1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу
Скачати 71.86 Kb.
Назва1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу
Дата конвертації25.06.2013
Розмір71.86 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник бази практики

_______________________________

(назва бази практики)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

підпис ПІБ
М.П. „_____” _________________ 20 ___ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
проходження виробничої практики

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

студентом _______ групи, 4 курсу

фінансово-економічного факультету

(заочна форма навчання)

галузь знань0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки «Фінанси і кредит»

______________________________________________

(ПІБ)

База практики ______________________________

___________________________________________

Період практики

з 25 лютого по 12 березня 2013 р.


Назва теми і окремих завдань

Кількість днів

Дата виконання

П.І.Б. керівника практики, посада
^

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу


Ознайомитись:

 • із змістом, завданням та організацією фінансової роботи на підприємстві, з посадовими обовязками фінансових працівників;

 • з методами та прийомами фінансового аналізу, який використовується на підприємстві.

Виконати:

 • дати економічну характеристику підприємства;

 • розробити схему побудови аналітичного процесу суб’єкта господарювання;

 • зібрати пакет документів за 2 роки, які є джерелами інформації для проведення фінансового аналізу.

0,5

25.02.13р.^

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу


Ознайомитись:

 • з методами перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів.

Виконати:

 • дати економічну оцінку бухгалтерського балансу підприємства;

 • зробити висновки за результатами аналізу.

0,5

25.02.13р.^

Тема 3. Аналіз майна підприємства


Ознайомитись:

 • з значенням і методами аналізу майна підприємства.

Виконати:

 • проаналізувати стан та ефективність використання майна підприємства в цілому;

 • проаналізувати стан та ефективність використання необоротних активів;

 • проаналізувати показники забезпеченості, стану та ефективності використання основних засобів;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення ефективності використання майна.

1

26.02.13р.^

Тема 4. Аналіз оборотних активів


Ознайомитись:

 • з причинами зміни загальної суми власних оборотних коштів підприємства.

Виконати:

 • проаналізувати оборотність та ефективність використання оборотних активів в цілому;

 • проаналізувати оборотність та ефективність використання власних оборотних коштів;

 • проаналізувати оборотність та ефективність використання запасів в цілому та за окремими видами;

 • проаналізувати оборотність дебіторської і кредиторської заборгованості;

 • зробити висновки за результатами аналізу.

1

27.02.13р.
Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Ознайомитись:

 • із значенням і методами аналізу капіталу підприємства.

Виконати:

 • проаналізувати стан та ефективність використання капіталу;

 • проаналізувати показники, що характеризують структуру капіталу;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення ефективності використання капіталу підприємства.

1

28.02.13р.^

Тема 6. Аналіз грошових потоків


Ознайомитись:

 • із завданнями управління грошовими потоками підприємства та методами їх аналізу.

Виконати:

 • проаналізувати збалансованість, оборотність, достатність, ефективність використання грошових потоків підприємством;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства.

1

01.03.13р.^

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства


Ознайомитись:

 • з сутністю ліквідності і платоспроможності підприємства та їх значенням для оцінки його фінансового стану.

Виконати:

 • проаналізувати ліквідність балансу;

 • проаналізувати ліквідність підприємства;

 • проаналізувати показники платоспроможності підприємства;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення платоспроможності підприємства та оптимізації рівня його ліквідності.

1

04.03.13р.
Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Ознайомитись:

 • з сутністю фінансової стійкості підприємства та факторами, що впливають на неї.

Виконати:

 • здійснити розрахунок та аналіз показників фінансової стійкості підприємства;

 • визначити тип фінансової стійкості;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення рівня фінансової стійкості підприємства.

1

05.03.13р.
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Ознайомитись:

 • з сутністю кредитоспроможності підприємства та методами її визначення.

Виконати:

 • здійснити розрахунок та аналіз кредитоспроможності підприємства за методикою НБУ та за прогнозною моделлю Бівера;

 • визначити клас підприємства як позичальника;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення кредитоспроможності підприємства.

1

06.03.13р.
Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства

Ознайомитись:

 • з сутністю ділової активності підприємства та значенням її оцінки.

Виконати:

 • здійснити розрахунок та аналіз показників ділової активності підприємства;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення рівня ділової активності.

1

07.03.13р.
Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Ознайомитись:

 • з поняттям прибутковості і рентабельності підприємства та значенням їх оцінки.

Виконати:

 • аналіз показників рентабельності продукції;

 • аналіз показників рентабельності підприємства;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення ефективності господарювання.

0,5

11.03.13р.
Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Ознайомитись:

 • з сутністю інвестиційної діяльності підприємства та видами інвестицій, які здійснює підприємство.

Виконати:

 • аналіз структури реальних інвестицій підприємства;

 • аналіз структури фінансових інвестицій підприємства;

 • аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства;

 • зробити висновки за результатами аналізу та вказати основні напрями підвищення інвестиційної активності підприємства.

0,5

11.03.13р.
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Ознайомитись:

 • з методами узагальнення результатів фінансового аналізу та методами комплексної оцінки діяльності підприємства.

Виконати:

 • визначити рейтинг підприємства за різними методами;

 • зробити висновки за результатами аналізу.

1

12.03.13р.
ВСЬОГО

11
Керівник практики __________________________ __________________

(підпис) (ПІБ)
Студент-практикант __________________________ __________________

(підпис) (ПІБ)

Схожі:

1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Доповніть відповідь: “До принципів організації фінансового менеджменту належать”
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу iconВелике значення для оцінки фінансового стану має також вертикальний...
Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального...
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу icon1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу icon5 Теоретичні основи та класифікація електрохімічних методів аналізу
Такі рідини називають електролітами. Встановлені залежності між складом та вмістом електролітів І їхніми електричними властивостями...
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Розрахунково-платіжні документи по розрахунках з постачальниками І покупцями, державою, з оплати праці
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу icon1. Теоретичні основи фінансового посередництва
Фінансове посередництво (financial intermediation) як окремий специфічний вид економічної діяльності виділяється всіма сучасними...
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу iconТеоретичні основи фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент – це система управління формуванням, розподілом І використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання...
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу icon5 правові основи фінансового контролю
Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу iconРоль, значення, зміст та завдання аналізу господарської діяльності
Мета: закріплення та поглиблення знань щодо визначення, значення, становлення та розвитку аналізу господарської діяльності
1. Значення І теоретичні основи фінансового аналізу iconТеоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних
Константи поділяються на три категорії: текстові значення, числові значення та значення дат І часу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка