Фінанси одеської області статистичний збірник одеса
НазваФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Сторінка1/128
Дата конвертації12.07.2013
Розмір8.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   128


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ФІНАНСИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

Одеса
2012
Державна служба статистики України

Головне управління статистики

в Одеській області

Відділ статистики фінансів підприємств
Відповідальний за випуск: Н.М. Валюх
У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції суб’єктів господарювання за 2011р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних видів економічної діяльності з урахуванням великих, середніх та малих підприємств, інвестицій в основний капітал.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики в Одеській області

Відділ статистики фінансів підприємств  • адреса: вул. Польська, 20а, м.Одеса, 65026, Україна

  • факс: (048) 725-92-24

  • телефон (048) 722-17-95

  • електронна пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

  • веб-сайт: www.od.ukrstat.gov.ua


Розповсюдження статистичних видань Головного управління

статистики в Одеській області
здійснюється на підставі договорів або письмових запитів.

  • телефони:

– про видання статистичних матеріалів (048) 722-62-61, 725-37-12

– про порядок укладення договорів (048) 725-14-37

© Головне управління статистики в Одеській області, 2012
ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник “Фінанси Одеської області” містить інформацію про основні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання у 2011р., включаючи підприємства малого бізнесу. Окремі показники подаються у ретроспективі за 2005, 2009, 2010, 2011рр.

В окремий розділ виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств з їх розподілом на великі, середні та малі.

Інформацію підготовлено на підставі даних фінансової звітності, одержаної безпосередньо від підприємств (крім банків та установ, які утримуються за рахунок бюджету) та державного статистичного спостереження за формами: 1-підприємництво (річна) та 1-підприємництво (коротка) – річна “Звіт про основні показники діяльності підприємств”. Дані за 2011р. наведено з урахуванням результатів діяльності фермерських господарств в цілому по Одеській області. Дані районного розрізу не перераховувалися з урахуванням результатів діяльності фермерських господарств.

Усі показники у збірнику наведені у цінах і методології відповідного року і подані у табличному вигляді у розрізі міст та районів (відповідно КОАТУУ1) та видів економічної діяльності (КВЕД2). За 2005р. приведено показник «Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування», крім банків та бюджетних установ. Дані за 2009-2010рр. перераховано відповідно до методології показника «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток)», який запроваджено у 2011р. беручи до уваги Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2011р. №25.

Інформація за видами економічної діяльності наведена з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у звітному році, який розраховано відповідно до Методологічних положень щодо визначення основного виду діяльності підприємства, затверджених наказом Держкомстату від 14.12.2006 № 607.

Збірник підготовлено відділом статистики фінансів підприємств Головного управління статистики в Одеській області за участю відділу структурних обстежень підприємств, відділу статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності.

Статистичний збірник пропонується для широкого використання органами державного управління, науковцями та іншими користувачами з посиланням на Головне управління статистики в Одеській області. З питань придбання видання звертатися за телефоном 722-17-95.
СКОРОЧЕННЯ

тис. – тисяча

млн. – мільйон

р. – рік

рр. – роки

грн. – гривня

% – відсоток

^ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (Х) – заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу або недоцільно
“у тому числі”, “з них” – означає, що наведено не всі доданки загальної

суми
Крапки (…) – інформація конфіденційна відповідно до Закону «Про державну статистику».
________________________________________________________________

Нормативна інформація:
1 КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.97р. №659.
2 КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005р. №375, яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE, Rev. 1.1 –2002).
ЗМІСТСтор.
ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………

3
СКОРОЧЕННЯ……………………………………………………………..

4
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ………………………………………………….

4
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ………………………………………..

11
КОРОТКИЙ ОГЛЯД…………………………………………………….....

151.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ……………


19

1.1.

Основні показники розвитку підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності……………………………………………………………………

20

1.2.

Основні фінансові показники підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності по регіонах України ……………………………………………

21

1.3.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. осіб наявного населення за видами економічної діяльності……………..

22

1.4.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. осіб населення за видами промислової діяльності………………………..

23

1.5.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. осіб наявного населення по містах та районах області…………………...

24

1.6.

Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності ……

25

1.7.

Кількість найманих працівників за видами промислової діяльності ……

27

1.8.

Кількість найманих працівників по містах та районах області………….

29


2.

АКТИВИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ………………………………………………………….

31

2.1.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2011 рік………………………………………………………………………

32

2.2.

Необоротні активи за видами економічної діяльності за 2011 рік………

36

2.3.

Оборотні активи за видами економічної діяльності за 2011 рік ………...

38

2.4.

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності за 2011 рік………………………………………...

40

2.5.

Дебіторська заборгованість за видами економічної діяльності за 2011 рік …………………………………………………………………………..

42

2.6.

Дебіторська заборгованість по містах та районах області за 2011 рік….

44

2.7.

Власний капітал за видами економічної діяльності за 2011 рік………...

46

2.8.

Поточні зобов’язання за видами економічної діяльності за 2011 рік…..

48

2.9.

Кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності за 2011 рік…………………………………………………………………………….

50

2.10.

Кредиторська заборгованість по містах та районах області за 2011 рік..

52

2.11.

Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості за видами економічної діяльності.................................................................................

54

2.12.

Динаміка дебіторська та кредиторської заборгованість по містах та районах області..............................................................................................

56


3.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВ………………………

59

3.1.

Фінансовий результат до оподаткування …….…………………………

60

3.2.

Динаміка фінансового результату до оподаткування……………………

61

3.3

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності……………………………………………………………………

62

3.4

Динаміка фінансового результату до оподаткування підприємств по  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   128

Схожі:

Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconПрибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання...

Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconЗаконопроект «Про органи студентського самоврядування»
Моделі Верховної Ради України, що організовується Студентським науковим товариством Одеського університету «Одеської юридичної академії»...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconОпорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів...
Опорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів усіх форм навчання спеціальності “Фінанси” / укл. Н. В. Мозгова,...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса icon1: Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Зв`язок навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” з іншими теоретичними та прикладними дисциплінами. Завдання курсу “Місцеві фінанси”...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconРозділ Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій
Дисципліна “Фінанси зарубіжних корпорацій” вивчає фінанси акціонерного товариства в країнах із розвиненою ринковою економікою. У...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconДокументна лінгвістика конспект лекцій одеса
Кубко В. П. Документа лінгвістика Конспект лекцій для студентів спеціальності 020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність»...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса icon1. Предмет фінансової науки. Суть І функції фінансів 7 Тема Фінансова політика держави 15
Навчальний посібник підготовлено з метою сприяння більш досконалому вивченню теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса icon1. Фінанси та їх роль в ринковій економіці
Фінанси це економічні відношення, що виникають у процесі формування, розподілу, перерозподілу І використання централізованих І децентралізованих...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconНаказ «10» грудня 2012 року м. Одеса №1546-о/д Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства...
Фінанси одеської області статистичний збірник одеса iconЗадача. Задано інтервальний статистичний розподіл випадкової величини...
Використання критерію для перевірки гіпотези про нормальний закон розподілу генеральної сукупності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка