Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво»
НазваМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво»
Сторінка1/8
Дата конвертації21.06.2013
Розмір1.2 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8

Україна

Міністерство аграрної

політики України

Вінницький національний

аграрний університет
Факультет економіки та підприємництва


Кафедра фінансів та кредиту
інвестування

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання

Вінниця 2010

Автори:

Фаюра Н.Д., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Кравцова А.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Алескерова Ю.В., к.е.н., старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту / Інвестування. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання

Рецензенти:

Коляденко С. В., к.е.н., доцент, зав. кафедри економічної кібернетики ВНАУ,

Губанова Л. І. к.е.н., доцент ВТЕІ КНТЕУ

^ Коротка анотація
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Інвестування».

Плани семінарських занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Інвестування».

Також наведено типові задачі, приклади розв’язання ситуаційних завдань, тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік, а також термінологічний словник.

При підготовці до семінарських занять студенти готується за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами семінарських занять.
Рекомендовано науково-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №_____ від ____________ 2010 р.)

__________________________________________________________________________
Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк.. Обл.-вид. арк..

Наклад 15 прим. зам.№

Видавничий центр ВДАУ

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008

Тел. 43-72-30 (330)

Зміст
стор.
Передмова……………………………………………………………………...… 4

Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом навчального часу ... 5

Зміст навчальної дисципліни за темами курсу………………………………… 6

Типові задачі з дисципліни ……………………………………………………. 16

Приклади розв’язання ситуаційних завдань………………………………….. 21

Тестові завдання……………………………………………………………...… 36

Глосарій ………………………………...………………………………………. 44

Тематика рефератів для індивідуальної самостійної роботи ……………….. 49

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться на залік……………………………………………………………………………… 50

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестування»……………………………………………………. 52

Список рекомендованої літератури……………………………………...……. 55

Додатки……………………………………………………………………..…… 59

Передмова

Навчальна дисципліна «Інвестування» присвячена вивченню основних понять, цілей та принципів інвестування. В ході вивчення студенти знайомляться з сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку та окремих його сегментів. Значна увага приділяється питанням розробки інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфеля підприємств, фінансового забезпечення інвестування, обґрунтування доцільності інвестування тощо. Розглядаються також питання управління інвестиційним процесом, регулювання взаємодії учасників інвестування та проектування інвестицій.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМ. П. Пан, В.І. Торкатюк, О. С. Вороніна методичні вказівки до виконання...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”,...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки з організації та проведення технологічної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМетодичні рекомендації до практичних занять із дисципліни “економіка...
Методичні рекомендації присвячені оволодінню студентами теоретичним матеріалом І набуттю ними практичних навичок з вирішення основних...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» iconВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І...
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка