16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації
Скачати 97.98 Kb.
Назва16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації
Дата конвертації01.07.2013
Розмір97.98 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Тема 16

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації
МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) був створений на Бреттон-Вудській валютно-фінансовій конференції у 1944 році у якій брали участь 44 держави

МВФ - кооперативна організація, яка прагне підтримувати належну систему міждержавних платежів і розрахунків.

Цілі МВФ. Правила даної установи, викладені в Статтях Угоди МВФ, становлять кодекс поведінки. Цей кодекс простий - він зобов'язує усі країни-члени дозволяти вільно й без обмежень обмінювати свої валюти на іноземні: інформувати МВФ про плановані зміни в їхній фінансовій та монетарній політиці, які можуть впливати на економіку інших держав-членів та. наскільки це можливо, модифікувати цю політику, спираючись на поради МВФ, так, аби врахувати інтереси усіх членів організації. Щоб допомогти країнам дотримуватися кодексу поведінки, МВФ розпоряджається спільним грошовим фондом, з якого держави-члени можуть брати запозичення, коли вони опиняються у скрутному становищі. Основним завданням МВФ не є надання позик, а полягає, у стеженні за монетарною та курсовою політикою країн-членів та в нагляді за дотриманням кодексу поведінки. Фонд отримує регулярні звіти про економічну політику й плани країн-членів, які він обговорює, коментує та про які повідомляє усім державам-членам, так, щоб інші країни-члени могли відреагувати, маючи повну інформацію про факти та чітке розуміння того, як їх власна внутрішня політика може вплинути на економіку інших країн.

Розміри й структура МВФ. МВФ є невеликою організацією (близько 2 300 співробітників) і не має філій та дочірніх установ. Більшість його співробітників працює у штаб-квартирі у Вашингтоні, хоча три невеликих офіси розташовані в Парижі. Женеві та у Нью-Йорку при 00Н.

Джерела фінансування МВФ. МВФ не є ані банком, ані посередницькою установою між інвесторами та отримувачами коштів. Однак він розпоряджається значними ресурсами, які нині оцінюються у понад 215 млрд. дол. США. Ці ресурси надходять з підписки за квотами або членських внесків, які сплачують МВФ 182 країни члени. Кожна країна член вносить до цього загального пула ресурсів певну суму коштів, пропорційну до її економічного потенціалу (багатші країни платять більше, а бідніші - менше). МВФ схожий швидше на кредитний союз, члени якого мають доступ до спільного пула ресурсів (сукупної суми їхніх індивідуальних внесків), створений для надання їм допомоги в разі потреби. Хоча за спеціальних і дуже обмежених умов МВФ позичає від офіційних організацій (однак не на приватних ринках), в основному при фінансуванні своїх операцій він спирається на свої квоти. Відповідність цих ресурсів переглядається що п'ять років.

Отримувачі фінансування. На фінансову допомогу від МВФ мають право усі країни члени - як багаті, так і бідні. Членство в МВФ дає право кожній країні, яка відчуває дефіцит іноземної валюти -що перешкоджає їй виконувати зазначені зобов'язання, - на тимчасовий доступ до загальних валютних ресурсів МВФ задля вирішення даної проблеми, яка стосується найчастіше проблем платіжного балансу. Відсоткові ставки позик МВФ дещо нижчі від ринкових.

Операції МВФ. По-перше, МВФ спонукає своїх членів до забезпечення обміну без обмежень своїх національних валют на валюти інших країн-членів. Станом на травень 1996 року 116 країн-членів погодились на повну конвертованість своїх національних валют. По-друге, замість здійснення моніторингу країн-членів щодо дотримання ними зобов'язань в системі фіксованого обмінного курсу, МВФ наглядає за економічними заходами, які впливають на платіжний баланс цих країн у нині легалізованому режимі плаваючого обмінного курсу. Нагляд забезпечує можливості раннього попередження про будь-яку проблему, пов'язану з валютним курсом або платіжним балансом. МВФ у цьому випадку відіграє головним чином консультативну роль. По-третє, МВФ надає коротко - та середньострокову фінансову допомогу країнам-членам, які мають тимчасові труднощі з платіжним балансом. Ця фінансова допомога здебільшого включає надання МВФ конвертованої валюти для поповнення вичерпаних валютних резервів країни-члена, однак лише за умови, що уряд даної країни вживатиме заходів, спрямованих на коригування економічної політики, яка призвела до виникнення проблеми з платіжним балансом.
Група Світового банку.

Світовий банк є багатосторонньою неурядовою кредитно-фінансовою установою.

Він створений на Бреттон-Вудській валютно-фінансовій конференції у липні 1944 року. Світовий банк є організацією розвитку.

Цілі Світового банку. Сприяти економічному та соціальному прогресові країн, що розвиваються, допомагаючи підвищити продуктивність так, аби їх населення змогло жити краще й більш повноцінно.

Розміри й структура Світового банку. Світовий банк складається з двох основних організацій - Міжнародного банку реконструкції та розвитку(МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Крім того, з Банком пов'язані (хоча юридично й фінансово незалежні від нього) Міжнародна фінансова корпорація(МФК), яка мобілізує фінансування приватних підприємств у країнах, що розвиваються; Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних конфліктів(МЦУІК) та Багатостороннє агентство гарантій інвестицій(БАГІ). Група Світового банку, кількість співробітників якої становить понад 10 000 чоловік, майже втричі перевищує МВФ; вона має понад 40 офісів по всьому світі, хоча 95% персоналу працює у штаб-квартирі Банку у Вашингтоні, округ Колумбія.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР)

Міжнародний банк реконструкції і розвитку, заснований 1944 року, є головною кредитною організацією Групи Світового банку, яка надає позики країнам, що розвиваються, з відносно високими прибутками на душу населення.

Позики МБРР призначені для субсидування проектів розвитку в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я та інфраструктура. Ці позики використовуються також з метою допомогти уряду тієї чи іншої країни удосконалити методи організації своєї економіки.

• Процентні ставки на позики МБРР: 6, 18 відсотка станом на 1 липня 1998 року. Ставка змінюється кожні шість місяців.

• Строк виплати позики: від 15 до 20 років з пільговим строком приблизно до п'яти років.

• Джерело фінансування: Більшу частину своїх коштів МБРР добуває на міжнародних фінансових ринках. Він продає облігації та інші цінні папери пенсійним фондам, страховим компаніям, корпораціям, іншим банкам і фізичним особам в країнах усього світу.

• Право власності: Власниками МБРР є 181 країна-член цього Банку. Кожна з цих країн має право голосу в цій інституції. Право голосу базується на долі акцій країни-члена Банку, а доля акцій зумовлюється її економічним потенціалом.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

Міжнародну асоціацію розвитку було засновано 1960 року з метою надання допомоги на пільгових умовах найбіднішим країнам, що розвиваються, таким, що не в змозі одержати позику від МБРР. Позики МАР або "кредити", як їх ще називають, надаються головним чином країнам з річним прибутком на душу населення приблизно 925 доларів США або менше.

• Кредити МАР безпроцентні, але надання їх вимагає невеликої плати за обслуговування.

• Строк виплати кредитів: 35 або 40 років з десятирічним пільговим терміном.

• Джерела фінансування: Ресурси МАР складаються із внесків, що надходять від урядів країн, прибутків МБРР і виплат по раніше одержаних кредитах МАР.

• Склад Асоціації: До складу МАР входить 160 країн-членів Асоціації. Перш ніж вступити до МАР, країна повинна стати членом МБРР.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
Специфіка функціонування та здійснення фінансово-кредитної діяльності структур Світового банку

Світовий банк є багатосторонньою неурядовою кредитно-фінансовою установою.

Він створений на Бреттон-Вудській валютно-фінансовій конференції у липні 1944 року. Світовий банк є організацією розвитку.

Цілі Світового банку. Сприяти економічному та соціальному прогресові країн, що розвиваються, допомагаючи підвищити продуктивність так, аби їх населення змогло жити краще й більш повноцінно.

Розміри й структура Світового банку. Світовий банк складається з двох основних організацій - Міжнародного банку реконструкції та розвитку(МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Крім того, з Банком пов'язані (хоча юридично й фінансово незалежні від нього) Міжнародна фінансова корпорація(МФК), яка мобілізує фінансування приватних підприємств у країнах, що розвиваються; Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних конфліктів(МЦУІК) та Багатостороннє агентство гарантій інвестицій(БАГІ). Група Світового банку, кількість співробітників якої становить понад 10 000 чоловік, майже втричі перевищує МВФ; вона має понад 40 офісів по всьому світі, хоча 95% персоналу працює у штаб-квартирі Банку у Вашингтоні, округ Колумбія.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР)

Міжнародний банк реконструкції і розвитку, заснований 1944 року, є головною кредитною організацією Групи Світового банку, яка надає позики країнам, що розвиваються, з відносно високими прибутками на душу населення.

Позики МБРР призначені для субсидування проектів розвитку в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я та інфраструктура. Ці позики використовуються також з метою допомогти уряду тієї чи іншої країни удосконалити методи організації своєї економіки.

• Процентні ставки на позики МБРР: 6, 18 відсотка станом на 1 липня 1998 року. Ставка змінюється кожні шість місяців.

• Строк виплати позики: від 15 до 20 років з пільговим строком приблизно до п'яти років.

• Джерело фінансування: Більшу частину своїх коштів МБРР добуває на міжнародних фінансових ринках. Він продає облігації та інші цінні папери пенсійним фондам, страховим компаніям, корпораціям, іншим банкам і фізичним особам в країнах усього світу.

• Право власності: Власниками МБРР є 181 країна-член цього Банку. Кожна з цих країн має право голосу в цій інституції. Право голосу базується на долі акцій країни-члена Банку, а доля акцій зумовлюється її економічним потенціалом.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

Міжнародну асоціацію розвитку було засновано 1960 року з метою надання допомоги на пільгових умовах найбіднішим країнам, що розвиваються, таким, що не в змозі одержати позику від МБРР. Позики МАР або "кредити", як їх ще називають, надаються головним чином країнам з річним прибутком на душу населення приблизно 925 доларів США або менше.

• Кредити МАР безпроцентні, але надання їх вимагає невеликої плати за обслуговування.

• Строк виплати кредитів: 35 або 40 років з десятирічним пільговим терміном.

• Джерела фінансування: Ресурси МАР складаються із внесків, що надходять від урядів країн, прибутків МБРР і виплат по раніше одержаних кредитах МАР.

• Склад Асоціації: До складу МАР входить 160 країн-членів Асоціації. Перш ніж вступити до МАР, країна повинна стати членом МБРР.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

Міжнародну фінансову корпорацію створено 1956 року з метою сприяти зміцненню приватного сектора в країнах, що розвиваються. МФК надає позики безпосередньо приватному сектору, тим часом як МБРР та МАР позичають кошти урядам. МФК допомагає приватному сектору, надаючи довгострокові позики, здійснюючи безпосереднє інвестування, забезпечуючи гарантії, "допоміжне фінансування" на випадок ризиків, а також використовуючи такі засоби "квазі-фінансування", як субординаційні позики, пільгові акції та прибуткові векселі.

• Процентні ставки на фінансування та позики МФК: Ринкові норми процентів різняться залежно від країни і здійснюваних проектів. Термін виплати позик: від трьох до 13 років з пільговим строком до восьми років.

• Джерело фінансування: Близько 80 відсотків позичається на міжнародних фінансових ринках шляхом випуску державних облігацій або приватного розміщення цінних паперів, 20 відсотків позичається у МБРР.

• Власниками МФК є 174 країни-члени корпорації.

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ)

БАГІ було створено 1988 року з метою допомогти країнам, що розвиваються, залучати іноземні інвестиції. БАГІ надає інвесторам гарантії інвестицій на випадок "некомерційного ризику", як наприклад, експропріація або війна.

Агентство також надає урядам консультації щодо поліпшення інвестиційного клімату, необхідного для залучення іноземних капіталів.

Можливості для надання гарантій: БАГІ може застрахувати до 90 відсотків інвестованих коштів, на граничну суму до 50 мільйонів доларів США на один проект. Членство: 145 країн

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК)

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів засновано 1966 року для сприяння припливу міжнародних інвестицій шляхом створення умов для забезпечення примирення й урегулювання спорів між урядами й іноземними інвесторами. МЦУІК також надає консультації, проводить дослідницьку роботу і здійснює випуск видань з питань правового регулювання іноземних інвестицій. Членство: 128 країн

Універсальні та реґіональні банківські інститути.

Банк міжнародних розрахунків (БМР). БМР — найстаріша з міжнародних фінансових організацій — була створена у 1930 р. Ок­рім більшості країн Західної та Північної Європи, а також шести кра­їн Східної Європи (Угорщина, Польща, Болгарія, Румунія, Чехія, Словенія, Югославія), до нього входять США, Канада, Австралія та Південна Африка. Штаб-квартира банку міститься в Базелі. Неза­лежність БМР гарантується його капіталом, який становить 1500 млн золотих франків (золотий франк еквівалентний 0, 290 г чистого золо­та чи 1, 94 долара за курсом 108 дол. за унцію золота, зафіксованим в річному звіті Банку в червні 1989р.)

БМР передусім є центром співробітництва центральних банків. Його адміністративна рада складається з голів п'яти центральних банків держав-засновників (Німеччина, Бельгія, Франція, Велико­британія, Італія), з п'яти інших адміністраторів того ж підданства та з керівників центральних банків Швейцарії, Швеції і Нідерландів.

БМР покликаний обслуговувати центральні банки. Він приймає як депозити частину їх ліквідних активів, надає їм кредити в разі не­обхідності, розміщує на ринку кошти, які перебувають у його розпорядженні. Щоб виплачувати відсотки на ці вклади, БМР розмішує їх на ринкових умовах в центральних банках інших країн, міжнародних організаці­ях чи у банків-кореспондентів.

Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) — міжнародна організація, створена на основі Угоди від 29 травня 1990 р. Засновниками ЄБРР є 40 держав — всі європейські країни (крім Албанії), США, Канада, Мексика, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Австра­лія, Південна Корея, а також ЄЕС і Європейський інвестиційний банк. Його членами можуть бути, крім європейських країн, всі члени МВФ. На 1 січня 1994 р. акціонерами ЄБРР були 57 країн. Штаб-квартира ЄБРР міститься в Лондоні.

Статус, привілеї та імунітети ЄБРР та пов'язаних з ним у Великобританії осіб визначені в Угоді про штаб-квартиру між урядом Великобританії та Північної Ірландії і ЄБРР, підписаній після початку операцій ЄБРР 15 квітня 1991 р.

Головне завдання ЄБРР — сприяти переходу європейських постсоціалістичних країн до відкритої, орієнтованої на ринок економіки, а також розвитку приватної та підприємницької ініціативи.

Основни­ми об'єктами кредитування ЄБРР є приватні фірми і державні під­приємства, що приватизуються, а також знову створювані компанії, включаючи спільні підприємства з міжнародними інвестиціями.

Го­ловна мета банку полягає в заохоченні інвестицій в реґіоні.

Схожі:

16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини” виконується самостійно кожним студентом у формі комплексного практичного індивідуального...
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації iconПитання до семестрового контролю з курсу “Міжнародні валютно-кредитні відносини”
Валютні інтервенції. Можливості застосування при плаваючому та фіксованому режимах валютних курсів
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації iconInternational financial centres
Центри зосередження банків І спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що здійснюють міжнародні валютні, кредитні І фінансові...
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації icon3. фінансові посередники
Ключові поняття: фінансові посередники, банківська система, небанківські фінансові інститути, контрактні інститути, лізинг, факторинг,...
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації iconРегламентація міжнародних розрахунків
Світова валютно-фінансова система як форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин. Поняття валютних відносин та валютної...
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації icon1. Валютно-фінансові операції, що здійснюються на національних, міжнародних...
Проблеми та напрями формування ринку фінансово-банківських послуг в умовах глобалізації 24
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації icon1 Поняття, принципи І методи діяльності у галузі фінансів
Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер І опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових...
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації icon1 Поняття, принципи І методи діяльності у галузі фінансів
Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер І опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових...
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації iconПлан: Сутність міжнародного кредиту 2
Модуль І. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура. Моделювання взаємодії фінансових ринків
16 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації iconПлан: Сутність та види валютного ринку. 2
Модуль І. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура. Моделювання взаємодії фінансових ринків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка