План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Скачати 99.66 Kb.
НазваПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Дата конвертації26.06.2013
Розмір99.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій


Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291

Синтетичні рахунки

Сфера застосування

Код

Назва

1

2

3

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12

Нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос (амортизація) необоротних активів

Усі види діяльності

14

Довгострокові фінансові інвестиції

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

Усі види діяльності

16

Довгострокові біологічні активи

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

17

Відстрочені податкові активи

Усі види діяльності

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

Усі види діяльності

19

Гудвіл

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

Усі види діяльності

21

Поточні біологічні активи

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Усі види діяльності

23

Виробництво1

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

Промисловість

26

Готова продукція

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

Усі види діяльності

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

Усі види діяльності

31

Рахунки в банках

Усі види діяльності

33

Інші кошти

Усі види діяльності

34

Короткострокові векселі одержані

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

Усі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

Усі види діяльності

43

Резервний капітал

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Усі види діяльності

45

Вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений капітал

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Усі види діяльності

48

Цільове фінансування і цільові надходження2

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

Страхова діяльність

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

Усі види діяльності

51

Довгострокові векселі видані

Усі види діяльності

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

Усі види діяльності

54

Відстрочені податкові зобов’язання

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов’язання

Усі види діяльності

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

Усі види діяльності

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

Усі види діяльності

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Усі види діяльності

64

Розрахунки за податками й платежами

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхування

Усі види діяльності

66

Розрахунки за виплатами працівникам

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасниками

Усі види діяльності

68

Розрахунки за іншими операціями

Усі види діяльності

69

Доходи майбутніх періодів

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації3

Усі види діяльності

71

Інший операційний дохід

Усі види діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

Усі види діяльності

73

Інші фінансові доходи

Усі види діяльності

74

Інші доходи

Усі види діяльності

75

Надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76

Страхові платежі

Страхова діяльність

79

Фінансові результати

Усі види діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

Усі види діяльності

81

Витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82

Відрахування на соціальні заходи

Усі види діяльності

83

Амортизація

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

Усі види діяльності

85

Інші затрати

Усі види діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

Усі види діяльності

91

Загальновиробничі витрати

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95

Фінансові витрати

Усі види діяльності

96

Втрати від участі в капіталі

Усі види діяльності

97

Інші витрати

Усі види діяльності

98

Податок на прибуток

Усі види діяльності

99

Надзвичайні витрати

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов’язання

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

Усі види діяльності

07

Списані активи

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

Усі види діяльності

09

Амортизаційні відрахування

Усі види діяльності

Схожі:

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconМетодичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій, затвердженого...
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань...

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань...

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 icon1. Предметом бухгалтерського обліку є: + інформаційне відображення...
Подія, яка викликає зміни в структурі активів, власного капіталу, зобов'язань називається
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconПлан рахунків бухгалтерського обліку банків України Класи, рахунки бухгалтерського обліку
Затверджено постановою Правління Національного банку Українивід 17 червня 2004 р. N 280
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconДержавні будівельні норми україни державний комітет україни у справах...
Держбуду України від 25 листопада 1997 року n 29, від 2 лютого 1999 року n 21, від 16 вересня 1999 року n 227, від 11 квітня 2001...
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconПлан рахунків бухгалтерського обліку банків України класи, рахунки...
План рахунків бухгалтерського обліку банків України класи, рахунки бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconІнвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського...
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 iconУ практиці закордонного обліку найпоширенішими підходами до класифікації...
Кожне підприємство використовує набір бухгалтерських рахунків, за допомогою якого здійснюється формування облікової та звітної інформації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка