Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка1/5
Дата конвертації15.12.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ


Міністерство охорони здоров’я України

Криворізький міський коледж, заснований на спільній власності

Територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Анатомія людини»

(ІІ курс, IІІ семестр)
Студента(ки)

Відділення Сестринська справа

Курс ___________________ група __________________________

Викладач


20 р

Анатомія людини: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Анатомія людини». Видання 2, перероблене і доповнене. – 2012р. – 37с.


Рецензенти: Ладигіна Н.М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу.
Укладач: Бабенко Т.П., викладач Криворізького медичного коледжу


Відповідальна за випуск: Сімонова О.М.

Посібник являє собою робочий зошит для практичних робіт, який складено у повній відповідності до програми з анатомії людини для вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів відповідно до освітньо – кваліфікаційної характеристики і освітньо – професійної програми підготовки фахівців, затвердженої Управлінням освіти і науки МОЗ України в 2011 році. Використання зошита звільняє студента від непродуктивної механічної роботи, орієнтуючи на обов’язкові результати навчання, формування дослідницьких умінь та навичок, не позбавляючи власної творчості по засвоєнню знань.

ЗМІСТ


Назва розділу

Сторінка

Передмова

5

^ Лист тематичного оцінювання

7

Анатомія кісток тулуба та їх з’єднання

8

Анатомія кісток черепа та їх з’єднання
Анатомія кісток верхньої кінцівки та їх з’єднання
Анатомія кісток нижньої кінцівки та їх з’єднання
Анатомія м’язів голови та шиї
Анатомія м’язів тулуба
Анатомія м’язів верхньої кінцівки
Анатомія м’язів нижньої кінцівки
Анатомія спинного мозку
Анатомія головного мозку
Периферійна нервова система
Автономний відділ нервової системи
Анатомія органів чуття (Орган зору. Вухо).
Анатомія органів чуття (Орган нюху. Орган смаку). Шкіра.
^ Список використаної літератури

Передмова

Для успішного і якісного проведення практичного заняття до нього треба заздалегідь підготуватись. З цією метою:

 • Ознайомтесь з планом заняття

 • Вивчіть по підручнику, лекціям теоретичний матеріал по цій темі

 • Ознайомтесь з інструкцією виконання практичної роботи на занятті

 • Проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, зробіть необхідні малюнки

 • Ознайомтесь з методичними рекомендаціями

На початку заняття викладач проводить опитування з метою контролю вихідного рівня знань студентів. Після проведення заняття контроль кінцевого рівня знань студентів.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • предмет і методи дослідження анатомії;

 • типи конституції;

 • будову та основні властивості клітин;

 • класифікацію тканин, їх будову та значення, місце розташування в організмі;

 • анатомічні осі та площини;

 • анатомічні терміни;

 • загальний план будови органа;

 • класифікацію систем органів, їх значення;

 • будову кістки як органа;

 • класифікацію кісток;

 • відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета;

 • будову кісток різних відділів скелета;

 • типи з’єднань кісток;

 • статеві та вікові відмінності черепа;

 • статеві та вікові відмінності таза;

 • будову м’яза як органа;

 • класифікацію м’язів;

 • групи м’язів різних ділянок тіла людини;

 • топографію, вміст ліктьової, пахвової та підколінної ямок;

 • класифікацію нервової системи;

 • відділи, шлуночки головного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори;

 • будову, топографію спинного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори;

 • місце утворення, значення та шляхи циркуляції спинномозкової рідини;

 • механізм утворення спинномозкових нервів, їх сплетення та ділянки іннервації;

 • функціональні види черепномозкових нервів та ділянки їх іннервації;

 • класифікацію, будову та функціональне значення відділів вегетативної нервової системи;

 • будову та функції шкіри, її похідних;

 • будову та функції нюхової, смакової, сенсорних систем;

 • будову, топографію та функціональне значення органів слухової та вестибулярної сенсорних систем;

 • будову і топографію органів зорової сенсорної системи;

 • провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку;

анатомічну термінологію.

Студенти повинні вміти:

 • визначати місце людини в природі;

 • застосовувати площини та осі для опису анатомічних об’єктів;

 • визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини;

 • описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток;

 • пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток;

 • демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в певному суглобі;

 • відрізняти кістки правої та лівої кінцівок;

 • визначати статеві та вікові відмінності черепа;

 • визначати статеві та вікові відмінності таза;

 • визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи;

 • визначати топографію ліктьової та пахвової ямок;

 • визначати топографію підколінної ямки;

 • визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку;

 • визначати оболонки та міжоболонкові простори головного і спинного мозку;

 • визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів;

 • визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів;

 • визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа;

визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.

Студенти мають бути поінформовані про:

 • місце людини в природі, взаємодію людини із зовнішнім середовищем, зв’язок структури та функції;

 • процес репродукції, його значення для збереження виду;

 • вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;

 • екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни.

Студенти повинні мати такі практичні навички:

 1. Визначати місце людини в природі.

 2. Застосовувати площини та вісі для опису анатомічних об’єктів.

 3. Визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини.

 4. Описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток.

 5. Пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток.

 6. Демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в тому чи тому суглобі.

 7. Розрізняти кістки правої та лівої кінцівок.

 8. Визначати статеві та вікові відмінності черепа.

 9. Визначати статеві та вікові відмінності таза.

 10. Визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи.

 11. Визначати топографію ліктьової та пахвової ямок.

 12. Визначати топографію підколінної ямки.

 13. Визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку.

 14. Визначати оболони та міжоболонні простори головного та спинного мозку.

 15. Визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів.

 16. Визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів.

 17. Визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа.

 18. Визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.


ПАМ’ЯТАЙТЕ анатомія не може бути засвоєна без практичних занять і позааудиторної самостійної підготовки до них
^ ЛИСТ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ


№ п/пТема

Поетапне оцінювання

Підсумкова оцінка

Сам робота

Робота в зошиті

Тестування

Усна відповідьАнатомія кісток тулуба та їх з’єднанняАнатомія кісток черепа та їх з’єднання

Анатомія кісток верхньої кінцівки та їх з’єднання.

Анатомія кісток нижньої кінцівки та їх з’єднання.


Анатомія м’язів голови та шиї

Анатомія м’язів тулуба

Анатомія м’язів верхньої кінцівки

Анатомія м’язів нижньої кінцівки

Анатомія спинного мозку

Анатомія головного мозку

Периферійна нервова система

Автономний відділ нервової системи

Анатомія органів чуття (Орган зору. Вухо).

Анатомія органів чуття (Орган нюху. Орган смаку). Шкіра.


^ Підсумкова оцінка за практичні заняття ______________________________

Практичне заняття №1

Дата

Тема: Анатомія кісток тулуба та їхні з’єднання

Оснащення: Скелет людини (на підставці), хребтовий стовп (на планшеті), муляжі окремих кісток: хребці різних відділів, ребра, груднина, рентген знімки. Таблиця «Скелет людини», анатомічні атласи. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати :

 1. відділи скелета тулуба, особливості анатомічної будови кісток скелета: хребців, ребер, груднини;

 2. загальну будову хребтового стовпа, загальний план будови хребців, основні відмінності будови хребців: шийних, грудних, поперекових, крижової та куприкової кісток;

 3. скелет грудної клітки: особливості анатомічної будови ребер і груднини. Класифікацію ребер, з’єднання грудної клітки;

 4. знати латинські терміни;

Вміти :

Здобути практичні навички :

 1. визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини на таблицях, скелеті та муляжах;

 2. демонструвати будову кісток тулуба;

 3. розпізнавати, до якого відділу скелета належить кістка;

 4. пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток;

 5. визначати та аналізувати типи з’єднань кісток;

 6. демонструвати з’єднання між кістками тулуба;

 7. демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в певному суглобі;

 8. застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1 Вивчення хребтового стовпа

 1. Вивчіть загальну характеристику хребтового стовпа

 2. Вивчіть будову та сполучення кісток хребтового стовпа

 3. Вивчіть особливості будови хребців різних відділів

 4. Вивчіть загальну характеристику грудної клітки

 5. Вивчіть будову кісток грудної клітини та їх сполучення


Завдання №2

Позначте відділи хребтового стовпа українською та латинською мовами, визначить анатомічні вигини.

Дайте відповідь на питання: Що таке сколіоз?

Відділи:
Вигини:

Відповідь на питання


Завдання №3

Визначте до якого відділу хребтового стовпа відносяться хребці, позначте їх анатомічні утворення
Завдання №4

Заповніть таблицю:п/п

Назва хребців різних відділів

Особливості будови

Схематичне зображення
Завдання №5

Навчитися розпізнавати на живій людині остисті відростки хребців, фізіологічні вигини хребта, яремну вирізку груднини, її мечоподібного відростка, кута груднини, міжребрових просторів, підгрудинного кута
Завдання №6

Поясніть значення і походження анатомічних термінів:

Термін

Значення і походження

Остеологія
Артрологія
Діартрози
Синартрози
Синостози
Синхондрози

Завдання №7 Класифікація з’єднань хребта

Визначте на муляжі та вкажіть:

 1. Синдесмози
 1. Синхондрози

 2. Синостози
 1. Симфізи


Завдання №8 Вивчення будови грудної клітки

Замалювати будову кісток грудної клітки: грудина, I ребро, IV ребро

Завдання №10

Робота над проектом за темами «Властивості кісток у дитячому віці»; «Властивості кісток у людей похилого віку»; «Причини та профілактика викривлення хребта у дітей».

В процесі роботи над проектом, яка більшою мірою буде виконуватись у позааудиторний час, намагайтеся дотримуватись певної послідовності:

 1. об’єднайтеся у робочі групи по три чоловіки;

 2. оберіть цікаву для вас тему проекту;

 3. складіть план проекту;

 4. розподіліть обов’язки у групі;

 5. проведіть міні-дослідження;

 6. оформіть результати приділяючи увагу клінічному значенню;

 7. визначте вид презентації роботи (буклет, альбом, мультимедійна презентація тощо);

 8. на третьому практичному занятті завершіть роботу над проектом та презентуйте його.


Висновки:
Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №2

Дата

  1   2   3   4   5

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка