцій розглянуто питання сутності та складу потенціалу підприємства; його структуризації та формування; конкурентоспроможності потенціалу, її оцінки та стратегічного аналізу, застосування методів та прийомів якого сприяє виявленню позитивних і негативних факторів формування та розвитку елементів потенціалу у конкурентному середовищі; висвітлено концепцію вартісної оцінки потенціалу підприємства з урахуванням вартості його матеріальних (майнових) і нематеріальних елементів; визначені резерви розвитку підприємства та його потенціалу.

ЗМІСТ

Тема 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА1.1.Потенціал підприємства як економічна категорія1.2.Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні рисиТема 2. СТРУКТУРА І ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА2.1. Структура потенціалу підприємства2.2. Графоаналітична модель потенціалу підприємства2.3. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємстваТема 3. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ3.1.Потенціал підприємства як економічна система3.2.Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства3.3.Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства3.4. Модель формування потенціалу підприємстваТема 4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА4.1. Структура виробничого потенціалу підприємства4.2. Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства4.3. Концептуальні підходи до визначення основних елементів виробничого потенціалу підприємства4.4. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі заелементного підходуТема 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА5.1.Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства5.2.Діагностика конкурентних сил5.3.Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства5.4.Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємстваТема 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА6.1. Особливості потенціалу підприємства як об'єкта оцінки6.2. Поняття вартості та її модифікації6.3. Принципи оцінки потенціалу підприємстваТема 7. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА7.1. Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства7.2. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства7.3. Класифікаційна характеристики інформації, яка приймає участь в оцінці потенціалу підприємстваТема 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА8.1. Особливості нерухомого майна як об'єкта оцінки8.2. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні8.3. Оцінка вартості землі8.4. Оцінка вартості будівель і спорудТема 9. ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ9.1. Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства9.2. Класифікація об'єктів оцінки9.3. Методичні підходи до оцінки машин і обладнанняТема 10. ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ10.1. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства10.2. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів10.3. Оцінка ринкової вартості нематеріальних активівТема 11. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ОЦІНКА11.1. Сутність та аналітична характеристика трудового потенціалу підприємства11.2. Особливості вартісної оцінки трудового потенціалу11.3.Ефективність використання трудового потенціалуТема 12. ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ12.1. Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу12.2. Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу12.3. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства12.4. Майнові методи оцінки вартості бізнесу.Тема 13. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА13.1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей13.2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу)Тема 14. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ, СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПЕРЕДУМОВИ14.1. Розвиток підприємства, напрями і сценарії розвитку бізнесу підприємства14.2. Диверсифікація діяльності підприємства14.3. Зовнішній розвиток підприємств14.4. Роль організаційно-економічних концепцій у забезпеченні зростання підприємства.Тема 15. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ15.1. Загальна характеристика методів і методики визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу15.2. матричні методи визначення стратегічного становища підприємства і оцінка стратегічних альтернатив за його СЗГ15.3. методи комплексного стратегічного аналізу: SWOT і SPACE

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності “Економіка підприємства”...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №1
Збалансовані за вимогами виробництва можливості цехів, господарств І служб по забезпеченню необхідних умов для діяльності основних...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
Дідовець І. В. Менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит», «Облік І аудит», «Економіка підприємства»...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій
Декор в архітектурі” до архітектурного проектування з курсу “Об’ємно-просторова композиція” для студентів І курсу базового напряму...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Конспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград 2008 iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №3
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка