Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі
Скачати 119.62 Kb.
НазваКонтрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі
Дата конвертації03.07.2013
Розмір119.62 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни «Фінансове посередництво»
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі.
Вибір теми теоретичного питання здійснюється за порядковим номером студента у журналі групи. При цьому вбір здійснюється послідовно із переліку І питання, а потім із переліку ІІ питання.

Номер виконання задачі студент обирає за своїм порядковим номером у журналі.

Виконане завдання оформляється у робочому зошиті, написане від руки. Обсяг відповіді на кожне теоретичне питання – 5 сторінок рукописного тексту.
Перелік тем для І питання контрольної роботи.

 1. Технічний аналіз цінних паперів

 2. Фундаментальний аналіз цінних паперів.

 3. Структура фінансового ринку і види фінансових інструментів, які на ньому використовуються.

 4. Фінансові посередники і їх функції.

 5. Депозитні інститути.

 6. Договірні й ощадні інститути.

 7. Інвестиційні фонди: поняття, механізм регулювання функціонування, види послуг.

 8. Фондові біржі: поняття, види, порядок утворення і функціонування, види послуг.

 9. Біржі ф’ючерсів і опціонів, види послуг.

 10. Державне регулювання ринку послуг в Україні. Основні види фінансових послуг в Україні.

 11. Фінансування зовнішньої торгівлі за допомогою акредитивів.

 12. Основні тенденції на ринку банківських послуг.

 13. Основні тенденції на фондовому ринку

 14. Основні тенденції на валютному ринку

 15. Дилерські послуги банківських установ.

 16. Послуги на валютному ринку.

 17. Клірингові послуги.

 18. Кредитні послуги валютного ринку.

 19. Фінансові універмаги.

 20. Іпотечне кредитування.

 21. Кредитний аналіз позичальника.

 22. Послуги з хеджування ризиків на валютному ринку

 23. Валютні арбітражні угоди

 24. Регулювання послуг на валютному ринку

 25. Послуги банківських установ з обміну валют

 26. Послуги банків з міжнародних переказів грошових коштів

 27. Трастові компанії та трастові послуги

 28. Біржі ф’ючерсів і опціонів.

 29. Фінансові ризики: види, хеджування

 30. Економічні ризики.


Перелік тем для ІІ питання контрольної роботи.

 1. Споживче кредитування

 2. Обґрунтування надання фінансових послуг

 3. Валютний дилинг: поняття, способи реалізації

 4. Ризики дилингових послуг

 5. Механізм дилингових операцій

 6. Основні послуги міжнародних фінансових ринків. Новації у сфері послуг.

 7. Методи прогнозування фінансового ринку.

 8. Технічний аналіз як метод прогнозування фінансового ринку

 9. Інформаційне забезпечення фінансового ринку

 10. Послуги санації у справах банкрутства підприємств

 11. Послуги довірчих товариств

 12. Послуги форфейтингу

 13. Послуги з хеджування операцій на міжнародних фінансових ринках

 14. Особливості організації бюро кредитних історій

 15. Винагорода фінансових посередників: поняття, розмір, розрахунок

 16. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні

 17. Основні тенденції на фінансових ринках

 18. Фінансовий аудит: поняття, механізм надання аудиторських послуг

 19. Основні джерела інформації для проведення фінансового аудиту

 20. Фінансове посередництво на фондовому ринку

 21. Депозитарні послуги комерційних банків

 22. Центральний депозитарій фондового ринку

 23. Аутсорсинг, аутстафінг та секюритизація

 24. Види хедж-фондів

 25. Послуги портфельного управління

 26. Поняття “лізинг”. Основний зміст лізингової операції. Модель здійснення лізингової операції.

 27. Факторингові послуги як механізм фінансування діяльності підприємства: поняття, механізм здійснення.

 28. Особливості здійснення інтернет-банкінгу.

 29. Особливості здійснення операцій фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН).
^ ЗАДАЧІ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни «Фінансове посередництво»

Задача 1

Ринкова вартість портфеля за період на початок першого періоду становить 100 тис.грн., кінець першого періоду – 120 тис.грн., впродовж другого періоду ринкова вартість портфеля зросла на 25%, а в третьому періоді було продано облігації, питома вага яких у вартості портфеля становила 10%. Визначити дохідність портфеля в кожному періоді та середню процентну ставку, якщо отриманий дохід не рефінансується.

Задача 2

На початок першого періоду ринкова вартість портфеля цінних паперів становила 200 тис.грн. Дохідність портфеля в першому і другому періодах становила 10% і 16% відповідно. В третьому періоді було куплено облігації на суму 25 тис.грн. та акції вартістю 20 тис.грн. Визначити ринкову вартість портфеля по періодах та середню процентну ставку.
Задача 3

Дохідність портфеля в кожному з чотирьох періодів становить відповідно: 10%, 15%, 12% і 14%. Розрахувати середню арифметичну та середню геометричну процентні ставки. Оцінити ризик портфеля цінних паперів.

Задача 4

Визначити необхідну ставку доходу за облігаціями на основі моделі МОКА та очікуваний дохід за моделлю Росса, якщо відомо, що:

безризикова процентна ставка – 6%;

середня ринкова процентна ставка – 11%;

коефіцієнт β корпорації – 1,3.

В корпорації виявлена чутливість до таких чинників:

b1= 0,6 – зміни в промисловому виробництві;

b2=0,4 - непередбачена інфляція;

b3=0,8 – часова структура процентних ставок;

b4=0,3 – премії за ризик за облігаціями.

Премії за ризик за факторами чутливості становлять:

9%- для промислового виробництва;

7 %- для інфляції;

4%- для часової структури процентних ставок;

Задача 5

Є два портфелі фінансових активів І і ІІ. Ймовірності Рі того, що дохід за портфелем становитиме Ri (i = 5), наведено в таблиці.

Портфель І

Рі

0,1

0,2

0,4

0,2

0,15

Ri, тис.грн.

185

195

200

205

215

Портфель ІІ

Рі

0,1

0,2

0,4

0,2

0,15

Ri, тис.грн.

175

190

200

210

225

Визначити очікуваний дохід за портфелями та стандартне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновок щодо їх ризиковості.
Задача 6

Чи варто залучати кредит в розмірі 150 000 грн. терміном на 1 рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом 9%. Визначити поправку на інфляцію та премію за ризик неповернення при очікуваному рівні інфляції і=5% та ризику неповернення = 4%. Яку суму сплатить позичальник банку через 1 рік. Середня ринкова ставка по короткостроковому кредиту становить 20%

Задача 7

Дві компанії А і Б мали таку дохідність своїх акцій за 4 роки:


Рік

Дохідність компанії А(х)

Дохідність компанії Б(х)

1

0,25

0,05

2

0,10

0,12

3

- 0,15

-0,10

4

0,40

0,09

Σ

0,60

0,16


Провести кількісне порівняння якості акцій компаній А і Б. Зробити висновок.

Задача 8

Підприємство обирає між двома варіантами залучення короткострокового кредиту.

Перший банк пропонує наступні умови: кредит у розмірі 10 000 грн. терміном на 1 рік з виплатою процентів за ним при погашенні, початкова процентна ставка за кредитом – 8%, очікуваний рівень інфляції і=4%, ризик неповернення =5%.

Другий банк може надати такий кредит під 19,5% річних із виплатою процентів при його погашенні.

Який варіант буде більш вигідним для підприємства та яку суму сплатить позичальник банку через 1 рік.

Задача 9

Ринкова вартість портфеля за період на початок першого періоду становить 200 тис.грн., впродовж періоду підприємство придбало облігації на суму 20 тис.грн., в другому періоді ринкова вартість портфеля зросла на 15%, на кінець третього періоду вартість портфеля становила – 260 тис.грн. В третьому періоді було виплачено дивіденди на суму 10 тис.грн. Визначити дохідність портфеля в кожному періоді, середню процентну ставку.


Задача 10

Дохідність портфеля цінних паперів в першому і другому періодах становить відповідно: 12%, 15%. Визначити ринкову вартість портфеля по періодах, якщо на початок першого періоду ринкова вартість портфеля становила 500 тис.грн., сума виплачених дивідендів становить 15 тис.грн. В третьому періоді ринкова вартість акцій, які займали 20% вартості портфеля зросла на 5%. Розрахуйте середню арифметичну та середню геометричну процентні ставки.

Задача 11

Дохідність портфеля в кожному з чотирьох періодів становить відповідно: 17%, 15%, 19% і 14%. Розрахувати середню арифметичну та середню геометричну процентні ставки. Оцінити ризик портфеля цінних паперів.

Задача 12

Визначити необхідну ставку доходу за облігаціями на основі моделі МОКА та очікуваний дохід за моделлю Росса, якщо відомо, що:

безризикова процентна ставка – 8%;

середня ринкова процентна ставка – 14%;

коефіцієнт β корпорації – 1,2.

В корпорації виявлена чутливість до таких чинників:

b1= 0,5 – зміни в промисловому виробництві;

b2=0,6 - непередбачена інфляція;

b3=0,7 – часова структура процентних ставок;

b4=0,3 – премії за ризик за облігаціями.

Премії за ризик за факторами чутливості становлять:

9%- для промислового виробництва;

6 %- для інфляції;

4%- для часової структури процентних ставок;


Задача 13

Є два портфелі фінансових активів І і ІІ. Ймовірності Рі того, що дохід за портфелем становитиме Ri (i = 5), наведено в таблиці.

Портфель І

Рі

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Ri, тис.грн.

95

105

125

100

110

Портфель ІІ

Рі

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Ri, тис.грн.

75

95

120

115

125

Визначити очікуваний дохід за портфелями та стандартне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновок щодо їх ризиковості.

Задача 14

Кредит в розмірі 100 000 грн. надано на 1 рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом 10%. Визначити поправку на інфляцію та премію за ризик неповернення при очікуваному рівні інфляції і=5% та ризику неповернення = 3%. Яку суму сплатить позичальник банку через 1 рік.


Задача 15

Кредит у розмірі 50 000 грн. надано на 1 рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом – 9%.

^ Визначити процентну ставку за кредитом в умовах інфляції та ризику непогашення при очікуваному рівні інфляції і=4% і ризику неповернення =3%. Яку суму сплатить позичальник банку через 1 рік.

Задача 16

Визначити облікову (дисконтну) ціну векселя при наступних умовах: номінальна сума векселя, що підлягає погашенню векселедавцем - 5000 грн.; вексель підлягає облікові за місяць до його погашення векселедавцем; річна облікова вексельна ставка складає 20% про розрахунковій кількості днів у році 360. Розписати грошові потоки векселетримача і векселедавця. Хто отримає дохід від обліку векселя і в якому розмірі.

Визначити дохідність операції обліку по ефективній ставці простих відсотків для розрахункової кількості днів у році 365.

Задача 17

Визначити облікову (дисконтну) ціну векселя при наступних умовах: номінальна сума векселя, що підлягає погашенню векселедавцем - 1000 грн.; вексель підлягає облікові за 2 місяці до його погашення векселедавцем; річна облікова вексельна ставка складає 17% про розрахунковій кількості днів у році 360. Розписати грошові потоки векселетримача і векселедавця. Хто отримає дохід від обліку векселя і в якому розмірі.

Визначити дохідність операції обліку по ефективній ставці простих відсотків для розрахункової кількості днів у році 365.

Задача 18

Компанія забудовник хоче інвестувати 100 тис.грн. на термін 2 роки. Оберіть більш вигідний спосіб вкладення коштів серед наступних варіантів.

1. Купівля депозитного сертифікату який забезпечує дохідність у розмірі 17% річних із нарахуванням складних відсотків двічі на рік.

2. Депозит під 12% річних із щоквартальним нарахуванням складних відсотків.

3. Депозит під 18% річних із нарахуванням складних відсотків раз в рік

4. Депозит під 15% річних із нарахуванням складних кожні 4 місяці.

Обґрунтуйте свій висновок.
Задача 19

Фінансовий інструмент забезпечував власнику отримання доходу в розмірі:

2001 р. – 14% 2006 р. – 11%

2002 р. – 16,5% 2007 р. – 10%

2003 р. – 13% 2008 р. – 16,5%

2004 р. – 14% 2009 р. – 14%

2005 р. – 15% 2010 р. – 15%

Визначити середню очікувану дохідність фінансового інструмента та премію за ризик, якщо облікові ставки НБУ:

2001 р. – 12,5% 2006 р. – 8,5%

2002 р. – 10% 2007 р. – 8%

2003 р. – 7% 2008 р. – 12%

2004 р. – 7,5% 2009 р. – 11%

2005 р. – 9,5% 2010 р. – 9%

Задача 20
В майбутньому періоді очікується дохідність фінансового інструмента в розмірі 15%, але якщо буде спад, то дохідність зменшиться на 7%, а зростання – зросте на 4%. Ймовірність зростання і спаду однакова – 0,25. Оцінити ризик цінного паперу

Задача 21

На торгах 15.10.2012 р. котирування євро до долара США було наступним 1,1726/29, а долара до японської йєни 80,15/19. Визначити крос-курс євро до японської йєни станом на 17.10.2012, якщо відомо, що курс bid євро до долара знизився на 1 фігуру, а курс ask долара до йєни зріс на 2 пункта.


Задача 22

На торгах 19.10.2012 р. котирування євро до долара США було наступним 1,1726/38, а фунта стерлінгів до долара 0,9452/57. Визначити крос-курс євро до фунта стерлінгів станом на 22.10.2012, якщо відомо, що курс bid євро до долара зріс на 5 пунктів, ask – на 3 пункти, курс ask фунта стерлінгів до долара на 2 пункта.


Задача 23

На торгах 19.10.2012 р. котирування долара США до швейцарського франка було наступним 0,9441/43, а долара США до японської йєни 80,78/81. Визначити крос-курс швейцарського франка до японської йєни станом на 22.10.2012, якщо відомо, що курс bid долара до франка зріс на 1 пункт, ask – на 3 пункти, курс ask долара до йєни на пункти.

ЗАДАЧА 24

АТ для погашення заборгованості за рахунками постачальників прагне взяти короткостроковий кредит під 50% річних, рік не високосний, позика в 2 млн.грн. надається на термін з 20 січня по 5 березня включно. Визначити величину сплачених % та загальну суму боргу за основними європейськими системами нарахування відсотків.

Схожі:

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconМацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч посіб./ З. Мацюк, Н. Станкевич
Кр складається з двох теоретичних питань та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconЦя книга складається з двох частин. Перша
Ця книга складається з двох частин. Перша – “лім” І друга – “Л2М”. Це, по суті, дві частини однієї історії, але стиль написаного...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Домашня контрольна робота складається з 5-ти питань, І має 30 варіантів. Кожний студент виконує тільки один варіант. Номер варіанту...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconТеми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги...
Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 12 листків, складається з плану, висвітлення теми, списку використаної...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconЗадача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій...
Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 12 аркушів, складається з плану, висвітлення матеріалу, списку використаної...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі icon1. Загальні вказівки до виконання комплексного завдання
Комплексне завдання складається з двох частин. В першій частині студент відповідає на теоретичні питання. Друга частина містить в...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconЗатверджую
Р), домашня контрольна робота (дкр), аудиторна контрольна робота (акр), тестування (Т)
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconЗадача складається з двох частин. Спочатку вибираємо частину "А"...
Хi згідно з варіантами завдань із використанням циклів while або do while. Аргумент ХI заданий умовами:,, h – крок, тобто величина,...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconКонтрольна робота
У процесі оцінювання контрольної роботи враховується знання основних теоретичних понять й умінь їх застосування на практиці, а також...
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї задачі iconДніпропетровський державний аграрний університет
Білет модульної контрольної роботи складається з двох (трьох, чотирьох, …) питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка