1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку
Скачати 167.28 Kb.
Назва1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку
Дата конвертації30.08.2013
Розмір167.28 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства
Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку.

На підприємстві виробляється два види продукції (А та Б) у будь-яких комбінаціях. Це означає, що продукція дефіцитна й її збут гарантовано. Але матеріальні й трудові ресурси обмежені.

У задачі не ставиться вимога обов’язкового використання усіх ресурсів. Розрахунок повинен бути виконаний графічним та математичним методами. Вихідні дані надані у табл. 1,2.
Таблиця 1 – Умовне позначення показників


Продукція

Витрати на одиницю продукції

^ Прибуток на одиницю продукції, грн./од.

робочого часу, люд-год.

ресурсу 1, кг

ресурсу 2, кг

А

t1

c1

v1

p1

Б

t2

c2

v2

p2

Разом

T

C

V

У табл. 2 надані варіанти завдання

Таблиця 2 – Вхідні дані про витрати ресурсів і прибуток

Показ-ники

варіант

t1

t2

T

c1

c2

C

v1

v2

V

p1

p2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

12

8

5800

6

2

3200

-

3

600

20

60

1

5

2

5400

8

5

3000

3

-

350

40

31

2

10

6

6700

4

2,5

3200

4

-

600

60

40

3

7

3

6200

2

5

2800

-

4

300

80

30

4

4,5

2,5

6500

1,8

3,6

2000

5,0

-

1600

9,8

4,2

5

8,2

3,5

8000

5,5

4,2

4000

-

3,7

1500

25

75

6

8,1

3,4

3000

5,2

2,3

4000

-

3,7

1000

4,7

6,5

7

4

9

7300

7

3

4500

5

-

520

30

60

8

8

5

5900

5

8

2500

-

3

500

25

75

9

5

4

4000

6

4

3000

-

1,5

1000

4,5

6,5

Методичні рекомендації до виконання завдання

 1. Невідомі обсяги випуску продукції приймаються за Х1 й Х2.

 2. Складаються обмеження щодо використання ресурсів: 1. Складається функція, яка максимізує прибуток: 1. Графічне рішення отримується при побудові відповідних обмежень і функції прибутку


Рис. 1 Графічне рішення системи


 1. Для вирішення системи нерівнянь математичним способом необхідно знайти точки перехрещення відповідних прямих. Отримані обсяги необхідно перевірити на обсяг прибутку – підставити значення обсягів до функції прибутку. Ті обсяги, які дають найбільший обсяг прибутку й будуть складати виробничу програму підприємства.


^ 2. Обґрунтування господарських рішень з організації виробництва
Маємо три пункти відправлення А1, А2, А3 аз однорідного вантажу та чотири пункти призначення B1, В2, В3, В4 цього вантажу. В пунктах А1 є відповідно а1, а2, а3 партій товару. В пункти Bj завезли b1 b2, b3, b4 партій товару. Відома вартість перевезення однієї партії товару з пункту Аj до пункту Bj – dij. Необхідно скласти план перевезення товару, який буде мінімальним за вартістю.
Варіант 0.

В

А

В1

B2

В3

В4

150,

230

320

120

А1=240

12

14

19

5

А2=180

7

14

11

3

А3=200

13

9

15

21

Варіант 1.

В

А

В1

В2

В3

В4

160

120

240

90

А1=200

5

7

3

2

А2=150

4

3

8

9

А3=340

9

1

4

6

Варіант 2.

В

А

В1

В2

В3

В4

350

130

220

120

А1-=340

2

4

9

5

А2=280

7

4

4

3

А3=170

3

9

5

2


Варіант 3.

В
А

В1

В2

В3

В4

360

420

340

190

A1=240

5

7

3

12

А2=180

4

6

8

3

А3=140

9

10

4

6

Варіант 4.

В

А

В1

В2

В3

В4

300

130

80

190

A1=300

12

4

9

5

A2=185

7

4

14

8

А3=225

6

9

5

12

Варіант 5.

В
А

В1

В2

В3

В4

125

190

245

230

А1=200

15

7

3

12

А2=450

4

3

8

5

А3=140

9

10

14

6

Варіант 6.

В

А

В1

В2

В3

В4

150

100

120

180

А1=240

12

4

9

5

A2=200

7

4

14

3

А3=270

13

9

5

12


Варіант 7.

В

А

В1

В2

В3

В4

100

220

140

390

А1=250

5

7

13

12

А2=170

14

23

8

19

А3=300

9

21

4

16

Варіант 8.

В

А

В1

В2

В3

В4

250

230

120

320

А1=240

12

14

9

15

A2=180

7

14

4

13

А3=370

3

9

15

2Варіант 9.

В

А

В1

В2

В3

В4

260

420

40

190

A1=250

15

7

13

20

А2=350

24

13

8

9

А3=310

19

16

14

6


^ Рекомендації до виконання завдань з обґрунтування господарських рішень з організації виробництва.
Процес находження рішення транспортної задачі методом потенціалом включає наступні етапи:

 1. Находять опорний план методом найменшого елементу.

 2. Визначають вартість перевезення усіх ресурсів шляхом множення вартості перевезення одиниці ресурсів на кількість ресурсів, що перевозяться даним постачальником до даного споживача.

 3. Находять потенціали ui, vj відповідно пунктів призначення та відправлення. При цьому для кожної заповненої клітини складається наступне рівняння

ui + vj = СПij (3)

де – СПij – вартість перевезення одиниці ресурсів, грн./од.

 1. Для кожної клітини находять оцінку, Oij за наступним рівнянням:

Oij = СПij – ( ui + vj ) (4)

Якщо серед отриманих оцінок немає від’ємних значень, то отриманий первинний план є оптимальний. Якщо отримані оцінки мають від’ємні значення, то необхідно перейти до нового плану.

 1. Для цього будують для клітини, що має від’ємну оцінку, цикл перерахунку. При цьому поверти можливі лише у клітинах, що є заповненими. Після цього здійснюють зсув за циклом перерахунку.

 2. Отриманий план перевіряють на оптимальність шляхом виконання етапів 2-5.

Схожі:

1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconВиробнича програма та її ресурсне обҐрунтування Зміст І порядок розроблення...
Виробнича програма є надзвичайно важливим розділом плану роботи підприємства І його виробничих підрозділів, оскільки вона виражає...
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconРозробити програмну реалізацію наступного алгоритму: даний текст...
Ситет, курс, групу, оцінки останньої сесії. Інформацію про кожному студентові оформити у вигляді запису. Сукупність записів об'єднати...
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconЗадача №1
Задача № Скласти програму, що виводить таблицю значень функції y=2,4x2 + 5x – 3 в діапазоні від -2 до 2 з кроком 0 Вигляд екрану...
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconТема 11. Техніко-технологічна база І виробнича потужність підприємства
...
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconПлан: теоретичні основи вивчення доходів підприємства класифікація доходів підприємства
Виявлення впливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку iconЗавдання. Скласти програму, яка розв'язує дві задачі, згідно номеру...
Створити в програмі масив розмірністю 4x4 та ініціалізувати його довільними значеннями. Знайти максимальний елемент на головній діагоналі...
1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти виробничу програму, яка забезпечує одержання максимального обсягу прибутку icon1. Госп діяльність п-ва вимагає відповідного фінансового забезпечення....
Такими цілями є: досягнення фінансової рівноваги; виживання на ринку; одержання прибутку; економічне зростання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка