2. Кризи на рівні підприємства
Скачати 44.95 Kb.
Назва2. Кризи на рівні підприємства
Дата конвертації26.06.2013
Розмір44.95 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Тема 2. Кризи на рівні підприємства

1. Поняття та особливості кризи підприємства

2. Основні риси кризи підприємства.

3. Види криз на підприємстві.

4. Фази розвитку кризи на підприємстві.
1. Поняття та особливості кризи підприємства

У мікроекономіці використовується поняття «криза підприємства». В широкому розумінні цс означає процес, який ставить під загрозу існування підприємства. Криза — це період нестабільності або такого стану бізнесу, коли викає потреба серйозних внутрішніх змін.

Криза підприємства — стан, що характеризується неефективністю або відсутністю окремих процесів на підприємстві, а також таким станом ре­сурсів або засобів виробництва, який призведе в прогнозному майбутньому до різкого зниження вартості бізнесу.

Можна виділити такі основні особливості кризи підприємства:

1. являє собою переломний момент у послідовності процесів, подій та дій, одночасно погрожуючи цілям та цінностям підприємства, створює нові умови для досягнення успіху;

2. передбачає два варіанти виходу: ліквідацію підприємства або успішне подолання кризи;

3. може проявитись під час гармонійного розвитку підприємства, без попередження для фахівців та нести характер непереборної катастрофи, а також може виникнути у відповідності до передбачень та розрахунків;

4. призводить до дефіциту часу та терміновості вирішення проблем, привносить підвищену ступінь невизначеності в оцінці ситуації, як наслідок, розробка необхідних альтернатив для подолання кризи не забезпечує достатність корисної інформації;

5. виявляє проблеми управління: знижується можливість повного контролю над подіями; необхідно впливати на розвиток відносно автономних процесів; управлінські рішення приймати швидко та якісно, так як від них залежить кінцевий результат.

^ 2. Основні риси кризи підприємства
До основних рис кризи підприємства можна віднести наступні складові:

- фінансова складова (питання капіталу, джерел формування запасів та витрат, оборотних активів, собівартості продукції та рентабельності виробництва);

- операційна складова (питання виробництва, реалізації та якості продукції; використання устаткування та персоналу; ефективності допоміжного та забезпечуючого виробництва),

- управлінська складова (питання ефективності менеджменту підприємства; рівень інформаційних служб; погодженість різних ступенів управління тощо).

^ 3. Види криз на підприємстві
Стосовно до підприємства та складових його діяльності кризи можна класифікувати наступний чином:

  • технологічна криза (застаріле устаткування та технологія не дозволяють випускати якісну, конкурентну продукцію, що призводить до фінансових втрат);

  • соціально-управлінська криза (виникає в результаті появи між працівниками конфліктів, в тому числі між працівниками та адміністрацією, управлінських конфліктів в апараті управління, що призводить до прийняття неефективних рішень та втрати часу);

  • фінансова криза (виникає в результаті неефективного використання власного капіталу, позичкових коштів, прибутку, що спричиняє фінансові проблеми підприємства);

  • організаційна криза (виникає в результаті недосконалої організаційної структури управління підприємством, неефективного розподілу обов'язків, прав, повноважень і відповідальності між рівнями управління, підрозділами та виконавцями);

  • інформаційна криза (є наслідком ситуації, в якій одержана інформація не відображає змін, що відбуваються на ринку, недостатньо відображає стан справ на самому підприємстві, а все разом призводить до виникнення та збільшення різних втрат);

  • криза взаємовідносин (протиріччя між власниками підприємства, які не дозволяють проводити ефективну політику та призводять до значних втрат на підприємстві).

Всі перераховані кризи достатньо тісно взаємопов'язані і всі вони відображаються на фінансах підприємства.

^ 4. Фази розвитку кризи на підприємстві.
Розгортання кризи на рівні мікроекономічної системи структурно декомпонується на 3 фази кризи: прихована криза (або криза ефективності), криза платоспроможності та криза розрахунків по боргах (загроза банкрутства, неспроможність). Розглянемо зовнішні ознаки кожної фази кризи.

1 фаза – криза ефективності (прихована криза). Характерними ознаками цієї стадії є зниження ефективності діяльності підприємства, яке виявляє себе через негативну динаміку показників прибутковості обороту та капіталу, тривалість операційного та фінансового циклу підприємства, його ринкової вартості та ін. Причиною зниження ефективності є отримання збитків спочатку від проведення окремих господарських операцій, потім – в окремі часові періоди, і поступово – в цілому за результатами господарсько-фінансової діяльності. Спочатку збитки, що виникають, покриваються за рахунок внутрішніх резервів – нерозподілених прибутків минулих періодів, ліквідної частини власного капіталу. Поступово внутрішні резерви протидії поточній збитковості вичерпуються, що обумовлює перехід до наступної фази розвитку кризи. Механізм розгортання кризи в цій фазі показано на рис. 1.3.


2 фаза – криза платоспроможності. Характерною ознакою цієї фази кризи є періодичний та всетриваліший дефіцит грошових коштів підприємства для виконання зобов'язань та фінансування поточної діяльності. Зовнішнім проявом такого становища є виникнення ситуації неплатоспроможності, яка характеризується порушенням термінів сплати поточних платежів у зв'язку з недостатністю грошей на розрахунковому рахунку, сплатою економічних санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасну сплату, появою простроченої кредиторської заборгованості та непогашених кредитів і позик.

3 фаза – криза розрахунків по боргах (загроза банкрутства, фінансова неспроможність). Поглиблення кризи платоспроможності обумовлює виникнення ситуації, за якої підприємство не може задовольнити вимоги своїх кредиторів протягом певного часу (відповідно до діючого законодавства критичний термін виконання зобов'язань становить три місяці). Це спонукає кредиторів до судового захисту своїх прав шляхом порушення справи про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності.

Схожі:

2. Кризи на рівні підприємства iconПлан. Економічна модель підприємства. Структуризація виробничої системи підприємства
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми має стати посилення впливу внутрішньозаводських економічних важелів на кінцеві результати...
2. Кризи на рівні підприємства iconНенормативна криза бездітності та особливості її подолання
Описано особливості протікання кризи та гендерні відмінності її перебігу. Досліджено особливості подолання ненормативної кризи бездітності,...
2. Кризи на рівні підприємства icon4.Індикатори економічної безпеки підприємства
Для оцінки економічної безпеки підприємства можна використову­вати загальні І спеціальні показники. Порогові значення їх мо­жуть...
2. Кризи на рівні підприємства iconТема Сучасні організаційно-управлінські структури План
Виходячи з таких загальних характеристик організацій, як горизонтальний та вертикальний розподіл праці, всі підприємства (фірми),...
2. Кризи на рівні підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
2. Кризи на рівні підприємства iconРозділ Вступ до курсу «Міжнародне оподаткування» відмиванням "брудних"...
Значна увага звернена, в даному аспекті, на практичні заходи, які здійснюються в міжнародному вимірі, на регіональному рівні І на...
2. Кризи на рівні підприємства icon1. поняття І методи фінансової діяльності держави
Централізовані – формуються на рівні держави забезпечують виконання її завдань(держ бюджет, місц бюджет,пенсійні фонди); Децентралізовані...
2. Кризи на рівні підприємства iconРозвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження...
Зед. Тому вивчення різних аспектів управління зов­нішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної І першочергової...
2. Кризи на рівні підприємства iconЛекція №28 Тема: Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Концепція...
...
2. Кризи на рівні підприємства icon1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка