Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Скачати 362.68 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Сторінка1/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір362.68 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

УКООПСПІЛКА


ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Ф І Н А Н С И


(нормативна дисципліна)

Методичні рекомендації

щодо виконання і захисту

курсової роботи

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
галузі знань 0305 Економіка і підприємництво

напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит

для студентів ІІ курсу денної і заочної форми навчання


ВІННИЦЯ 2012


Укладач - викладач кафедри "Фінанси" О.В.Солоїд

Методичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри "Фінанси"

Протокол №_____ від "___" ____________ 2012р.

Зав.кафедри "Фінанси" ____________________ проф. Петренко М.І.

Затверджено на засіданні науково-методичної ради

Протокол №_____ від "___" ____________ 2012р.

Голова науково-методичної ради _______________ д.е.н., проф. К.Д. Якимчук


"Узгоджено"

Декан факультету ______________________ С.М. Мацера

"___" ____________ 2012р.

ЗМІСТ


УКООПСПІЛКА 1

ВСТУП 5

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної діяльності у сфері фінансів. 6

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 7

3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи 8

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 12

5. РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ І ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 15

Рекомендована література 17

ДОДАТКИ 22

Додаток А 22

Тематика курсових робіт 22

навчальної дисципліни „Фінанси" 22

Додаток Б 26

Зразок плану курсової роботи 26

Додаток В 27

Зразок форми завдання та календарного плану курсової роботи 27

Додаток Г. 1 28

Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи 28

КУРСОВА РОБОТА 28

Додаток Г. 2 29

Приклад оформлення зворотної сторони титульної сторінки курсової роботи 29

Додаток Д 29

Приклад оформлення висновку наукового керівника на курсову роботу 29

Додаток Ж 31

Лист оцінювання курсової роботи 31


ВСТУПЗгідно з Положенням про організацію навчального процесу у ви­щих навчальних закладах України курсова робота виконується з ме­тою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних сту­дентами за час навчання, а їх застосування — до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота допома­гає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивче­ної дисципліни, перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмис­лити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналі­зувати і систематизувати літературні (архівні) джерела; здатність за­стосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції та рекомендації.

Виконання курсової роботи з фінансів сприяє розвитку в студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

Курсова робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується в основному на матеріалах статистичних щорічників, періодичних видань, джерел Міністерства фінансів України тощо або на фактичних матеріалах конкретних підприємств.

Дані методичні вказівки складені з метою надання допомоги студентам у виконанні курсової роботи. В них студент знайде відповіді щодо порядку розкриття окремих питань роботи, отримає інформацію по роботі з літературними джерелами, систематизації, збору та аналізу зібраних матеріалів, ознайомиться з вимогами щодо оформлення роботи та організації її захисту.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconБухгалтерський облік методичні вказівки до виконання І захисту курсової...
Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 03050401"Економіка...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців iconМетодичні рекомендації з виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 140101 “
Укладачі : Капліна Т. В., к т н., професор кафедри технології та організації ресторанного господарства пует
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка