Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література (
Скачати 60.68 Kb.
НазваАбітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література (
Дата конвертації03.03.2014
Розмір60.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
енерговикористання, на підприємствах та організаціях різного характеру діяльності (проектного, виробничого, налагоджувального, освітнього, наукового, органів влади).

Фахівець може працювати інженером-проектантом, інженером- конструктором, інженером-дослідником, асистентом вищого навчального закладу, технологом, інженером з впровадження нової техніки і технології, технологом проекту, начальником виробничого відділу, начальником дільниці, начальником проектно-конструкторського відділу, майстром виробництва, майстром виробничої лабораторії, може займати первинні посади інженера з: експлуатації, оптимізації та проектування теплотехнічного обладнання будь-якого типу (печі чорної та кольорової металургії, промисловості будівельних матеріалів, системи теплопостачання, сушила, парові, водогрійні та енергетичні котли, автономні опалювальні системи, системи вентиляції та кондиціювання повітря тощо); пошуку та використання альтернативних джерел енергії. З урахуванням суттєвого відставання України в області технологій енергозбереження та зростання цін на енергоносії, сфера діяльності спеціаліста з енергетичного менеджменту практично безмежна – він необхідний як на промислових підприємствах, так і на невеличких компаніях, що спеціалізуються на зменшенні енерговикористання житлових приміщень.
Поряд з фундаментальною підготовкою з термогазодинаміки, тепломассобміну, теплофізич-ному експерименту та іншим базовим дисциплінам в області теплофізики, на кафедрі викладаються курси, що враховують певні умови майбутнього місця роботи: системи забезпечення теплового режиму; тепловий захист; теплообмінні апарати; процеси горіння та камери згоряння; теплотехнічні стенди та випробування; компресори та детандери; теорія робочих процесів теплових машин; холодильна техніка та кондиціювання; автоматизація систем тепло- та холодопостачання; монтаж та експлуатація систем кондиціювання, експериментальні методи діагностики та доводки теплових машин; воднева техніка та технологія; енергетичний аудит; обчислювальна теплофізика; комп’ютерне моделювання елементів теплових машин; комп’ютерні системи керування енергетичними комплексами, в тому числі системами тепло- та холодопостачання.

Випускник кафедри зможе виконати тепловий розрахунок двигунів, у тому числі авіаційних, холодильних енергоустановок, складних термогідравлічних систем та їх елементів; випробування, наладку та експлуатацію теплоенергетичного і холодильного обладнання. Кафедра готує фахівців, для багатьох підприємств України та інших держав.

^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література (не нижче 124); Математика (не нижче 140); Фізика або Хімія (за вибором абітурієнта - не нижче 124). Для навчання за прискореною формою (2 роки) абітурієнти подають диплом молодшого спеціаліста. Для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, або магістр – диплом бакалавра.

Більш детальні відомості про спеціальність

^ Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони: приймальна комісія (0532)561604
(0532)561897, деканат факультету (05322)73857


Сайт університету: http://www.pntu.edu.ua/

Сайт кафедри: http://www.teploenergetika.pl.ua

Сторінка vk.com: vk.com/teplo_pntuПОЛТАВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка
ФАКУЛЬТЕТ

^ НАФТИ І ГАЗУ ТА

природокористування
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики
Спеціальності:
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

^ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Кафедра обладнана сучасною лабораторною базою, яка включає спеціалізовані лабораторії відповідно до профілю спеціальностей.Лабораторні установки: - дослідження повітряного опалення; - теплообмінні процеси в кожухотрубних водонагівачах; - теплообмінні процеси в ємнісних електричних водонагрівачах та багато інших.
газовий котел тепловий насос

Фактично всі студенти залучаються до науково-дослідницької роботи. Підготовка фахівців здійснюється з урахуванням особливостей регіону. Студенти факультету мають змогу отримати робітничі професії. На основі інтегрованих навчальних планів є можливість додатково, починаючи з 4-го курсу, або після закінчення навчання, за 1,5...2 роки здобути другу вищу освіту.

Після 2-го курсу кращі студенти факультету мають змогу навчатися на військовій кафедрі, на якій вони паралельно з навчанням за два роки отримують військову спеціальність та звання офіцеру запасу.

Рівні підготовки: бакалавр; спеціаліст; магістр.

Форми навчання: очна; заочна; прискорена

(2 роки).
Можливості та перспективи, які дають ці спеціальності

Випускник спеціальності «Теплоенергетика» одержує фундаментальну наукову і практичну підготовку в області проектування та експлуатації систем теплоенергопостачання. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується висококваліфі-кованим складом викладачів випускаючої кафедри. Після отримання диплома бакалавра, крім роботи на виробництві, випускники можуть продовжити нав-чання в нашому університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр". Кращі випускники, які мають глибокі знання та здібності до наукової роботи, після отримання диплома «магістра» мають можливість поступити до аспіран-тури для здобуття наукового ступеню кандидата та доктора технічних наук. Випускники інженери-теплоенергетики широкого профілю успішно працюють на підприємствах будь-якого напряму: в технологічних цехах та виробництвах; в енергетичних підприємствах, цехах та підрозділах, ТЕЦ, газовому господарстві, на киснево-компресорних станціях, в структурах тепло-, газо- і водопостачання підприємств та населення; в технічних відділах підприємств; в заводських теплоенергетичних лабораторіях; в вищих навчальних закладах освіти, науково-дослідних установах, конструкторських бюро, агропромисловому комплексі, на транспорті, в будівництві, житлово - комунальному господарстві на посадах: інженер науково-дослідної лабораторії, проектувальник автоматизованих технологічних систем; розробник енергозберігаючих технологій та обладнання; інженер-енергоаудитор; інженер відділу енергозбереження та енергонагляду. Широкий профіль спеціалістів забезпечує підвищений попит на підприємствах та фірмах усіх галузей господарства. Вони потрібні в будівельних та монтажних організаціях, підприємствах газопостачання та теплових мереж, у проектних та науково-дослідних інститутах, у екологічних держадміністрацях та підприємствах. Випускники можуть очолювати об'єднання теплокомуненерго, служби газопостачання та екологічного захисту, стати головними енергетиками, великих підприємств, ведучими спеціалістами проектних та науково-дослідних організацій, викладачами ВНЗів.

Випускники кафедри вміють виконувати дослідження та проектувати високотемпературні агрегати та пристрої, забезпечуючи їхню ефективну експлуатацію та надійну роботу. Вони знають, як здійснити проектування, експлуатацію та наладку теплоенергетичного обладнання промислових підприємств, обирати схеми енергопостачання. Вони вміють виконувати теплотехнічні та конструктивні розрахунки енергетичних апаратів, здійснити вибір та розрахунок пристроїв для уловлювання технологічних викидів та утилізації вторинних енергоресурсів, використовувати нетрадиційні джерела енергії та сучасну обчислювальну техніку для керування складними тепловими агрегатами та процесами.

Енергетичний менеджмент

Після закінчення навчання випускники можуть працювати інженерами, науковцями, керівниками різних рівнів на об’єктах енергозабезпечення та

Схожі:

Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconПерелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconПерелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconПробне зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які виявили бажання...
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26 вересня 2013 року №85 «Про проведення пробного зовнішнього...
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconЯк зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconУкраїнська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний...
Мова – система звукових І графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається І має соціальне призначення;...
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconГрафік проведення вступної кампанії 2014 року
Мон – Міністерство освіти І науки України; уцояо – Український центр оцінювання якості освіти; срцояо – Сімферопольський регіональний...
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
Тимофєєва О. М. Українська мова ІІ тимофєєва О. М. Українська мова ІІІ тимофєєва О. М. Українська література
Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для зарахування на перший курс) з предметів: Українська мова та література ( icon4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80
«Філологія. Українська мова та література» з додатковою спеціалізацією : «Редагування освітніх видань», «Філологія. Мова І література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка