Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси»
НазваКонспект лекцій з дисципліни: «фінанси»
Сторінка1/19
Дата конвертації01.07.2013
Розмір3.6 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Фінанси > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Серія « Вища освіта в Україні »

П.К. БЕЧКО, Л.Д. ТУЛУШ, В.П.БЕЧКО, П.М. БОРОВИК

Конспект лекцій

з дисципліни:

«ФІНАНСИ»

навчальний посібник
Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Львів

«Новий Світ – 2000»

2011

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ФІНАНСИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ……………………………...7 1.1.Фінанси та фінансові відносини як економічні категорії…………………………7

1.2.Нормативно-правове регулювання фінансових відносин ………………………9

1.3.Функції фінансів……………………………………………………………………10

1.4.Моделі фінансових відносин в суспільстві……………….………………………11

Контрольні запитання…………………………………………………………………..13

Завдання для самостійного опрацювання…………………………………..…………13

Тематика рефератів…………………………………….……………………………….15

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМ …………………………………………………16

2.1.Ланки та елементи фінансової системи…………………………………………...16

2.2.Принципи побудови фінансової системи…………………………………………19

2.3.Напрями вдосконалення фінансової системи в України .………………………..20

Контрольні запитання………………………………………………………………..... 21

Завдання для самостійного опрацювання ……………………………………………21

Тематика рефератів …..………………………………………………………………...22

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ………….23

3.1.Значення фінансової політики та фінансового механізму в соціаль­но-економічних процесах………………………………………………………………….23

3.2.Завдання та принципи фінансової політики………………………………………28

3.3.Фінансовий механізм, його зміст та структура ………………………………….29

Контрольні запитання…………….…………………………………………………….33 Завдання для самостійного опрацювання …………………………………...………..34 Тематика рефератів…..………………………………………………………………...35 РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ……………….36

4.1.Фінансове планування і прогнозування як економічні категорії ….…………...36

4.2.Етапи фінансового планування……………………………………………………38

4.3.Фінансові плани та їх види .…………………………………….…………………39

Контрольні запитання……………………………………….………………………….41

Завдання для самостійного опрацювання……………………………………………..41 Тематика рефератів……………………………………………………………………41 РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ……………………………………………42 5.1.Управління фінансами як економічна категорія…..……………………………..42 5.2.Управління державними фінансами.........................................................................43

5.3.Фінансовий менеджмент господарюючих суб'єктів….…..…………………46

Контрольні запитання…………………………………………………………………..47 Завдання для самостійного опрацювання…………………………………………….48 Тематика рефератів……………………………………………………………………..49 РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ………………………………………………50 6.1.Сутність та призначення фінансового контролю………………………………..50 6.2.Система державного фінансового контролю……………………………………..55 Контрольні запитання………………………………………………………………….56 Завдання для самостійного опрацювання…………………………………………….56 Тематика рефератів…………………………………………………………………….58 РОЗДІЛ 7. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ…………………59 7.1.Призначення та роль державного бюджету……………………………………….59 7.2.Бюджетна система та бюджетний устрій…………………………………………59 7.3.Фонди бюджетів……………………………………………………………………61 7.4.Принципи бюджетної системи України…………………………………………..62 7.5.Бюджетна класифікація…………………………………………………………….64 7.6.Бюджетне планування та бюджетне прогнозування…….……………………….68

Контрольні запитання…………………………………………………………………..70 Завдання для самостійного опрацювання …………………………………….………70 Тематика рефератів…………………………………………………………………….71 РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ…………………………………….72

8.2.Місце і роль державного бюджету………………………………………………...72 8.3.Стан бюджету та його види.………………………………………………………74 8.4.Бюджетні трансферти………………………………………………………………77 Контрольні запитання…………………………………………………………………77 Завдання для самостійного опрацювання…………………………………………….77 Тематика рефератів……………………………………………………………………..78

РОЗДІЛ 9. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 9.1.Призначення місцевих фінансів. …………………………….………….………80 9.2.Європейська хартія місцевого самоврядування………………………………......82 9.3.Доходи місцевих бюджетів………………………………………………………...83 9.4.Міжбюджетні відносини та міжбюджетні трансферти…………………………..84 9.5.Витрати місцевих бюджетів……………………………………………………….84 Контрольні запитання…………………………………………………………………..86

Завдання для самостійного опрацювання…………………………………………….87 Тематика рефератів……………………………………………………………………87 РОЗДІЛ 10. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА БЮДЖЕТНІ ПРОЦЕДУРИ…………….88 10.1. Бюджетний процес……………………………………………………………….88 10.2.Порядок складання, розгляду та затвердження державного бюджету..………89 10.3.Порядок складання, розгляду та затвердження місцевих бюджетів…….……93 10.4.Організація виконання бюджетів………………………………………………..95 10.5.Розпорядники бюджетних коштів……………………………………………….96 10.6.Бюджетні призначення……………………………………………………………98 10.7.Бюджетний контроль…………………………………………………………….99 Контрольні запитання…………………………………………………………………100 Завдання для самостійного опрацювання……………………………………………101 Тематика рефератів……….………………………………………………………….102 РОЗДІЛ 11. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ…………………………………103 11.1. Податкові платежі та їх функції……………………………………………….103 11.2.Принципи побудови системи оподаткування………………………………….104 11.3. Система оподаткування………………………….…………………………….105 11.4. Елементи системи оподаткування………………...……………………………106

11.5.Класифікація податкових платежів……………………………………..………108

11.6.Структура та функції державної податкової служби України………………..112

11.7.Облік платників податків та податковий контроль……………………………113

Контрольні запитання…………………………………………………………………115 Завдання для самостійного опрацювання……………………………………………115 Тематика рефератів……………………………………………………………………117 РОЗДІЛ 12. ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ 12.1.Податок на додану вартість……………………………………………………..118

12.2.Акцизний збір…………………………………………………………………….120

12.3.Мито………………………………………………………………………………120

12.4Податок на прибуток підприємств………………………………………………121

12.5.Податок з доходів фізичних осіб………………………………………………121 12.6.Місцеві, податки і збори…………………………………………………………124

12.7.Плата за землю …………………………………………………………………..128

12.8.Фіксований сільськогосподарський податок………………….…….…………128

12.9.Єдиний податок з суб'єктів малого підприємництва………………………….129 12.10.Ресурсні платежі………………………………………………………………..130 12.11.Інші податки, збори та обов’язкові платежі…………………………………132 Контрольні запитання…………………………………………………………………135 Завдання для самостійного опрацювання……………………………………………137 Тематика рефератів……………………………………………………………………139 РОЗДІЛ 13.ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ…………………………………………141 131. Пенсійний фонд України………………………………………………………...141 13.2.Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності………..142 13.3.Фонд соціального страхування від нещасних випадків……………………….143

13.4.Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття………………………………………………………………………………145

13.5.Інші державні цільові фонди……………………………………………………146

Контрольні запитання…………………………………………………………………147 Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...147

Тематика рефератів……………………………………………………………………148

РОЗДІЛ 14. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ……………………….150

14.1. Форми державного кредиту……………………………………………………150 14.2.Міжнародний державний кредит………………………………………………152 14.3.Державний борг…………………………………………………………………..156 14.4.Зовнішній державний борг………………………………………………………159 14.5.Управління державним боргом………………………………………………...161 14.6.Наслідки державного боргу для економіки України…………………………..163 Контрольні запитання……………………………….……………………………….166 Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...166

Тематика рефератів……………………………………………..……………………..168

РОЗДІЛ 15. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР…………………… 169 15.1.3міст та функції фінансів підприємств…………………………………………169 15.2.Методи організації фінансової діяльності підприємницьких суб'єктів………170 15.3.Принципи фінансів підприємницьких структур……………………………….172

15.4Доходи підприємницьких структур…………………………………………….174 15.5.Витрати підприємницьких суб'єктів …………………………………………...174

15.6.Джерела фінансових ресурсів та капітал підприємницьких суб' єктів……….175 Контрольні запитання…………………………………………………………………176 Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...177 Тематика рефератів…………………………………………………………………..178 РОЗДІЛ 16. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ………….179

16.1.Економічна природа страхування………………………………………………179 16.2.Соціальне страхування…………………………………………………………..182

16.3.Майнове та особисте страхування……………………………………..………184 16.4.Види майнового та особистого страхування……………………………….…186 16.5.Категорії майнового і особистого страхування……………………………….187 16.6.Страхова справа та її організація………………………………………………190 Контрольні запитання…………………………………………………….………….198 Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...199

Тематика рефератів……………………………………………………………………201 РОЗДІЛ 17. ФІНАНСОВИЙ РИНОК………………………………………………..202 17.1.Фінансовий ринок як економічна категорія …………………………………...202

17.2.Ринок цінних паперів …………………………………………………………..204

17.3.Емісія цінних паперів …………………………………………………………..210

17.4.Учасники фондового ринку…………………………………………………… 210 17.5.Фондова біржа……………………………………………………………………213 17.6.Інші сегменти фінансового ринку………………………………………………214

Контрольні запитання…………………………………………………………………216

Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...217

Тематика рефератів …………………………………………………………………..217

РОЗДІЛ 18. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ…………………………………………….220 18.1.Особливості фінансової діяльності на міжнародному рівні………………….220 18.2.Міжнародний фінансовий ринок………………………………………………225 18.3.Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності……………………..227 18.4.Формування та використання валютних запасів………………………………233

18.5.Зведений платіжний баланс……………………………………………………..237

Контрольні запитання…………………………………………………………………239

Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...239

Тематика рефератів……………………………………………………………………240

РОЗДІЛ 19. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ………241

19.1.Взаємозв’язок фінансових потоків та інфляційних процесів…………………241

19.2.Антиінфляційна політика держави……………………………………………..245

Контрольні запитання…………………………………………………………………248

Завдання для самостійного опрацювання …………………………………………...248

Тематика рефератів……………………………………………………………………249

Список рекомендованої літератури…………………………………………………250

РОЗДІЛ І

^ ФІНАНСИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

 1. Фінанси та фінансові відносини як економічні категорії

Фінанси - це особливі економічні відносини які виникають в процесі формування і використання фінансових ресурсів. Економічний зміст фінансів складають гроші, які є матеріальною формою фінансів. Без наявності грошових агрегатів немає фінансів та фінансових відносин.

Термін фінанси походить від латинського слова «finansi», що означає обов’язкову сплату грошей. Вперше в сучасному розумінні цей термін почали застосовувати в Італії в XIII сторіччі. В той час він означав мобілізацію грошових коштів державою для виконання своїх функцій.

В умовах демократії фінанси є основою економічної стабільності в державі і забезпечення належного рівня життя громадян та є центральною ланкою фінансової системи, через яку здійснюється їх вплив на економічний і соціальний розвиток країни. Особливості організації та функціонування фінансів зумовлено роллю держави та функціями щодо регулювання та забезпечення демократичних економічних і соціальних умов життя населення, створення сприятливих умов для діяльності виробничих і невиробничих структур.

Фінанси - це економічна категорія, що відображає сукупність економічних відносин пов’язаних зі створенням, розподілом, перерозподілом і використанням фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси - це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства, на основі яких формуються продуктивні доходи. Основа фінансових ресурсів - капітал. Капітал не в повному обсязі приймає форму фінансових ресурсів, оскільки фінансові ресурси можуть формуватись також шляхом запозичення коштів.

Фінанси як явище та фінансові відносини не можуть існувати без наявності суб’єктів фінансових відносин, які здійснюють між собою розрахунки в грошовій формі. З цієї причини фінансами є не гроші, а грошові розрахунки, що виникають за умов економічних відносин різних суб’єктів.

Внаслідок руху фінансових ресурсів між суб’єктами, що здійснюють різні види економічної діяльності виникають фінансові потоки та створюються різні фінансові ресурси.

Відносини пов’язані з формуванням і використанням фінансових ресурсів становлять фінансові відносини.

Суб’єктами фінансових відносин є підприємницькі структури, громадяни та держава (в особі державних фінансових та контролюючих органів).

Об’єктами фінансових відносин є національне багатство та валовий внутрішній продукт (ВВП). Тільки зростаюче виробництво ВВП створює стабільні фінансові передумови для процвітання країни і народу.

Основними видами фінансових відносин є:

* діяльність господарюючих суб’єктів щодо виробництва продукції та розподілу виручки від її реалізації на окремі складові (собівартість, виручка, податки, прибуток, дивіденди тощо);

 • діяльність державних органів щодо формування бюджетів та державних цільових фондів (мобілізація податків, зборів та платежів);

 • кредитні, валютні, депозитні та інші операції установ банківської системи;

 • діяльність страхових компаній щодо надання різних страхових послуг.

Фінанси суб’єктів підприємницької діяльності Та домогосподарств складаються з засобів та предметів праці, сформованих в результаті господарської діяльності на мікрорівні.

Переважна більшість фінансових операцій господарюючих суб’єктів здійснюється на фінансовому ринку. Фінансовим ринком називають сукупність ринків грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів та фінансових послуг. Суб’єктами фінансових ринкових відносин виступають держава (державні фінансові та контролюючі органи), комерційні та державні банки, біржі (фондові та товарні), а також громадяни.

Державні грошові потоки, переважним чином, формуються на макрорівні. До них відносять державний бюджет, місцеві бюджети різних рівнів, а також державні цільові фонди.

Головним призначенням державних фінансів є сприяння через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод громадян. Досягають цього через методи і форми мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави, а також використання їх на розвиток економіки, забезпечення соціальних гарантій населенню, утримання армії, органів усіх ланок влади.

Основними формами мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження дер­жави є податки, збори, платежі та відрахування.

Сукупність форм і методів мобілізації фінансових ресурсів в розпорядження держави називають фінансовим механізмом системи управління в державі. Від його досконалості залежать темпи економічного і соціального розвитку країни, добробут громадян. Важливе значення має: те, яка частка фінансових ресурсів від загальної їх суми в державі акумулюється через фінансовий механізм у розпорядження органів влади та на які цілі використовується.

Фінанси як наука існують і розвиваються в тісному взаємозв’язку з іншими фінансовими та економічними дисциплінами - економікою, бухгалтерським обліком, маркетингом, менеджментом, статистикою, банківською справою, страхуванням, податками та іншими фінансовими дисциплінами.

 1. Нормативно-правове регулювання фінансових відносин

Важливою формою державного управління фінансовими процесами є їх правове регулювання. Всі дії в фінансовій сфері грунтуються на дотриманні вимог певних нормативно-правових актів, які визначають коло юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється дія правової норми, забезпечують їх права та обов’язки щодо мобілізації та використання фінансових ресурсів, а також є основою для застосування певних заходів щодо виконання правових норм.

Законодавча база, що регулює фінансові правові відносини включає в себе:

 1. Конституцію України;

 2. Закон України про державний бюджет;

 1. Бюджетний кодекс України;Закон України „Про систему оподаткування”;

 2. Законодавство з питань оподаткування та митне законодавство;

 3. Законодавство про державне страхування;

 4. Законодавство про фонди фінансових ресурсів.

 5. Інші нормативно-правові акти з питань фінансів.

Зокрема, Конституцією України передбачено, що кожний громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і у розмірах, встановлених законодавством. Конституцією нашої держави також передбачено, що Верховна Рада України затверджує державний бюджет, ухвалює рішення щодо звіту про його виконання. Виключно законами України визначаються всі фінансово-правові відносини (установлюються податки, збори, платежі, основи функціонування фондового, фінансового ринків, статус національної валюти тощо).

Фінансові органи від імені держави здійснюють організаційну роботу щодо виконання чинного фінансового законодавства. Їх систему очолює Міністерство фінансів. Воно несе відповідальність за фінансовий стан держави, розроблення і реалізацію фінансової політики.

1.3. Функції фінансів

Не дивлячись, що окремі відомі вчені (А.С. Гальчинський, П.С. Єіценко,Ю.І. Палкін) виділяють наявність у фінансів, як економічної категорії розподільчої, контрольної, регулюючої та стимулюючої функцій, більшість науковців (В.М. Федоров, С.І. Юрій, В.М. Опарін, В.Д. Базилевич, О.Р. Романенко, Л.М.Худолій та ін.) виділяють дві функції фінансів: розподільчу і контрольну. На думку авторів, регулююча та стимулююча функції є лише підфункціями розподільної функції, тому є підстави вважати, що фінанси виконують розподільчу та контрольну функції. Розподільча функція фінансів проявляється у розподілі валового внутрішнього продукту та національного доходу.

Розподільча функція фінансів виражається через розподіл та використання грошових коштів, накопичених раніше, з метою задоволення потреб фізичних і юридичних осіб, а також держави. Під час реалізації цієї функції формуются не лише грошові доходи і накопичення, але і сукупний суспільний продукт.

Сукупний суспільний продукт характеризує у вартісному виразі загальні результати господарської діяльності в масштабах всієї економіки за певний період.В ході створення і реалізації продукції фінансуються витрати, формуються і розподіляються доходи серед фізичних і юридичних осіб. Завдяки розподільчій функції відбуваються процеси перерозподілу вартості суспільного продукту між галузями економіки, підприємствами та громадянами. Розподільча функція фінансів забезпечує відтворення фінансових ресурсів.

Услід за первинним розподілом фінансів в ході господарської діяльності відбувається вторинний розподіл, або перерозподіл фінансових ресурсів, який здійснюється з метою формування дохідної частини бюджетів та державних цільових фондів. Це досягається шляхом справляння різних податків, зборів та обов’язкових платежів. Таким чином, завдяки розподільчій функції формуються бюджети, державні цільові фонди країни, а також фінансові ресурси фізичних та юридичних осіб, а також здійснюється розподіл фінансових ресурсів з метою фінансування потреб держави, місцевих громад, підприємств та громадян.

Контрольна функція фінансів проявляється через фінансові ресурси, які є інструментом контролю. Основним регулюючим елементом контрольної функції є грошова одиниця країни. Головне завдання фінансового контролю - сприяти раціональному використанню централізованих і децентралізованих грошових коштів з метою підвищення ефективності суспільного виробництва. Важлива роль цієї функції - аналіз різних аспектів діяльності суб’єктів господарювання. Ця функція тісно пов’язана з розподільчою функцією фінансів, оскільки рух цінностей та ресурсів вимірюється в грошовому еквіваленті і відображається через вартісні показники. Різноманіття фінансових відносин створює передумови для контролю за процесами формування та використання фінансових ресурсів.

Контрольна функція на державному рівні дає змогу оцінювати результативність процесів розподілу грошових потоків на соціальну політику, інвестиційну діяльність підприємств, а також обґрунтованість сімейних втрат.
1.4.Моделі фінансових відносин в суспільстві

Кожна держава формує фінансову політику, головним завданням якої є пошук оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів з метою прискорення зростання матеріального виробництва та підвищення добробуту населення. Для побудови такої моделі потрібно визначити рівень втручання держави у господарську діяльність виробничих структур і рівень зобов’язань держави із соціального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить, яка частка валового внутрішнього продукту має зосереджуватися у фінансових інституціях, створюваних державою.

Моделі фінансових відносин у суспільстві різняться за двома ознаками:

 • за послідовністю розподілу ВВП;

 • за рівнем державної централізації ВВП.

За послідовністю розподілу ВВП розрізняють дві моделі фінансових відносин - ринкову та адміністративну.

Фінансова модель ринкової економіки є основною. Сутність її полягає в тому, що спочатку вартість реалізованого національного доходу розподіляється між тими, хто зайнятий у його створенні. Це власники засобів виробництва, котрі отримують прибуток, робітники та службовці, яким виплачується заробітна плата. Характерна ознака моделі полягає в тому, що держава отримує свої доходи, насамперед, на основі перерозподілу національного доходу. Модель є прозорою, зрозумілою, і характеризує фінансові реалії у суспільстві, оскільки:

 • точно відображає рівень доходів кожної юридичної і фізичної особи, який, характеризує їх вклад у створення національного доходу;

 • достовірно визначає рівень оподаткування: кожний суб’єкт точно знає, скільки він заробляє і скільки віддає;

 • чітко зафіксовано стимули щодо зростання доходів на основі зростання виробництва і підвищення продуктивності праці.

Фінансова модель адміністративної економіки застосовувалася у колишньому СРСР та інших соціалістичних країнах. Її суть полягала в тому, що переважна частка національного доходу відразу централізувалась у бюджеті. Держава спрямовувала в бюджет податок з обороту і частину прибутку підприємств. Частина прибутку (до 40%) залишалась на підприємстві, решта виплачувалась робітникам і службовцям у вигляді заробітної плати, яка підлягала прибутковому оподаткуванню. Модель є закритою і не відображає фінансових реалій у суспільстві, оскільки:

 • не відображає реального рівня доходів юридичних і фізичних осіб;

 • доходи юридичних і фізичних осіб не відображають їх вклад у створення національного доходу;

 • неможливо достовірно визначити рівень Оподаткування;

 • відсутні стимули до продуктивної праці.

За рівнем державної централізації ВВП можна виділити три основні моделі: американську, західноєвропейську та скандинавську.

Американська модель заснована на максимальному рівні самозабезпечення фізичних і самофінансування юридичних осіб і характеризується незначним рівнем бюджетної централізації приблизно 25—30%. У соціальній сфері забезпечуються тільки ті верстви населення, які не в змозі обійтися без державної допомоги. Модель створює максимальну фінансову стимуляцію: з одного боку, вона дає можливість заробляти, з іншого - вимагає цього.

Західноєвропейська модель характеризується поміркованим рівнем централізації ВВП у бюджеті - 35-45%. За рахунок вищого рівня централізації ВВП більш розгалуженою є і державна соціальна сфера, насамперед у галузі освіти. Сутність моделі зводиться до паралельного функціонування державних та комерційних установ соціальної сфери.

Скандинавська модель передбачає досить високий рівень бюджетної централізації ВВП - 50-60%. Відповідно вона характеризується розгалуженою державною соціальною сферою як у галузі освіти, так і охорони здоров’я. Однак, така модель можлива лише за умов:

 • високого рівня ВНП на душу населення, який забезпечує відповідний рівень і суспільного, і індивідуального споживання;

 • високого рівня культури та свідомості народу, відповідного ставлення до праці та поваги до державного сектору економіки.


Контрольні запитання

 1. Коли і де виникла категорія «фінанси»?

 2. З якими економічними дисциплінами пов’язана фінансова наука?

 3. В чому сутність фінансів, як економічної категорії?

 4. Назвіть форми та методи мобілізації фінансових ресурсів в розпорядження держави.

 5. В чому призначення та роль фінансів на макро- та мікрорівні?

 6. Що називають фінансовим механізмом системи управління в державі?

 7. В чому полягає головне завдання фінансової політики?

 8. Якими нормативно-правовими актами регулюються фінансові правові відносини?

 9. Назвіть суб’єктів та об’єкти фінансових відносин.

 10. Назвіть основні види фінансових відносин.

 11. Що таке фінансовий ринок та які його складові?

 12. За якими ознаками класифікують моделі фінансових відносин в суспі­льстві?

 13. Порівняйте фінансові моделі ринкової та адміністративної економіки.

 14. Охарактеризуйте основні риси американської, західноєвропейської та скандинавської фінансових моделей.

Завдання для самостійного опрацювання

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно:

 1. Історія формування фінансів, як науки.

 2. Визначні фінансисти світу.

 3. Визначні фінансисти України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
Дідовець І. В. Менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит», «Облік І аудит», «Економіка підприємства»...
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconОпорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів...
Корпоративні утворення та їх роль в національній економіці. Поняття, види господарських товариств. Значення акціонерної форми господарювання...
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика». Розробив викладач: Н. В. Горбатовська – Горлівка: гмк, 2012. – 99 с
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconКонспект лекцій для студентів денного І заочного відділень
Конспект лекцій містить теоретичні та практичні аспекти з роботи інформаційних систем у фінансових установах у середовищі програм...
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconОпорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів...
Опорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів усіх форм навчання спеціальності “Фінанси” / укл. Н. В. Мозгова,...
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconОпорний конспект лекцій з дисципліни «Аудит» Для спеціальностей 050114...
Зокрема, об’єктивна І достовірна інформація про діяльність деяких господарюючих суб’єктів необхідна
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2005. – 168 с
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconКонспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
Стеців Лілія Іванівна. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» до теми «Середовище програмування Visual...
Конспект лекцій з дисципліни: «фінанси» iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка