Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об'єктного аналізу підприємства
НазваМетодика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об'єктного аналізу підприємства
Сторінка1/10
Дата конвертації03.04.2014
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Розділ 5. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА5.1. Інвестиційна привабливість підприємства

5.2. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників

5.3. Сутність та структура об'єктного аналізу підприємства

5.4. Оцінка виробничого потенціалу підприємства.

5.5. Оцінка ринкових можливостей підприємства

5.6. Інтегрована оцінка виробничого потенціалу і ринкових можливостей підприємства.

5.7. Використання нефінансових оцінок у визначенні інвестиційної привабливості підприємства


^ ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ:

ЗНАТИ

Сутність інвестиційної привабливості підприємства
^ Чинники, що визначають інвестиційну привабливість підприємства
Методи вивчення інвестиційної привабливості підприємства
^ Сутність методик аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства, їх позитивні риси та недолікиВМІТИ

^ Аналізувати чинники, що визначають інвестиційну привабливість підприємства
Застосовувати методику оцінки інвестиційної привабливості підприємства, засновану на аналізі фінансових показників
^ Розраховувати показники, що передбачені об'єктним аналізом підприємства
Використовувати нефінансову оцінку у визначенні інвестиційної привабливості підприємства

^ 5.1. Інвестиційна привабливість підприємства
Заключним етапом аналізу інвестиційної привабливості є оцінка інвестиційної привабливості окремих суб'єктів господарювання. Така оцінка проводиться інвестором при визначенні доцільності здійснення інвестицій у розширення і технічне переозброєння діючих підприємств, при виборі для придбання альтернативних об'єктів, при покупці акцій окремих акціонерних товариств.

Інвестиційна привабливість підприємства  це його інтегральна характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажів, конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також значення ряду неформалізованих показників (рис. 5.1).

Інвестиційна

привабливість

підприємства

Рис. 5.1. Аспекти інвестиційної привабливості підприємств
Найважливішою задачею аналізу інвестиційної привабливості підприємства є послідовний набір даних і вибір такої системи показників, що могли б бути найбільше ефективно використані для оцінки інвестиційної привабливості.

При оцінці інвестиційної привабливості необхідно враховувати галузеву приналежність суб'єкта господарювання. Це пов'язано із впливом галузевої специфіки на фінансовий і інвестиційний цикл підприємства, ресурсний потенціал і джерела фінансування. Порівняльну оцінку інвестиційної привабливості доцільно здійснювати по підприємствах, що ставляться до однієї галузі народного господарства.

При аналізі інвестиційної привабливості підприємства варто пам'ятати, що інвестиційна привабливість знаходиться під впливом таких чинників, що не мають вартісної оцінки (неформалізованих чинників): політичні і загальноекономічні зміни, реорганізація галузі, зміна форми власності, діловий імідж керівництва підприємства і т.ін.

Напрямки аналізу інвестиційної привабливості підприємства і, відповідно, методика такого аналізу залежать від цілей, що стоять перед інвестором. Оцінка інвестиційної привабливості може здійснюватися як із позиції результатів аналізу показників фінансового стану, так і з позиції його виробничих можливостей. Оцінка інвестиційної привабливості з першої позиції є традиційною і широко використовується в інвестиційному менеджменті. Оцінка інвестиційної привабливості з позиції результатів аналізу виробничих можливостей здійснюється в ході об'єктного аналізу.

У вітчизняній практиці застосовуються різноманітні методики аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства, основні з який подані на рис. 5.2.

Кожна з методик аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства має свої особливості, але призначення всіх цих методик зводиться до одного: установити, чи доцільно інвестування коштів в аналізоване підприємство.

Крім методик аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства, поданих на рис. 5.2, існує і ряд інших методик:
Методика,Методика, заснована наМетодиказаснована нааналізі фінансовихінтегральноїаналізіпоказниківоцінкинефінансових
інвестиційноїпоказниківМетодики аналізу й оцінкипривабливості
інвестиційної
Інтеграціяпривабливостіфінансових іпідприємстванефінансових


показниківОб'єктний аналіз
Рис. 5.2. Методики аналізу й оцінки інвестиційної привабливості

підприємства

методика, розроблена колективом авторів Київського державного технічного університету будівництва й архітектури, у якій, крім визначення фінансових показників дослідження інвестиційної привабливості підприємства зв'язується із розрахунками фінансової ефективності окремих інвестиційних проектів в умовах непевності, ризику, обмеженості фінансових ресурсів і т.ін.;

методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості, запропонована Агенцією із питань запобігання банкрутства підприємств і організацій, що дозволяє комплексно підійти до оцінки суб'єктів господарювання на предмет їхньої надійності і придатності для майбутнього інвестування.

Розглянемо докладно зміст кожної методики аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
^ 5.2 Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників
Методика, заснована на аналізі фінансових показників, є найбільше відомою з усієї сукупності приведених на рис. 5.2 методик. Відповідно до цієї методики аналіз інвестиційної привабливості підприємства здійснюється в послідовності, приведеної на рис. 5.3.

Загальна характеристика підприємства, дотримання правил

обліку і облікової політики
Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі розрахунку відповідних показників, оцінка динаміки показників фінансової стійкості, ідентифікація типу фінансової стійкості
Оцінка ліквідності балансу підприємства (характеристика складу, динаміки ліквідних активів і короткострокових зобов'язань; розрахунок показників ліквідності й аналіз її чинників; аналіз взаємозв'язку динаміки показників, що забезпечують ступінь платоспроможності підприємства - обсягу продажів, потреби в оборотних коштах (короткострокових зобов'язаннях), наявності чистих мобільних коштів)
Розрахунок і аналіз грошових потоків підприємства (характеристика елементів загального грошового потоку і їх динаміки, операційні грошові потоки, інвестиційні грошові потоки, грошові потоки від фінансових операцій )
Аналіз рентабельності підприємства (розрахунок і оцінка динаміки показників рентабельності продукції, рентабельності капіталу або рентабельності акціонерного капіталу (у залежності від форми власності); аналіз взаємозв'язку показників рентабельності і їхні динаміки)
Аналіз ринкової вартості підприємства

Заключний етап аналізу  узагальнююча оцінка інвестиційної привабливості підприємства (для одержання комплексної оцінки визначається пріоритет показників, що відповідає задачам суб'єкта аналізу; використовуються методи бальної оцінки, визначається зведений рейтинг підприємства)

Рис. 5.3. Послідовність аналізу й оцінки інвестиційної привабливості підприємства на основі аналізу фінансових показників
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Тема «Стратегічний контекст підприємства»
Методи оцінки зовнішнього середовища: модель 5-ти факторної конкуренції М. Портера, step-аналіз, оцінка привабливості галузі за Топсоном,за...
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\8. Методичні основи аналізу найважливіших показників операційної діяльності підприємства
Тема Методичні основи аналізу найважливіших показників операційної діяльності підприємства
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Відповідно І процес управління складається з управління: формуванням системи інвестицій І системи фінансових джерел фірми; розподілом...
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\За даними фінансової звітності визначте рівень фінансової безпеки...
За результатами аналізу зробити висновки та навести пропозиції щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Розв’язання...
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону
Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів, окремої сфери діяльності (галузі) та підприємств...
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Персонал підприємства, продуктивність праці
Поняття, класифікація І структура персоналу підприємства та інших суб’єктів господарювання
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Теоретичні питання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства»
Системний підхід до комплексного аналізу. Основні системи показників господарської діяльності
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Економічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Це такі зміни у зовнішньому або внутрішньому середовищі підприємства,...
Загрози економічній безпеці організації. Найважливіші види господарських І фінансових ризиків в діяльності підприємства
Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників Сутність та структура об\Тема 11. Техніко-технологічна база І виробнича потужність підприємства
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка