Тести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Скачати 42.73 Kb.
НазваТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Дата конвертації05.07.2013
Розмір42.73 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Тести з дисципліни "Фінансовий облік"

Варіант 4

 1. До якісних характеристик фінансової звітності відносять:

а) достовірність і доступність;

б) автономність і періодичність;

в) безперервність і обачність.

 1. Наказ про облікову політику підприємства затверджує:

а) особа, яка його склала;

б) головний бухгалтер;

в) керівник підприємства.

 1. По дебету рахунку 46 "Неоплачений капітал" відображається:

а) заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу;

б) погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу;

в) надходження цінностей від засновників.

 1. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається:

а) непередбаченим зобов’язанням;

б) поточним зобов’язанням;

в) забезпеченням.

 1. Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу слід розглядати як:

а) довгострокове зобов’язання;

б) короткострокове зобов’язання;

в) середньострокове зобов’язання.

 1. До надурочних робіт не допускаються:

а) вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до 3 років, працівники віком до 18 років;

б) жінки, що мають дітей віком до 6 років, працівники віком до 16 років;

в) обидва варіанти.

 1. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисної експлуатації, але не більше:

а) 10 років;

б) 20 років;

в) обмежень немає.

 1. Сума амортизації дисконту визначається як:

а) різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період;

б) різницею між номінальною сумою відсотка і сумою відсотка за ефективною ставкою;

в) добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.


 1. Брак у виробництві оформлюється:

а) актом про брак;

б) нормативною калькуляцією браку;

в) лімітно-забірною карткою.

 1. Незавершене виробництво - це:

а) продукція, яка не пройшла всіх передбачених технологічним процесом стадій обробки;

б) продукція, не прийнята відділом технічного контролю;

в) сальдо по рахунку 23 "Виробництво";

г) все вище перераховане.

 1. Під готівкою розуміють:

а) валюту України у вигляді грошових коштів;

б) іноземну валюту у вигляді грошових коштів;

в) грошові знаки національної валюти України та обігові пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.


 1. Повернення зарплати, надлишково виданої працівнику оформлюється проводкою:

а) Д-т 30 К-т 66;

б) Д-т 66 К-т 30;

в) Д-т 31 К-т 65.

 1. Доходи від відшкодування раніше списаних активів:

а) не визнаються доходами згідно з вимогами П(С)БО;

б) відносяться до інших доходів;

в) відносяться до інших операційних доходів.

 1. У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються відповідно до принципу:

а) послідовності;

б) нарахування та відповідності;

в) періодичності.

 1. До елементу "Витрати на оплату праці" не відносять:

а) оплату відпусток;

б) відрахування на соціальні заходи від заробітної плати;

в) непряму заробітну плату.

 1. Підприємство може вести облік витрат лише на рахунках класу 8:

а) при наявності невеликої кількості операцій та одного виду діяльності;

б) за наказом керівництва;

в) якщо є платником єдиного податку.


 1. Залежно від можливості віднесення витрат безпосередньо до конкретного об’єкту економічно доцільним шляхом розрізняють:

а) прямі та непрямі витрати;

б) основні та накладні витрати;

в) продуктивні та непродуктивні витрати.

 1. Витрати на створення резерву сумнівних боргів відносяться до:

а) адміністративних витрат;

б) витрат на збут;

в) інших операційних витрат.

 1. облік матеріалів, прийняти для переробки, ведеться:

а) в ринкових цінах;

б) в цінах, зазначених в договорах або приймально-передавальних актах;

в) за середньогалузевими цінами.

 1. Облік контрактних зобов’язань ведеться на рахунку:

а) "Довгострокові зобов’язання з оренди";

б) "Непередбачені зобов’язання";

в) "Контрактні зобов’язання".

 1. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний інженер.

 1. Лишками вважаються:

а) перевищення вартості фактичної наявності ТМЦ над обліковими даними;

б) прибутки підприємства;

в) безоплатно отримані ТМЦ.

 1. Дочірнє підприємство - це:

а) підприємство, яке перебуває під контролем материнського підприємства;

б) підприємство, яке веде свою діяльність самостійно і ні від кого не залежить;

в) підприємство, яке володіє акціями інших великих компаній.


 1. Еквіваленти грошових коштів - це:

а) готівка, кошти на рахунках та депозити до запитання;

б) короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

в) надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.


 1. Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів:

а) інвестиційна діяльність;

б) операційна діяльність;

в) фінансова діяльність.


Схожі:

Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 1
Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби це
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка