Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує
Скачати 136.66 Kb.
НазваБізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує
Дата конвертації30.06.2013
Розмір136.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Бізнес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.
Зміст [сховати]

1 Види бізнес-планів

2 Мета бізнес-планування

3 Порядок складання бізнес-плану

4 Будова бізнес-плану

4.1 Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine

5 Посилання

Види бізнес-планів

- План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах ("посивний"/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.

- Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положенні на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.
Мета бізнес-планування

- визначення рівня життєспроможності та стійкості підприємства;

- виявлення сильних та слабких сторін фірми;

- конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;

- забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;

- зниження ризиків підприємницької діяльності.
Порядок складання бізнес-плану
Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

- Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.

- Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.

- Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.

- Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.

- Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенціальних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.

- Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.

- Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.

- Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану.
Будова бізнес-плану
Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об'єднаних націй з промислового розвитку). З ними можна ознайомитись тут [1].
Методики та стандарти бізнес планування мають такі організації як ЄБРР, СБРР, TACIS. Міністерством економіки України в 2006-му році затверджені методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. Найбільш вичерпним в інвестиційних колах вважається зміст бізнес-плану, розроблений українською інвестиційно-проектною компанією BFM Group Ukraine.


Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine

Титульний лист бізнес-плану (інвестиційного проекту)

Меморандум про конфіденційність

Коротка анотація (резюме) бізнес-плану

Загальні положення

Відомості про компанію

Загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані)

Інформація про власників та перших осіб компанії

Основні види діяльності

Характеристика продуктів і послуг

Основні поточні фінансові показники

SNW-аналіз компанії

Інформація щодо проекту

Сутність проекту

Місце розташування проекту

Соціальне, економічне, демографічне оточення

Перелік та опис продуктів / послуг

Основні маркетингові переваги

Загальна вартість проекту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти)

Загальна потреба в залученні позикового фінансування

Основні показники ефективності проекту

Основні ризики проекту

Соціальний, екологічний та економічний ефект проекту

Пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)

Маркетинговий план

Галузеве оточення бізнесу

PEST-аналіз галузі

SWOT-аналіз галузі

Характеристика продуктів / послуг

Аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain)

Матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)

Аналіз ринків збуту

Оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку

Оцінка частки ринку та обсягу продажів

Сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу

Конкуренція та конкурентні переваги

Порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг

Порівняльні характеристики фірм-конкурентів

Аналіз конкурентної ситуації на ринку

Обгрунтування основних складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс)

SWOT-аналіз продуктів / послуг

Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії

Організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків

Економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків

Непрямі форми виходу на зовнішні ринки

Стратегія плану маркетингу

* Загальна стратегія маркетингу

Ціноутворення

Тактика реалізації продуктів / послуг

Політика після продажного обслуговування і надання гарантій

Реклама та просування товару на ринок

План продажу

Факторний аналіз продажу

Тенденції сезонних змін цін

Тенденції сезонних змін обсягів продажів

Акційні зміни цін

Витрати на маркетинг (обґрунтування)

Умовно постійні маркетингові витрати

Умовно змінні маркетингові витрати

Організаційний план та менеджмент

Організаційно-правова форма компанії

Штатний розклад

Організаційна структура

Біографії управлінського персоналу

Основні наявні партнери та пов'язані компанії

Інформація про радників, консультантів, менторів, проектних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проекту

Правові аспекти організації проекту

Основні вимоги до персоналу

Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу

Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)

Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)

Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію

Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)

Формування транспортної та складської логістики

Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі

Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію

Запаси сировини і періодичність закупівель

Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)

Система оподаткування проекту

Податкові виплати (помісячно до кінця проекту)

Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Інвестиційний план

Календарний план освоєння всіх етапів проекту до введення в експлуатацію

Календарний графік виплат по етапах проекту (платежі за обладнання, будівництво, інш.).

Діаграма Ганта

Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту

Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проекту

Виробничий план

Короткий опис виробництва

Опис виробничих циклів

Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими

Виробничий план

Державне та правове регулювання

Можливості поліпшення і доробки продукту

Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів

Фінансовий план

Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)

Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)

Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)

Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проекті

Інші виплати з проектного бюджету

Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Звіт про баланс проекту (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Точка беззбитковості проекту

Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах

Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)

Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)

Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проекту)

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%

Чистий обіговий капітал (NWC)

Коефіцієнт обіговості запасів (ST)

Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (CP)

Коефіцієнт обіговості робочого капіталу (NCT)

Коефіцієнт обіговості основних засобів (FAT)

Коефіцієнт обіговості активів (TAT)

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%

Сумарні зобов'язання до власного капіталу (TD / EQ),%

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (GPM),%

Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку (OPM),%

Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%

Рентабельність обігових активів (RCA),%

Рентабельність поза обігових активів (RFA),%

Рентабельність інвестицій (ROI),%

Рентабельність власного капіталу (ROE),%

Оцінка загальної ефективності проекту]]

Період окупності (PB)

Дисконтований період окупності (DPB)

Чиста поточна вартість (NPV)

Індекс прибутковості (PI)

Ставка внутрішньої прибутковості (IRR)

Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR)

Тривалість (D)

Оцінка ризиків проекту

Аналіз чутливості по:

NPV

DPB

PI

IRR

PB

ARR

MIRR

D

Аналіз беззбитковості проекту

Статистичний аналіз проекту (метод Монте-Карло)

Додатки до бізнес-плану

Фінансові звіти

Аудиторські висновки

Висновки фахівців з оцінки майна

Рекламні брошури фірми

Технічні опису продукту бізнесу

Резюме ключових керівників

Найважливіші угоди і контракти

Інформація про виробничий процес

Фотографії і малюнки товару

Звіти про дослідження ринку

Витяги з найважливіших законодавчих актів

Інформація про забезпечення проекту


Бізнес-план

– це плановий документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності фірми у процесі реалізації бізнес - ідеї на певному етапі часу.
Бізнес-план вирішує такі завдання:
· забезпечує більш детальне пророблення проблеми, що знижує ризик підприємницької діяльності, тобто служить для самоперевірки бізнесу-ідеї, що виникла;
· конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників майбутнього розвитку, тобто дає орієнтири для оцінки ходу реалізації бізнесу-ідеї і її ефективності;
· допомагає одержати безцінний досвід планування, розвиває перспективний погляд на організацію і її робоче середовище;
· готує документальне обґрунтування бізнесу, яке можна подати потенційним інвесторам для вирішення питання про виділення кредиту чи інвестицій , використовувати при наймі вищого управлінського персоналу.
Бізнес-план розробляється, як правило, на кілька років. При цьому більш детально проробляються показники першого року діяльності.
На відміну від стратегічних і тактичних планів, бізнес-план передбачає проробку питань, пов'язаних не з усіма, а з однією метою фірми. Крім того, бізнес-плану орієнтований тільки на розвиток, тоді як спектр стратегічних альтернатив ширше. Ще однією його відмінністю є те, що обрій планування переглядається в мірі реалізації планів, а бізнес-план має чіткі часові межі, після закінчення яких мета бізнес-плану повинна бути досягнута.
Структура бізнес-плану не має строго обов'язкового характеру. Розділи бізнес-плану також мають різний ступінь деталізації. Це пов'язано насамперед з специфікою описуваного бізнесу.
Розділи, з яких складається бізнес-план , умовно можна об'єднати в два блоки:
· питання маркетингу (опис бізнесу, товар, ринок збуту, конкуренція);
· питання виробничого і фінансового планування (місце розташування, виробництво, кадри, фінансовий план).
Приблизний склад і коло розв'язуваних питань по розділах бізнес-плану мають такий вигляд:
1. Титульний аркуш – має коротку назву, дату підготовки (може містити попередження про те, що змiст не підлягає розголошенню).
2. Обов'язкові представницькі дані:

назва фірми (ім'я підприємця);

адреса, телефон, факс;

чи є дана фірма дочірньою компанією чи входить у фінансову групу;

статутний фонд i т.iн.
3. Резюме. Особливістю цього розділу є те, що він складається за підсумками розробки бізнес-плану. Цей розділ повинен містити в концентрованому вигляді основний зміст бізнес-ідеї й очікувані результати її реалізації:

коротко викладену суть проекту;

стислий опис основних параметрів проекту (очікуваний попит, необхідні засоби і шляхи їхнього отримання, ефективність проекту).
Обсяг резюме не більше 3-4 сторінок.
Той, хто читає резюме повинен отримати загальне уявлення про бізнес-план. Резюме – ключова частина документа, його “візитна картка“, яка стисло дає уявлення інвестору про бізнес-ідею та наслідки її реалізації. Тому від даного розділу багато в чому залежить, чи буде далі більш детально розглянутий бізнес-план.
4. Опис бізнесу:

описується організація бізнесу;

вказуються основні переваги бізнес-ідеї;

при необхідності даються деякі технологічні подробиці;

вказується, чи є досвід роботи фірми на даному напрямку.
5. Товар (послуга). Ознайомлення з цим розділом повинне дати можливість одержати досить повну картину майбутнього товару. Для цього треба при викладенні змісту розділу:

дати конкретний опис товару (включаючи об'ємні й техніко-економічні характеристики);

описати корисний ефект для споживачів;

описати можливість удосконалення товару в майбутньому;

вказати тенденції попиту на аналогічні товари;

вказати, як вирiшуються питання дизайну, упакування і т.п.
6.Ринок збуту. Матеріал розділу повинен обґрунтовувати майбутній обсяг продаж, тобто мати інформацію про:

хто буде вашим покупцем;

яка частка фірми на майбутньому ринку збуту;

які тенденції розвитку даного ринку;

як планується відслідковувати можливі зміни потреб клієнтів.
Таким чином, визначається обсяг продаж, намічаються шляхи зростання хоча б збереження їхнього обсягу.
7.Конкуренція. Цей розділ складається навіть, тоді, коли фірма є монополістом у даній сфері бізнесу на ринку збуту. Треба враховувати можливість виникнення конкуренції й обміркувати шляхи нейтралізації її негативних наслідків на обсяг продаж. Найчастіше даний розділ містить відповіді на запитання:

хто є основним конкурентом;

яке співвідношення вашої і конкурента часток ринку;

які характеристики товару, умови організації бізнесу і т.п. вселяють у вас впевненість в перемозі над конкурентами;

які ваші слабкі сторони;

чи є резерви в конкурентній боротьбі.
У цілому вивчення цього розділу повинне обґрунтувати впевненість у більш високій конкурентоспроможності вашого товару (послуг), а отже, і стабільності бізнесу.
Іноді на основі розділів 5,6 і 7 формується ще один розділ – «План маркетингу».
8.Місце розташування. Вдале розташування фірми може скорочувати витрати і приносити додатковий доход. Розкриваючи зміст цього розділу, звичайно повідомляють:

по яких адресах розташовані фірма і її підрозділи;

наскільки пристосовані приміщення до майбутньої діяльності;

чи існує потреба в додаткових приміщеннях, ділянках землі і як ці питання будуть зважуватися;

які переваги дає передбачуване місце розташування.
9.План виробництва. Цей розділ складається більш докладно, якщо є виробнича діяльність. У цьому випадку висвітлюються питання виробничих потужностей, технологій, новацій, матеріального забезпечення. У будь-якому випадку в розділі розглядаються питання формування витрат. Визначення витрат є кінцевою метою розробки розділу. Наприклад, у готельному бізнесі повинні знайти відображення такі витрати, як:

амортизація обладнання і будинків;

витрати на ремонт;

витрати на оплату комунальних послуг;

витрати на роботу допоміжних підрозділів (можуть виділятися окремо, а можуть входити у відповідні статті калькуляції);

витрати на оплату праці;

витрати на утримання апарата управління, території готелю і т.ін.
На підставі визначеного попиту, витрат і можливої ціни реалізації встановлюється оптимальний обсяг послуг і робиться висновок про доцільність реалізації бізнес-ідеї.
У цей же розділ включаються питання організації процесу виробництва.
Рівень пророки організаційно-виробничих питань повинен переконати інвестора в наявності належної кваліфікації в керівництва. Рекомендується план виробництва давати з перспективою на 2-3 роки.
10. Кадри і управління. У цьому розділі наводять дані про майбутнє керівництво (досвід роботи в зазначеній сфері бізнесу, освіта, рекомендації).
Крім того, приводять чисельність працівників, їхній кваліфікаційний чи склад інші вимоги до персоналу (знання мови, звичаїв і т.п.). Визначають порядок наймання (підбору) кадрів або перепідготовки персоналу. Вирішують питання організації оплати праці і системи мотивації трудового колективу. З цього розділу інвестор повинен мати впевненість , що даний бізнес під силу керівництву і воно знає, як вирішити кадрові проблеми і забезпечити зацікавленість працівників в ефективній роботі.
11.Фінансовий план. Це один з найважливіших розділів бізнес-плану. Він містить у собі:

баланс підприємства;

план прибутків і збитків;

прогноз руху грошових потоків.
При цьому обмовляється:

кількість необхідних інвестицій;

організація фінансування й умови, при яких очікується одержання інвестицій;

очікуваний строк окупності витрат.
При необхідності додатково можуть бути розглянуті питання можливих ризиків, страхування і т. ін.
Як бачимо із змісту розділів бізнес-плану, його розробка вимагає комплексних знань, починаючи з технології, організації виробництва і закінчуючи питаннями фінансового менеджменту.
Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що планування об’єктивно необхідне для забезпечення ефективної роботи економічних систем різного рівня. Особливо зростає значення планування як фактора забезпечення успішної діяльності підприємства в довгостроковій перспективі, коли необхідно постійно враховувати зміну економічних реалій. Для успішного планування треба використовувати наукові засади планової діяльності. На підставі використання різноманітних методів планування визначається система планових показників і здійснюється вибір найбільш ефективних рішень у процесі оперативного й стратегічного управління діяльності підприємства.

Схожі:

Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconБізнес-план розвитку підприємства
Планування діяльності підприємств ” для студентів економічного факультету напряму
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує icon10 комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності
Техніко–економічне обґрунтування нової техніки: показник «річних наведених витрат»
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconБізнес-план у ринковій системі господарювання сутнісна характеристика...
Отже, за ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової...
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує icon«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів»
Документом, що поєдную всі ці вимоги є бізнес-план, що відображає основну виробничу ідею підприємства, основні напрямки діяльності,...
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconПлан. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів...
В умовах ринкових перетворень необхідна цілісна модель оцін­ки ефективності інно- вацій, яка надавала б можливість розглянути таку...
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconMarketing is the performance of business activities directed toward...
Маркетинг здійснення підприємницької діяльності, спрямованої назустріч потоку товарів І послуг від виробника до споживача чи користувача....
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconПлан функції катехоламінів у формуванні адаптації до фізичних навантажень;...
Вплив нервово-емоційних І ряду інших факторів на стан сас спортсменів в умовах м'язової діяльності
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconПрограма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconПлан діяльності на 2012/13 н р. Зведений план проведення заходів
Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки»
Бізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує iconФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка