До написання диплом
Скачати 107.64 Kb.
НазваДо написання диплом
Дата конвертації07.11.2013
Розмір107.64 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Фізика > Диплом
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Факультет Індустрії моди

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
для студентів спеціальності “Дизайн"

кваліфікації “Спеціаліст”

спеціалізації “Дизайнер стилю”

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри

_КИЇВ_

2013

Загальні методичні вказівки

Дипломний проект – це випускна самостійна робота студента вищого навчального закладу. Запропоновані теми повинні бути прийняті для впровадження в практику «креативних рішень».

В період роботи над дипломним проектом студенти систематизують, закріплюють, застосовують на практиці набуті під час навчання знання і навички з таких предметів:

«Візаж та декоративна косметика», «Грим», «Мистецтво постижу», «Боді-арт», «Фейс-арт», «Декоративно – прикладне мистецтво», «Спецмалюнок», «Фотомистецтво» та ін., а також виявляють та реалізують творчі здібності.

В процесі роботи над ДП необхідно використовувати матеріали про розвиток конкурсного руху, fashion-бізнесу в індустрії моди, інформаційно-методичну літературу з напрямків моди і арт-дизайну.

На захист дипломного проекту кожний студент повинен подати пояснювальну записку в обсязі 55-65 друкованих аркушів (разом з графічною частиною), додатково постижний виріб, виріб з декоративно – прикладного мистецтва, створити образ на моделі згідно теми дипломного проекту.

Основними показниками якості дипломного проекту є грамотність розробленого образу з точки зору професійної підготовки, якість та зміст пояснювальної записки, графічної та практичної частини, які значно впливають на загальну оцінку виконання дипломного проекту.

^ Обов'язкове відвідування консультації у назначеного деканатом наукового керівника згідно графіку, який затверджується деканатом.

Обов'язкове проведення попереднього захисту дипломних проектів, згідно графіку затвердженого деканатом.

^ Дозволено відвідувати не більше 5 консультацій.

Умови для проведення попереднього захисту:

- виконані всі розділи пояснювальної записки згідно вимогам методичних вказівок (не переплітати);

- попередній захист проходить без присутності моделі, але обов'язково комісії надаються фотоматеріали (макіяжу, боді-арту, образу в цілому), а також технологічна карта макіяжу, боді-арту.
^ Зміст, оформлення та обсяг

Зміст ДП визначається темою на ДП, складеним керівником проекту відповідно теми. В методичних вказівках приведено приблизний розподіл обсягу ПЗ і найменування розділів. ПЗ повинна складатися з 55-65 стандартних аркушів (формат А4) друкованого комп’ютерного тексту, надрукованого на одній стороні аркушу, містити в собі вступну, творчу, технологічну та графічну частини. Графічна частина складається з малюнків та схеми.

Перед пояснювальною запискою розміщується титульний аркуш з темою ДП (він не нумерується). Текст друкується шрифтом 14 при інтервалі 1,5. Графічна частина розташовується в «додатках» наскрізною нумерацією.

Кожна частина ПЗ (вступ, творча, технологічна, додатки) повинна розпочинатись з нового аркуша і мати порядковий номер, позначений арабською цифрою з крапкою.

Розділи в середині кожної розміщуються послідовно, повинні мати також порядковий номер, позначений в межах частини арабськими цифрами з крапками (наприклад 1.1.,1.2. і т.д.).

В кінці ПЗ, після додатків і висновку розміщується аркуш «Література», де наводиться перелік використаної літератури, номенклатури довідників експрес – інформації. Список літератури повинен складатись не менше ніж з 15 джерел.

Малюнки та схеми, що входять до складу ПЗ підписуються консультантом графічної частини та консультантом ПЗ.

Зміст пояснювальної записки

Вступ

 1. Творча частина.

  1. Характеристика сучасних і перспективних напрямків моди на одяг, візаж, боді-арт, зачіски, аксесуари.

  2. Характеристика організації та проведення конкурсно-виставкових шоу-

показів, арт-виставок, фото-виставок, презентацій.

  1. Обґрунтування вибору моделі для художнього образу.

  2. Розробка дизайну образу згідно теми ДП

 1. Технологічна частина.

  1. Визначення початкових даних та технологія виконання розробленого візажу, боді-арту.

  2. Технологія виконання зачіски, постижного виробу.

  3. Технологія виконання допоміжних декоративних елементів.

  4. Обґрунтування виробу і характеристика парфюмерно-косметичних

засобів, допоміжних матеріалів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання розробленого дизайну образу.

Висновок.

Додатки.

Література.
Малюнки виконуються в кольоровому зображенні. Техніка виконання малюнків обирається студентами самостійно (кольорові олівці, акварель, змішані техніки). Загальна кількість малюнків складається з 18 аркушів.

Розділи, що доповнюються малюнками:

1.1. – 3 малюнки візажу, боді-арту (додаток 1), які характеризують сучасні напрямки моди; повинні містити фактури, колір декоративні доповнення візажу і боді-арту, що може бути застосовано в розробці ДП. Нумерація в графічній частині за розділом 1, 2, 3.

1.2. – 4 малюнки конкурсно-виставкової моделі (додаток 2). Запропонувати варіанти дизайну образу для конкурсно-виставкового шоу, арт-виставки, фото-виставки, презентації відносно теми ДП. Нумерація в графічній частині за розділом 4,5,6, 7.

1.3. – 2 малюнки цілісного дизайну образу в кольорі (додаток 3). Нумерація в графічній частині за розділом 8, 9.

1.4. – 1 малюнок розробленого візажу в кольорі; (додаток 4).

Варіанти оформлення карти-схеми візажу:

у випадку асиметричного макіяжу або у випадку симетричного макіяжу1 малюнок розробленого боді-арту в кольорі.

Боді-арт повинен становити не менше ніж 30% від всього образу. Карта-схема боді-арту виконується на повний аркуш формату А4. Нумерація в графічній частині за розділом 10, 11.

2.1. – 5 аркушів фото-презентації (додаток 5). Технологічна послідовність виконання розробленого дизайну образу (не менше ніж 20-25 позицій в загальному обсязі), звернути особливу увагу на демонстацію етапів виконання візажу та боді-арту. Технологічні позиції визначають таким чином: рисунок 1-а, рисунок 1-б і т.д. Для фото-презентації в ПЗ необхідно застосовувати фотографічний або глянцевий папір. Демонстрація вигідного ракурсу зйомки. Нумерація в графічній частині за розділом 12, 13, 14, 15, 16.

Варіант оформлення фото-презентації в ПЗ:


На передзахисті ДП бажано також демонструвати в електронному форматі фото-презентацію або відео-презентацію, що дозволить автору максимально розкрити тему опрацьованого дизайну образу.

2.2. – 1 малюнок зачіски та постижного виробу передбачених ДП (додаток 6). Постижний виріб обов’язково має здаватися на захисті ДП в держкомісію. Нумерація в графічній частині за розділом 17.

2.3. – 1 аркуш: ескіз або колаж допоміжних декоративних елементів дизайну образу(додаток 7). Нумерація в графічній частині за розділом 18.

Вступ

Вступ повинен бути невеликим, відбивати значення художнього образу в загальному уявленні людини, висвітлювати питання широкого впровадження новітніх технологій, інформаційних технологій, досягнення в світі моди, досягнення передових світових та вітчизняних шкіл, центрів моди в розвитку технологій візажу та боді-арту, проведення конкурсно-виставкових шоу, презентацій, арт-виставок, фотовиставок (загальний обсяг розділу – 2 сторінки).


 1. ^ Творча частина

  1. Характеристика сучасних і перспективних напрямків моди на візаж, одяг, зачіску, аксесуари

Дати аналіз роботи провідних зарубіжних стилістів - дикторів моди в макіяжі, боді-арті, зачісках, одязі, доповненнях. Дати характеристику роботи провідних майстрів подіуму України. Описати напрямок моди в макіяжі, боді-арті, одязі, аксесуарах, зачісках. Показати зв’язок моди візажу з модою на одяг, аксесуари. Більш детально зупинитись на характеристиці напрямків моди до якої належить передбачена темою ДП модель. Щоб показати цей зв’язок, доцільно проаналізувати складні креативні, фантазійні макіяжі провідних майстрів. Звернути увагу в дизайні образу на лінії, декоративні елементи, фактуру, колір та колірні комбінації, композицію образу (загальний обсяг 5,5 або 6 сторінок).


  1. ^ Характеристика організації та проведення конкурсно-виставкових шоу-показів, арт-виставок, фото-виставок, презентацій

Описати роль конкурсів в розвитку візажу, боді-арту. Наведіть приклади, описуючи роботи провідних майстрів або призерів останніх конкурсів (чемпіонів світу, Європи та ін.), розглядаючи зв’язок з темою ДП для виявлення основних рис майбутньої моделі. В розділ додається характеристика номінацій конкурсних робіт, вимоги до них, умови проведення конкурсів, шоу – показів. Важливо звернути увагу на відеоматеріал, вебсемінари, інформаційні технології та проаналізувати матеріал відносно теми ДП. Вказати вимоги до створення дизайну образу як частини презентації, арт-виставки, фото-виставки. Розглянути варіанти місця проведення презентацій, виставок, роль образу на таких заходах. (загальний обсяг 2,5-3 сторінки).
^ 1.3. Обґрунтування вибору моделі для художнього образу

Дається характеристика цілісного дизайну образу щодо теми ДП. Описати риси художнього образу, вимоги до його створення, аналіз і пошук джерел натхнення. Поетапно описати принцип розробки дизайну образу, його складові частини. Можна привести приклади літературних або художніх творів, героїв. Пов’язати ці характеристики з емоційним сприйняттям, модою, колірним рішеням, законами композиції, вимогами до презентаційних і виставкових робіт. (загальний обсяг 5 сторінок).
^ 1.4. Розробка стилю образу згідно теми ДП

Розробляючи схему візажу для образу, необхідно створити спочатку модель загального образу. Для цього використовуються матеріали вивчені з напрямків моди, конкурсів, показів, виставок, презентацій, характерних рис заданого образу. Конкретно вказати елементи, деталі, що підкреслюють зв’язок з темою. Довести актуальність дизайну образу. Описати вибір візажу відносно одягу, декоративних доповнень. Подати у вигляді композиційного розбору, конструктивного рішення. Звернути увагу на варіанти оформлення карти-схеми у випадку асиметричного або симетричного візажу.

Детально описати принцип розробки боді-арту, вказати допоміжні матеріали, методики виконання, композиційне рішення, відсоткове відношення його відносно цілісного образу, роль на презентаціях, виставках. Необхідно відмітити значення правильного об’єднання в єдине ціле всіх розрізнених елементів образу, підкоряючи їх один одному з метою досягнення повної гармонії образу.
^ 2. Технологічна частина

2.1. Визначення початкових даних та технологія виконання візажу, боді-арту

Спочатку потрібно з’ясувати які операції і в якій послідовності слід виконувати. Пильний огляд фактури шкіри моделі, значно допомагає визначити техніки виконання візажу та боді-арту. Описати техніки нанесення декоративної косметики, кольорове рішення. Якщо застосовуються трафарети, абриси, маски описати технологію їх виконання і застосування. Пов’язати розроблений візаж, боді-арт з темою ДП і дати обґрунтування. Розробити для графічної частини фото-презентацію створення цілісного дизайну образу та послідновно описани процес створення в даному розділі посилаючись на кожен етап (4 - 4,5 сторінок).
^ 2.2. Технологія виконання зачіски, постижного виробу

Складовою частиною образу є і розроблення зачіски. Згідно сучасних напрямків моди розробити і описати схеми виконання зачіски для образу. Описати послідовність виконання операцій. Якщо зачіска виконується із застосуванням бігуді, необхідно описати технологію (схему) накрутки волосся.

Дати коротку характеристику розвитку сучасного постижного виробництва, асортименту сучасних постижних виробів, охарактеризувати їх роль в створенні сучасних образів. Обґрунтувати вибір постижного виробу. Описати послідовність виконання. Якщо передбачено виконання тресу, то вказати технологію виконання (обсяг 3-4 сторінки).
^ 2.3. Технологія виконання допоміжних декоративних елементів

Проаналізуйте роль декоративних елементів в дизайні образу, різноманітних доповнень, виробів народної творчості.

Дати обґрунтування вибору обраного аксесуару або доповнення до образу, технологію його використання, вказати матеріали які використані. В якості доповнення може бути виконано декоративний корсет, одяг, головний убір, прикраса, «маска» тощо (обсяг 3 сторінки).
2.4. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів, допоміжних матеріалів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання розробленного дизайну образу.

Описати характеристики декоративної косметики, яку використовували при розробці художнього образу, інструменти та обладнання, допоміжні матеріали (обсяг 2 сторінки).
Висновок

Виконується студентом самостійно, як результат виконаної роботи.
^ Додатки

Графічна частина
Література

“Література” – це останній аркуш ДП, його номер сторінки є заключним. В “Літературі” необхідно указати перелік використаної інформації (підручники, довідники, літературні твори, інструкції, журнали, відеоматеріал, офіційні інтернет-портали). Для роботи над ДП слід використовувати не менш ніж п”ятнадцять примірників.

Записувати перелік використаної літератури необхідно згідно методичних рекомендацій. Наприклад:

1. Прізвище, ініціали імені по-батькові., назва книжки. Місто. Видавництво. Рік видання.

Перелік інформаційних джерел виконується в алфавітному порядку.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І. На оцінку «Відмінно» написання пояснювальної записки:

 • вчасно виконана робота;

 • вчасно підписана керівником;

 • відповідає вимогам методичних рекомендацій і виконана з аналітично-конструктивних позицій.

ІІ. На оцінку «Відмінно» виконання практичної частини на моделі:

 • студент повинен САМОСТІЙНО виконати зачіску, візаж;

 • САМОСТІЙНО створити образ в аудиторії за розкладом захисту ДП.

ІІІ. На оцінку «Відмінно» усний захист Дипломного проекту

 • студент повинен захищати Дипломний проект ^ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ за змістом методичних вказівок.

 • дотримуватись дрес-коду зовнішнього вигляду.


І. На оцінку «Добре» написання пояснювальної записки:

 • якщо є незначні порушення які не впливають конструктивно на зміст пояснювальної записки.

ІІ. На оцінку «Добре» виконання практичної частини на моделі:

 • незначні зауваження щодо технології виконання образу (зачіска, візаж, одяг, аксесуари).

ІІІ. На оцінку «Добре» усний захист Дипломного проекту

 • якщо захист здійснено не українською мовою;

 • не повністю дана відповідь на додаткові питання.


І. На оцінку «Задовільно» написання пояснювальної записки:

 • не вчасно виконаний Дипломний проект;

 • не в повній мірі розкрита тема;

 • неохайність в роботі пояснювальної записки;

 • недостатня кількість малюнків;

 • не самостійне виконання малюнків.

ІІ. На оцінку «Задовільно» виконання практичної частини на моделі:

 • порушення технології виконання і оформлення моделі.

 • не самостійне виконання будь-яких практичних технологій (зачіска, візаж, одяг, аксесуари);

 • неохайність образу;

 • негармонійність образу.

ІІІ. На оцінку «Задовільно» усний захист Дипломного проекту

 • не чіткий та не послідовний захист ДП;

 • не чіткі відповіді на додаткові питання Державної комісії.Схожі:

До написання диплом iconДиплом бакалавра з відзнакою. Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою
Постійна: 78528, Львівська обл., м. Самбір, вул. Ягідна, 5, кв. 41 тел. (03245) 5-55-55 (якщо тимчасової адреси немає, то слово “постійна”...
До написання диплом iconДиплом см №38331987 виданий в 2010 році «Охтирським Професійним ліцеєм;...
Освіта: Спеціальність за дипломом: диплом см №38331987 виданий в 2010 році Охтирським Професійним ліцеєм; муляр, пічник, лицювальник...
До написання диплом iconАбітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка...
Математика (не нижче 140); Фізика або Хімія (за вибором абітурієнта не нижче 124). Для навчання за прискореною формою (2 роки) абітурієнти...
До написання диплом icon1. порядок написання індивідуальної роботи, вимоги до змісту та оформлення
Умовою допуску до складання заліку з дисципліни «Міжнародний маркетинг» є написання І захист студентами індивідуального завдання...
До написання диплом iconДиплом серія, номер (ксерокопія додається)
Загальні відомості 3
До написання диплом iconКурсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з загальної теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...
До написання диплом iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
До написання диплом iconЩодо написання та оформлення
У 93 Ушакова Г. О. Методичні вказівки щодо написання та оформлення курсових та дипломних (випускних) робіт за спеціальностями фізіологія...
До написання диплом iconМетодичні вказівки «написання й оформлення курсових робіт» для студентів...
Написання й оформлення курсових робіт: Методична розробка / Уклад. Г.І. Сидорук. – К.: Іів ну «оюа», 2012. – 49 с
До написання диплом iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка