Передмова
НазваПередмова
Сторінка1/18
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання циклу практичних завдань

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”
Затверджено

на засіданні кафедри обліку і аудиту,

протокол № 7 від 14.05.2008 рокуЧЕРНІГІВ ЧДТУ 2008

Облік у зарубіжних країнах. Методичні вказівки до виконання циклу практичних завдань для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” / Укладач: Гоголь Т.А. — Чернігів: ЧДТУ, 2008. — 132 с.

Укладач: Гоголь Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент


Рецензент: Лень Василь Степанович, завідувач кафедри

обліку і аудиту, кандидат економічних наук,

доцент

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 5

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ 6

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА 20

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ (ЗБИТКИ), ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 31

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 51

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 5. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 59

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 73

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 82

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 8. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 98

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 108

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 10. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 118

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 130

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 142


ПЕРЕДМОВА
В сучасних умовах господарювання відбуваються зміни в системі бухгалтерського обліку, згідно з якими значно підвищуються вимоги до повноти і якості обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання. Облік повинен забезпечувати прозорість у формуванні фінансових результатів діяльності, які відображаються в облікових регістрах та фінансовій звітності згідно з прийнятою нормативно-правовою базою.

Фінансова звітність підприємств та організація обліку різних країн має певні відмінності, що зумовлені політичними, економічними та соціальними чинниками. Можливість виходу українських підприємств на міжнародні та світові ринки потребує удосконалення знань бухгалтерів при складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами, вивчення особливостей обліку в зарубіжних країнах.

При освоєнні стандартів, принципів і методики ведення обліку в зарубіжних країнах велике значення має самостійне вивчення теоретичного матеріалу, робота з підручниками, навчальними, методичними посібниками, спеціальною літературою, законодавчими актами, міжнародними стандартами та розв'язання студентами практичних прикладів і задач, які сприяють більш глибокому вивченню дисципліни.

Головною метою методичних вказівок є засвоєння студентами теоретичних основ обліку у зарубіжних країнах, його особливостей з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з робочою програмою дисципліни „Облік в зарубіжних країнах” і призначені для підготовки студентів зі спеціальності „Облік і аудит”, що вимагають теоретичних та практичних знань бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основи складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;

  • правові вимоги, які ставляться до обліку згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

  • особливості міжнародних систем планів рахунків бухгалтерського обліку;

  • особливості організації обліку в різних зарубіжних країнах;

  • особливості відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в різних країнах.

Методичні вказівки розроблені для покращення засвоєння лекційного матеріалу студентами і сприяють закріпленню набутих знань в процесі вирішення практичних завдань і ситуацій за кожною темою дисципліни.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Передмова iconПередмова 6

Передмова iconЗатвержую
Передмова
Передмова iconЗакономірності альфа І бета розпаду
Передмова
Передмова iconШевчук Олександр Васильович Екологічне право. Зміст
Передмова
Передмова iconПередмова 4 тема 1
Харчова цінність хлібобулочних І макаронних виробів, їх класифікація та асортимент
Передмова iconПередмова
Взаємодія деталей, механізмів затвора гаубиці д-30 під час відкривання, закривання
Передмова iconМетодичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань під час практичних робіт з дисципліни
Передмова
Передмова iconПередмова
«Менеджмент організацій І адміністрування по видах економічної діяльності» денної, заочної та прискореної форм навчання
Передмова iconКиїв мінбуд україни 2006 передмова
Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій
Передмова iconПередмова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 050106 "Облік І аудит" заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка