Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Скачати 464.23 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Сторінка1/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір464.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Кафедра фінансів і банківської справи


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

економічних спеціальностей

денної форми навчання
З ДИСЦИПЛІНИ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ПОЛТАВА – 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси» . - Полтава: ПолтНТУ, 2012 р. – 34 с.


Укладач: О.М. Філонич, к.е.н., доцент, В.В. Тополь, асистент.
Рецензент: М.М. Ставнича, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи
Відповідальний за випуск – В.О. Онищенко, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, доктор економічних наук, професор.
Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № 3 від 4 грудня 2012 р.


Авторська редакція


52.

Зміст

Організація самостійної роботи студентів ………………………………………….4

Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни………………………………6

Тематичний план курсу………………………………...………………………….....8

Зміст семінарських (практичних) занять……………………………………………9

Питання для підготовки до модульного контролю………………………………..19

Теми науково-дослідних робіт (рефератів, доповідей) в розрізі

практичних занять…………………………………………………………………...22

Питання для підготовки до заліку…………………………………………………. 25

Питання для підготовки до іспиту………………………………………………….28

Основна література ………………………………………………………………… 33

^ Організація самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів з дисципліни „Місцеві фінанси” включає наступні форми:

І. Обов’язкові:

  • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

  • підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів;

  • вирішення 5-ти тестових завдань;

  • вирішення розрахункового завдання;

  • підготовка доповіді за обраною тематикою.

ІІ. Вибіркові:

  • аналітичний огляд наукових публікацій. Участь у колоквіумах та дискусійних клубах

  • участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей по тематиці дисципліни

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студен­тів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформ­ляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 15—20 стандартних ар­кушів (А-4) тексту.

Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

Мета написання доповіді полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до переліку, наведеного нижче. При цьому теми робіт не повинні повторюватись у групі студентів.

Написання доповіді дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості функціонування місцевих фінансів як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також набуває навичок обробки і логіки викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Підготовка доповіді включає такі етапи: вибір теми, складання плану доповіді, вивчення навчальної літератури за темою, добір і вивчення спеціальних джерел за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, консультація з викладачем, передання його викладачеві для оцінювання.

Літературу студент добирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки доповіді студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Доповідь повинна бути грамотно та охайно надрукована або написана чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями роботи. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Доповіді, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Студент за власним бажанням може запропонувати нову актуальну тему доповіді, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

За деякими темами лекції навчальним планом не передбачені. В ході самостійної роботи студенту необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу по відповідній темі, виконати навчальні завдання. За такими темами проводяться наступні форми контролю:

1) усне опитування;

  1. написання контрольних робіт (питання по темах, запланованих для самостійного вивчення, включені до завдань для перевірки знань студентів);

  2. написання доповіді за однією із запропонованих тем на вибір студента.  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з...
Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей денної...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні матеріали та рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: канд техн наук, доцент Козлов В. В., канд фіз...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо організації практичних занять, самостійної...
Тема поняття про регіон. Історія виникнення І особливості розвитку регіонів України
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації для проведення семінарсько-практичних занять...
Методичні рекомендації підготовлені кандидатом економічних наук, доцентом кафедри економіки апк житомирського національного агроекологічного...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів. / М. В....
Стратегічне управління: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. / М. В. Вихор. – Біла Церква, 2012. – 118 с
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconИ україни луцький національний технічний університет інвестування...
Нвестування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка