Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
НазваСутність, роль та методологічні основи менеджменту
Сторінка1/7
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Дисципліна «Основи менеджменту»
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
1. Що слід розуміти під терміном "управління" і де переважно він застосовується?

 1. Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки.

 2. Термін "управління" є синонімом терміну "менеджмент", але переважно він застосовується до різних видів людської діяльності.

 3. Термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей у сфері економіки.

 4. Термін "управління" застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

2. Що таке управління як наука?

 1. Управління - це соціальний процес, який включає цілеспрямований вплив на керовану систему.

 2. У правління - це економічний процес, який передбачає вплив на керовані об'єкти.

 3. Управління - це складний процес, який включає цілеспрямований вплив на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переводу з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей.

 4. Управління - це система заходів щодо координації діяльності і людей.

3. Під терміном "менеджмент"розуміють:

 1. Керування якоюсь системою.

 2. Управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством).

 3. Управляти чим-небудь.

 4. Постійно контролювати діяльність персоналу в організації.

4. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:

 1. Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівня.

 2. Вищого і середнього рівня.

 3. Вищого, середнього і найнижчого рівня.

 4. Вищого і найнижчого рівня.

5. Що означає термін "менеджмент" і з якої мови він походить?

 1. З англійської мови й означає - керувати, стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратися з будь-якою проблемою.

 2. З німецької мови й означає - керувати, завідувати чим-небудь.

 3. З англійської мови й означає - керувати, завідувати чим-небудь.

 4. З російської й означає завідувати чим-небудь.

6. Чим є менеджмент з функціональних позицій?

 1. Процес планування, організації, контроль, регулювання.

 2. Процес планування, організації, мотивації.

 3. Процес організації та контролю.

 4. Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для досягнення певної цілі.

7. Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління?

 1. Партнерство та однодумство.

 2. Спільне місце їх діяльності.

 3. Спільна ціль діяльності.

 4. Спільне бажання отримувати прибутки.

8. Визначить, що таке об'єкт управління?

 1. Апарат управління.

 2. Людина чи група людей, якими управляють.

 3. Люди, які займаються управлінням.

 4. Люди, які виконують певні завдання.

9. Ким є менеджер?

 1. Менеджер - це професійний керівник, який добре орієнтується в ринкових відносинах.

 2. Менеджер - це керівник трудового колективу.

 3. Менеджер - це керівник, який добре знає економіку.

 4. Менеджер - це організатор колективу.

10. Підприємець - це:

 1. Людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового.

 2. Людина, яка завжди ризикує.

 3. Людина, яка створює матеріальні цінності.

 4. Людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства.

11. Які основні підходи до управління існують у державах із розвинутою ринковою економікою?

 1. Процесний підхід.

 2. Процесний, системний та ситуаційний підходи.

 3. Системний та ситуаційний підходи.

 4. Системний підхід.

12. Що таке процесний підхід до управління?

 1. Сукупність безперервних операцій і процедур.

 2. Безперервне виконання операцій і процедур.

 3. Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності.

 4. Безперервне виконання планових завдань.

13. Системний підхід до управління - це:

 1. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які постійно взаємодіючи, визначають характер організації.

 2. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин).

 3. Сукупність взаємодіючих частин в організації.

 4. Сукупність суб'єкта й об'єкта управління.

14. Під ситуаційним підходом до управління розуміють:

 1. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.

 2. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій.

 3. Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань.

 4. Прийоми для досягнення цілей організації.

15. Що слід розуміти під терміном "система"?

 1. Сукупність взаємопов'язаних елементів.

 2. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які постійно взаємодіючи, визначають їх характер.

 3. Суб'єкт і об'єкт управління.

 4. Всі відповіді правильні.

16. Які поняття належать до основних категорій менеджменту?

 1. До основних категорій менеджменту відносяться поняття організації процесу та функції управління, принципи та методи менеджменту, стилю та культури керівництва, управління колективом, комунікації тощо.

 2. До основних категорій менеджменту відносяться поняття принципів, методів та культури менеджменту.

 3. До основних категорій менеджменту відносяться поняття функцій, принципів та методів менеджменту.

 4. До основних категорій менеджменту відносяться поняття функцій та принципів менеджменту.

17. Що слід розуміти під терміном "підсистема"?

 1. Апарат управління.

 2. Персонал організації.

 3. Всі відповіді правильні.

 4. Частину системи.

18. Яке із понять ширше: "управління" чи "менеджмент" і чому?

 1. Термін "управління" набагато ширше терміну "менеджмент" тому, що термін "управління" застосовується до різних видів людської діяльності, а термін "менеджмент" тільки тоді, коли мова йде про управління людьми.

 2. Термін "управління" є складовою частиною менеджменту і тому він вужче терміну "менеджмент".

 3. Термін "управління" не є складовою частиною менеджменту і тому він застосовується тоді, коли мова йде про управління людьми.

 4. Термін "управління" набагато ширше терміну "менеджмент".

19. Що є складовим елементом управління?

 1. Маркетинг.

 2. Менеджмент.

 3. Економічні процеси.

 4. Соціально-економічні процеси.

20. Менеджмент. Яке з наведених нижче визначень Ви вважаєте найбільш оптимальним?

 1. Цілеспрямована дія керуючої системи на групу працівників або на окремих виконавців для виконання поставлених завдань з метою досягнення певних цілей.

 2. Влада та органи управління системами.

 3. Цілеспрямований вплив на об'єкти управління.

 4. Органи управління.

21. Якщо Вам прийдеться роз'яснювати поняття "управління", то Ви скажете, що це:

 1. Робота, що пов'язана з переробкою інформації.

 2. Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку із зміною обставин.

 3. Керівництво людьми.

 4. Керівництво людьми і технікою.

22. Що є об'єктом вивчення менеджменту?

 1. Фінансові процеси.

 2. Матеріальні процеси.

 3. Організації та процеси, які в них здійснюються.

 4. Окремі підрозділи організацій.

23. У чому полягає необхідність управління?

 1. Щоб організації виконували виробничі завдання.

 2. Щоб в організації підтримувався певний порядок.

 3. Всі відповіді правильні.

 4. Щоб організації могли досягати своїх цілей.

Закони, закономірності та принципи менеджменту

24. На чому базуються принципи менеджменту?

 1. На законах, які діють в Україні.

 2. На законах розвитку суспільства та закономірностях управління.

 3. На положеннях про підрозділи організацій.

 4. На підзаконних актах.

25. Що слід розуміти під принципами менеджменту?

 1. Правила, вихідні положення та норми поведінки, якими керуються органи в процесі управління системами.

 2. Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.

 3. Норми поведінки людей у процесі виконання своїх функцій.

 4. Положення про діяльність органів управління.

26. Що повинні враховувати принципи менеджменту?

 1. Територіальні аспекти управління.

 2. Стан та розвиток системи управління.

 3. Тимчасові та територіальні аспекти процесів управління і мати правове оформлення.

 4. Територіальні аспекти процесів управління.

27. Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації та децентралізації в управлінні системами?

 1. Вироблення колегіального рішення певних проблем.

 2. Застосування різних правил в управлінні.

 3. Раціональне використання єдиноначальності та колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей.

 4. Оптимальне використання єдиноначальності в управлінні.

28. У чому полягає сутність принципу єдності політичного та господарчого керівництва?

 1. Політичні задачі визначаються з врахуванням економічних законів, загального стану економіки країни, рівня розвитку ринкових відносин та виконання господарських завдань.

 2. Політичні задачі визначаються з врахуванням розвитку ринкових відносин.

 3. Політичні задачі визначаються з врахуванням виконання господарчих завдань.

 4. Всі відповіді правильні.

29. У чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального управління?

 1. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як їх галузевої належності, так і їх територіального розміщення.

 2. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням їх територіального розміщення.

 3. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням тільки їх галузевої належності.

 4. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням розвитку продуктивних сил певного регіону.

30. У чому полягає сутність принципу демократизації?

 1. Участь всіх працівників у розподілі прибутків.

 2. Участь в управлінні організацією всіх її працівників.

 3. Участь працівників апарату управління в прийнятті та реалізації управлінських рішень.

 4. Всі відповіді правильні.

31. Принцип ефективності менеджменту полягає:

 1. У застосуванні цілого комплексу методів та засобів з метою досягнення максимальної результативності при мінімізації витрат за умов виправданого ризику.

 2. У впровадженні нових форм господарювання та управління, боротьбі за бережливість.

 3. У найбільш повному використанні техніки, всебічної інтенсифікації виробництва.

 4. Впровадження прогресивних форм організації праці та виробництва.

32. Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми й якими керуються органи управління та окремі працівники, відноситься до:

 1. Економічних законів.

 2. Методів менеджменту.

 3. Законів управління.

 4. Принципів менеджменту.

33. Хто застосовує принципи менеджменту в організації?

 1. Менеджмент вищої ланки управління.

 2. Менеджмент усіх рівнів та спеціалісти.

 3. Менеджмент середньої ланки управління.

 4. Всі відповіді правильні.

34. Як слід розуміти термін "принцип"?

 1. Основні завдання.

 2. Основні функції.

 3. Начало, основа поведінки, основне правило.

 4. Основні методи впливу на людей.

35. Що є підґрунтям управління будь-якою системою?

 1. Методи менеджменту.

 2. Принципи, які відображають ринкові умови господарювання.

 3. Функції менеджменту.

 4. Фінансові ресурси.

36. Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту?

 1. Основні закономірності управління.

 2. Основні зв'язки, які складаються в системі.

 3. Основні властивості, зв'язки та відносини управління, які складаються в системі.

 4. Основні відносини, які складаються в системі.

37. Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту?

 1. Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом укладеного колективного договору та контракту.

 2. Виконання всіма працівниками поставлених завдань.

 3. Виконання менеджерами поставлених завдань.

 4. Виконання працівниками апарату управління поставлених завдань.

38. Якщо Вам прийдеться пояснювати сутність принципу підпорядкування особистого інтересу загальному, то Ви скажете:

 1. В організації інтерес одного працівника або групи не повинен переважати над інтересом організації в цілому.

 2. Інтерес одного працівника повинен переважати над інтересами організації в цілому.

 3. Інтерес окремих менеджерів повинен переважати над інтересами окремих груп працівників.

 4. В організації завжди повинен враховуватися тільки особистий інтерес керівників організації.

39. Які принципи менеджменту обґрунтував у своїй книзі "Нікомахова етика" давньогрецький філософ Аристотель?

 1. Етичні та естетичні принципи.

 2. Організаційні.

 3. Корпоративні.

 4. Моральні принципи.

40. Як слід розуміти принцип "винагорода персоналу?

 1. Цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати належну винагороду за свою працю.

 2. Цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати персоналу.

 3. Цей принцип передбачає одержання премій за якісну роботу.

 4. Цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати менеджерам організацій.

41. Про який принцип менеджменту йде мова? "Працівники схильні йти за тими керівниками, в яких вони бачать засіб удоволення своїх особистих потреб"

 1. Принцип Пітера.

 2. Принцип способів керівництва.

 3. Принцип прямого контролю.

 4. Принцип лідерства.

Історія розвитку менеджменту

42. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

 1. 1900-1950рр.

 2. 1885-1920рр.

 3. 1930-1950рр.

 4. 1950-1 988рр.

43. Важливим внеском "школи наукового управління" у практику управління було:

 1. Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці.

 2. Створення універсальних принципів управління.

 3. Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.

 4. Застосування в управлінні математики, статистики тощо.

44. Адміністративна (Класична) школа управління отримала свій розвиток у:

 1. 1920-1950рр.

 2. 1885-1920рр.

 3. 1930-1950рр.

 4. 1950-1988рр.

45. Засновниками школи людських стосунків вважаються:

 1. Мері Паркер та Файоль.

 2. Файоль та Генрі Гант.

 3. Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо.

 4. Тейлор та Файоль.

46. Вітчизняні фахівці в галузі менеджменту вважають, що на різних етапах розвитку управлінської науки в Україні внесли суттєвий вклад в неї такі українські вчені:

 1. І. Коропецький, В. Бандера.

 2. Т. Войнаровський, Г. Цехановський.

 3. М. Драгоманов, І. Вернадський, М. Туган-Барановський, М. Вольський.

 4. К. Воблій, М. Зібер.

47. Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує:

 1. З того часу, коли з'явилися гроші.

 2. З того часу, коли з'явилися перші організації.

 3. З того часу, коли здійснювалася Київська Русь.

 4. З того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління.

48. Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у:

 1. 1930-1950рр.

 2. 1900-1950рр.

 3. 1885-1920рр.

 4. 1950-1988рр.

49. Найвідомішими представниками Школи людських стосунків в управлінні є:

 1. А. Файоль, А. Маслоу.

 2. Ф. Тейлор, Емерсон.

 3. Г. Форд, Ли Яккока.

 4. М. Фоллет, Е. Мейо.

50. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику управління було:

 1. Створення універсальних принципів управління.

 2. Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності й обсягів виробництва.

 3. Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.

 4. Застосування в управлінні математики, статистики та ін.

51. Як слід розуміти ситуацію у менеджменті організації?

 1. Комплекс певних обставин.

 2. Конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію нині.

 3. Комплекс проблем на сьогодні.

 4. Обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.

52. Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження починаючи з кінця 50-х років XX ст.:

 1. Процесний, змістовний, мотиваційний підходи.

 2. Системний, мотиваційний, поведінський підходи.

 3. Процесний, системний, ситуаційний підходи.

 4. Ситуаційний, поведінський, змістовний підходи.

53. Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на організацію, то ми маємо справу з:

 1. Системним підходом.

 2. Ситуаційним підходом.

 3. Процесним підходом.

 4. Поведінським підходом.

54. Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, що має нові якості та функції, які відсутні у елементів, що її складають, то ми маємо справу з:

 1. Системним підходом.

 2. Процесним підходом.

 3. Ситуаційним підходом.

 4. Поведінським підходом.

55. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:

 1. Системний підхід.

 2. Ситуаційний підхід.

 3. Процесний підхід.

 4. Поведінський підхід.

56. На чому базується системний підхід до управління?

 1. На використанні принципів менеджменту.

 2. На використанні закономірностей управління.

 3. На використанні сучасних методів менеджменту.

 4. На використанні теорії систем.

57. Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

 1. У першій половині XVIII ст.

 2. У першій половині XVI ст.

 3. У другій половині XV ст.

 4. У другій половині XVIII ст.

58. Хто переважно стояв на чолі перших організацій у давніх державах світу?

 1. Царі і королі.

 2. Губернатори і воєводи.

 3. Царі, королі, воєводи, губернатори.

 4. Воєводи і королі.

59. Про який підхід до управління йде мова? "Управління - це серія взаємопов 'язаних дій, які називаються функціями управління. Процес управління - це загальна сума всіх функцій":

 1. Системний підхід.

 2. Ситуаційний підхід.

 3. Процесний підхід.

 4. Математичний підхід.

60. Який з існуючих сучасних підходів менеджменту розглядає організацію як єдине ціле, що має властивості, відмінні від властивостей її елементів?

 1. Системний підхід.

 2. Операційний підхід.

 3. Математичний підхід.

 4. Ситуаційний підхід.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Принцип менеджменту, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як...
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconПредмет І методологічні основи психології педагогічного менеджменту лекція 1
Основи психології управління формувалися під впливом економіки, наукового управління, кібернетики, соціології, психології праці,...
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconТема методологічні основи інвестування економічна сутність І види...
Спільне інвестування: надання професійних послуг з управління коштами інвесторів
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. «Поняття І сутність менеджменту»
Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Фінансовий ринок: сутність, функції І роль в економіці
Модуль І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Поняття І сутність менеджменту
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє підвищенню ролі менеджменту. У сучасних умовах менеджмент розглядається як один з базисних...
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconУ чому полягає сутність фінансового менеджменту?
Розкрийте зміст та сутність теорії агентських відносин та теорії асиметричної інформації
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconОснови екології
Тема вітчизнянатрадиція в екології: методологічні І концептуальні основи пізнання біосфери
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Доповніть відповідь: “До принципів організації фінансового менеджменту належать”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка