Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства
НазваРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства
Сторінка8/9
Дата конвертації12.10.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^ ТЕМА 3.5 ОСОБЛИВОСТІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Порядок регулювання оптових закупівель від інофірм

2. Організація міжнародної оптової торгівлі

3. Види міжнародних оптових операцій та методи їх здійснення

4. Структура і зміст угод і контрактів

5. Правила ІНКОТЕРМС

1. Порядок регулювання оптових закупівель від інофірмМетою регулювання зовнішньоекономічної діяльності є захист державою національної економіки через стимулювання експорту і обмеження надто великого імпорту матеріальних благ

Здійснення міжнародних оптових операцій регулюється як нашою країною так і іншими країнами, суб’єкти господарювання яких беруть участь в міжнародній оптовій торгівлі.

Система регулятивних заходів включає в себе заходи адміністративного (політичного) та економічного характеру.

^ Адміністративне регулювання

Регулювання міжнародної торговельної діяльності здійснюється на різних рівнях: міжнародному та національному.

^ Міжнародне регулювання здійснюють міжпарламентські та міжурядові організації, що діють під егідою ООН.

На національному рівні регулювання міжнародної оптової торгівлі виконують законодавчі та виконавчі органи окремої країни (парламент і уряди) та урядові виконавчі структури (митні, фінансові, податкові органи).

^ Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в нашій країні розпочинається на місцевому рівні в момент реєстрації підприємства як учасника зовнішньоекономічної діяльності. Для цього підприємству необхідно подати до регіонального органу державної митниці реєстраційну картку, підтверджену відповідними документами місцевого відділення НБУ, статистичних, банківських і податкових органів. Після цього підприємство потрапляє під адміністративне регулювання територіального відділення митниці.

Основну роль в адміністративному регулюванні відіграє державна митниця, яка здійснює контроль за переміщенням із країни і в країну матеріальних цінностей. Регулюють міжнародні комерційні операції товарно-відвантажні відділи місцевих митних органів (управлінь, дільниць, постів).

Імпорт підмитних товарів веде до їх розмитнення – сплати ввізного мита, зборів і податків, тоді як реекспорт проводиться без дотримання митних формальностей.

Адміністративне регулювання міжнародної торгівлі проводиться також за допомогою ліцензування та квотування імпортно-експортних операцій (нетарифне регулювання).

Ліцензування - це метод державного адміністративного регулювання зовнішньоторговельною діяльністю шляхом видачі уповноваженими органами дозволів на здійснення експортно-імпортних операцій.

Експортні і імпортні ліцензії бувають генеральними та індивідуальними.

Генеральна ліцензія – це спеціальний дозвіл виданий підприємству уповноваженим органом на проведення експортно-імпортних операцій із визначеним товаром у довільній кількості на довільну суму. Така ліцензія може обмежуватися певним періодом або регіоном.

Індивідуальна ліцензія – це одноразовий дозвіл на проведення конкретної комерційної операції щодо вказаної в ній кількості товарів (на вказану суму)

Ліцензійна система базується на квотуванні (контингентуванні) експорту і імпорту окремих найменувань товарів.

^ Квота або контингент - це кількісне обмеження на певний період фізичного обсягу чи вартісного виразу обмеженої номенклатури певних товарів , що ввозяться або вивозяться з країни

^ Економічне регулювання базується на системі митних тарифів, податків і зборів (тарифне регулювання).

Митний тариф – це систематизований на основі товарної номенклатури обсяг відрахувань в дохід держави, що справляється при перетині товаром державного кордону країни. Митний тариф може носити національний або міжнародний характер. Прикладом міжнаціонального митного тарифу може бути Єдиний митний тариф Європейського Союзу

^ Податки і збори , що застосовуються в міжнародній торгівлі поділяються на прикордонні і внутрішні.

Прикордонні – це непрямі податки, що носять зрівняльний характер (акциз, ПДВ).

Внутрішні – регулюються чинним податковим законодавством країни.

До митних зборів відносять: збір на відправлення митних процедур, збір на переміщення територією країни, гербовий, фітосанітарний, портовий та інші збори.

^ 2. Організація міжнародної оптової торгівлі


Організація проведення оптових операцій включає виконання безлічі заходів і процедур, які можна об'єднати в три групи:

 • підготовчо-передконтрактна робота,

 • переговорно-контрактна робота

 • виконання зовнішньоторговельних контрактів.

Основним завданням підготовчого етапу є вибір зовнішньоторговельного партнера із великої кількості потенційних контрагентів.

Щоб зробити правильний вибір необхідно проаналізувати багато аспектів комерційної діяльності:

- стану і динаміки товарного ринку, його місткості і рівня монополізації;

- аналізу основного контингенту виробників і посередників на даному ринку і усталеної системи реалізації основної частки аналогічного товару;

- ознайомлення із усталеними на спеціалізованому ринку торговельними звичаями

- вивчення особливостей зовнішньоторговельної політики окремих країн.

Для вибору зовнішньоторговельного партнера важливе значення має також його платоспроможність, бізнесовий імідж на ринку і відповідність масштабам запланованої оптової операції


^ 3. Види міжнародних оптових операцій та методи їх здійснення

Міжнародний обмін (реалізація) оптових партій товарів у натурально-речовій формі здійснюся в наступних формах:

 • операції купівлі-продажу товарів за вільноконвертовану валюту – експортно-імпортних операцій;

 • зустрічних (товарообмінних) операцій по міжнародному товарному ринку;

 • операцій за участю міжнародних операцій на міжнародному товарному ринку;

 • операцій за участю елементів інфраструктури міжнародного торгового ринку – допоміжних операцій, які забезпечують міжнародний товарообмін.

^ Операції купівлі-продажу товарів за вільноконвертовану валюту мало відрізняються від аналогічних операцій на внутрішньому ринку. Основними відмінностями міжнародних від вітчизняних оптових операцій є:

  • наявність вітчизняного гуртового оператора в межах укладених ним міжнародних договорів закордонних підприємств;

  • укладення договору може відбуватися в іноземній валюті – за угодою сторін;

  • позачергове відправлення сторонами митних формальностей у зв’язку з обов’язковим перетином товаром державних кордонів.

Суть зустрічних (товарообмінних) операцій по міжнародному товарному ринку полягає в погодженні сторонами міжнародного контракту зустрічних постачання товарів на компенсаційні основі. Під час проведення зустрічних гуртових операцій партнери по договору беруть на себе зустрічні зобов’язання : експортер – купити, а імпортер продати товар.

Зустрічні товарообмінні операції поділяються на наступні види:

  • товарообмінні компенсаційні операції бартерного типу – це операції взаємного постачання товарів міжнародними підприємствами на без валютній основі. При цьому експорт товару заміщується імпортом іншого виду товарів цієї ж вартості, а валютні розрахунки не проводяться. Вони в свою чергу поділяються на

   • одноразові - коли угода складається один раз

   • довготермінові (глобальні) - вкладаються, як правило між крупними товаровиробниками, міністерствами, відомствами на закупівлю сировини стратегічного значення. Наприклад, Росія платить Україні за використання газотранспортної системи природнім газом

  • компенсаційні операції суто комерційного типу мають своєю особливістю поєднання елементів операцій купівлі-продажу і зустрічних поставок. Вони передбачають виконання протягом певного періоду двох зустрічних контрактів купівлі-продажу. При цьому контрагенти виконують взаємні зобов’язання щодо поставок товарів так і щодо фінансових зобов’язань. Є два підприємства В Україні і в Молдові. Обидва підприємства продають одне одному певний товар і в той же час розраховуються між собою валютою в повному обсязі

  • у галузі виробничого міжнародного співробітництва практикуються такі види компенсаційних операцій: довготермінові угоди із зворотною закупівлею товарів, операції з „розподілу продукції” і операції типу „розвиток-імпорт”. Такі види зустрічного постачання обладнання, технологічних ліній, сировини здійснюється в межах міждержавної виробничої кооперації, не носять чітко вираженого торговельного характеру.

^ Торговельно-посередницькі операції в міжнародній оптовій торгівлі – це операції, що виконуються з дозволу і за дорученням експортера абсолютно незалежними від нього торговельними посередниками на підставі додатково укладеної між ними угоди про посередництво або договору-доручення. Вони поділяються на наступні види:

 • операції з перепродажу – по суті ні чим не відрізняються від простої оптової торгівлі за участю посередника. Відмінністю є те, що одним із учасників є нерезидент.;

 • комісійні операції – поділяються на:

- операції комісії - складається договір комісії де комісіонер бере товар для реалізації за кордоном, але не має на нього права власності і не несе ризиків відносно цього товару; прибуток комісіонера при цьому – комісія, певний відсоток. Наприклад, українське підприємство-комісіонер бере для реалізації у польського підприємства певний товар. Українське підприємство не має власності на цей товар і, якщо випадково товар було пошкоджено в дорозі, українське підприємство не несе витрат. Але, всі доходи від реалізації цього товару належать польському підприємству, а нашому підприємству буде належати лише обумовлений відсоток – комісія ;

- операції консигнації - договір передбачає реалізацію консигнатором (продавцем) товарів консигнанта (власника) із складу, що знаходиться в країні консигнатора від власного імені, але за кошт консигнанта протягом певного періоду за визначену винагороду. Такий вид операцій є вигідним для консигнатора для продажу товарів на невивченому ринку. По своїй суті такий вид операцій відрізняється від простих комісійних операцій, що в цьому випадку продавець має не відсоток, а визначену суму.

 • агентські операції здійснюються агентом (виконавцем), відповідно до агентської угоди. Особливістю цієї посередницької операції є те, що агент ніколи не виступає від свого імені, а завжди іде як посередник. Розрізняють агентів торговельних і посередницьких. Торговельні - здійснюють експортно-імпортні операції, вкладають договори, а посередницькі лише шукають покупців чи продавців.

 • брокерські посередницькі операції близькі за своєю суттю до агентських, але спеціалізуються на обмеженій кількості видів біржових або аукціонних товарів і місце діяльності обмежується біржовими та аукціонними торгами.

^ Операції за участю елементів інфраструктури міжнародного товарного ринку - це комерційні операції, що здійснюються за допомогою наступних елементів інфраструктури міжнародного товарного ринку : міжнародні біржі, аукціони, торги, оптові виставки і ярмарки. Брокерські посередницькі операції також здійснюються за допомогою бірж, але не міжнародних, а тих що охоплюють ринок країни.

Обмін послугами проводять за допомогою таких різновидів комерційних операцій:

  • операцій з обміну досягненнями науково-технічного прогресу;

  • операцій з обміну інженерно-технічними послугами;

  • орендних (лізингових) операцій;

  • операцій з надання туристичних та інших послуг.

Операції з торгівлі науково-технічними знаннями - це купівля-продаж результатів науково-технічних досліджень у вигляді патентів, товарних знаків, технології ноу-хау.

Інжинірингові послуги включають в себе створення для замовлення комплексу інженерно-технічних послуг на етапах будівництва, проектування будь-якого господарського суб’єкта

^ Орендні або лізингові операції полягають в передаванні орендодавцем майна (товару, обладнання, машин тощо) нерезиденту за кордон на визначений термін за обумовлену плату.Одноразові бартерні операції

^ ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕПРОДАЖУ

Довготермінові бартерні операції

Короткострокові

Середньострокові


4. Структура і зміст угод і контрактів

Операції оптової купівлі-продажу товарів здійснюються відповідно до попередньо укладених угод (договорів, контрактів, оборудок, оферт тощо).

^ Зовнішньоторговельний контракт – це договір постачання матеріальних благ, прийнятий в міжнародній торгівлі, що вкладається між експортером і імпортером та регламентує порядок переходу права власності на блага, що є його об’єктом.

^ Типова структура зовнішньоторговельного контракту має наступний вигляд.

Проста структура контракту( обов’язкові пункти ще до набуття договору юридичної сили): предмет контракту, кількість, ціна, якість, умови постачання, базисні умови, вартість контракту, порядок розрахунків, умови здавання-приймання, гарантії і санкції, арбітраж, умови форс-мажор, порядок транспортування, юридичні адреси, підписи сторін.

Розширена структура контракту:

ПРЕАМБУЛА (вступна частина) включає себе назву та номер контракту; місце і дату його укладання; означення правового статусу та місцезнаходження сторін і їх найменування в подальшому тексті.

^ ПРЕДМЕТ (ОБ'ЄКТ) КОНТРАКТУ містить розгорнуту характеристику асортименту товарів.

КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ встановлюється відповідно до систем мір, об’ємів та ваг, що встановлюється в різних країнах і у їх еквіваленті в метричній системі. Кількість визначається по кожній товарній позиції з урахуванням особливостей оптової торгівлі, їх транспортного упакування, ваги нетто і брутто тощо.

^ ЯКІСТЬ ТОВАРУ визначається за сукупністю основних властивостей , здатних підтвердити можливість використання за основним призначенням. Застосовуються різні методи фіксації якісних параметрів товарів: за стандартами, за технічними умовами, за вмістом основного компоненту тощо.

^ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ включають встановлення строків і дати постачання товарів за цим контрактом. Термін постачання співпадає з моментом передавання товару в розпорядження покупця і може встановлюватися як конкретний період, календарна дата або певна вимога: „негайно”, „швидко”, „без затримки”.

Базисні умови постачання формуються на основі спеціальних умов, затверджених Міжнародною торговельною палатою, що мають назву правил ІНКОТЕРМС (INCOTERMS – International Commercial Termins). Ці умови поділяються на групи (таб 1.)

Ціна товару встановлюється різними методами і залежить від багатьох факторів. За основу при визначенні ціни беруться одиниця виміру товару, базисна умова поставки і валюта контракту.

Розділ контракту ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ - максимально чітко і послідовно встановлює, валюту, строки і форму розрахунків.

УПАКУВАННЯ передбачає погодження сторонами вимог до транспортного і споживчого упакування, якщо такого вимагає сам характер товару

^ ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ передбачає не тільки обов’язковість технологічного забезпечення завантажувальних робіт, але й необхідність своєчасного інформування продавцем покупця про готовність до відвантаження і завершення цього процесу.

ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ описує порядок фіксації факту передавання товару продавцем в розпорядження покупця.

^ ПРЕТЕНЗІЇ І РЕКЛАМАЦІЇ передбачають порядок подавання покупцем претензій до продавця; строки, протягом яких може бути висловлена претензія; права і обов’язки сторін стосовно подання і розгляду рекламації та способи врегулювання претензій.

Гарантії обумовлюють порядок надання продавцем гарантій щодо товару, який реалізується.

^ ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРЮВАНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) – це умова, що оговорюється сторонами на випадок настання надзвичайних обставин, що роблять виконання контракту частково або повністю неможливим. До таких обставин відносять стихійне лихо, політичні зрушення. За умови настання таких обставин умови контракту переносяться, сторони можуть відмовитися від умов контракту і не повинні відшкодовувати витрати.

АРБІТРАЖ передбачає порядок регулювання спрів і суперечок, претензій і рекламацій, які не можуть бути вирішені сторонами шляхом переговорів.

^ УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ включають опис передбачуваного маршруту транспортування вантажу; порядку розподілу між сторонами випадків із завантаження і розвантаження; прийомів оформлення супровідних транспортних документів; норм завантаження; порядку інформування про переміщення (прибуття) вантажу тощо.

^ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ДОЗВОЛІВ включається до контракту за потребою і містить конкретне визначення сторони, на яку покладається обов’язок отримання необхідного дозволу, а також порядок подальшого трактування взаємних зобов’язань у випадку неотримання такого дозволу (ліцензії).
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconКонспект лекцій з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»
Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері планування діяльності підприємства
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема 11. Техніко-технологічна база І виробнича потужність підприємства
...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon1 Фельдшер здоровпункту промислового підприємства з метою профілактики...
Фельдшер здоровпункту промислового підприємства для приготування 1 л 0,5% розчину
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЗінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник. К.: Професіонал, 2004. 320 с
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема Виробнича потужність підприємства Яке визначення розкриває сутність...
...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon«Автоматизація процесів планування, обліку, технологічної підготовки...
Висвітлення заводських проблем щодо технічного переозброєння та пропозиції шляхів вирішення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка