Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Скачати 43.48 Kb.
НазваРефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Дата конвертації20.06.2013
Розмір43.48 Kb.
ТипРеферат
skaz.com.ua > Фінанси > Реферат
Теми науково-дослідних робіт (рефератів, доповідей) в розрізі практичних занять
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

 1. Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики і зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних одиниць.

 2. Формування земств в українських землях в кінці ХІХ на початку ХХ століття і їх вплив на розвиток місцевих фінансів.

 3. Значення місцевих фінансових інститутів у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування.

 4. Характеристика основних законодавчих документів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні.

 5. Фінансові проблеми громади населеного пункту, в якому ви проживаєте та шляхи їх вирішення.

 6. Значення місцевих Рад народних депутатів в Радянському Союзі у вирішенні питань економічного та соціального спрямування.

 7. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її вплив на розвиток місцевих фінансів в країні.

 8. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування.

 9. Характеристика основних функцій місцевих фінансів та їх вплив на розвиток демократичних перетворень в суспільстві.


Тема 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

 1. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

 2. Соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.

 3. Спільні та відмінні ознаки між Бюджетним кодексом України і Законом «Про бюджетну систему України».

 4. Методи планування місцевих бюджетів.


Тема 3 Фінансові ресурси місцевого самоврядування

 1. Основні завдання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 2. Фінансова політика на місцевому рівні, її складові та процеси реалізації.

 3. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.

 4. Механізм реалізації фінансової політики місцевого та регіонального розвитку.

 5. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.


Тема 4 Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування

 1. Роль і значення місцевих запозичень у складі доходів місцевих бюджетів.

 2. Вплив малого бізнесу на формування фінансової бази місцевих бюджетів.

 3. Роль благодійних, спонсорських внесків і пожертвувань у власних доходах місцевих органів влади.

 4. Роль податкових і неподаткових надходжень у формуванні доходів місцевих бюджетів у Радянському Союзі.

 5. Позитивні риси та недоліки вітчизняної системи місцевого оподаткування в Україні.

 6. Еволюція місцевого оподаткування в Україні та за кордоном.


Тема 5 Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

 1. Проблеми виконання видаткової частини місцевих бюджетів і їх вирішення.

 2. Спільні та відмінні риси фактичних і касових видатків місцевих бюджетів.

 3. Механізм перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів розпорядникам і одержувачам коштів для здійснення видатків.

 4. Нові підходи у плануванні видатків місцевих бюджетів згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 5. Економічна сутність і значення видатків місцевих бюджетів у забезпеченні справедливого перерозподілу фінансових ресурсів.


Тема 6 Міжбюджетні відносини та їх складові

 1. Роль і значення міжбюджетних відносин у функціонуванні бюджетної системи України.

 2. Форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення міжбюджетних відносин.

 3. Особливості реалізації фінансового вирівнювання в Україні.

 4. Регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні та їх причини.

 5. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.

 6. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та їх вирішення


Тема 7 Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

 1. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

 2. Порядок підготовки і розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів.

 3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

 4. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

 5. Характеристика розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

 6. Характеристика основних складових системи управління місцевими фінансами.

 7. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах.

 8. Характеристика казначейської моделі касового виконання місцевих бюджетів та доцільності її запровадження в Україні.

 9. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

 10. Функції органів Державного казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів.


Тема 8 Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

 1. Становлення та розвиток інституту комунальної власності в Україні.

 2. Комунальні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.

 3. Характеристика принципів корпоративного управління в галузі комунального господарства.

 4. Особливості фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.

 5. Роль і значення комунального господарства у формуванні місцевих бюджетів.

 6. Характеристика суб’єктів господарювання комунального сектору економіки.

 7. Основні напрями реформування інституту комунальної власності в Україні.

 8. Вплив приватизаційних процесів на стан комунальної власності в Україні.


Тема 9 Фінанси житлово-комунального господарства

 1. Характеристика житлово-комунального господарства територіальної громади, в якій ви проживаєте.

 2. Регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги.

 3. Прибуток підприємств і організацій житлово-комунального комплексу та розрахунок його обсягів.

 4. Склад і структура доходів комунальних транспортних підприємств.

 5. Роль комунальних платежів у формуванні фінансових ресурсів житлового господарства.


Тема 10 Особливості організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

1. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

2. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

3. Фінансове вирівнювання за кордоном.

4. Місцеві позики за кордоном.

Схожі:

Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconТема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної...
Сторичні аспекти виникнення інституту самоврядування та науки про місцеві фінанси
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури icon1: Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Зв`язок навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” з іншими теоретичними та прикладними дисциплінами. Завдання курсу “Місцеві фінанси”...
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури icon1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
...
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури icon1. Місцеві фінанси, їх сутність, функції та значення
Серед них забезпечення суспільних інтересів І потреб на місцевому рівні, сприяння соціально-економічному розвитку територій. Наявність...
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconЗагальні поняття економічної теорії
Чи існують галузі, які можна віднести як до виробничої інфраструктури, так І до соціальної? Наведіть приклади
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconМодуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconМетодичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот...
Методичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот з дисципліни “Ризик менеджмент для студентів спеціальності 050104...
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconПлани семінарських занять по курсу “Фінансове право”
Походження терміну “фінанси”. Передумови виникнення фінансів. Роль фінансів на сучасному етапі розвитку держави та економіки
Рефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconТема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві
Фінанси — це економічні відносини з приводу розподілу, перерозподілу І використання у грошовій формі вартості ввп, а в певних умовах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка