Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Скачати 292.45 Kb.
НазваАналіз інвестиційної діяльності підприємства
Сторінка2/3
Дата конвертації26.06.2013
Розмір292.45 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3
^

Таблиця 1. Економічна рентабельність підприємства за 1995-2004 рр.,%


Роки

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Економічна рентабельність

9

14

14

8

15

17

17

10

14

22

Визначимо середню віддачу за цей період:

r = (9+14+14 + 8+15+17+17+10+14 + 22) : 10 = 14%

З табл. 1 видно, що віддача 9 % була тільки один раз за 10 років, тобто вірогідність цієї події рівна 0,1; віддача 14 % зустрічається 3 рази, тобто вірогідність рівна 0,3; віддача 17 % - двічі, тобто вірогідність рівна 0,2, і т.д. Середню віддачу за десять років можна розраховувати іншим способом:

r = 9 • 0,1 + 14-0,3 + 8-0,1 + 15-0,1 + 17-0,2 + 10-0,1 +22-0,1 = 14%.

В загальному вигляді це можна представити таким чином:

Варіація вимірюється швидкістю коливання значень можливих варіантів навколо середнього значення - дисперсією (Д).

Дисперсія - це міра розкиду (розсіювання), відхилення фактичного значення ознаки від його середнього значення. Середньозважену дисперсію розраховують за формулою.

Таким чином, для отримання квадрата дисперсії треба підсумовувати добуток всіх квадратів різниць між фактичною (r) і середньою (r) віддачею на вірогідність Р, - отримання саме такої віддачі, як r, в майбутньому. Потім з отриманої суми (дисперсії) потрібно добути квадратний корінь, що дає нам так зване стандартне відхилення. Чим вище вийде результат, тим більше ризикованим є дане рішення, або вся діяльність фірми, що піддається аналізу.

Повернемося до нашого аналізу. Найнижча віддача була 8 %. Оскільки така віддача мала місце тільки один раз з десяти, то вірогідність цієї події рівна 0,1. Оскільки середня віддача за десять років рівна 14%, те відхилення віддачі від середньої склало - 6 (8-14). Такі розрахунки зробимо для кожного рівня віддачі і зведемо результати в табл. 2.
^

Таблиця 2. Розрахунок дисперсії


rj

Pj

rj*Pj

rj-r

(rj-r)2PJ

8

0,1

8*0,1=0,8

8-14=-6

36*0,1=3,6

9

0,1

9*0,1=0,9

9-14=-5

25*0,1=2,5

10

0,1

10*0,1=1,0

10-14=-4

16*0,1=1,6

14

0,3

14*0,3=4,2

14-14=0

0*0,3=0

15

0,1

15*0,1=1,5

15-14=1

1*0,1=0,1

17

0,2

17*0,2=3,4

17-14=3

9*0,2=1,8

22

0,1

22*0,1=2,2

22-14=8

16*0,1=6,4

r=14

D2=16

Отже, дисперсія рівна 16. Визначимо стандартне відхилення, яке дорівнює кореню з дисперсії. У нашому прикладі D дорівнює 4 %.

Дисперсія і стандартне відхилення використовуються для вимірювання ризику. Чим вище дисперсія (стандартне відхилення), тим більше ризикованим є даний проект, або дане рішення, або діяльність даної фірми.

Основною складністю оцінки ризику статистичним способом є необхідність значного масиву даних, які далеко не завжди є у розпорядженні менеджера. Збір і обробка даних можуть вельми дорого обійтися. Крім того, у нас в країні дані за останні 5-10 років не є репрезентативними.

Можливі комбінації із статистичного і експертного способів оцінки ризику.

Програми інвестицій можуть взаємно виключати один одного, якщо одна з них, наприклад через обмеженість фінансових джерел, не може бути виконана. У цьому випадку необхідно їх класифікувати за принципом привабливості для інвестора.

З метою зниження ризику бажано обирати виробництво таких товарів і послуг, попит на які змінюється в протилежних напрямах, тобто при збільшенні попиту на один вид, попит на інший вигляд падає, причому більш важлива зворотна залежність.

Припустимо, підприємство спеціалізується на виробництві парасольок, але у принципі на тому ж виробничому просторі можна налагодити випуск плащів або шезлонгів. Проаналізуємо поведінку можливих покупців. Попит на парасольки і плащі залежить від одних і тих же змінних (наприклад, зростання попиту був пов'язано з дощовою погодою), а попит на парасольки і шезлонги змінюється в протилежних напрямах (наприклад, при гарній погоді попит на парасольки падає, а попит на шезлонги зростає). Така динаміка зміни попиту робить парасольки і шезлонги ідеальними для диверсифікації виробництва.

Для вимірювання взаємозв'язку між якимись ознаками (видами діяльності) використовується показник кореляції. Кореляція (від англ. слова correlation - співвідношення, відповідність) - зв'язок між ознаками, який полягає в зміні середньої величини однієї з них залежно від значення іншої. Розрізняють додатну і від’ємну кореляцію.

Додатна кореляція виникає у тому випадку, коли середня велична ознаки У зростає із зростанням Х.

Від’ємна кореляція виникає у тому випадку, коли середня величина ознаки У зменшується із зростанням Х.

Повернемося до нашого прикладу. Чим вигідніше доповнити виробництво парасольок: виробництвом плащів або виробництвом шезлонгів? Розрахунок кореляції показано в табл. 5.
1   2   3

Схожі:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства icon2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону
Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів, окремої сфери діяльності (галузі) та підприємств...
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconЕкономічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Ключові терміни: економічний аналіз; ефективність зовнішньоекономічної діяльності; беззбитковість зовнішньоторговельної ціни; прибуток;...
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства icon2. Аналіз середовища господарської діяльності підприємства
Аналіз попиту І пропозиції, ступеня монополізації І конкуренції на ринку та витрат виробництва
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconМетодика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована...
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconЛекція 27 аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Аналіз відповідності трансформації оборотних активів у готівку та термінів погашення кредиторської заборгованості
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconПрограма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства...
Використання інтегрованих маркетингових комунікацій для створення іміджу підприємства
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства icon4. «Самофінансування суб'єктів підприємництва»
Джерела фінансування поділяються на дві великі групи: зовнішні та внутрішні. Відмітною рисою останніх є те, що вони утворюються в...
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconТеоретичні питання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства»
Системний підхід до комплексного аналізу. Основні системи показників господарської діяльності
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства iconДука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2012. — 432 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка