Затверджено
Скачати 417.02 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/5
Дата конвертації24.06.2013
Розмір417.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти та науки України
Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора з
навчальної роботи


__________Л.В.Тандир

(підпис)

__” __________ 200_ р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з фізики

(назва дисципліни)
для підготовки молодшого спеціаліста

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

з спеціальностей

ІДП

(назва спеціальності)^ Розподіл навчальних годин


Загальна
кількість
годинАудиторні


Лабораторні

заняття


Самостійна
роботаКерована
самостійна
роботаКурсовий
проектВид
підсумкового
контролю
знаньлекц.


практ,
семінар.^ 1 Всього з дисципліни


140

84
30

26іспит

^ 2 на І семестр

63

40
11

12залік

^ 3 на ІІ семестр


77

44
19

14іспит


Програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої__________________________ „__”_________ 201_ р.

(ким затверджена)

Розглянуто на засіданні Підготував викладач
Предметної комісії природничо-математичних дисциплін ____________________________

(назва ПК) (підпис, прізвище, ініціали)

Протокол № 2 від „30” серпня 2012 р.

Голова предметної комісії

_________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

„__” ______________________ 200_ р.
Назва розділів, тем програм.

Плани лекцій та питань семінарських занять

Вид занять

Кількісь

год

Наочність

Форма кон­тролю

Міжпредметні зв'язки

Домашнє завдання1

2

3

4

5

6

5


6

7

8
1

ВСТУП.

Предмет фізики і зв'язок з іншими науками, значення в житті суспіль­ства. Фізика- наука про природу. Фізика і технічний прогрес. Основні розділи фізики.

Лекція

2

ТЗН

Опитування

Математика, хімія,біологія, асторономія

Л.1 1.1 - 1.4

Л.Ю Гл. 1,2,3Поняття про фізичну картину світу. Одиниці фізичних величин. Прямі і непрямі вимірювання.

Сам.

2
2

МЕХАНІКА.

Предмет механіки.

Кінематика класичної механіки. Матеріальна точка. Системи відліку. Координати точки в просторі. Швидкість і прискорення. Прямолінійний і криволінійний рух. Тангенційне і нормальне прискорення. Рівномірний і рівноперемінний рух.

Лекція

2

ТЗН

Опитування

Математика


3

Динаміка класичної механіки. Завдання динаміки. Закони Ньютона. Сили в механиці. Кількість руху. Робота, енергія (кінетична і потенціальна).

^ Закони збереження. Закони збереження імпульсу та енергії. Реактивний рух. Розв'язок задач динаміки за допомогою законів збереження.

Лекція

2

ТЗН

Опитування

Математика

Л.Ю Гл. 4, 5, 6, 8,9
4


Закон всесвітнього тяжіння. Визначення руху згідно закону всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Поле тяжіння.Прискорення вільного падіння.

Лекція

2

ТЗН

Опитування атестація по темі
Л.Ю

Гл. 5
5

Лабораторно-практичне заняття №1 «Вимірювання та розрахунок прискорення при рівномірному русі»

Лаб.

робота

2

ТЗН6


^ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА.

Властивості газів, рідин і твердих тіл.

Ідеальний газ. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Агрегатний стан речовини. Тиск газу. Рух молекул газу. Вимірювання швидкості руху мо­лекул. Дослід Штерна. Розподіл молекул за швидкостями. Довжина вільного пробігу молекул. Розміри і маси молекул і атомів. Числа Авогадро і Лошмидта. Поняття вакуума. Міжзоряний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Лекція

2

ТЗН

Опитування

Хімія, астрономія

Л.1 3.1 -3.10 4.1 -4.6

7

Температура та її вимірювання. Термодинамічна шкала температур. Температура 0° К. Термодинамічна температура, її зв'язок з серед­ньою кінетичною енергією поступового руху молекул. Зв'язом між тиском, об'ємом і температурою для даної маси газу. Універсальна газова стала. Рів­няння Менделеєва-Клайперона.

Лекція

2

ТЗН


8

Окремі газові закони. Рівняння стану газу. Окремі газові закони. Ізопроцеси та їх графіки. Внутрішня енергія газу. Робота газу при ізобаричній зміні його об'єму. Розв'язок задач на основі рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу.

Лекція

2

ТЗН

Опитування

Хімія9

Лабораторно-практичне заняття № 2.

Перевірка закону Бойля-Маріотта.

Лаб. робота

2

ТЗН

захист


10

Внутрішня енергія ідеального газу. Теплообмін. Теплоємність. Зміна внут­рішньої енергії при теплообміні та при виконанні роботи. Робота при ізобар­ній зміні об'єму газу. Закон збереження і перетварення енергії при теплових і механічних процесах.Фізичний зміст молярної газової сталої.

Лекція

2

ТЗН

Опитування

Хімія


  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Затверджено iconЗатверджено наказом Міністерства фінансів України 09. 01. 01 №6

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка