Тести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
НазваТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Дата конвертації01.07.2013
Розмір41.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Тести з дисципліни "Фінансовий облік"

Варіант 2

 1. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є:

а) інвентаризація;

б) первинні документи;

в) наказ керівника.


 1. Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву:

а) обачність;

б) послідовність;

в) превалювання сутності над формою.


 1. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, складає:

а) додатковий капітал;

б) власний капітал;

в) пайовий капітал.


 1. Гуманітарна допомога - це:

а) нецільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі;

б) безоплатна допомога в натуральній формі у вигляді пожертвувань;

в) цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі.


 1. Підставою для відображення операції по одержанню векселя в бухгалтерському обліку є:

а) акцепт векселя;

б) надходження векселя на підприємство;

в) отримання в банку вексельного бланку.


 1. Обліковим регістром для відображання довгострокових позик є:

а) журнал №2;

б) журнал №3;

в) журнал №4.


 1. Не є об’єктом амортизації:

а) земельні ділянки;

б) робоча та продуктивна худоба;

в) багаторічні насадження.


 1. Собівартість фінансової інвестиції складається з:

а) ціни її придбання;

б) комерційних винагород, мита;

в) податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансових інвестицій;

г) всіх вище перерахованих відповідей.


 1. До прямих матеріальних витрат відносяться:

а) вартість комплектуючих матеріалів;

б) основні матеріали;

в) допоміжні матеріали.


 1. Первісною вартістю запасів називається:

а) сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення;

б) сума майбутніх витрат на виготовлення запасів;

в) витрати, які пов’язані з реалізацією та придбанням запасів.


 1. Під грошовими коштами розуміють:

а) грошові агрегати;

б) готівку, кошти на рахунку у банках та депозити до запитання;

в) валюту України та іноземну валюту.


 1. Видача готівки з каси підприємства підзвітній особі оформлюється проводкою:

а) Д-т 301 К-т 372;

б) Д-т 372 К-т 301;

в) Д-т 372 К-т 311.


 1. Необхідною умовою визначення доходів є:

а) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства;

б) достовірна оцінка доходів;

в) збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу.


 1. При здійсненні обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові справедливі вартості, дохід:

а) визначається повністю;

б) визначається частково (на суму переданих або отриманих грошових коштів);

в) не визначається.


 1. Рахунки класу 8 "Витрати за елементами":

а) є обов’язковим для ведення всіма підприємствами та організаціями;

б) можуть вестися будь-яким підприємством замість рахунків класу 9;

в) обов’язкові тільки для малих підприємств, які не використовують рахунки класу 9.


 1. Собівартість проданих основних засобів відноситься:

а) до матеріальних витрат;

б) до інших витрат;

в) до інших операційних витрат.

 1. Залежно від впливу обсягів виробництва на зміну витрат розрізняють:

а) змінні і постійні витрати;

б) прямі та непрямі витрати;

в) прості та комплексні витрати.

 1. До адміністративних витрат відносяться:

а) витрати на професійні послуги;

б) витрати на ремонт тари;

в) витрати на дослідження та розробки.

 1. Основні засоби передаються орендарю на підставі:

а) договору оренди;

б) договору консигнації;

в) інвентарної картки.

 1. Субрахунок "Товари, прийняті на комісію" використовують:

а) промислові підприємства;

б) будівельні організації;

в) торговельно-посередницькі підприємства.

 1. До складу підготовчої стадії не входять наступні процедури:

а) інструктаж членів інвентаризаційної комісії;

б) пред’явлення повноважень на проведення інвентаризації;

в) перевірка наявності та стану об’єктів інвентаризації.

 1. Інвентаризацію грошових коштів проводять:

а) шляхом підрахунку;

б) розрахунковим шляхом;

в) вибірковою перевіркою.

 1. Несприятливі контракти - це:

а) контракти у виконанні яких підприємство не зацікавлене внаслідок їх збитковості чи інших причин та готове передати іншому підприємству;

б) контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлене внаслідок їх збитковості, але залишає їх на підприємстві.


 1. У статті " Реалізація необоротних активів" відображається:

а) надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів;

б) надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;

в) сума грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств.


 1. Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства - це:

а) фінансова діяльність;

б) комерційна діяльність;

в) виробничо-господарська діяльність.


Схожі:

Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 1
Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби це
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка