Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства
Скачати 69.41 Kb.
НазваЛекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства
Дата конвертації13.10.2013
Розмір69.41 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Географія > Лекція

Стратегія підприємства

Тема 9.
Лекція.

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства.

План лекції.

9.1. Поняття і зміст корпоративної стратегії підприємства.

9.2. Характеристика корпоративних стратегій підприємства.
Знати: суть категорії “корпоративна стратегія підприємства”, сценарії широке і вузьке трактування корпоративної стратегії, типи, види, форми корпоративних стратегій.

Розуміти: суть кожної корпоративної стратегії: за типами (спеціалізації та диверсифікації), за видами (стабілізації, зростання, скорочення, виживання, комбіновані стратегії), за формою (мінімізації витрат, диференціації, фокусування); типові ситуації, коли і які саме стратегії необхідно використати і якими підприємствами.

Вміти: визначати конкретні випадки для застосування корпоративних стратегій підприємства, визначати бізнес-стратегії та забезпечуючи стратегії (функціональні та ресурсні) у контексті обраної корпоративної стратегії підприємства.

Ключові терміни і поняття: корпоративна стратегія підприємства, тип корпоративної стратегії (спеціалізації та диверсифікації), вид корпоративної стратегії (стабілізації, зростання, скорочення, виживання, комбіновані стратегії), форма корпоративної стратегії (мінімізації витрат, диференціації, фокусування).
9.1. Поняття і зміст корпоративної стратегії підприємства.

Поняття “корпоративна стратегія” можна розглянути у широкому і вузькому розуміння.

^ Широке розуміння корпоративної стратегії.

Корпоративна стратегія – система діяльності підприємства, яка представляє собою його “стратегічний набір”.

Кожне підприємство розробляє свій власний “стратегічний набір”, необхідний для розв’язання загальних проблем зростання та зміцнення підприємства у довгостроковій перспективі.

Складовими такого набору відповідно є:

 • загальна стратегія (корпоративна);

 • ділові (ринкові, бізнесові, товарні, товарно-ринкові) стратегії окремих підрозділів (СОБ) підприємства;

 • забезпечуючі стратегії (функціональні та ресурсні) для кожного бізнесу.

Вузьке розуміння корпоративної стратегії.

Корпоративна стратегія – це загальна стратегія, яка є сукупністю стратегічних областей бізнесу або СЗГ.

Вона охоплює:

 • склад, структуру та елементи інвестиційного портфелю та портфелю продукції підприємства;

 • характер глобалізації бізнесу (спеціалізація або диверсифікація (широка або 1-2 галузі));

 • покращення загальних показників діяльності у обраних галузях;

 • визначення інвестиційних пріоритетів.

Корпоративну стратегію визначають комбінації СЗГ (або СОБ), у яких діє підприємство.

У цілому, корпоративна стратегія визначає:

 1. рівень глобалізації чи диверсифікації бізнесу підприємства (чи підприємство спеціалізується чи диверсифікується);

 2. загальний напрям розвитку підприємства (зростання, стабілізація, скорочення або їх комбінація);

 3. місця і роль основних господарських одиниць підприємства та їх бізнесу при реалізації обраної корпоративної стратегії;

 4. оптимальну комбінацію СЗГ (СОБ), тобто збалансування господарського портфелю.

Корпоративна стратегія підприємства стосується загальних стратегічних рішень щодо визначення сфер, напрямків розвитку бізнесу підприємства, щодо того як повинен змінюватися розвиток підприємства в обраних ним сферах діяльності відповідно до змін його зовнішнього оточення.

Для окремих СЗГ підприємства розробляють окремі бізнес- або товарно-ринкові стратегії.

Однопродуктові або вузькоспеціалізовані підприємства діють на одному сегменті ринку, в одній СЗГ. В цьому випадку корпоративна стратегія розробляється саме як продуктово-ринкова.

Мультипродуктові підприємства, диверсифіковані багатьма напрямками діяльності та СЗГ для формування корпоративної стратегії використовують “портфельний” підхід, який передбачає визначення:

 • мети “портфеля” підприємства – досягнення конкурентних переваг у різних напрямках діяльності;

 • сфер діяльності, переліку основних СЗГ, ступеня та виду диверсифікації портфеля;

 • бажаного рівня балансу між різними напрямками діяльності (СЗГ) у портфелі.

Планування портфелю починається з його аналізу і дає можливість ранжувати СЗГ за важливістю у даний момент часу.

При плануванні використовуються як графічні моделі (модель ЖЦТ, крива накопиченого досвіду), так і матричні моделі БКГ, МакКінсі-Shell, ADL та інші. Вона аналізують, порівнюють і оцінюють різні бізнес-напрямки діяльності підприємства.

Наступним рівнем у “стратегічному наборі” корпоративної стратегії підприємства є функціональні стратегії.

Основні їх види: маркетингові, виробничі, фінансові, НДДКР, управління персоналом тощо. Вони визначають стратегічну орієнтацію певної функціональної підсистеми підприємства.

Також розробляються ресурсні стратегії, які покликані забезпечити підприємство сировиною, матеріалами, запасними частинами, обладнанням, трудовими, фінансовими та інформаційними ресурсами на основі врахування вимог усіх продуктових та функціональних стратегій.

Ресурсна стратегія є моделлю дій підприємства щодо координації та розподілу ресурсів підприємства між окремими сферами його діяльності.

Для формування ефективної корпоративної стратегії кожну з її складових потрібно формувати з залученням фахівців тих підсистем і підрозділів, що розвиватимуться на основі обраних стратегій.
9.2. Характеристика корпоративних стратегій підприємства.

Основні типи, види і форми корпоративних стратегій проілюстровані на рис. 9.1.Рис. 9.1. Типи, види і форми корпоративних стратегій підприємства.
Основні типи корпоративних стратегій.

Стратегії спеціалізації.

Передбачають концентрацію уваги підприємства на якомусь одному виді бізнесу (ремонт а/м). хоча в межах даного бізнесу можлива диверсифікація (ремонт двигунів, кузовні роботи тощо) (або за продуктом, або за технологією, або за типом клієнтів, або за географічним регіоном).

^ Стратегії диверсифікації.

Передбачають різноманітні бізнеси підприємства, входження на нові сектори ринку, розширення галузевого діапазону діяльності. Стратегія передбачає ведення і розвиток бізнесу у декількох галузях (як пов’язаних технологічно, так і не пов’язаних) (детально розглядалося у Темі 7).

Ці загальні стратегії тісно пов’язані з життєвим циклом підприємства (ЖЦП). Зв’язок ЖЦП і загальних стратегій безпосередній і за допомогою відповідних стратегій здійснюється управління ЖЦП.

Основні види корпоративних стратегій:

Стратегія стабілізації (підтримуюча).

Передбачає підтримку існуючих видів діяльності. Їх обирають підприємства, які діють у сформованих галузях зі стабільною технологією, або які займають домінуюче становище на ринку. Спрямовані переважно на утримання існуючої частки ринку.

Стратегія зростання.

Передбачають розширення бізнесу підприємства різними способами:

 • інтенсифікації (ринку або продукту);

 • інтеграції (горизонтальної, вертикальної);

 • диверсифікації;

Їх обирають підприємства у динамічних галузях. Ці стратегії бувають двох типів:

   1. Перепрофілюючі (інноваційні). Пов’язані із втратою конкурентоспроможності певної продукції (бізнесу) і необхідністю суттєвої переорієнтації виробництва на випуск нових товарів, що вимагає значних капітальних вкладень, встановлення нових зв’язків з постачальниками тощо.

   2. Модернізуючі (покращуючі). Використовуються при виникненні можливості значного покращення бізнесу підприємства. При невеликих капітальних вкладеннях шляхом модернізації виробництва та організаційно-технологічних змін.

^ Стратегія скорочення.

Передбачають різноманітні варіанти перегрупування (в бік скорочення) бізнесу підприємства для підвищення його загальної ефективності: скорочення витрат, скорочення бізнесу, збирання врожаю, ліквідація.

^ Стратегії виживання.

Передбачають зміну організації маркетингу і виробництва, перегляд товарної і цінової політики, жорстку економію ресурсів для захисту існуючого бізнесу підприємства. Використовується, коли підприємство на межі банкрутства.

^ Комбіновані стратегії є поєднанням попередніх.
Кожна загальна стратегія реалізується через одну з конкурентних стратегій, де основними формами корпоративних стратегій є:

 • мінімізація витрат;

 • диференціація;

 • фокусування.

Розгорнуту характеристику цих конкурентних стратегій ще у 1980 році дав М.Портер. Вибір і поєднання загальних і конкурентних стратегій залежить від характеристик галузі, загальної конкурентної позиції підприємства у середовищі, характеристик самого підприємства.

На основі обраного типу корпоративної стратегії підприємство розробляє конкретні бізнес-стратегії. Методика вибору і формування бізнес-стратегій розглядається у наступній темі.
Схожі:

Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства icon1. Стратегія підприємства: поняття та загальна характеристика
Уперше термін "стратегія" щодо керівництва будь-яким комерційним підприємством використав у 1962 р. А. Чендлер-молодший у своїй праці...
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconПлан Сутність та основні завдання економічної стратегії Товарна стратегія...
Економічна стратегія передбачає ефективне досягнення цілей економічними методами І засобами [7]
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconЛекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Знати: суть категорії “зовнішній розвиток підприємства”, сценарії зовнішнього розвитку підприємства, поняття прямої та зворотної...
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconЛекція. Тема 10. Матричні методи у формування корпоративної стратегії підприємства
Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства та оцінки стратегічних альтернатив
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconФункціональні стратегії підприємства
У свою чергу корпоративна І конкурентна стратегії повинні спиратися на функціональні, без врахування аналітичних даних І можливостей...
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconБільше нуля. Визначте варіанти, які може приймати корпоративна операція...
А різниця між 1250 мінімальними зарплатами та статутним капіталом, якщо така різниця більше нуля
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconЛекція 2 17 лекція 31 тема 4 обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconТематика контрольних робіт з курсу «Стратегія підприємства»
Концепція побудови підприємств у ринковій економіці: перехід від «закритого» до «відкритого» типу організацій як реакція на зміни...
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconЛекція 16 тема: фінансово-економічні результати та ефективність
Головний зміст фінансової діяльності підприємства (організації) полягає в належному забезпеченні фінансування
Лекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства iconТема Фірма
Ефективність салонного бізнесу: просування салону, мотивація персоналу, стратегія розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка