Тема теорії та моделі підприємств
Скачати 56.88 Kb.
НазваТема теорії та моделі підприємств
Дата конвертації04.07.2013
Розмір56.88 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы


Питання до курсу «Економіка підприємства», 2012/2013, 2013/2014 н.р.,

Доц. СЕРДЮК Б.М.

ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Підприємство - ключова ланка народного господарства

2. Поняття моделі підприємства

3. Концептуальні моделі функціонування підприємств

4. Бізнес-моделі підприємств

5. Міжнародні моделі підприємств

6. Моделі об'єднань підприємств в Україні
ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

7. Історія та економічна природа підприємництва

8. Ознаки, принципи та функції підприємництва

9. Суб’єкти підприємницької діяльності в Україні

10. Види підприємницької діяльності

11. Мале підприємництво в ринковій економіці

12. Підприємець як суб’єкт ринкових відносин
ТЕМА 3. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

13. Підприємство в ринкових умовах

14. Організаційно-правові форми підприємництва

15. Форми об’єднання підприємств в Україні
ТЕМА 4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

16. Визначення зовнішнього середовища господарювання підприємства

17. Ринкове середовище господарювання підприємства

18. Договірні взаємовідносини в бізнесі

19. Партнерські зв’язки в бізнесі
ТЕМА 5. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

20. Структура підприємства

21. Формування системи управління на підприємстві

22. Управління: сутність, об’єкти і суб’єкти, види і методи, принципи

23. Управління підприємством

24. Школи наукового управління
ТЕМА 6. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ

25. Ринок та його функції

26. Життєвий цикл продукції та її властивості
ТЕМА 7. ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

27.Основи товарної політики підприємства

28.Асортимент як інструмент товарної політики підприємства

29.Імідж та бренд як інструменти товарної політики

30.Ціноутворення підприємства: сутність та чинники

31.Система цін у ринковій економіці

32.Методи ціноутворення сучасного підприємства

33.Основи цінової політики підприємства
ТЕМА 8. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

34.Методологічні основи прогнозування та планування діяльності підприємства

35.Стратегія розвитку підприємства

36,Системи стратегічного планування діяльності підприємства

37.Бюджетування та його місце в системі планування діяльності підприємства.

38.Оперативне планування діяльності підприємства
ТЕМА 9. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

39. Принципи обґрунтування виробничої програми

40. Аналіз виробничого потенціалу і виробнича потужність

41. Обґрунтування формування виробничої програми

42. Контроль виконання виробничої програми
ТЕМА 10. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОПЛАТА ПРАЦІ

43. Персонал підприємства

44. Продуктивність і оплата праці
ТЕМА 11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

45. Сутність та специфіка інтелектуального капіталу підприємства

46. Структура інтелектуального капіталу підприємства

47. Методи та показники оцінки інтелектуального капіталу підприємства
ТЕМА 12. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

48. Загальна характеристика капіталу підприємства

49. Основні засоби підприємства: поняття, сутність, ознаки

50. Класифікація основних засобів

51. Оцінка основних засобів

52. Види зносу основних засобів та їх характеристика

53. Амортизація основних засобів

54. Показники відтворення та використання основних засобів
ТЕМА 13. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ

55. Основні економічні категорії у складі оборотного капіталу підприємства

56. Визначення, склад та структура оборотних засобів

57. Нормування оборотних фондів

58. Показники ефективності використання оборотних засобів

59. Джерела формування оборотних засобів

60. Економічні основи нормування та планування запасів

61. Оцінка запасів

62. Транспортно-заготівельні витрати

63. Ремонт і поліпшення запасів

64. Крадіжка запасів

65. Операції з давальницькою сировиною

66. Тара на підприємстві

67. Запасні частини та агрегати

68. Інвентаризація запасів. Пересортиця запасів
ТЕМА 14. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

69.Інвестиційна політика в промисловості

70.Інвестиційний проект: зміст та основні елементи

71.Інвестиційні ресурси: сутність, класифікація

72.Фінансові інвестиції

73.Джерела фінансування інвестицій

74.Залучення іноземних інвестицій

75.Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів

76.Аналіз невизначеності та ризиків інвестиційних проектів
ТЕМА 15. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

77. Дефініції «інновація» та «інноваційна діяльність»

78. Характеристика інноваційної діяльності

79. Аналіз інноваційної активності підприємства

80. Економічна ефективність інноваційної діяльності на підприємстві

ТЕМА 16. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА

ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

81. Науково-технічний прогрес як основа розвитку виробництва

82. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

83. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

84. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва

85. Формування та використання виробничої потужності підприємства
ТЕМА 17. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА


ТЕМА 20. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

102.Витрати виробництва та їх класифікація

103.Собівартість як узагальнюючий показник витрат підприємства

104.Джерела та шляхи зниження собівартості продукції підприємства
ТЕМА 21. ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

105. Сутність і класифікація фінансових результатів підпри­ємства

106. Доходи підприємства та джерела їх формування

107. Прибуток підприємства та його формування

108. Методика визначення фінансово-економічних результатів

ТЕМА 22. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

109.Податкова система України

110.Адміністрування податків та зборів

111.Податок на прибуток підприємств

112.Податок на додану вартість
ТЕМА 23. РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

113. Сутність та класифікація підприємницьких ризиків

114. Фактори впливу на підприємницькі ризики

115. Оцінювання підприємницьких ризиків

116. Механізми протистояння ризикам

117. Особливості ризиків виробничого підприємництва
ТЕМА 24. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

118. Розвиток підприємства

119. Концепції розвитку підприємства

120. Сучасні моделі розвитку підприємств
ТЕМА 25. ТРАНСФОРМАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

121. Трансформація підприємств

122. Банкрутство підприємств
ТЕМА 26. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

123. Процесний підхід до управління підприємством

124. Сутнісна характеристика бізнес-процесів підприємства

125. Класифікація бізнес-процесів

126. Реінжиніринг бізнес-процесів: концепція і логіка здійснення

127. Оптимізація бізнес-процесів

128. Оцінка ефективності удосконалення бізнес-процесів
ТЕМА 27. Економічна безпека підприємства

129. Зміст економічної безпеки підприємства

130. Основні напрями організації економічної безпеки підприємства

131. Етапи забезпечення економічної безпеки підприємства

132. Аналіз рівня економічної безпеки підприємства

133. Комерційна таємниця як об’єкт економічної безпеки підприємства

134. Служба безпеки на підприємстві
ТЕМА 28. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

135. Поняття, функції, види та методи фінансового контролю

136. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль

137. Зовнішній фінансовий контроль
ТЕМА 29. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

138. Методичні підходи до оцінки вартості підприємств

139. Доходний підхід: складові, методика оцінки

140. Витратний підхід: складові, методика оцінки

141. Порівняльний підхід оцінки підприємства та формування підсумкової величини його вартості

142. Нематеріальні ресурси та активи: зміст і основи бухгалтерського обліку

143. Методи оцінки нематеріальних активів підприємства


Схожі:

Тема теорії та моделі підприємств iconНаявність яких властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін?
Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств в процесі розвитку
Тема теорії та моделі підприємств iconДисперсійний аналіз економетричної моделі
Між оцінками параметрів економетричної моделі та коефіцієнтом кореляції, що характеризує тісноту зв’язку, існує зв’язок. Для простої...
Тема теорії та моделі підприємств iconТема основи фінансів підприємств
Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни
Тема теорії та моделі підприємств iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів Тема: Підприємство...
Україні; типологія професійного підприємництва. Класифікація підприємств; зовнішнє середовище діяльності підприємств: макро- та мікро...
Тема теорії та моделі підприємств iconЗміст І правила оформлення художньо-технічного опису зразка моделі одягу
Суть художньо-технічного опису зразка моделі закладена в самій його назві, яка констатує, що в ньому має обов'язково бути присутнім...
Тема теорії та моделі підприємств iconЛекція №6 тема: основи теорії адаптації та закономірності її використання...
Тема: основи теорії адаптації та закономірності її використання у фізичному вихованні
Тема теорії та моделі підприємств iconТема 1 Предмет І метод Економічної теорії
...
Тема теорії та моделі підприємств iconТема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання
Дослідження та аналіз рівня забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотним капіталом, оцінка ефективності його використання,...
Тема теорії та моделі підприємств iconКолективні форми організації праці реферат
Об’єкт дослідження. З позиції теорії державного управління І науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних...
Тема теорії та моделі підприємств iconТема: Вивчення теорії літератури в шкільному курсі
Місце І значення теоретико-літературних знань у структурі шкільного курсу “Світова література”. Дискусійність питання про вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка